Overføre elevressurser

Du trenger ikke å miste ressursene dine selv om du er ferdig på skolen. Nå kan du ta med deg alle de kreative kunstverkene du brukte tid på å lage på skolen. 

Bruk Adobes portal for overføring av elevressurser for å automatisk overføre de fleste kreative ressursene dine fra den tildelte skolekontoen til en ny personlig konto.

Fremgangsmåten for overføring av ressurser er enkel. Når du logger på Adobes portal for overføring av elevressurser, må du gi samtykke til å overføre ressursene. Hvis du ikke samtykker til dette, vil du ikke kunne overføre ressursene dine.

Når du har gitt ditt samtykke, blir du bedt om å registrere en ny personlig konto som ressursene skal flyttes til. Når kontoen er bekreftet, blir du veiledet gjennom en rekke trinn for å overføre ressursene dine til den nye personlige kontoen.

Portal for overføring av elevressurser

Merk:

Hvis skolen har lagret ressursene dine i kryptert form, vil du ikke kunne overføre ressursene til den personlige kontoen.

Før du begynner

Skolekonto

Du trenger påloggingsinformasjonen for skolekontoen din. Du blir bedt om å logge på.

 • Fjern innhold som eies av skolen, fra skolekontoen din.
 • Fjern unødvendige filer fra skolekontoen for å holde deg under lagringskvoten på 2 GB for den personlige kontoen. Hvis innholdet i skolekontoen din overskrider 2 GB, overføres alt. Du kan imidlertid ikke legge til mer innhold i den personlige kontoen før du har frigjort lagringsplass.

Personlig konto

Du trenger en fungerende e-post-ID for å registrere deg for en ny, personlig konto.

 • Forsikre deg om at den personlige e-postkontoen ikke allerede er tilknyttet en Adobe ID. 
 • Hvis e-postkontoen er tilknyttet en Adobe ID, må du endre e-postadressen.

Har du fortsatt spørsmål? Se Vanlige spørsmål.

Forsiktig!

Ikke start overføringen før du er sikker på at du ikke lenger trenger tilgang til innholdet på skolekontoen. Når overføringen er fullført, blir innholdet ditt bare tilgjengelig på den personlige kontoen og ikke på skolekontoen din. Du kan imidlertid fortsatt gå inn på skolekontoen frem til systemadministratoren deaktiverer den.

Merk:

Overføring av ressurser til en personlig konto er en éngangsprosess. Når du har overført ressurser fra skolekontoen til en personlig konto, kan du ikke overføre ressurser på nytt fra den samme kontoen til en annen personlig konto.

Det finnes ingen metoder i nettportalen for å avgjøre om den personlige kontoen din er tom. Du bør derfor sørge for at den er tom før du starter overføringsprosessen.

Overføre ressurser

Når du logger på portalen for overføring av elevressurser og starter overføringsprosessen, blir du bedt om å registrere deg for en ny personlig konto. Når kontoen er bekreftet, kan du automatisk overføre ressursene dine til denne kontoen.

Forsiktig!

Unngå å utføre overføringen på lab-datamaskiner eller på delte enheter. Hvis du ikke har annet valg, kan du tømme hurtigbufferen og bruke et privat nettleservindu. Når du starter overføringen, må du sørge for at du fullfører den i én sammenhengende økt på samme enhet.

 1. Gå til portalen for overføring av elevressurser, og logg på med påloggingsinformasjonen for skolekontoen.

 2. Klikk på Kom i gang for å begynne.

 3. Gi ditt samtykke til å overføre ressursene, og klikk deretter på Fortsett.

 4. Registrer deg for en ny personlig Adobe-konto. Du må være minst 13 år for å opprette en konto.

  Merk:

  Du kan ikke overføre ressurser på tvers av geografiske regioner. Hvis du for eksempel går på skole i USA, må den nye kontoen din også være i USA eller i et annet land i Nord-Amerika.

  Merk:

   Regionen som er tilknyttet e-posten, må være den samme regionen som skolen befinner seg i.

 5. Angi bekreftelseskoden for e-postadressen som er knyttet til den nye, personlige kontoen din. 

  Skriv inn bekreftelseskoden

 6. Når e-postadressen din er bekreftet, klikker du på Fortsett for å fortsette.

  Forsiktig!

  Ikke legg til ressurser i den nye kontoen din før overføringen er fullført.

 7. Klikk på Start prosess for å sette i gang overføringen. En melding varsler om at overføringen har startet.

  Overføre ressurser

 8. Lukk varselet. Når overføringen er fullført, sendes det en e-postbekreftelse til den personlige kontoen din.

 9. Åpne e-posten, og klikk på Se din personlige konto for å logge på. Gå gjennom ressursene i den nye personlige kontoen din.

  E-postbekreftelse

Etter overføringen

De fleste ressurser overføres automatisk, men det kan hende at du må overføre noen ressurser manuelt.

