Ta strona dotyczy nabywania licencji w subskrypcji w ramach programu nabywczego VIP (Value Incentive Plan) w Chińskiej Republice Ludowej.

Więcej informacji na temat programu VIP w ChRL można znaleźć w serwisie Adobe.com.

Jakie są korzyści programu VIP?

VIP zapewnia organizacjom różnej wielkości opcje i kontrolę niezbędną do łatwego przekazania produktów Adobe we właściwe ręce. VIP umożliwia ekonomiczne, łatwe wdrażanie zawsze aktualnych wersji Creative Cloud i Document Cloud w całej organizacji. Creative Cloud oferuje kolekcję światowej klasy narzędzi kreatywnych, w tym programy Photoshop, Illustrator, InDesign i Premiere Pro. Document Cloud umożliwia realizację w 100% cyfrowych obiegów pracy z użyciem rozwiązań Adobe Acrobat oraz udostępnia wiele innych funkcji.

Jakie są zasady licencjonowania produktów w ramach programu VIP?

W Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) program VIP oferuje opcję licencji imiennych, która nadaje status uczestnika programu VIP pojedynczym użytkownikom. Jest to opcja dostępna w przypadku planów Creative Cloud dla zespołów — Wszystkie aplikacje oraz Creative Cloud dla zespołów — Pojedyncza aplikacja (z wyjątkiem aplikacji Muse), a także planów Acrobat Standard DC i Acrobat Professional DC w języku chińskim uproszczonym. Licencje oferowane do użytku i wdrażania w ChRL nie obejmują obecnie usług. Informacje o zarządzaniu licencjami VIP: Przewodnik po programie VIP dla sektora komercyjnego, instytucji rządowych lub edukacji.

Czy subskrypcje licencji VIP można wdrażać w środowisku wirtualnym?

Nie. Format licencjonowania VIP nie jest zgodny ze środowiskami wirtualnymi.

Czym się różnią programy VIP oraz VIP Select?

VIP to program podstawowy, który oferuje następujące możliwości:

  • natychmiastowe wdrożenie,
  • automatyczne zapewnienie zgodności licencyjnej,
  • subskrypcje z aktualizacjami stopniowymi, zapewniające dostęp do najnowszych wersji produktów w chmurze,
  • standaryzowane umowy bez odnawiania,
  • roczny lub przedłużony okres obowiązywania.

VIP Select to status uczestnika programu VIP osiągany automatycznie po przekroczeniu minimalnego progu liczby licencji w jednym okresie (ponad 10 licencji w segmencie komercyjnym i instytucji rządowych oraz ponad 50 licencji w segmencie edukacji).

Więcej informacji na temat programu VIP w Chinach można znaleźć w serwisie Adobe.com. Więcej informacji na temat statusu VIP Select i kontraktu trzyletniego podano w Pomocy VIP Select.

Gdzie można znaleźć Przewodnik po programie VIP?

Gdzie można zapoznać się z warunkami programu VIP?

Warunki programu są dostępne na stronie Warunki programu Adobe Value Incentive Plan w serwisie Adobe.com.

Kupuję dla firmy międzynarodowej, która będzie mieć użytkowników w ChRL. Czy obowiązują jakieś ograniczenia?

W celu zakupu licencji do użytku i wdrażania w ChRL należy skorzystać z osobnej umowy VIP (zwanej „Umową VIP na Chiny”). W ramach umowy VIP na Chiny nie można nabywać licencji przeznaczonych do wdrażania w innym kraju lub regionie. Licencje do użytku w ChRL muszą być nabywane z pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe z siedzibą w ChRL.

Przykład:

Firma ABC ma siedzibę w USA. Jednak niektórzy z jej pracowników przebywają w USA, a

inni w Chińskiej Republice Ludowej. Firma ABC musi kupić licencje dla Ameryki Północnej dla tych pracowników, którzy mieszkają w USA, oraz licencje chińskie dla tych pracowników, którzy mieszkają w ChRL.

Jeśli subskrypcja Creative Cloud dla zespołów została zakupiona od Adobe lub autoryzowanego sprzedawcy rozwiązań Adobe, muszą zostać spełnione następujące wymagania:

  • Oddział lokalny firmy ABC w USA musi nabywać licencje od Adobe lub lokalnego/globalnego sprzedawcy rozwiązań Adobe na podstawie umowy VIP na USA.
  • Natomiast oddział w ChRL musi kupić licencje od swojego sprzedawcy lokalnego na podstawie osobnej umowy VIP na Chiny.

Jesteśmy firmą międzynarodową. W jaki sposób możemy najlepiej wykorzystać zakupy dokonane na podstawie osobnej umowy VIP w ChRL?

Jeśli łączna liczba zakupionych przez firmę licencji (w tym licencji kupionych w ChRL) może potencjalnie uprawniać do uzyskania statusu VIP Select lub podwyższenia poziomu rabatu w ramach VIP Select, warto zgłosić wniosek o połączenie kont. Połączone konta to opcja umożliwiająca wspólne zliczanie zakupów dokonanych na podstawie osobnych, regionalnych umów VIP i korzystanie w każdym z regionów z zalet wynikających ze statusu VIP Select. Więcej informacji o opcji połączonych kont można znaleźć w Przewodniku po programie VIP lub uzyskać od sprzedawcy.

Co się stanie, jeśli wyjadę poza region, dla którego wdrożono moją licencję?

W przypadku okazjonalnych podróży można korzystać z licencji poza wskazanym regionem wdrożenia. Jednak oczekuje się, że produkty będą wykorzystywane przede wszystkim w regionie wskazanym podczas zakupu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online