Poznaj sposoby najlepszego wykorzystania udziału w programie VIP dzięki statusowi VIP Select i jego zaletom.

Przedsiębiorstwo osiąga status VIP Select, gdy nabędzie odpowiednią liczbę licencji w ciągu jednego okresu umownego. Licencje te można nabywać zarówno w pojedynczej transakcji, jak i w ramach podsumowania przed odnowieniem.

Poziomy rabatu w ramach programu VIP

Po osiągnięciu statusu VIP Select klient zyskuje dodatkowe korzyści, które stanowią formę nagrody za lojalną współpracę:

 • rabaty na wszystkie zakupy dokonane w okresie obowiązywania objętym statusem VIP Select,
 • opcja przyjęcia kontraktu trzyletniego*.

Uwaga:

Opcja kontraktu trzyletniego jest niedostępna dla klientów korzystających z przedłużonego okresu obowiązywania z opłatą z góry.

Kwalifikacja do statusu VIP Select

Status VIP Select osiąga się na jeden z dwóch sposobów. Poziom rabatu VIP Select obowiązuje do kolejnej daty podsumowania. W dniu, w którym przypada ta data, liczba licencji jest ponownie analizowana, a poziom VIP Select jest odpowiednio zmieniany.

Pojedyncza transakcja: Jeśli na koncie VIP jest mniej niż 10 licencji, a klient zamówi w pojedynczej transakcji ponad 10 licencji, automatycznie uzyskuje status VIP Select.

Podsumowanie: Uczestnicy programu VIP automatycznie osiągają status VIP Select w dniu, w którym przypada data podsumowania (31 dni przed datą rocznicy umowy), jeśli osiągnęli w tym okresie minimalny limit licencji nabytych w ramach mniejszych transakcji (zamiast jednej dużej). Uczestnicy, którzy już wcześniej osiągnęli status VIP Select, mogą przejść na wyższy poziom rabatu, gdy liczba nabytych przez nich licencji przekroczy w dniu podsumowania kolejną wartość progową.

Podsumowanie VIP Select

Zalety kontraktu trzyletniego

Opcja kontraktu trzyletniego dostępna dla uczestników o statusie VIP Select ze wszystkich segmentów rynku oferuje następujące korzyści:

 • Płatność raz w roku.
 • Zobowiązanie cenowe ze strony Adobe: obejmuje ono poziom rabatu, który nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania kontraktu trzyletniego i ma zastosowanie do cen zwykłych wszystkich produktów ujętych w cenniku z chwilą zaakceptowania kontraktu — w tym również produktów, które nie zostały kupione przez klienta. Cenę ustala opiekun konta (autoryzowany sprzedawca rozwiązań Adobe lub kierownik obsługi klienta).  W ramach kontraktu trzyletniego Adobe zobowiązuje się utrzymać stałą cenę dla bezpośredniego partnera handlowego (jeśli zakup jest realizowany za pośrednictwem sprzedawcy–resellera).
 • Elastyczne licencjonowanie: akceptując kontrakt trzyletni, klient zobowiązuje się do utrzymania takiej samej liczby licencji, jaką ma z chwilą podpisywania tego kontraktu. Liczbę licencji można stopniowo zwiększać. Klient ma jedynie obowiązek utrzymać ich minimalną liczbę ujętą w zobowiązaniu. Przykład: Dokument kontraktu trzyletniego.
 • Wyższe rabaty na wszystkie zakupy (tylko w przypadku klientów z sektora komercyjnego i instytucji rządowych).

Zaakceptowanie kontraktu trzyletniego

Kontrakt trzyletni zostanie zaproponowany po osiągnięciu przez przedsiębiorstwo statusu VIP Select. Administrator główny klienta (przypisany z chwilą rejestracji) może zaakceptować kontrakt trzyletni w dowolnym momencie okresu zakwalifikowanego do statusu VIP Select. Można to zrobić na dwa sposoby.

Powitalna wiadomość e-mail VIP

 1. Po osiągnięciu statusu VIP Select administrator główny otrzymuje wiadomość powitalną z informacją o opcji kontraktu trzyletniego.

