Global administrasjon | Oversikt

 Se hvordan du kan be om tilgang til Global Admin Console.

Innledning

Global Admin Console er for kunder med komplekse organisasjonsstrukturer som enten har mange Admin Consoler eller ønsker å dele opp hoved-Admin Consolen i flere konsoller. For eksempel multinasjonale selskaper, utdanningskonsortier, store skoledistrikter og store offentlige etater. Det samler eksisterende Admin Consoler i en hierarkisk struktur, som et organisasjonskart, for å oppnå gjennomsiktighet på tvers av et distribuert foretak.

Global Admin Console erstatter eller endrer ikke funksjonaliteten av de eksisterende Admin Consolene. Det fungerer som et hierarki med en grunnorganisasjon øverst og alle konsollene samlet under denne grunnorganisasjonen. Det er et utvalgskriterium som fokuserer på kjøp og det å opprette en hierarkistruktur som en Admin Console skal fungere som grunnkonsollen for.

For å lære mer om funksjonaliteten og fordelene med Global Admin Console kan du se den tekniske artikkelen om Global Admin Console.

Merk: Innhold og talekommentarer til denne videoen er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk.

Primære fordeler

Nedenfor finner du noen av de største fordelene med Global Admin Console:

 • Deleger administreringen av deler av Adobe-produktbruken din og den skybaserte lagringen til avdelinger eller filialer for å unngå å ha en sentralisert administrasjon.
 • Opprett organisasjoner for hver enhet og dann et hierarki av organisasjoner. Du kan også slette organisasjoner.
 • Distribuer ressurser og produktlisenser på tvers av organisasjoner. Du kan tildele produktressurser til organisasjoner.
 • Begrens innsynet som byråene har i hverandre, innbefattet muligheten som administratorer har til å få innsyn i brukerne som tilhører deres ansvarsområde.
 • Selvbetjeningskontroll for Adobe Admin Console-organisasjonsstrukturen, som gjenspeiler strukturen i organisasjonens katalogsystemer. Du kan opprette et hierarki av organisasjoner.
 • Opprett administrasjonssentre der en gruppe utvalgte administratorer kan administrere Adobe-ressursene for en organisasjonskomponent eller et prosjekt i bedriften sin. Du kan administrere administratorene i organisasjoner.
 • Angi retningslinjer og implementer dem i organisasjoner.
 • Opprett, rediger og slett produktprofiler og brukergrupper.
 • Eksporter organisasjonsinformasjon for å generere rapporter for kjøring av andre prosesser.
 • Importer oppdateringer av organisasjoner og strukturen i organisasjonshierarkiet.
 • Få varsler om status for ETLA-kontrakter for underordnede organisasjoner. Bannere i applikasjoner i Global Admin Console indikerer klart når kontrakten for en underordnet organisasjon kommer til å utløpe, har utløpt eller er inaktiv. Du finner mer informasjon i artikkelen om utløp av kontrakter.

Global Admin Console-rollen

Global Admin Console introduserer også en rolle, Global administrator, som skiller seg fra en systemadministrator og lar deg gjøre følgende:

 • Vise det globale landskapet for den totale Adobe-investeringen på tvers av alle Admin Consolene som er lagt til i Global Admin Console-hierarkiet.
 • Overvåke Adobe-lisensen, ressurstildelingen og bruken på tvers av flere Admin Consoler.
 • Opprette Admin Consoler eller organisasjoner.
 • Tildele produktlisenser fra en rot- eller overordnet Admin Console til underordnede Admin Consoler som er lenger ned i hierarkiet.
 • Opprettholde den nåværende daglige driften; systemadministratorene kan fortsette å administrere Admin Consolene sine. Som et eksempel kan en global administrator tilordne et produkt til en underordnet Admin Console, men ikke tilordne det til brukerne. Systemadministratoren får lisensplassene i sin Admin Console og tilordner produktene til brukerne sine.
 • Eventuelt kan du bruke organisasjonspolicyer for alle Admin Consoler i hierarkiet.

Grunnleggende administrative oppgaver

Global Admin Console er designet for å fungere på tvers av flere organisasjoner og Admin Consoler. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over de ulike funksjonalitetene og hvor de utføres: i Admin Console eller Global Admin Console.

Oppgave Global Admin Console Admin Console
Opprette, endre overordning for og slette underordnede organisasjoner
Arbeide med flere organisasjoner
Administrere administratorer For én eller flere organisasjoner

For én organisasjon


Administrere produktprofiler og brukergrupper

Definere og administrere retningslinjer
Tildele produkter på tvers av organisasjoner
Tildele produkter til brukere
Administrere brukere
Administrere pakker
Konfigurere domener og kataloger
Administrere enterprise-lagringsplasser og kryptering

Implementering av global administrering

Adobe anbefaler implementering av global administrering hvis organisasjonen din innfrir minst ett av følgende kriterier:

 • Du har flere Admin Consoler du vil organisere, administrere og få synlighet på tvers av.
 • Du vil dele opp Admin Consoler i konsoller som administreres separat.
 • Du administrerer flere kontrakter.
 • Du har behov for å distribuere eller sentralisere en identitetskonfigurasjon på tvers av flere underordnede organisasjoner.
 • Du ønsker å splitte opp ressursene du har kjøpt, og få dem administrert av forskjellige personer/administratorer for ulike deler av virksomheten.
 • Du har spesialadministratorer for ulike Adobe-produkter, regioner eller organisasjoner og vil unngå at disse overlapper.

 

Hvis du vil be om tilgang til Global Admin Console, gjør du følgende etter at du har snakket med Adobe-representanten din:

 1. Admin Console går du til Kundestøtte > Sammendrag over kundestøtte.

  Merk:

  Adobe anbefaler at du sender inn kundestøttesaken via Admin Consolen som skal være grunnkonsollen.

 2. Klikk på Opprett sak. Vinduet Opprett sak vises.

 3. Velg Administrere brukere og lisenser.

 4. Angi informasjonen i skjemaet som vises.

  • Velg prioritet for problemet = P4 – Mindre
  • Anslå graden av innvirkning for problemet = Middels
  • Oppsummer problemet = <Organisasjonens navn> ber om tilgang til Global Admin Console
 5. I feltet Beskriv arten av problemet du står overfor, bør du oppgi at du vil ha tilgang til Global Admin Console for organisasjonen din, ved å oppgi følgende opplysninger:

  • Navn og konsoll-ID (finnes i nettadressen, rekken av tall og bokstaver foran "@AdobeOrg") til Admin Console-enheten som skal angis som rot (topp)-organisasjon, eller be om en ny (oppgi ønsket navn).
   • Det finnes noen tilfeller der den nye konsollen er den foretrukne banen. Adobe-representanten din kan gi deg veiledning om dette. Denne rotorganisasjonen må velges med omhu, da det er vanskelig å endre den på et senere tidspunkt.
  • Minst én nåværende systemadministrator må tildeles rollen som global administrator. Du kan når som helst legge til flere administratorer senere.
  • Navnet og e-postadressen til Adobe-representanten eller kundebehandleren din.
  Beskriv sakens natur

Neste trinn

Etter å ha fått tilgang til Global Admin Console, kan du gå i gang med å konfigurere organisasjonsstrukturen din og tildele ressurser til underordnede organisasjoner.

Konfigurer organisasjoner

Tildel produkter

Rediger organisasjoner

Insights

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?