Nazwa organizacji

Nazwa organizacji to nazwa Twojego przedsiębiorstwa, instytucji lub zespołu podana podczas zakupu.

Administratorzy zespołu mogą edytować ustawienie Nazwa zespołu, jeśli plan zespołowy został nabyty bezpośrednio od Adobe.

  1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia konsoli.

  2. Kliknij opcję Edytuj.

    Nazwa organizacji

Język wiadomości e-mail

Język wiadomości e-mail to domyślny język wybierany dla przedsiębiorstwa, w którym będą redagowane powiadomienia e-mail o statusie konta, na przykład powiadomienia o zmianach subskrypcji lub wygaśnięciu karty kredytowej.

Aby wybrać najlepszy język dla użytkowników końcowych, system najpierw sprawdza preferencje każdego użytkownika. Jeśli takie preferencje nie są dostępne, system użyje wartości opcji Język wiadomości e-mail wybranej dla przedsiębiorstwa. Jeśli opcja Język wiadomości e-mail także nie została ustawiona, to system wybierze język na podstawie kodu kraju danego przedsiębiorstwa.

Język wiadomości e-mail

Domyślny język wiadomości e-mail można ustawić w serwisie Admin Console. Załóżmy na przykład, że subskrypcja dla przedsiębiorstw została nabyta w interfejsie z językiem angielskim. Jednak większość osób w przedsiębiorstwie mówi po polsku. Dlatego można zmienić ustawienie Język wiadomości e-mail w serwisie Admin Console.

  1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia konsoli.

  2. W sekcji Język wiadomości e-mail wybierz język, w jakim do użytkowników będą wysyłane powiadomienia.

    Język wiadomości e-mail

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online