Brukerveiledning Avbryt

Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrasjon med Canvas LMS
   4. Integrasjon med Blackboard Learn
   5. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   6. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   7. Vanlige spørsmål om Kivuto
   8. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Overføre fra enhetslisensiering
   6. Administrere profiler
   7. Licensing Toolkit
   8. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Arbeidsområder
   1. Oversikt over arbeidsområder 
   2. Vanlige spørsmål
   3. Arbeidsflyter
  3. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  4. Hente ut ressurser fra en bruker
  5. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Innledning

Som administrator for et Adobe-produkt, kan du ha administrert brukerne dine og kontrollert tilgangen deres til ulike produktfunksjoner gjennom produktets administrative grensesnitt på tradisjonelt vis. Nå kan du gjøre det samme via Adobe Admin Console. Dette dokumentet forklarer fordelene med å gjøre det slik, og leder deg også gjennom prosessen.

Dokumentet gir en oversikt over trinnene som kreves for å overføre brukeradministrasjonen fra ditt gjeldende produktgrensesnitt og over til Adobe Admin Console. Det har koblinger til andre dokumenter som dekker den bestemte fremgangsmåten i detalj.

Merk:

Vi oppdaterer organisasjoner (teams eller bedrifter) til bedriftslagringsmodellen for å aktivere bedriftslagring og andre funksjoner på bedriftsnivå for Adobe ID-brukere.

Du vil mota et varsel når det er planlagt å gi organisasjonen din oppdateringen. Etter oppdateringen flyttes Adobe ID-brukerne til bedriftslagring, og organisasjonen kontrollerer deres bedriftsprofiler direkte.

Hvem bør lese dette dokumentet

Dette dokumentet er rettet mot de følgende administrative rollene.

Merk:

De bestemte navnene til disse rollene kan variere etter hvilket produkt du administrerer. 

Systemadministratorer

Administratorer for det gjeldende produktet som er ansvarlige for administrasjon av brukere. Denne rollen innebærer oppgaver som for eksempel:

 • Legge til og invitere brukere til produktet 
 • Redigere brukeregenskaper
 • Fjerne brukere

Produktadministratorer

Administratorer for det gjeldende produktet som er ansvarlige for å tildele produkttillatelser til brukere for å gi dem tilgang til ulike produktfunksjoner. Denne rollen innebærer oppgaver som for eksempel:

 • Aktivering og oppheving av tillatelser til en bestemt produktfunksjonalitet
 • Tilordne en produktspesifikk rolle til en bruker
Merk:

Dette er ikke et dokument for sluttbrukere. I de fleste tilfeller er migreringsprosessen sømløs for sluttbrukeren, uten at de trenger å bli involvert. Som systemadministrator kan du informere sluttbrukerne om hva de kan forvente i forbindelse med migreringsprosessen.

Fordelene ved å migrere til Admin Console

Hvorfor bør vi gå over til Admin Console?

Adobe Admin Console gir en sentral hvor du kan administrere administratorer, brukere, brukergrupper, produkttillatelser og produktroller på tvers av alle Adobe-produktene som organisasjonen har kjøpt.

Du kan delegere systemadministrative oppgaver ved å opprette andre systemadministratorer. Du kan også utnevne produktspesifikke administratorer til å administrere Adobe-produkter som organisasjonen har kjøpt. Se Administrative roller for detaljer.

Når Adobe introduserer nye produkter og tjenester, kan du raskt gi brukerne tilgang til disse produktene fra Admin Console. Du kan også administrere produktspesifikke tillatelser og roller ved hjelp av produktprofiler.

Du kan også opprette brukergrupper for å administrere produkttillatelser og produktroller på et samlet sted. Opprett brukergrupper basert på behovene dine, og tilordne deretter disse brukergruppene til produktprofilene som du definerer.

Se Admin Console for flere detaljer.

Hvem har nytte av en migrasjon?