 2. Kliknięcie tego odsyłacza powoduje otwarcie poprawki do umowy dotyczącej zobowiązania trzyletniego.

 3. Należy zapoznać się z jej treścią i kliknąć opcję Akceptuję.

Strona Zarządzanie kontem w serwisie Adobe.com

 1. Administrator główny powinien zalogować się w serwisie Adobe.com, używając identyfikatora Adobe ID powiązanego z umową VIP.

  Ekran logowania Adobe
 2. Kliknij opcję Zarządzaj kontem pod nazwą użytkownika.

  Zarządzaj kontem
 3. Przejdź do zakładki „Plany i produkty” na górze strony, a następnie kliknij opcję „Zarządzaj planem” dla odpowiedniego konta VIP.

  Plany i produkty
 4. Gdy otworzy się strona „Zarządzaj planem”, po prawej będzie widoczne pole ze szczegółowymi informacjami na temat statusu uczestnictwa, w tym obowiązujący poziom VIP Select. Pod tym polem znajduje się odsyłacz „Dołącz do programu”.

  Dołącz do programu VIP Select

Zaakceptowanie kontraktu trzyletniego podczas odnawiania

Jeśli klient planuje zaakceptowanie kontraktu trzyletniego podczas odnawiania, musi wziąć pod uwagę kilka kwestii. Po pierwsze, jeśli zostało złożone zamówienie na odnowienie tylko części licencji, to przed akceptacją kontraktu trzyletniego należy poczekać na zakończenie okresu odnawiania. W przeciwnym razie zostanie przyjęte zobowiązanie utrzymania całej liczby licencji z poprzedniego okresu, a nie mniejszej liczby odnowionych licencji.

Po drugie, zaakceptowanie kontraktu trzyletniego w okresie odnawiania nie jest liczone jako odnowienie. Nadal konieczne będzie kontynuowanie zobowiązania trzyletniego przez kolejne dwa odnowienia, aż do rozpoczęcia trzeciego okresu odnawiania.

Ceny promocyjne przy kontrakcie trzyletnim

Ceny promocyjne są dostępne tylko w odniesieniu do początkowego, zakwalifikowanego zamówienia. W ramach kontraktu trzyletniego licencje w cenach promocyjnych wracają z chwilą odnowienia do cen standardowych. Dodatkowe licencje i odnowienia można nabywać za pośrednictwem sprzedawcy tylko w cenie standardowej.

Jeśli przedsiębiorstwo zakwalifikowało się do udziału w promocji wieloletniej i ma licencje, które będą odnawiane w okresie kontraktu trzyletniego, to można je będzie odnowić po cenach promocyjnych — tak długo, dopóki nie zakończy się okres promocji powiązanej z tymi licencjami. Gdy promocja wygaśnie, licencje te będą odnawiane w ramach kontraktu trzyletniego po cenach standardowych, określonych w chwili akceptacji tego kontraktu.

Niedotrzymanie zobowiązania licencyjnego w ramach kontraktu trzyletniego

Jeśli do daty rocznicy umowy w każdym z rocznych okresów obowiązywania kontraktu trzyletniego nie zostanie odnowiona minimalna wymagana liczba licencji, uczestnik programu oraz opiekun klienta otrzymają powiadomienia o konieczności dokonania odnowienia na całą wymaganą liczbę licencji przed upływem okresu odnawiania. Jeśli wymagana liczba licencji nie zostanie odnowiona w ciągu 30 dni od daty rocznicy, wszystkie aktywne licencje nabyte z rabatem wynikającym z kontraktu trzyletniego zostaną zwrócone, a status VIP zostanie obniżony do poziomu 1. Wszystkie rabaty uzyskane w ramach kontraktu trzyletniego staną się nieważne. Jeśli klient nadal będzie potrzebował licencji Adobe, będzie musiał kupić je po aktualnych cenach i według rabatów dla aktualnych transakcji, a następnie ponownie wdrożyć te licencje dla użytkowników.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online