Global administrasjon | Redigere organisasjoner

 Se hvordan du kan be om tilgang til Global Admin Console.

I Global Admin Console kan du begynne å redigere informasjonen for en bestemt organisasjon når du har valgt organisasjonen i hierarkitreet. Redigeringen kan påvirke organisasjonsnavn, brukergrupper, produktprofiler, administratorer og organisasjonspolicyer. Redigeringer kan ikke påvirke brukere (bortsett fra sletting av grupper eller produktprofiler) og kan ikke legge til brukere (unntatt administratorer).

Når en organisasjon velges i hierarkitreet, vises følgende informasjon: Organisasjonsnavn, region, antall brukere, produktliste, produktprofiler, brukergrupper, administratorer, krevde domener og organisasjonens policyverdier.

Hvis du vil vise eller redigere produkter, brukergrupper, administratorer, domener, policyer eller policymaler, velger du den aktuelle fanen. I de fleste tilfeller kan du bruke søkefeltet for å finne et bestemt element i fanen.

Rediger en organisasjon

Alle globale administratorer eller administratorer som blir lagt til eller fjernet fra en organisasjon, mottar et varsel på e-post. Enkelte endringer av policyene i en organisasjon utløser et varsel i organisasjonens Admin Console.

Følgende er en liste over produkter som støttes i Global Admin Console:

Acrobat

Dimension

Muse

Adobe Animate

Document Cloud (inkludert Sign)

Photoshop

Adobe Audition

Dreamweaver

Prelude

Adobe Stock premium-kreditter

Flash

Premiere Pro

Adobe Stock standardkreditter

Fresco

Premiere Rush

Adobe Stock-video

Illustrator

Adobe Express

After Effects

InCopy

Substance

Creative Cloud – Alle applikasjoner

InDesign

XD

Creative Cloud – Applikasjonsbasert

Lightroom

 

Vis produkter

Du kan vise listen over produkter som er tilordnet den valgte organisasjonen. Bruk søkefeltet for å lete etter et produkt.

 • Hvis du vil administrere tilgangen til et produkt, bruker du Admin Console. Der kan du gi tilgang til individuelle brukere.
 • Hvis du vil legge til eller fjerne produkter, går du til ProdukttildelingFinn ut mer.

Administrere produktprofiler

På samme måte som i Admin Console kan du finjustere bruken av produktene i en organisasjon ved hjelp av produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivere alle eller bestemte Adobe-tjenester som er tilgjengelige med et produkt. Du kan også tilordne administratorer, kalt produktprofiladministratorer, til produktprofilene. Disse administratorene kan legge til sluttbrukere til produktprofilene de administrerer.

Merk:

Velg et produkt for å administrere produktprofiler. Kontrollene for å legge til, redigere og slette produktprofiler vises. For visse produkter kan du ikke opprette eller redigere produktprofilene fra Global Admin Console. I disse tilfellene bruker du Admin Console.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Produkter-fanen.

 2. Velg et produkt du vil legge til en produktprofil i.

 3. Klikk på Legg til profil.

  Legg til produktprofil

 4. Skriv inn følgende i Legg til profil-dialogboksen som vises:

  • Navn: angi et navn for produktprofilen som er unikt i organisasjonen blant de andre produktprofilene og brukergruppene.
  • Klikk på Kvote: angi målantallet lisenser som er tildelt for denne profilen
  • Brukergrupper: klikk på rullegardinpilen for å velge en brukergruppe fra listen, eller skriv inn brukergruppenavnet og velg det i rullegardinlisten som vises. Hvis du vil legge til en brukergruppe som ikke har blitt opprettet ennå, må du først opprette den i Brukergrupper-fanen.
  • Administratorer: klikk på rullegardinpilen for å velge en administrator fra listen, eller skriv inn e-postadressen til administratoren og velg den i rullegardinlisten som vises. Hvis du vil legge til en ny administrator som ikke har blitt opprettet ennå, må du gjøre dette først i Administratorer-fanen.

