Podręcznik użytkownika Anuluj

Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Wprowadzenie

Administratorzy produktów Adobe mogli tradycyjnie zarządzać użytkownikami i kontrolować ich dostęp do różnych funkcji za pomocą administracyjnego interfejsu danego produktu. Teraz można osiągnąć to samo za pomocą serwisu Adobe Admin Console. W niniejszym dokumencie omówiono korzyści takiego rozwiązania i podano dokładne instrukcje.

Dokument zawiera ogólne omówienie etapów związanych z przeniesieniem zarządzania użytkownikami z obecnego wewnętrznego interfejsu produktu do serwisu Adobe Admin Console. Podano tu ponadto odsyłacze do innych dokumentów, w których szczegółowo przedstawiono odpowiednie instrukcje.

Uwaga:

Adobe aktualizuje przestrzeń dyskową w organizacjach (zespołach lub przedsiębiorstwach), wprowadzając model korporacyjnej przestrzeni dyskowej, aby umożliwić użytkownikom z kontami Adobe ID przechowywanie danych i korzystanie z innych funkcji klasy korporacyjnej.

Firma Adobe poinformuje każdą organizację o terminie zaplanowanej dla niej migracji. Po aktualizacji użytkownicy z kontem Adobe ID są przenoszeni do przestrzeni korporacyjnej, a organizacja ma bezpośrednią kontrolę nad ich profilami biznesowymi
.

Kto powinien przeczytać ten dokument

Ten dokument jest przeznaczony dla następujących ról administracyjnych.

Uwaga:

Konkretne nazwy ról w zarządzanym przez Ciebie produkcie mogą być inne. 

Administratorzy systemu

Administratorzy bieżącego produktu odpowiedzialni za zarządzanie użytkownikami. Obejmuje to takie zadania, jak:

 • Dodawanie i zapraszanie użytkowników do konfiguracji produktu 
 • Edytowanie właściwości użytkownika
 • Usuwanie użytkowników

Administratorzy produktu

Administratorzy bieżącego produktu odpowiadający za przypisywanie uprawnień produktu użytkownikom, dzięki czemu uzyskają dostęp do różnych funkcji produktu. Obejmuje to takie zadania, jak:

 • Nadawanie i odbieranie uprawnień dostępu do konkretnej funkcji produktu
 • Przypisywanie użytkownikowi roli określonego produktu
Uwaga:

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony dla użytkownika końcowego. Zazwyczaj proces migracji przebiega w sposób niezauważalny dla użytkowników końcowych i nie wymaga ich udziału. Administrator systemu może, stosownie do potrzeb, przekazać swoim użytkownikom informacje o migracji i jej oczekiwanym przebiegu.

Zalety migracji do serwisu Admin Console

Dlaczego warto przenieść procesy zarządzania do serwisu Adobe Admin Console

Adobe Admin Console umożliwia scentralizowane zarządzanie administratorami, użytkownikami, grupami użytkowników, uprawnieniami do produktów oraz rolami w kontekście produktu w odniesieniu do wszystkich produktów Adobe nabytych przez przedsiębiorstwo.

Systemowe zadania administracyjne można przekazać innym użytkownikom, tworząc w ten sposób kolejnych administratorów systemu. Można również wyznaczyć administratorów dla określonego produktu do zarządzania produktami Adobe nabytymi przez przedsiębiorstwo. Więcej informacji: Role administracyjne.

W miarę wprowadzania nowych produktów i usług przez Adobe można szybko nadawać użytkownikom dostęp do tych produktów z poziomu serwisu Admin Console. Można również zarządzać uprawnieniami i rolami dla określonych produktów za pomocą profili produktów.

Można również tworzyć grupy użytkowników, aby zbiorczo zarządzać uprawnieniami produktów oraz rolami produktowymi. Wystarczy tworzyć grupy użytkowników odpowiadające potrzebom, a następnie przypisywać te grupy do zdefiniowanych profili produktów.

Szczegółowe informacje: Admin Console.

Kto skorzysta na migracji

Administratorzy systemu

Serwis Admin Console udostępnia administratorom systemu pojedynczy interfejs, umożliwiający zarządzanie wszystkimi użytkownikami w przedsiębiorstwie, niezależnie od tego, jakich produktów Adobe używają. Nowych użytkowników można dodawać do serwisu Admin Console na podstawie ich identyfikatorów Business ID albo danych konta korporacyjnego.

Instrukcje dodawania użytkowników podano w artykule Zapraszanie użytkowników. Można także dodawać wielu użytkowników za pomocą pliku CSV. Konsola zapewnia również różne operacje zbiorcze do zarządzania użytkownikami.

