Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozwiązania Adobe Acrobat Sign — administrator w planie dla małych firm

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Szybka pomoc dla użytkowników Adobe Acrobat Sign
Ten produkt umożliwia szybkie podpisywanie dokumentów, przygotowywanie i wysyłanie dokumentu do podpisu, proszenie wielu osób o podpisanie dokumentu oraz zarządzanie dokumentami wysłanymi do podpisu i śledzenie ich. Zaloguj się, aby rozpocząć pracę. 
Przeczytaj przewodnik Szybki start.

Jeśli nabyto rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla małych firm, użytkownikami i ich uprawnieniami zarządza się za pomocą serwisu Admin Console. Można również przypisać dodatkowych administratorów do pomocy w zarządzaniu zespołem lub funkcjonowaniem produktu Adobe Acrobat Sign.

Więcej informacji: Zarządzanie administratorami.

Uwaga:

Więcej informacji dotyczących planów Document Cloud dla firm, Document Cloud dla przedsiębiorstw,
rozwiązań Adobe Acrobat Sign dla firm lub Adobe Acrobat Sign dla przedsiębiorstw podano w artykule Administrowanie produktem Adobe Acrobat Sign.

Rozpoczynanie pracy

Aby użytkownik z aktywną licencją mógł konfigurować usługę Acrobat Sign i zarządzać nią, należy zdefiniować dla niego rolę administracyjną.

Aby podnieść uprawnienia użytkownika produktu Acrobat Sign do poziomu administratora konta, w serwisie Adobe Admin Console należy wykonać jedną z następujących czynności:

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Na stronie Produkty kliknij przycisk Przypisz użytkowników, znajdujący się na karcie produktu Acrobat Sign

  Kliknij opcję Przypisz użytkowników

 3. Zostanie wczytana strona Dodaj użytkowników do tego produktu:

  • Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz aktywować
   • Zostanie wyświetlona lista użytkowników na koncie, których nazwy są zgodne z wpisanym łańcuchem znaków
   • Jeśli łańcuch znaków jest niepowtarzalny w obrębie konta, to pojawi się opcja utworzenia nowego użytkownika
  • Wybierz rolę w produkcie (poziom uprawnień) użytkownika
  • Kliknij przycisk Zapisz
  Dodawanie użytkownika do produktu Adobe Sign

 4. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Acrobat Sign zostanie zaktualizowana.

  Powodzenie aktualizacji

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Przejdź na stronę produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud > Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla małych firm

 3. Odszukaj użytkownika, którego chcesz edytować.

  • Kliknij rozwijaną listę Rola w produkcie, znajdującą się po prawej stronie rekordu użytkownika, i ustaw odpowiedni poziom uprawnień
  Przechodzenie do strony produktu Adobe Sign i edytowanie użytkownika

 4. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Acrobat Sign zostanie zaktualizowana.

  Powodzenie aktualizacji

Jeśli musisz dodać lub zmodyfikować konta wielu użytkowników, możesz przesłać plik CSV, aby wprowadzić wszystkie zmiany w trybie wsadowym.

Szczegółowe informacje na temat przesyłania zbiorczego za pomocą pliku CSV podano tutaj >

Dodawanie lub edytowanie użytkowników za pomocą pliku CSV

Pola w pliku CSV

Odbieranie uprawnień administratora Acrobat Sign

Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia administratora produktu Acrobat Sign:

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Przejdź na stronę produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud >
  Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla małych firm

 3. Znajdź użytkownika, któremu chcesz odebrać uprawnienia administratora

  • Kliknij pole listy rozwijanej po prawej stronie rekordu tego użytkownika
  • Wybierz opcję Użytkownik
  Aktualizowanie konta użytkownika

 4. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Acrobat Sign zostanie zaktualizowana.

Więcej informacji o funkcjach, które administrator zespołu może dostosować dla użytkowników, podano w artykule Adobe Acrobat Sign — szybkie wprowadzenie dla nowych kont.

Błąd przy przydzielaniu użytkownikowi stanowiska przez administratora

Istnieją pewne okoliczności, które uniemożliwiają administratorowi pomyślne przydzielenie użytkownikowi stanowiska „Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla zespołów” za pomocą konsoli administracyjnej zespołu. Może wystąpić na przykład błąd „Temu użytkownikowi nie można przydzielić tej licencji. Więcej informacji”.

Jeśli wystąpi taki błąd, spróbuj ponownie przydzielić stanowisko, używając innego adresu e-mail użytkownika końcowego, albo skontaktuj się z działem obsługi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto