Podręcznik użytkownika Anuluj

Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Pakiet przygotowywany do wdrożenia w systemie Mac OS należy utworzyć i przechowywać również w systemie Mac OS. Odniesienia w pakiecie Mac OS mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zostaną skopiowane i zapisane w systemie Windows.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem wdrażania pakietu Adobe upewnij się, że zostały spełnione następujące warunki:

 • We wszystkich systemach docelowych jest włączone zdalne zarządzanie. Można je włączyć w okienku Preferencje systemowe, klikając opcję Udostępnianie. W wyświetlonym oknie należy wybrać opcję „Zdalne zarządzanie” w okienku po lewej stronie, a następnie zaznaczyć funkcje udostępniania, które trzeba włączyć. Zapoznaj się z zaleceniami w dokumentacji narzędzia ARD. Na przykład na potrzeby wdrażania pakietów należy wybrać opcję „Kopiuj elementy” oraz „Usuń i zastąp elementy”. Zob. informacje o komponentach wdrożeniowych.
 • Pakiet Adobe, który planujesz wdrożyć, musi się znajdować na Twoim komputerze administracyjnym lub być z niego dostępny.
 • W narzędziu ARD musi już istnieć zdefiniowana grupa obejmująca wszystkie systemy docelowe, na których ma zostać wdrożony pakiet Adobe. 
 • We wszystkich systemach docelowych musi być dość wolnej pamięci na wykonanie wdrożenia. Obejmuje to nie tylko miejsce zajmowane przez produkty po wdrożeniu, ale także miejsce na skopiowanie pakietu wdrożeniowego do systemu docelowego.

Zezwalanie użytkownikowi na wybór miejsca instalacji

Jeśli podczas konfigurowania pakietu instalacyjnego wybrano opcję „Określ katalog podczas wdrażania”, należy zmodyfikować utworzony pakiet przed wdrożeniem go za pomocą narzędzia ARD.

Wprowadź następującą zmianę w utworzonym pakiecie instalacyjnym PKG:

 1. Otwórz plik Contents/Info.plist w pakiecie instalacyjnym PKG.

 2. Zmodyfikuj wartość znacznika IFPkgFlagDefaultLocation, w taki sposób aby zawierała bezwzględną ścieżkę folderu docelowego. Przykład:
  /Volumes/<nazwa_woluminu>/<nazwa_folderu>

  lub w przypadku wdrażania na woluminie głównym:
  /<nazwa_folderu>

  Jeśli planujesz wdrażać za pomocą opcji „Kopiuj elementy” i „Wyślij polecenie UNIX”, podaj nazwę folderu; nazwa woluminu zostanie przekazana za pomocą polecenia instalatora.

  Po dokonaniu tej modyfikacji możesz przystąpić do wdrażania pakietu za pomocą narzędzia ARD, wykonując poniższe instrukcje.

Wdrażanie pakietu

 1. Uruchom narzędzie ARD w swoim systemie administracyjnym.

 2. Wybierz komputery docelowe.

  W lewym okienku głównego okna ARD wybierz żądaną listę komputerów. Przejrzyj komputery docelowe w prawym okienku.

 3. Skonfiguruj pakiety instalacyjne.

  Wybierz opcję „Zainstaluj pakiety” w narzędziu ARD i dodaj pakiet instalacyjny do wdrożenia.

  Określ, czy zadanie ma być restartowane oraz czy chcesz uruchomić to zadanie z tej aplikacji lub z serwera zadań. Ustaw także inne opcje stosownie do potrzeb. Jeśli wybierzesz opcję „Uruchom to zadanie z: Serwer zadań na tym komputerze”, serwer zadań opublikuje zadanie we wszystkich systemach, które nie były połączone z siecią w chwili inicjowania zadania.

  Jeśli chcesz, możesz zaplanować zadanie instalacji na później. Aby to zrobić, kliknij opcję Harmonogram w lewym dolnym rogu okna Zainstaluj pakiety; następnie w oknie Zaplanuj zadanie wprowadź godzinę i datę planowanej instalacji pakietu.

 4. Zainstaluj pakiet w systemach docelowych.

  Jeśli zadanie nie zostało zaplanowane na później, sprawdź dostępność wszystkich komputerów docelowych wymienionych w obszarze Nazwa na dole okna Instaluj pakiety. Po kliknięciu przycisku Instaluj natychmiast rozpoczyna się instalacja we wszystkich wymienionych miejscach docelowych.

  Jeśli wykonanie zadania zostało zaplanowane na później, kliknij przycisk Zainstaluj. Przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia zadania upewnij się, że wszystkie komputery docelowe wymienione w obszarze „Nazwa” w oknie Instaluj pakiety są w stanie cichym i nie mają aktywnych użytkowników, ale są włączone i mogą akceptować polecenia.

  Podczas wykonywania zadania „Instaluj pakiety” jego status jest wyświetlany w oknie narzędzia ARD. Po zakończeniu przetwarzania status ten jest odpowiednio aktualizowany.

  Uwaga:

  Nie zatrzymuj zadań instalowania/odinstalowywania wykonywanych za pomocą narzędzia ARD. Próba ich zatrzymania powoduje, że operacja może być nadal wykonywana, mimo iż okno ARD wskazuje, że zadanie zostało zatrzymane.

  Ze względu na strukturę pakietu utworzoną przez program Adobe Application Manager Enterprise Edition informacje podawane na pasku postępu wyświetlanym podczas wdrażania za pomocą narzędzia ARD nie są przydatne. Pasek może pokazywać wartość 0%, gdy zadanie zostało wykonane (macOS 10.5) lub przez większość czasu wyświetlać wartość 95% (macOS 10.6).

Pakiety aktualizacji

 • Pakiety aktualizacji mają nazwę o formacie <nazwa_pakietu>_Update.pkg.
 • Takich pakietów nie można odinstalowywać.

Rozwiązywanie problemów

Wdrażanie pakietu za pośrednictwem narzędzia ARD może się zakończyć niepowodzenie, jeśli w jego trakcie stan użytkownika ulegnie zmianie (co oznacza, że użytkownik zaloguje się lub wyloguje, albo dojdzie do przełączenia konta użytkownika). Jeśli jest używany serwer zadań, natychmiast po zmianie stanu może rozpocząć się wdrażanie tego samego pakietu i wygenerować błąd. Jest to standardowe zachowanie narzędzia ARD. Jeśli do tego dojdzie, należy po prostu ponownie wdrożyć pakiet.

Wdrażanie za pomocą opcji „Kopiuj elementy” i „Wyślij polecenie UNIX”

Zamiast opcji „Zainstaluj pakiety” można skorzystać z zadania „Kopiuj elementy”, aby skopiować zadanie pakietu do systemu docelowego, a następnie uruchomić zadanie „Wyślij polecenie UNIX”, aby uruchomić instalator i wdrożyć skopiowany pakiet.

 1. Uruchom narzędzie ARD w swoim systemie administracyjnym. 

 2. Wybierz komputery docelowe. W lewym okienku głównego okna ARD wybierz żądaną listę komputerów. Przejrzyj komputery docelowe w prawym okienku.

 3. Skonfiguruj pakiety instalacyjne.

  1. Wybierz opcję „Kopiuj elementy” w narzędziu ARD i dodaj pakiet instalacyjny do wdrożenia.
  2. Wybierz miejsce docelowe na komputerach docelowych, do którego chcesz skopiować pakiet.
  Uwaga:

  Jeśli chcesz, aby był to dysk rozruchowy, dodaj znak / po parametrze -target Zainstaluj pakiet w systemach docelowych.

 4. Wybierz opcję Wyślij polecenie UNIX w narzędziu ARD:

  1. Wybierz opcję Uruchom polecenie jako: Użytkownik.
  2. Otwórz element root w polu użytkownika.
  3. Wraz z poleceniem instalatora przekaż nazwę woluminu:
   sudo installer -pkg -target <wolumin>
  Uwaga:

  Jeśli chcesz, aby miejscem instalacji był dysk rozruchowy, dodaj znak / po parametrze -target.

Odinstalowywanie oprogramowania Adobe za pomocą pakietu wdrożeniowego

Uwaga:

W przypadku pakietów aktualizacji nie są tworzone pakiety dezinstalacyjne.

Pakiet instalacyjny zawiera plik o nazwie <nazwa_pakietu>_Uninstall.pkg, umożliwiający odinstalowanie oprogramowania zainstalowanego za pomocą odpowiadającego mu pliku instalatora — <nazwa_pakietu>_Install.pkg. Procedura przebiega podobnie do instalacji oprogramowania.

 1. Wybierz systemy docelowe. W lewym okienku głównego okna ARD wybierz grupę zawierającą systemy docelowe, na których zainstalowano oprogramowanie przy użyciu pakietu wdrożeniowego.

 2. Uruchom zadanie „Zainstaluj pakiety” na systemach docelowych, używając pakietu dezinstalacyjnego.

  • Wybierz opcję „Zainstaluj pakiety” w narzędziu ARD i dodaj pakiet dezinstalacyjny (lub przeciągnij go do panelu pakietów).
  • Kliknij polecenie Instaluj.
 3. Podczas wykonywania zadania jego status jest wyświetlany w oknie narzędzia ARD. Po zakończeniu przetwarzania status ten jest odpowiednio aktualizowany.

  Uwaga:

  Nie zatrzymuj zadań instalowania/odinstalowywania wykonywanych za pomocą narzędzia ARD. Próba ich zatrzymania powoduje, że operacja może być nadal wykonywana, mimo iż okno ARD wskazuje, że zadanie zostało zatrzymane.

Dezinstalacja za pomocą opcji „Kopiuj elementy” i „Wyślij polecenie UNIX”

Jeśli pakiet został wdrożony za pomocą tej metody, użyj jej również w celu odinstalowania — z tą różnicą, że kopiowany i wywoływany będzie pakiet dezinstalacyjny zamiast pakietu instalacyjnego.

 1. Wybierz komputery docelowe.

  W lewym okienku głównego okna ARD wybierz żądaną listę komputerów. Przejrzyj komputery docelowe w prawym okienku.

 2. Skonfiguruj pakiety dezinstalacyjne.

  • Wybierz opcję „Kopiuj elementy” w narzędziu ARD i dodaj pakiet dezinstalacyjny do wdrożenia.
  • Wybierz miejsce docelowe na komputerach docelowych, do którego chcesz skopiować pakiet.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?