  Brukergruppene du angir blir tilordnet produktprofilen, og administratorene du angir blir produktprofiladministratorer for profilen. Produktprofiladministratorene kan bruke Adobe Admin Console for den bestemte organisasjonen for å administrere produktprofilen.

  Legg til produktprofil

 5. Bruk Varsler-bryteren for å aktivere eller deaktivere varslene. Hvis de er aktiverte, varsles brukerne via e-post når de legges til eller fjernes fra denne profilen.

 6. Bruk bryterne for individuelle tjenester for å aktivere eller deaktivere dem for produktprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil.

 7. Klikk på Lagre.

 8. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

 1. Velg en organisasjon du vil redigere, gå til Produkter-fanen, og velg et produkt.

 2. Klikk på  for den relevante produktprofilen, og velg Rediger profil.

  Rediger produktprofil

 3. Oppdater produktprofilinformasjonen og klikk på Lagre.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Forsiktig!

Hvis du sletter en produktprofil, fjernes tilgangen til produktet for brukerne som var medlemmer av denne profilen, eller av brukergrupper som var tilknyttet profilen.

 1. Velg en organisasjon du vil redigere, gå til Produkter-fanen, og velg et produkt.

 2. Klikk på  for den relevante produktprofilen, og velg Slett profil.

  Slett en produktprofil

 3. Klikk på OK i dialogboksen som vises.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Administrere brukergrupper

Du kan opprette brukergrupper for å forenkle prosessen med å tilordne produkter til bestemte brukere. Brukergrupper kan også ha administratorer som kalles Brukergruppeadministratorer. De kan legge til eller fjerne brukere fra gruppen. I Global Admin Console kan du definere brukergrupper med tildelte relevante produktprofiler, som brukergruppeadministratorene kan legge til brukere i senere ved hjelp av Admin Console.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Brukergrupper-fanen.

 2. Klikk på Legg til brukergruppe.

  Legg til brukergruppe

 3. Skriv inn følgende i Legg til brukergruppe-dialogboksen som vises:

  • Navn : angi et navn for brukergruppen
  • Produktprofiler: hvis du vil gi produkttilgang til gjeldende eller fremtidige medlemmer av brukergruppen, klikker du på rullegardinpilen for å velge en produktprofil i listen, eller skriver inn produktprofilnavnet og velger det i rullegardinlisten som vises. Hvis du vil legge til en ny produktprofil som ikke har blitt opprettet ennå, må du gjøre dette først i Produktprofiler-fanen.
  • Administratorer: klikk på rullegardinpilen for å velge en administrator fra listen, eller skriv inn e-postadressen til administratoren og velg den i rullegardinlisten som vises. Hvis du vil legge til en ny administrator som ikke har blitt opprettet ennå, må du gjøre dette først i Administratorer-fanen.

  Produktprofilene du angir blir tilordnet brukergruppen, og administratorene du angir blir brukergruppeadministratorer for gruppen. Brukergruppeadministratorene kan bruke Adobe Admin Console for den bestemte organisasjonen for å administrere gruppen.

 4. Klikk på Lagre.

 5. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

 1. Velg en organisasjon du vil redigere, og gå til Brukergrupper-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante brukergruppen, og velg Rediger brukergruppe.

  Rediger brukergruppe

 3. Oppdater brukergruppeinformasjonen og klikk på Lagre.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

 1. Velg en organisasjon du vil redigere, og gå til Brukergrupper-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante brukergruppen, og velg Slett brukergruppe.

  Slett brukergruppe

 3. Klikk på OK i dialogboksen som vises.

  Forsiktig!