 

Creative Cloud Assets

Tjenester

Personlig tilpasning

Behance

Overføres automatisk

 • Cloud-filer og -mapper
 • Creative Cloud-filer
 • Mobilfiler
 • Slettede ressurser
 • Delte filer
 • Adobe Spark-filer
 • Publiserte Adobe Spark-ressurser
 • Document Cloud-filer
 • Bibliotekdata
 • Creative Cloud Libraries
 • Pensler
 • Profildata
 • Egendefinerte innstillinger for oppsett av arbeidsområde og hurtigtaster
 • Applikasjonsinnstillinger som er delt i Creative Cloud
 • Kommentarer
 • Versjoner
 • Behance-prosjekter
 • Portefølje
 • Webområder

Overføres ikke automatisk

 • Lightroom-bilder
 • Videoer publisert fra mobilapper.
 • Adobe Fonts
 • Adobe Sign
 • Adobe Color
 • Aktivitetsfeed
 • Adobe Stock
 • Adobe Anywhere
 • Brukerprofildata for Adobe Fill & Sign
 

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du se Vanlige spørsmål.

Vanlige spørsmål

Den nye kontoen er et gratis medlemskap på Creative Cloud, og den har ikke tilgang til applikasjoner og tjenester (se Fordeler med et gratis medlemskap på Creative Cloud). For å få tilgang til Creative Cloud-applikasjoner og -tjenester, må du kjøpe en plan. Hvis elev ID-en din er knyttet til skolen, forblir imidlertid skolens rettigheter tilgjengelig frem til skolen fjerner ID-en din.

Overføring av ressurser fra én geografisk region til en annen støttes ikke. Skolekontoen og den personlige kontoen må høre hjemme i den samme geografiske regionen. Hvis skolekontoen din for eksempel er i USA, kan du ikke overføre ressurser til en personlig konto i Japan. Det kan hende at internasjonale elever som reiser tilbake til hjemlandet sitt, må overføre ressurser manuelt.

Lightroom-bildene dine overføres ikke automatisk. Du må laste ned bildene separat. For å lage en lokal sikkerhetskopi av bildene, aktiverer du Lagre alle originalbilder-innstillingen til angitt plassering i det lokale lagringsmiljøet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi innstillinger.

Hvis du vil lære deg å lage sikkerhetskopier av kataloger som opprettes ved hjelp av Lightroom Classic, kan du se Sikkerhetskopiere en katalog.

Hvis du endrer e-postadressen for en Adobe ID, blir ikke tilgangen til prosjekter påvirket. Den tidligere e-postadressen vises imidlertid i brukergrensesnittet i noen arbeidsflyter som bruker flere Adobe ID-er på samme enhet.

Adobe Spark-ressurser overføres. Spark Premium-funksjonene er imidlertid ikke tilgjengelige for gratis medlemskapskontoer for Creative Cloud. For å få tilgang til ressursene dine må du gå ut av alle Adobe Spark-apper og -nettsteder, og deretter logge på med den nye personlige kontoen din. Du trenger ikke installere appene på nytt.

Når du overfører Spark-videoprosjekter, endres GUID-en for Adobe ID-en, og tilgangen til prosjektene går tapt. Prosjekter i nettskyen for en annen GUID for Adobe ID vises ikke på en iOS-enhet. Prosjektene som er lagret lokalt på enheten, vises i området for prosjekter laget av andre. Spark Page og Spark Post påvirkes ikke av overføringen på dette tidspunktet.

DVA-samarbeid fungerer ikke på den personlige kontoen din.

Adobe Portfolio er en betalt tjeneste. Ressursene dine overføres likevel, og du kan fortsatt logge på Adobe Portfolio. Publisering til Adobe Portfolio støttes ikke for gratis medlemskapskontoer for Creative Cloud.

Hvis Adobe Portfolio-prosjektet ditt inkluderer koblinger til Lightroom-album, fungerer ikke koblingene etter overføringen. Du kan ikke importere albumene fra Lightroom eller noe album fra skolekontoen din på nytt.

Delte koblinger (inkludert koblinger med passord) og samarbeidskoblinger i Creative Cloud som var en del av skolekontoen din, fungerer ikke etter at du har overført ressurser. Du må dele koblingene på nytt, eller invitere samarbeidspartnere på nytt, fra den personlige kontoen. Etter overføringen er det bare eieren som har tilgang til private koblinger. De delte ressursene du eier, overføres til den personlige kontoen. Koblinger i skolekontoen din som andre har delt med deg, fungerer ikke etter at du overfører ressurser til din personlige konto.

Adobe XD-prototyper og -designkoblinger på publiserte sider fungerer ikke etter at du har overført til en personlig konto. Filene flyttes til Filer-katalogen. Koblingene på den publiserte siden vil imidlertid ikke fungere. Fjern delte koblinger fra publiserte filer og opphev publiseringen av prototyper og design før overføringen.

Adobe Stock-bilder som allerede er lastet ned fra Adobe Stock og lagret i katalogen for Creative Cloud-filer, overføres på samme måte som andre ressurser. Du kan ikke laste ned flere bilder fra Adobe Stock til den nye kontoen.

Du kan benytte deg av Adobes kampanjetilbud som du er kvalifisert for, etter overføringen.

Alle dokumenter som andre brukere har delt med deg, går tapt når du overfører ressurser til den personlige kontoen. Hvis du har opprettet et dokument og delt det med andre, blir dokumentet overført til den personlige kontoen.

Adobe Fonts fjernes fra den lokale maskinen din etter at du har overført ressurser. Webområder opprettet med Adobe Fonts, tilbakestilles til ikke-betalte skrifter etter overføring.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din