Administratorzy produktu

Serwis Admin Console udostępnia administratorom produktu pojedynczy interfejs, umożliwiający zarządzanie uprawnieniami i rolami w kontekście danego produktu w odniesieniu do wszystkich użytkowników w przedsiębiorstwie. Gdy Adobe wprowadzi nowe funkcje i możliwości produktów używanych przez przedsiębiorstwo, będzie można zarządzać uprawnieniami do nich dla istniejących użytkowników za pomocą tego samego interfejsu. Gdy przedsiębiorstwo nabędzie nowe produkty Adobe, będzie można użyć tego samego serwisu Admin Console, aby udzielić użytkownikom dostępu do nich oraz zarządzać ich uprawnieniami i rolami w kontekście tych nowych produktów.

Więcej informacji: Zarządzanie produktami i profilami produktowymi.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi mają jeden zestaw haseł, których mogą używać w istniejących i nowych produktach Adobe dostępnych w Twoim przedsiębiorstwie.

Przed migracją

Otrzymasz powiadomienie z produktu w celu ułatwienia rozpoczęcia migracji.

Wiadomość e-mail z zaproszeniem od firmy Adobe do głównego administratora

Jeśli przedsiębiorstwo nie korzystało wcześniej z serwisu Adobe Admin Console, zostanie Ci przydzielona rola administratora głównego systemu i otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do serwisu. Aby się zalogować, należy użyć danych konta Adobe ID.

Przebieg migracji

Poniżej omówiono etapy przenoszenia funkcji zarządzania użytkownikami do serwisu Admin Console.

Krok 1: Zaplanowanie typu identyfikatorów użytkowników

Pierwszym krokiem jest wybór typu identyfikatorów dla użytkowników. Stosowany przez Adobe system zarządzania identyfikatorami ułatwia administratorom tworzenie kont użytkowników oraz administrowanie ich dostępem do aplikacji i usług. Adobe udostępnia trzy różne typy identyfikatorów (kont) umożliwiających uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników. Nazwą konta jest w nich adres e-mail. Można wybrać dowolny z następujących typów identyfikatorów obsługiwanych przez serwis Admin Console.

 • Business ID: Identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany. Adobe przeprowadza uwierzytelnianie, natomiast organizacja zarządza identyfikatorem.
 • Federated ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany, powiązany z katalogiem korporacyjnym za pomocą usługi federacji. Przedsiębiorstwo zarządza danymi uwierzytelniającymi oraz zapewnia obsługę logowania SSO za pomocą usługi IdP (dostawcy tożsamości) w protokole SAML2.
 • Enterprise ID: identyfikator tworzony przez organizację, do niej należący i przez nią zarządzany. Adobe udostępnia hosting identyfikatorów Enterprise ID i przeprowadza uwierzytelnianie, ale utrzymanie tych identyfikatorów pozostaje w gestii przedsiębiorstwa.

Dzięki różnym typom identyfikatorów przedsiębiorstwa i instytucje mogą wybrać i wdrożyć model najlepiej odpowiadający ich potrzebom organizacyjnym.

Uwaga:

Można korzystać albo z identyfikatorów Enterprise ID, albo Federated ID, ale nie obu tych typów jednocześnie. Możliwe jest natomiast łączenie jednego z powyższych typów identyfikatorów z identyfikatorami Business ID. Taka sytuacja występuje, gdy niektórzy użytkownicy logują się do produktu za pomocą korporacyjnych danych uwierzytelniających (np. johndoe@example.com), natomiast inni korzystają z adresów e-mail spoza przedsiębiorstwa (np. janedoe@gmail.com).

W razie potrzeby zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat typów identyfikatorów obsługiwanych przez Adobe.

Krok 2: Dodawanie użytkowników z kontami Business ID do serwisu Admin Console

Uwaga:

Jeśli wybrano korzystanie tylko z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, można pominąć ten etap w obiegu pracy.

Konta Business ID można dodać do serwisu Admin Console ręcznie lub w ramach operacji zbiorczej.

Krok 3: Konfigurowanie katalogu

Jednym z pierwszych zadań administratora systemu obsługującego serwis Admin Console jest zdefiniowanie i skonfigurowanie systemu identyfikatorów, na podstawie których będą uwierzytelniani użytkownicy. Gdy przedsiębiorstwo kupi licencje na produkty i usługi Adobe, trzeba będzie udostępnić je użytkownikom końcowym. Aby można było to zrobić, trzeba dysponować mechanizmem uwierzytelniania użytkowników.