  Hvis du sletter en brukergruppe, kan dette påvirke brukerne dine. Påse at slettingen av en brukergruppe ikke medfører tap av tilgang eller informasjon.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Administrere administratorer

Du kan opprette et fleksibelt administrativt hierarki som tillater detaljert administrasjon av tilgang til og bruk av Adobe-produkter. På samme måte som i Adobe Admin Console, kan du legge til systemadministratorer, produktadministratorer, produktprofiladministratorer, brukergruppeadministratorer, utrullerings-, kundestøtte- og lagringsadministratorer i Global Admin Console. Disse administratorene kan gjøre sine respektive administrative oppgaver for organisasjonene de er administrator for. I tillegg til disse rollene, finnes det to nye roller for global administrering: Global administrator og Global gransker.

Global administrator er en transitiv rolle. Hvis en bruker gjøres til global administrator for en organisasjon, blir brukeren automatisk global administrator for alle underorganisasjoner av denne organisasjonen, direkte eller indirekte. Hvis en ny organisasjon opprettes i organisasjonshierarkiet, blir også alle globale administratorer for overordnede organisasjoner i organisasjonen umiddelbart til globale administratorer for den nyopprettede organisasjonen.

Følgende er funksjonalitetene til rollen som Global administrator:

 • Opprette og slette underordnede organisasjoner
 • Angi og redigere policyer
 • Angi og modifisere administrative roller
 • Legge til og fjerne produkter i underorganisasjoner
 • Angi eller endre ressurstildelinger for underorganisasjoner
 • Administrere produktprofiler og brukergrupper

Følgende er funksjonalitetene til rollen som Global gransker:

 • Vise listene over brukergrupper, produkter, produktprofiler, administratorer, angitte policyer og ressurser i organisasjonen og i underordnede organisasjoner.

Distribuert administrasjon

Ved å administrere administratorer kan en global administrator delegere og distribuere administrasjon av brukere, produktlisenser og grupper til administratorer for hver enkelt organisasjon. Administratoren som er lagt til i organisasjonen av en global administrator, har fleksibiliteten til å administrere organisasjonen uten å få innsikt i administrasjonen av andre organisasjoner. Derfor kan den globale administratoren delegere administrasjonen av ressurser og brukere samt holde dataene om disse ressursene og brukerne isolert.

En global administrator kan opprette organisasjoner, distribuere ressurser som for eksempel produkter og lagringsplass til disse organisasjonene, administrere identitetsoppsett og opprette og bruke maler for organisasjonspolicyer. En systemadministrator som er lagt til i organisasjonen av en global administrator, kan tildele produkter til brukere, ta imot nye brukere, opprette og administrere produktprofiler og utføre andre administrative oppgaver i organisasjonen.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Administratorer-fanen.

 2. Klikk på Legg til administrator.

  Legg til en administrator

 3. I Legg til administrator-dialogboksen som vises, skriver du inn brukerinformasjon – e-post, fornavn, etternavn, kontotype, landskode.

  Hvis du prøver å legge til en eksisterende bruker som administrator, velger du samme kontotype som den eksisterende brukeren. Ellers vil legg til-operasjonen mislykkes.

  Merk:

  Organisasjoner kan ha begrensninger for hva slags kontotyper som kan legges til. Disse kan basere seg på policyer eller på andre konfigurasjonsparametere for en organisasjon. Organisasjoner tillater ikke at det legges til både Adobe ID- og Business ID-brukere samtidig. Generelt sett bør det ikke finnes brukere av begge typer i en organisasjon, men avhengig av rekkefølgen reglene ble angitt i, kan det hende at noen brukere har en bestemt kontotype som ble lagt til før policyene eller reglene ble tatt i bruk.

 4. Velg én eller flere administratorroller i Administratorrettigheter-delen.

  For administratortyper som produktadministrator, administrator for produktprofiler og brukergruppeadministrator, velger du henholdsvis de aktuelle produktene, profilene og gruppene.

  Legg til en administrator

 5. Klikk på Lagre.

 6. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

  Når en administratorrolle legges til, mottar brukeren et varsel på e-post som informerer dem om endringen av rollen.