Systemadministratorer

Hvis du er systemadministrator, gir Admin Console deg ett enkelt grensesnitt du kan bruke for å administrere alle brukerne i organisasjonen, uavhengig av hvilke Adobe-produkter de bruker. Du kan legge til nye brukere i Admin Console ved hjelp av Business ID-en eller påloggingsinformasjonen deres knyttet til bedriften.

Fremgangsmåten for å legge til brukere finner du under Invitere brukere. Du kan også legge til flere brukere ved hjelp av en CSV-fil. Konsollen gir også tilgang til en rekke massehandlinger for administrasjon av brukere.

Produktadministratorer

Hvis du er produktadministrator, gir Admin Console deg ett enkelt grensesnitt du kan bruke for å administrere de produktspesifikke tillatelsene og rollene for brukerne i organisasjonen. Når Adobe legger til nye funksjoner for produktene som organisasjonen din bruker, kan du administrere de nye tillatelsene for de eksisterende brukerne fra det samme grensesnittet. Når organisasjonen kjøper nye produkter fra Adobe, kan du bruke samme Admin Console for å gi brukerne dine tilgang og administrere tillatelser og roller for de nye produktene.

Les om hvordan du administrerer produkter og produktprofiler.

Sluttbrukere

Sluttbrukerne har ett sett med brukeridentifikasjon som de bruker på tvers av alle eksisterende og nye Adobe-produkter som er tilgjengelige i organisasjonen.

Før migrering

I produktet mottar du en melding som hjelper deg å komme i gang med migreringen.

E-postinvitasjon fra Adobe til primær systemadministrator

Hvis organisasjonen ikke allerede bruker Admin Console, blir du angitt til primær systemadministrator, og du vil motta en e-postinvitasjon fra Adobe til Admin Console. Bruk Adobe ID-en din for å logge på.

Migrering av arbeidsflyt

Her er en oversikt over trinnene som må følges for å overføre brukeradministrasjonen din til Admin Console.

Trinn 1: Planlegge identitetstypen til brukerne dine

Det første steget er å bestemme hvilken identitetstype brukerne dine skal ha. Adobes system for identitetsbehandling hjelper administratorer med å opprette og behandle brukertilgang til applikasjoner og tjenester. Adobe tilbyr tre ulike typer identiteter eller kontoer for å kontrollere og godkjenne brukere. De bruker en e-postadresse som brukernavn. Du kan velge mellom følgende identitetstyper som støttes av Admin Console:

 • Business ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon. Adobe gjennomfører godkjenningen, og organisasjonen administrerer identiteten.
 • Federated ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon, og er koblet til bedriftsmappen via sammenslutning. Organisasjonen administrerer legitimasjonen og behandler enkel pålogging via en SAML2-identitetsleverandør (IdP).
 • Enterprise ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon. Adobe drifter Enterprise ID-en og utfører godkjenning, men organisasjonen opprettholder Enterprise ID-en.

Basert på dine organisatoriske behov kan du velge den mest aktuelle identitetsmodellen du vil implementere og bruke.

Merk:

Du kan velge å bruke Federated ID eller Enterprise ID (men ikke begge). Du kan imidlertid velge bare én av disse identitetstypene i kombinasjon med Business ID-er. Dette er tilfelle hvis noen av brukerne logger seg på produktet med påloggingsinformasjonen til bedriften (for eksempel olanordmann@example.com), og noen brukere benytter e-poster som ikke tilhører bedriften (for eksempel karinordmann@gmail.com).

Ved behov kan du lese mer om Adobes støttede identitetstyper.

Trinn 2: Legge til Business ID-brukere i Admin Console

Merk:

Hvis du har valgt å bare bruke Enterprise ID-er eller Federated ID-er, kan du hoppe over dette trinnet i arbeidsflyten.

Legg til Business ID-brukere enten manuelt eller samlet i Admin Console.

Trinn 3: Konfigurere en katalog

Som systemadministrator i Admin Console er en av de første oppgavene dine å definere og konfigurere et identitetssystem som autentiserer sluttbrukerne dine. Når organisasjonen kjøper lisenser for Adobe-produkter og tjenester, må du klargjøre disse lisensene for sluttbrukerne. Til dette trenger du en måte å klarere disse brukerne på.

