Brukerveiledning Avbryt

Feilsøke den interne oppdateringsserveren

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gi brukerne tilgang til å trene opp Firefly-tilpassede modeller
   5. Gå gjennom produktforespørsler
   6. Administrere policyer for selvbetjening
   7. Administrere appintegreringer
   8. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   9. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   10. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   11. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Kom i gang med Global Admin Console
  1. Ta i bruk global administrering
  2. Velg organisasjonen din
  3. Administrere organisasjonshierarkiet
  4. Administrere produktprofiler
  5. Administrere administratorer
  6. Administrere brukergrupper
  7. Oppdatere organisasjonspolicyene
  8. Administrere policymaler
  9. Tilordne produkter til underordnede organisasjoner
  10. Utføre ventende jobber
  11. Utforske statistikk
  12. Eksportere eller importere organisasjonsstruktur
 8. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 9. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 10. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 11. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Administrere arbeidsgruppen din i Adobe Express
  5. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  6. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  7. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  8. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  9. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  10. VIP Select-hjelp
 12. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 13. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Slik feilsøker du konfigurasjonen av den interne serveren og løser vedlikeholdsproblemer.

Med Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kan du sentralisere nedlastingen av Adobe-applikasjoner og -oppdateringer til én enkelt serverplassering. 

AUSST-verktøy

Hold serveren ved like

konfigurer server

Vanlige brukstilfeller

Du kan se i feilloggene eller feilkodene for å finne feilen som ble rapportert under konfigurasjonen av en server eller da du lastet ned oppdateringene.     
Du kan også se gjeldende feilsøkingstips hvis du får problemer med å utrullere applikasjoner og oppdateringer via den interne oppdateringsserveren.

Feillogger

Informasjon om feil, advarsler og feilsøking registreres i loggfilene.

Følgende loggfiler ligger i %temp%-mappen på Windows og i ~/Library/Logs på macOS:

 • AdobeUpdateServerSetupTool.log
 • AdobeAcrobatUpdateServerSetupTool.log

DLM.log er lokalisert på følgende steder:

 • Windows: 
  • %Temp%\CreativeCloud\ACC\AdobeDownload
  • %Temp%\AdobeDownload\
 • Mac: 
  • ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload
  • ~/Library/Logs/AdobeDownload/

Feilkoder

Følgende feilkoder kan rapporteres hvis den interne oppdateringsserveren mislykkes.

Feilkode

Feilmelding

2

Det oppsto en intern feil

3

Får ikke tilgang til angitt bane

4

Nettverkssvikt

5

Serveren svarer ikke

6

Proxy-godkjenning mislyktes

7

Utdatadisken er full

8

Ingen skrivetillatelse

9

Filen ble ikke funnet på serveren

Grunnleggende feilsøking

Hvis webserveren som brukes til å utrullere appene og oppdateringene ikke er riktig konfigurert, kan det hende at appene og oppdateringene lastes ned fra Adobe-oppdateringsserveren (Adobe Update Server Setup Tool gjør dette automatisk), men ikke utrulleres til klientene.

Hvis du vil teste om webserveren kjører riktig, kan du se Bekrefte den interne oppdateringsserveren.

Forsikre deg om at du ikke har problemer med nettverkstilkoblingen, og at den interne oppdateringsserveren kan koble seg til Adobe-oppdateringsserveren.

Sjekk for eksempel at du får tilgang til standard-velkomstsiden til den interne oppdateringsserveren.

Sluttbrukere får følgende feilmelding Hvis Creative Cloud-skrivebordsprogrammet ikke klarer å koble til den interne oppdateringsserveren (AUSST):

Ikke koblet til bedriftsserveren
Feilmelding: Ikke koblet til bedriftsserveren

Feilsøke problemer med konfigurasjon og synkronisering for den interne oppdateringsserveren

Når du kjører kommandoen AdobeUpdateServerSetupTool, må du forsikre deg om at det ikke er mellomrom i følgende tilfeller:

 • Mellom parameterne og =-tegnet
 • Mellom =-tegnet og argumenter
  For eksempel inneholder følgende kommando et ekstra mellomrom mellom--root og =-tegnet

 • Hvor som helst i en bane.

For eksempel har følgende kommando et ekstra mellomrom mellom anførselstegnet (") og skråstreken (/)

URL-adressene til serveren bør inneholde protokollen (for eksempel http://). Hvis portnummeret ikke tilsvarer standardverdien på 80, bør portnummeret også oppgis.

For eksempel er følgende del av AdobeUpdater.Overrides-filen feil fordi den ikke spesifiserer http://-protokollen:

<URL>/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>

<Port>1234</Port>

Merk at i dette eksemplet har portnummeret (1234) blitt angitt. Dette er nødvendig hvis portnummeret ikke har standardverdien på 80.

Forsikre deg om at plasseringen på serveren der appene og oppdateringene skal lagres har riktig skrivetillatelse. Ellers kan det hende at appene og oppdateringene ikke synkroniseres / lastes ned til den interne oppdateringsserveren. Prosessen for serverkonfigurasjon er ikke fullført med mindre alle appene og oppdateringene er synkroniserte / lastet ned på den interne oppdateringsserveren.

Kontroller at banene som er oppgitt for alle kommandolinjealternativene er absolutte baner. AUSST støtter ikke relative baner.

Feilsøke konfigurasjonen for klienter

Klientkonfigurasjonsfilene genereres på en plassering som avgjøres av --genclientconf-parameteren for AdobeUpdateServerSetupTool-kommandoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Generere klientkonfigurasjonsfiler. Det genereres to filer, én for Windows-klienter og én for macOS-klienter. Kontroller at filene er tilgjengelige på de respektive plasseringene på den interne oppdateringsserveren.

Når klientkonfigurasjonsfilene har blitt generert på den interne oppdateringsserveren, blir de utrullert til hver sluttbrukerdatamaskin. Filene er forskjellige for Windows- og macOS-plattformen.

Plasseringen for filen på hver sluttbrukerdatamaskin er spesifikk for hver plattform. Forsikre deg om at konfigurasjonsfilene blir utrullert til sluttbrukerdatamaskinene på plasseringene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utrullere klientkonfigurasjonsfiler.

Bruke ny synkronisering for å feilsøke

I unntakstilfeller kan flere apper/oppdateringer fra den samme pakken lagres på den interne oppdateringsserveren hvis alternativet for trinnvis oppdateringssynkronisering er angitt. Disse blir deretter utrullert til sluttbrukerens datamaskiner, og brukerne vil se flere kopier av pakkene på datamaskinene sine. Hvis dette skjer, kan du gjennomføre den nye oppdateringssynkroniseringen (én gang) ved å kjøre følgende kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<oppdateringsmappe>" --fresh

Dette sikrer at riktig enkeltkopi av pakkene lastes ned til den interne oppdateringsserveren, der de blir utrullert til datamaskinene til sluttbrukerne.

Hvis du bruker alternativet for trinnvis synkronisering og fortsetter å få feilmeldinger, selv etter å ha prøvd alle de foregående trinnene, utfører du en ny oppdateringssynkronisering (én gang) ved å kjøre følgende kommando:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<oppdateringsmappe>" --fresh

Dette sikrer at alle oppdateringer fra Adobe-oppdateringsserveren lastes ned til den interne oppdateringsserveren.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet