Przedsiębiorstwa będą stopniowo migrowane do nowego serwisu Admin Console, który będzie widoczny po zalogowaniu się. Co miesiąc nowa konsola będzie udostępniana kolejnym grupom, aż do objęcia nią wszystkich klientów. Jeśli nie korzystasz jeszcze z nowej konsoli, zobacz Administrator subskrypcji zespołowej Adobe Sign.

Jeśli nabyto plan Adobe Sign dla zespołów, użytkownikami i ich uprawnieniami zarządza się za pomocą serwisu Admin Console. Można również przypisać dodatkowych administratorów do pomocy w zarządzaniu zespołem lub funkcjonowaniem Adobe Sign. Więcej informacji: Zarządzanie administratorami.

Uwaga:

Więcej informacji dotyczących subskrypcji Document Cloud for business, Document Cloud dla przedsiębiorstw, Adobe Sign — Business lub Adobe Sign — Enterprise podano w artykule Administrowanie produktem Adobe Sign.

Pierwsze kroki

Aby administrować produktem Adobe Sign na rzecz zespołu, należy być zarówno administratorem, jak i użytkownikiem końcowym z przypisaną aktywną licencją.

 1. W serwisie Admin Console otwórz stronę Użytkownicy > Administratorzy i sprawdź, czy na liście administratorów znajduje się odpowiednie konto użytkownika. Informacje o sposobie dodawania administratorów: Role administracyjne.

  Administratorzy
 2. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

  Na stronie Użytkownicy wyświetlana jest lista użytkowników w organizacji.

 3. Aby wyświetlić dane określonego użytkownika, kliknij nazwę jego konta.

 4. Sprawdź, czy w sekcji Produkty znajduje się usługa Adobe Sign.

  Więcej informacji: Zarządzanie użytkownikami.

Dostęp administracyjny do usługi Adobe Sign

Aby otworzyć interfejs administracyjny Adobe Sign (kartę Konto w aplikacji internetowej Adobe Sign), wejdź na stronę Administracja Adobe Sign i zaloguj się, podając swój Adobe ID.

Dodawanie administratorów Adobe Sign

Uprawnienia administratora Adobe Sign można przypisywać na dwa sposoby:

 1. Przydziel użytkownikowi końcowemu licencję Adobe Sign dla zespołów, korzystając z serwisu Admin Console. Po zaakceptowaniu zaproszenia użytkownik stanie się aktywny. Następnie dodaj tego użytkownika do listy administratorów, posługując się zakładką Administratorzy.
 2. W konsoli administracyjnej Adobe Sign (zakładka Konto w aplikacji internetowej Adobe Sign):
 1. Otwórz stronę Konto > Użytkownicy.

 2. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij opcję Ustawienia użytkownika.

 3. Zaznacz pola oznaczone etykietami Użytkownik jest administratorem konta oraz Użytkownik jest administratorem grupy.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

enterprisedocimg4

Odbieranie uprawnień administratora Adobe Sign

Jeśli administrator Adobe Sign otrzymał uprawnienia administracyjne za pośrednictwem serwisu Admin Console dla zespołów, można odebrać te uprawnienia, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Usuwając tego użytkownika z zakładki Administratorzy w serwisie Admin Console. Należy również usunąć uprawnienia administracyjne Adobe Sign tego użytkownika za pomocą konsoli administracyjnej Adobe Sign. Użytkownik nadal będzie mógł korzystać z usługi Adobe Sign dla zespołów, ale nie będzie już mieć uprawnień administratora.
 • Usuwając użytkownika z zakładki Wszystkie licencje lub Aktywni użytkownicy. Użytkownik nie będzie mógł już korzystać z usługi Adobe Sign i w związku z tym utraci uprawnienia administratora.

Uwaga:

Jeśli uprawnienia administratora Adobe Sign zostały przydzielone za pomocą konsoli administracyjnej usługi Adobe Sign, można je odebrać, wyłączając opcję administratora konta lub administratora grupy dla tego użytkownika.

Więcej informacji o funkcjach, które administrator zespołu może dostosować dla użytkowników, podano w artykule Adobe Sign — szybkie wprowadzenie dla nowych kont.

Błąd przy przydzielaniu użytkownikowi stanowiska przez administratora

Istnieją pewne okoliczności, które uniemożliwiają administratorowi pomyślne przydzielenie użytkownikowi stanowiska „Adobe Sign dla zespołów” za pomocą serwisu Admin Console dla zespołów. Może wystąpić na przykład błąd „Temu użytkownikowi nie można przydzielić tej licencji. Więcej informacji”.

Jeśli występuje ten błąd, spróbuj ponownie przydzielić stanowisko, używając adresu e-mail innego użytkownika, albo skontaktuj się z działem obsługi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online