Adobe tilbyr følgende identitetstyper som du kan bruke til å klarere sluttbrukerne:

 • Business ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID

Hvis du vil ha separate kontoer som eies og kontrolleres av organisasjonen for brukere i domenet ditt, må du bruke enten Enterprise ID eller Federated ID (for enkel pålogging) som identitetstyper.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere identitet.

Trinn 4: Gjøre krav på domenet (Hvis du har valgt Enterprise eller Federated ID-typer i trinn 1)

Sluttbrukerne godkjennes mot domener som du konfigurerer i Admin Console. Hvis e-postadressen din er john@example.com, er domenet ditt example.com. Et domene som er gjort krav på kan brukes enten med Enterprise ID-er eller Federated ID-er, men ikke begge. Du kan imidlertid gjøre krav på flere domener.

Organisasjonen må bevise eierskap for et domene for å gjøre krav på det. Et domene kan bare gjøres krav på én gang.

Hvis domenet allerede er gjort krav på, for eksempel av en annen avdeling i det samme selskapet, kan du be om tilgang til det gjennom kravprosessen for domener. Den første avdelingen som gjør krav på domenet (eieren), er ansvarlig for å godkjenne tilgangsforespørsler fra andre avdelinger (forvaltere). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Klarering av kataloger.

Hvis du har definert Federated ID-er, kan enkel pålogging konfigureres. Når organisasjoner konfigurerer og aktiverer enkel pålogging (SSO), kan brukere i organisasjonen bruke påloggingsdetaljene sine fra bedriften for å få tilgang til programvare fra Adobe.

Trinn 5: Migrere brukeradministrasjon

Merk:

Før du starter overføringen, må én (eller begge) av følgende oppgaver utføres:

 • Hvis du har valgt å bruke Enterprise eller Federated ID-er, må du ha gjort krav på domenet for bedriften din.
 • Hvis du har valgt å bruke Business ID-er (enten alene eller sammen med Enterprise eller Federated ID-er), må du legge til disse brukerne i Admin Console.

Når brukerne har opprettet Business ID-ene sine eller du har gjort krav på domenet til bedriften din, starter du migreringsprosessen fra Adobe-produktet.

Trinn 6: Brukere mottar en e-postinvitasjon

Alle brukere som skal administreres via Admin Console, mottar en e-post som forklarer hva de har fått tilgang til.

System- og produktadministratorer får tilgang til Admin Console.

Sluttbrukere vil kunne logge på produktet ved hjelp av påloggingsinformasjonen sin.

Etter migrering

Når migreringen er fullført, trer følgende endringer i kraft:

Systemadministratorer

Du administrerer ikke lenger brukere i selve produktet.

Bruk Admin Console til å administrere brukere. Se denne artikkelen hvis du vil ha en introduksjon til hvordan du bruker Admin Console.

Hvis du er den primære (eller første) systemadministratoren i organisasjonen på Admin Console, kan du tilordne administratorroller til andre brukere. Disse rollene kan inkludere:

 • Andre systemadministratorer
 • Produktadministratorer

Produktadministratorer

Du administrerer ikke lenger brukerne, tillatelsene eller rollene deres i selve produktet.

Du får administrasjonsrettigheter til ett eller flere produkter i bedriften. Du kan opprette produktprofiler og tilordne administratorer for profilene du oppretter. I tillegg kan du tilordne brukere og brukergrupper til disse produktprofilene. Hvis du vil, kan du deretter tilordne roller og brukergrupper til disse brukerne.

Les mer om hvordan du administrerer produkter og produktprofiler i Admin Console.

Sluttbrukere

Sluttbrukerne vil kunne logge på det eksisterende produktet ved hjelp av påloggingsinformasjonen sin. All brukerinformasjon blir spesifikk for Business ID-en eller som angitt i bedriften (hvis du velger Federated ID eller Enterprise ID).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din