Innledning

Som administrator for et Adobe-produkt, kan du ha administrert brukerne dine og kontrollert tilgangen deres til ulike produktfunksjoner gjennom produktets administrative grensesnitt på tradisjonelt vis. Nå kan du gjøre det samme via Adobe Admin Console. Dette dokumentet forklarer fordelene med å gjøre det slik, og leder deg også gjennom prosessen.

Dokumentet gir en oversikt over trinnene som kreves for å overføre brukeradministrasjonen fra ditt gjeldende produktgrensesnitt og over til Adobe Admin Console. Det har koblinger til andre dokumenter som dekker den bestemte fremgangsmåten i detalj.

Hvem bør lese dette dokumentet

Dette dokumentet er rettet mot de følgende administrative rollene.

Merk:

De bestemte navnene til disse rollene kan variere etter hvilket produkt du administrerer. 

Systemadministratorer

Administratorer for det gjeldende produktet som er ansvarlige for administrasjon av brukere. Denne rollen innebærer oppgaver som for eksempel:

 • Legge til og invitere brukere til produktet
 • Redigere brukeregenskaper
 • Fjerne brukere

Produktadministratorer

Administratorer for det gjeldende produktet som er ansvarlige for å tildele produkttillatelser til brukere for å gi dem tilgang til ulike produktfunksjoner. Denne rollen innebærer oppgaver som for eksempel:

 • Aktivering og oppheving av tilgang til en bestemt produktfunksjonalitet
 • Tilordne en produktspesifikk rolle til en bruker

Merk:

Dette er ikke et dokument for sluttbrukere. I de fleste tilfeller er migreringsprosessen sømløs for sluttbrukeren, uten at de trenger å bli involvert. Som systemadministrator kan du informere sluttbrukerne om hva de kan forvente i forbindelse med migreringsprosessen.

Fordelene ved å migrere til Admin Console

Hvorfor bør vi gå over til Admin Console?

Adobe Admin Console gir en sentral hvor du kan administrere administratorer, brukere, brukergrupper, produkttillatelser og produktroller på tvers av alle Adobe-produktene som organisasjonen har kjøpt.

Du kan delegere systemadministrative oppgaver ved å opprette andre systemadministratorer. Du kan også utnevne produktspesifikke administratorer til å administrere Adobe-produkter som organisasjonen har kjøpt. Se Administrative roller for detaljer.

Når Adobe introduserer nye produkter og tjenester, kan du raskt gi brukerne tilgang til disse produktene fra Admin Console. Du kan også administrere produktspesifikke tillatelser og roller ved hjelp av produktprofiler.

Du kan også opprette brukergrupper for å administrere produkttillatelser og produktroller på et samlet sted. Opprett brukergrupper basert på behovene dine, og tilordne deretter disse brukergruppene til produktprofilene som du definerer.

Se Admin Console for flere detaljer.

Hvem har nytte av en migrasjon?

Systemadministratorer

Hvis du er systemadministrator, gir Admin Console deg ett enkelt grensesnitt du kan bruke for å administrere alle brukerne i organisasjonen, uavhengig av hvilke Adobe-produkter de bruker. Du kan legge til nye brukere i Admin Console ved hjelp av Adobe ID-en eller innloggingsinformasjonen til enterprise.

Fremgangsmåten for å legge til brukere finner du under Invitere brukere. Du kan også legge til flere brukere ved hjelp av en CSV-fil. Konsollen gir også tilgang til en rekke massehandlinger for administrasjon av brukere.

Produktadministratorer

Hvis du er produktadministrator, gir Admin Console deg ett enkelt grensesnitt du kan bruke for å administrere de produktspesifikke tillatelsene og rollene for brukerne i organisasjonen. Når Adobe legger til nye funksjoner for produktene som organisasjonen din bruker, kan du administrere de nye tillatelsene for de eksisterende brukerne fra det samme grensesnittet. Når organisasjonen kjøper nye produkter fra Adobe, kan du bruke samme Admin Console for å gi brukerne dine tilgang og administrere tillatelser og roller for de nye produktene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer produkttillatelser og roller, kan du se Administrere produkter og profiler.

Sluttbrukere

Sluttbrukerne har ett sett med brukeridentifikasjon som de bruker på tvers av alle eksisterende og nye Adobe-produkter som er tilgjengelige i organisasjonen.

Før migrering

I produktet mottar du en melding som hjelper deg å komme i gang med migreringen.

E-postinvitasjon fra Adobe til primær systemadministrator

Hvis organisasjonen ikke allerede bruker Admin Console, blir du angitt til primær systemadministrator, og du vil motta en e-postinvitasjon fra Adobe til Admin Console. Bruk Adobe ID-en din for å logge på.

Migrering av arbeidsflyt

Her er en oversikt over trinnene som må følges for å overføre brukeradministrasjonen din til Admin Console.

Trinn 1: Planlegge identitetstypen til brukerne dine

Det første steget er å bestemme hvilken identitetstype brukerne dine skal ha. Adobes system for identitetsbehandling hjelper administratorer med å opprette og behandle brukertilgang til applikasjoner og tjenester. Adobe tilbyr tre ulike typer identiteter eller kontoer for å kontrollere og godkjenne brukere. De bruker en e-postadresse som brukernavn. Du kan velge mellom følgende identitetstyper som støttes av Admin Console:

 • Federated ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon, og er koblet til bedriftsmappen via sammenslutning. Organisasjonen administrerer legitimasjonen og behandler enkel pålogging via en SAML2-identitetsleverandør (IdP).
 • Enterprise ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon. Adobe drifter Enterprise ID-en og utfører godkjenning, men organisasjonen opprettholder Enterprise ID-en.
 • Adobe ID: Opprettes, eies og administreres av sluttbrukeren. Adobe gjennomfører godkjenningen, og sluttbrukeren administrerer identiteten.