Når administratoren har blitt lagt til, mottar de en e-postmelding som inviterer dem til å godta rollen og gir dem en kobling til Admin Console. Hvis de har blitt lagt til som både global administrator og en annen rolle, får de to invitasjoner, én til Global Admin Console og én til Admin Console.

 1. Velg en organisasjon du vil redigere, og gå til Administratorer-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante administratoren, og velg Rediger administrator.

  Rediger en administrator

 3. Oppdater administratorinformasjonen og klikk på Lagre.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer.

  En egen kommando vises i listen over ventende endringer for hver administratorrolle som har blitt lagt til eller fjernet. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

 1. Velg en organisasjon du vil redigere, og gå til Administratorer-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante administratoren, og velg Fjern administratorrettigheter.

  Fjern administratorrettigheter

 3. Klikk på OK i dialogboksen som vises.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

  Når du har slettet en administrator, mottar administratoren et varsel på e-post som informerer dem om at de har mistet tilgangen til Admin Console for organisasjonen.

Vis domener

Du kan vise listen over domener som er koblet til den valgte organisasjonen. Hvis du er systemadministrator for den valgte organisasjonen, klikker du på Åpne i Admin Console for å administrere domener.

Domener

Hvis du trenger hjelp med å forstå informasjonen som vises i Domener-fanen, kan du se Eksportere og importere skjemaer.

Oppdatere policyer

Policyene er knyttet til en organisasjon og begrenser operasjoner som kan utføres for organisasjonen. Som global administrator kan du angi og endre policyene for en organisasjon og de underordnede organisasjonene.

Når en policyverdi blir angitt, begrenser eller aktiverer den handlinger fra og med dette tidspunktet. Hvis for eksempel policyen for krav av domener er angitt til ikke tillatt, kan det ikke kreves ytterligere domener, men eventuelle domener som har blitt krevd før policyverdien ble angitt, påvirkes ikke. Fremgangsmåte for å endre policyene for en organisasjon:

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Policyer-fanen.

 2. Klikk på vekselbryteren for den relevante policyen for å tillate ikke tillate.

  Du kan også låse en policy slik at kun en global administrator for organisasjonen som er valgt i organisasjonsvelgeren eller den overordnede organisasjonen, kan endre eller låse den opp.

 3. Klikk på  for å låse en policy. Når du holder musepekeren over låsen, vises nå navnet til den valgte organisasjonen. Finn ut mer om policylåser.

 4. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Policylåser

Når en policy er låst, kan ikke verdien endres før policyen har blitt låst opp. Global Admin Console husker den valgte organisasjonen i organisasjonsvelgeren som den organisasjonen som policyen ble låst fra. Alle globale administratorer for den valgte organisasjonen eller en organisasjon som er høyere opp i treet, har tillatelse til å låse opp policyen.

Globale administratorer med tillatelser som er lavere enn denne organisasjonen, kan ikke låse opp eller endre policyverdiene.

Hvis du vil opprette et låst miljø, angir du policyverdiene du ønsker for de underordnede organisasjonene dine, og deretter låser du dem. Globale administratorer for disse underordnede organisasjonene kan ikke redigere policyverdiene.

Eksempel: Elissa, den globale administratoren av Acme Division oppretter de underordnede organisasjonene Markedsføring og Ingeniørfag. Deretter legger hun til Robert som global administrator for Markedsføring, og Sarah som global administrator for Ingeniørfag. Deretter angir hun flere policyer til Ikke tillatt og låser dem. Elissa kan låse opp og endre policyverdiene på et senere tidspunkt ved å velge Acme Division som den valgte organisasjonen, men Robert og Sarah kan ikke låse opp policyene for organisasjonene de er globale administratorer for, fordi retningslinjene er låst av organisasjonen Acme Division.

Informasjon om policyer

Retningslinjekategori

Policynavn

Beskrivelse

Håndtering av organisasjon

Opprett underordnede organisasjoner

Lar globale administratorer opprette underordnede organisasjoner. Hvis den er av, kan ingen underordnede organisasjoner opprettes.