Adobe oferuje następujące typy identyfikatorów do uwierzytelniania użytkowników końcowych:

 • Business ID
 • Enterprise ID
 • Federated ID

Jeśli chcesz, aby użytkownicy w Twojej domenie mieli osobne konta, stanowiące własność przedsiębiorstwa i przez nie kontrolowane, to musisz wybrać identyfikatory Enterprise ID albo Federated ID (na potrzeby logowania SSO).

Więcej informacji: Konfigurowanie identyfikatorów.

Krok 4: Przypisanie domeny (jeśli w kroku 1. wybrano typy identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID)

Użytkownicy końcowi są uwierzytelniani na podstawie domen, które trzeba skonfigurować w serwisie Admin Console. W adresie e-mail joanna@przyklad.com domena to „przyklad.com”. Pojedyncza przypisana domena może być używana do tworzenia identyfikatorów Enterprise ID lub identyfikatorów Federated ID, jednak nie obu tych typów naraz. Możliwe jest jednak uzyskanie przypisania wielu domen.

Aby uzyskać przypisanie domeny, przedsiębiorstwo lub instytucja musi wykazać, że ją kontroluje. Każda domena może zostać przypisana tylko raz.

Jeśli domena jest już zajęta, np. przez inny dział tej samej firmy, można poprosić o dostęp do niej w ramach procesu przypisania domeny. Pierwszy oddział, któremu została przypisana domena (właściciel), będzie odpowiedzialny za zatwierdzanie wszelkich wniosków o dostęp innych działów (powierników). Szczegółowe informacje: Powierzanie dostępu do katalogów.

Jeśli skonfigurowano identyfikatory Federated ID, Logowanie SSO można skonfigurować. Jeśli przedsiębiorstwo skonfiguruje logowanie SSO (Single Sign-On — pojedyncze logowanie), użytkownicy będą mogli logować się do oprogramowania Adobe, podając dane uwierzytelniające swojego konta korporacyjnego.

Krok 5: Migracja zarządzania użytkownikami

Uwaga:

Przed rozpoczęciem migracji należy wykonać jedną (lub obie) z następujących czynności:

 • Jeśli wybrano korzystanie z identyfikatorów Enterprise ID lub Federated ID, przedsiębiorstwo musi uzyskać przypisanie domeny.
 • Jeśli wybrano korzystanie z identyfikatorów Business ID (jako jedynego rozwiązania lub w połączeniu z identyfikatorami Enterprise ID albo Federated ID), należy dodać tych użytkowników do serwisu Admin Console.

Po utworzeniu przez użytkowników identyfikatorów Business ID lub uzyskaniu przypisania domeny dla swojego przedsiębiorstwa można rozpocząć proces migracji z poziomu produktu Adobe.

Krok 6: Użytkownicy otrzymują wiadomości e-mail z zaproszeniem

Wszyscy użytkownicy, których konta zostały przygotowane do zarządzania w serwisie Admin Console, otrzymają wiadomość e-mail z informacjami o zakresie przyznanego im dostępu.

Administratorzy systemu i produktu będą mieli dostęp do serwisu Admin Console.

Użytkownicy końcowi będą mogli logować się do produktu za pomocą swoich danych uwierzytelniających.

Po zakończeniu migracji

Po zakończeniu migracji wejdą w życie następujące zmiany:

Administratorzy systemu

Nie będzie można zarządzać użytkownikami w produkcie.

Zarządzanie użytkownikami będzie realizowane w serwisie Admin Console. W tym artykule omówiono wprowadzenie do korzystania z serwisu Admin Console.

Jeśli jesteś głównym (lub pierwszym) administratorem systemu dla konta Admin Console swojego przedsiębiorstwa, możesz przypisać role administracyjne innym użytkownikom. Role te mogą być następujące:

 • Inni administratorzy systemu
 • Administratorzy produktu

Administratorzy produktu

Nie będzie już można zarządzać użytkownikami, ich uprawnieniami lub rolami w produkcie.

Otrzymasz uprawnienia do administrowania konkretnym produktem (lub produktami) w ramach swojej organizacji. Możesz tworzyć profile produktów i przypisywać do nich administratorów. Możesz także przypisywać użytkowników i grupy użytkowników do tak tworzonych profili produktów. Opcjonalnie role można także przypisywać użytkownikom lub grupom użytkowników.

Więcej informacji: Zarządzanie produktami i profilami produktowymi w serwisie Admin Console.

Użytkownicy końcowi

Użytkownicy końcowi będą mogli logować się do istniejącego produktu za pomocą swoich danych uwierzytelniających. Wszystkie informacje o użytkownikach będą powiązane z konkretnym kontem Business ID lub innym kontem wybranym w przedsiębiorstwie (jeśli wybrano identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?