Basert på dine organisatoriske behov kan du velge den mest aktuelle identitetsmodellen du vil implementere og bruke.

Merk:

Adobe anbefaler på det sterkeste at bedrifter bevisst går over til å legge til brukere i organisasjonen bare med Federated ID og Enterprise ID. Bruk av disse identitetstypene gir bedre kontroll over brukere og ressurser fra bedriftens domener.

Viktig: Du kan velge å bruke Federated ID eller Enterprise ID (men ikke begge). Du kan imidlertid velge bare én identitetstype i kombinasjon med Adobe ID-er. Dette er tilfelle hvis noen av brukerne logger seg på produktet med påloggingsinformasjonen til bedriften (for eksempel olanordmann@example.com), og noen brukere benytter e-poster som ikke tilhører bedriften (for eksempel karinordmann@gmail.com).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Identitetstyper som støttes.

Trinn 2: Opprette Adobe ID-er

Merk:

Hvis du har valgt å bare bruke ID-typer fra Enterprise eller Federated ID, kan du hoppe over dette trinnet i arbeidsflyten.

Adobe ID anbefales bare hvis brukerne dine for øyeblikket logger seg på produktet med en e-postadresse som ikke tilhører organisasjonens domene. Hvis noen av brukerne dine bruker Adobe ID-identitetstyper, må du be hver av dem om å opprette en Adobe ID på http://www.adobe.com/no.

Trinn 3: Konfigurere en katalog

Hvis du vil bruke Enterprise ID eller Federated ID, kan du begynne med å opprette en katalog som du kan koble til ett eller flere domener.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere identitet.

Trinn 4: Gjøre krav på domenet (Hvis du har valgt Enterprise eller Federated ID-typer i trinn 1)

Sluttbrukerne godkjennes mot domener som du konfigurerer i Admin Console. Hvis e-postadressen din er john@example.com, er domenet ditt example.com. Et domene som er gjort krav på kan brukes enten med Enterprise ID-er eller Federated ID-er, men ikke begge. Du kan imidlertid gjøre krav på flere domener.

Organisasjonen må bevise eierskap for et domene for å gjøre krav på det. Et domene kan bare gjøres krav på én gang.

Hvis domenet allerede er gjort krav på, for eksempel av en annen avdeling i det samme selskapet, kan du be om tilgang til det gjennom kravprosessen for domener. Den første avdelingen som gjør krav på domenet (eieren), er ansvarlig for å godkjenne tilgangsforespørsler fra andre avdelinger (forvaltere). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Klarering av kataloger.

Hvis du har definert Federated ID-er, kan enkel pålogging konfigureres. Når organisasjoner konfigurerer og aktiverer enkel pålogging (SSO), kan brukere i organisasjonen bruke påloggingsdetaljene sine fra bedriften for å få tilgang til programvare fra Adobe.

Trinn 5: Migrere brukeradministrasjon

Merk:

Før du starter migreringen, må én (eller begge) av følgende utføres:

 • Hvis du har valgt å bruke Adobe ID-er (enten alene eller med Enterprise ID eller Federated ID), må brukerne ha opprettet Adobe ID-er på http://www.adobe.com/no.
 • Hvis du har valgt å bruke Enterprise eller Federated ID-er, må du har gjort krav på domenet for bedriften din.

Etter at brukerne har opprettet Adobe ID-ene sine og/eller du har gjort krav på domenet til bedriften din, kan du starte migreringsprosessen fra Adobe-produktet.

Trinn 6: Brukere mottar en e-postinvitasjon

Alle brukere som skal administreres via Admin Console, mottar en e-post som forklarer hva de har fått tilgang til.

System- og produktadministratorer får tilgang til Admin Console.

Sluttbrukere vil kunne logge på produktet ved hjelp av påloggingsinformasjonen sin.

Etter migrering

Når migreringen er fullført, trer følgende endringer i kraft:

Systemadministratorer

Du administrerer ikke lenger brukere i selve produktet.

Bruk Admin Console til å administrere brukere. Se denne artikkelen hvis du vil ha en introduksjon til hvordan du bruker Admin Console.

Hvis du er den primære (eller første) systemadministratoren i organisasjonen på Admin Console, kan du tilordne administratorroller til andre brukere. Disse rollene kan inkludere:

 • Andre systemadministratorer
 • Produktadministratorer

Produktadministratorer

Du administrerer ikke lenger brukerne, tillatelsene eller rollene deres i selve produktet.

Du får administrasjonsrettigheter til ett eller flere produkter i bedriften. Du kan opprette produktprofiler og tilordne administratorer for profilene du oppretter. I tillegg kan du tilordne brukere og brukergrupper til disse produktprofilene. Hvis du vil, kan du deretter tilordne roller og brukergrupper til disse brukerne. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du administrerer produktprofiler i Admin Console, kan du se Administrere produkter og profiler.

Sluttbrukere

Sluttbrukerne vil kunne logge på det eksisterende produktet ved hjelp av påloggingsinformasjonen sin. All brukerinformasjon blir spesifikk for Adobe ID-en eller som angitt i bedriften (hvis du velger Federated ID eller Enterprise ID).