Gi nytt navn til organisasjon

Hvis det er tillatt, kan en systemadministrator gi organisasjonen et nytt navn. Den kontrollerer også endringer av land/region for organisasjonen. Banenavnet til en organisasjon kan også endres uavhengig av denne policyinnstillingen hvis en overordnet organisasjon får et nytt navn, eller hvis organisasjonen eller en forfader til organisasjonen får en ny overordnet organisasjon.

Lar globale administratorer slette underordnede organisasjoner. Dette blir viktigere når organisasjoner med Enterprise Storage er aktivert på grunn av risikoen for å slette brukerressurser.

Slett organisasjoner

Administrere administratorer

Legg til eller slett administratorer

Lar globale administratorer legge til nye administratorer til en organisasjon. Hvis den er av, kan ikke nye administratorer legges til.

Arv systemadministratorer fra overordnet organisasjon når en underordnet organisasjon opprettes

Når globale administratorer oppretter nye underordnede organisasjoner, blir systemadministratorer for den overordnede organisasjonen automatisk systemadministratorer for den nye. Denne retningslinjen er av som standard.

Behandle administratorer

Lar globale administratorer endre eller fjerne/redigere administratortillatelser.

Brukeradministrasjon

Arv brukere fra kataloger som administreres av den overordnede organisasjonen,

Denne retningslinjen må være på og aktiv før den nye underordnede organisasjonen opprettes.

Når en underordnet organisasjon opprettes, blir brukerne i den overordnede organisasjonen tilgjengelige som brukere i den underordnede organisasjonen. Med andre ord, denne retningslinjen setter automatisk opp et tillitsforhold mellom den overordnede og underordnede når det nye underordnede organisasjonen opprettes i GAC.

For eksisterende organisasjoner vil alle tillitsforhold før de legges til GAC forbli når de er tatt inn i GAC. Hvis det ikke var noen tillitsforhold på plass, må den vanlige tillitsforespørselsprosessen følges.

For at denne retningslinjen skal lykkes, må den globale administratoren som oppretter den nye organisasjonen også være en systemadministrator for den overordnede organisasjonen som gjorde krav på domenet. Hvis ikke, arves ikke domenetillitsforholdet av den nyopprettede organisasjonen.

Legg til Adobe ID-brukere

Hvis angitt, kan ikke organisasjonen legge til Adobe ID-brukere via administrasjonskonsollen, brukeradministrasjon API (UMAPI) eller synkroniseringsmekanismen.

Administrere brukergrupper

Hvis det er tillatt, kan globale, system- og brukergruppeadministratorer opprette, redigere og slette brukergrupper.

Katalog og domenehåndhevelse

Gjøre krav på domener

Endre identitetskonfigurasjon

Hvis den er angitt, kan systemadministratorer gjøre krav på domener i Admin Console.

Hvis den er angitt, kan systemadministratorer konfigurere brukeridentitetskonfigurasjonen i Admin Console.

Produkttildeling

Administrere produkter

Tillater globale administratorer å legge til eller fjerne produkter og endre produkttildelinger.

Ressursdeling

System- eller lagringsadministratoren kan endre innstillinger for deling av ressurser

Hvis det er tillatt, kan lagrings- og systemadministratorer endre innstillingene for deling av ressurser, inkludert sikkerhetskontakter, passordpolicyen og lagringspolicyen.

Hvis dette er tillatt, arves delingsinnstillingene fra den overordnede organisasjonen når det opprettes en underordnet organisasjon. Innstillingene for deling av ressurser omfatter sikkerhetskontakter, passordpolicy og lagringspolicy.

Dette gjelder kun for nyopprettede organisasjoner på det tidspunktet de blir opprettet. Det er angitt for en overordnet organisasjon og påvirker etableringen av underordnede organisasjoner under den overordnede organisasjonen.

Arve delingspolicy fra en overordnet organisasjon når en organisasjon opprettes

 

 

Administrere policymaler

Policymaler er et sett med policyverdier som kan brukes til å effektivisere oppsettet og legge til rette for konsekvent håndtering av policyer mellom organisasjoner. De lagres sammen med en organisasjon og er synlige for alle globale administratorer for den organisasjonen. De kan brukes på enhver underordnede organisasjon, direkte eller indirekte, fra organisasjonen de er lagret i.

Når de er tatt i bruk, angis oppføringene fra policymalen individuelt i hver organisasjon. Det er ingen pågående tilknytning mellom policymalen og organisasjonene den ble brukt på. Redigering av policymalen oppdaterer ikke retningslinjene for organisasjonene som policymalen har blitt brukt på tidligere.

Når en policymal brukes på en organisasjon, brukes hver av oppføringene i policymalen på organisasjonens policyer og erstatter eksisterende policyverdier. Oppdateringer av låste policyer utføres kun hvis brukeren som tar i bruk oppdateringen er en global administrator for organisasjonen som er angitt i Låst av-ikonet for policyen som oppdateres.

Hvis brukeren som tar i bruk malen har tillatelse til å låse opp policyen, henter policy-låsene verdiene fra malen som er i bruk (låst eller ulåst). Hvis malen indikerer at låsen skal stå som den er, endres ikke verdien for låsen i policyen.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Policymaler-fanen.

 2. Klikk på Opprett mal.

  Opprett policymal

 3. I Opprett policymal-dialogboksen skriver du inn navn og beskrivelse for policymalen.

  Navnet på policymalen kan maksimalt inneholde 100 tegn.

 4. Velg policyene du vil inkludere i malen.

 5. Angi verdier for de valgte policyene.

  • Sett glidebryteren til Tillatt eller Ikke tillatt. Les mer om informasjon om policyer.
  • Endre låseverdien for policyen: Lås / Lås opp / Behold som den er
   • Lås: policyen blir låst når malen tas i bruk.
   • Lås opp: policyen blir låst opp når malen tas i bruk.
   • Behold som den er: låsetilstanden for policyen forblir den samme som før malen ble tatt i bruk.
  Legg til en administrator

 6. Klikk på Lagre.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Policymaler-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante policymalen og velg Bruk malen på organisasjonen.

  Policymal

 3. Velg organisasjonene du vil bruke malen på.

 4. Klikk på Bruk mal.

 5. Når du er ferdig med å redigere organisasjonene, klikker du på Gå gjennom ventende endringer. Når du er ferdig med gjennomgangen, klikker du på Send inn endringer for å utføre dem.

Hvis alle policyverdiene i organisasjonene du har valgt stemmer overens med verdiene i malen, vises det en melding om at det ikke har blitt gjort noen endringer. Gå gjennom ventende endringer er heller ikke aktivert hvis det ikke er andre endringer som venter.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Policymaler-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante malen, og velg Rediger mal.

  Policymal

 3. Oppdater policymalen og klikk på Oppdater nå.

  Merk:

  I motsetning til andre endringer som gjøres i Global Admin Console, tas endringer av policymaler i bruk umiddelbart når man klikker på Oppdater nå. De går ikke gjennom prosessen Gå gjennom ventende endringer – Send inn.

 1. I Global Admin Console velger du en organisasjon du vil redigere, og deretter går du til Policymaler-fanen.

 2. Klikk på  for den relevante administratoren, og velg Slett mal.

  Policymal

 3. Klikk på Ja i dialogboksen som vises.

  Merk:

  I motsetning til andre endringer som gjøres i Global Admin Console, tas slettinger av policymaler i bruk umiddelbart når man klikker på Ja. De går ikke gjennom prosessen Gå gjennom ventende endringer – Send inn.

Beslektede emner

Etter at du har redigert organisasjonene dine, kan du tilordne produkter til organisasjonene eller gå tilbake til oppsett av organisasjonene. Hvis du fortsatt ikke har tilgang til Global Admin Console, kan du sende inn en kundestøttesak via Admin Console for å etterspørre dette.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?