Podręcznik użytkownika Anuluj

Realizacja wniosku o zakup

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Aby złożyć zamówienie, przejdź na stronę Konto > Konto w serwisie Admin Console.

Wniosek o zakup

Wniosek o zakup pozwala wysłać prośbę o produkt lub licencję z obietnicą późniejszej zapłaty. Po złożeniu wniosku o zakup użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, gdy uzyskają dostęp do zakupionych produktów.

Za pomocą serwisu Admin Console można złożyć wniosek o zakup nowych licencji i produktów oraz dokonać płatności w ciągu 60 dni. Ten termin jest określany jako okres realizacji wniosku o zakup. Płatności za nowe licencje i produkty można dokonać w dowolnym momencie w tym okresie realizacji. Gdy rozpocznie się okres realizacji, w serwisie Admin Console zaczną wyświetlać się komunikaty przypominające o dokonaniu płatności za niezapłacone licencje.

„Masz nieopłacone licencje. Złóż zamówienie u opiekuna konta w firmie <nazwa sprzedawcy> do <data i godzina zakończenia okresu składania wniosków o zakup>, aby uniknąć przerwy w dostępie użytkowników do usług”.

Złożone zamówienie na wszystkie nieopłacone licencje

Jeśli u sprzedawcy złożono zamówienie na wszystkie nieopłacone licencje, to na górze kart Przegląd i Produkty w serwisie Admin Console będzie wyświetlane następujące powiadomienie.

„Otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Jeśli istnieli użytkownicy oczekujący na dostęp, to został on dla nich skonfigurowany”.

Zaktualizowane także zostanie podsumowanie liczbowe.

Jeśli nie złożony zostanie wniosek o zakup, to możliwe są następujące scenariusze oparte na tym, w którym momencie okresu realizacji się znajdujesz.

Scenariusz 1: Od daty złożenia wniosku o zakup do upływu 30 dni

Po złożeniu wniosku o zakup w górnej części kart Przegląd i Produkt w serwisie Admin Console pojawi się powiadomienie. To powiadomienie będzie wyświetlane przez 30 dni po złożeniu wniosku o zakup lub do momentu złożenia zamówienia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, nawet jeśli nieopłaconych licencji nie przypisano w całości lub w części użytkownikom.

„Masz nieopłacone licencje. Złóż zamówienie u opiekuna konta w firmie <nazwa sprzedawcy> do <data i godzina zakończenia okresu składania wniosków o zakup>, aby uniknąć przerwy w dostępie użytkowników do usług”.

Aby wyświetlić lub pobrać listę użytkowników przypisanych do nieopłaconych licencji, kliknij opcję Wymagana płatność na karcie Wszyscy użytkownicy.

Niektóre licencje wymagają opłacenia

Można wykonać jedną z następujących czynności:

 • złożyć zamówienie na nieopłacone licencje,
 • usunąć przypisanie nieopłaconych licencji użytkownikom.

Scenariusz 2: Po upływie 30 dni od daty złożenia wniosku o zakup

Jeśli nie złożysz zamówienia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zakup, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem o zaległej płatności. Wiadomość e-mail będzie zawierać również informację o tym, że jeśli nie złożysz zamówienia w ciągu najbliższych 30 dni, to w rezultacie użytkownikom odebrana zostanie licencja.

Oprócz tego w górnej części kart Przegląd i Produkt w serwisie Admin Console wyświetlane jest powiadomienie. To powiadomienie będzie wyświetlane przez 60 dni po złożeniu wniosku o zakup lub do momentu złożenia zamówienia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, nawet jeśli nieopłaconych licencji nie przypisano w całości lub w części użytkownikom.

„Masz nieopłacone licencje, dla których upłynął już termin płatności. Nie możesz już składać żądań dodania licencji. Jeśli ta płatność nie zostanie uregulowana do dnia <data i godzina zakończenia okresu składania wniosków o zakup>, niektórzy użytkownicy mogą utracić dostęp. Złóż już dzisiaj zamówienie u swojego opiekuna konta w firmie <nazwa sprzedawcy>”.

Jeśli nieopłacone licencje są przypisane, można wykonać jedną z następujących czynności:

 • złożyć zamówienie na nieopłacone licencje,
 • usunąć przypisanie nieopłaconych licencji użytkownikom.

Jeśli nie wykonasz żadnej z tych czynności przed upływem okresu składania wniosków o zakup, nieopłacone licencje zostaną automatycznie usunięte.

W pierwszej kolejności usuwane są licencje użytkowników najpóźniej przypisanych do danego produktu.

Aby wyświetlić listę użytkowników, którzy utracą przypisanie, kliknij opcję Wymagana płatność na karcie Wszyscy użytkownicy.

Niektóre licencje wymagają opłacenia

Usuwanie przypisania użytkowników do produktów

Każdy produkt ma kartę Użytkownicy, za pomocą której można usunąć przypisanie użytkowników do tego produktu. Szczegółowe informacje: Usuwanie użytkowników i grup z produktu.

Jeśli usuniesz przypisanie użytkownika, który nie znajduje się na liście Wymagana płatność licencja będzie dostępna dla pierwszej osoby wymienionej na liście. Adobe automatycznie przeniesie tę osobę z listy Wymagana płatność na nowo zwolnioną licencję. Proces ten będzie kontynuowany przy usuwaniu kolejnych użytkowników przypisanych do produktu.

Po zakończeniu zarządzania niedoborem licencji liczba licencji przypisanych będzie taka sama, jak liczba licencji dostępnych, a informacja o konieczności uiszczenia płatności nie będzie już wyświetlana.

Scenariusz 3: Po upływie 60 dni od daty złożenia wniosku o zakup

Jeśli nie złożysz zamówienia w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o zakup, nieopłacone licencje zostaną zawieszone. Nie można też składać kolejnych wniosków o zakup dopóki nie złożone zostanie zamówienie u sprzedawcy. W tym momencie Twoja organizacja nie spełnia wymogów.

Otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o liczbie oczekujących licencji, które są zawieszone. Ponadto użytkownik końcowy otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o odebraniu licencji.

W górnej części kart Przegląd i Produkt w serwisie Admin Console wyświetlane jest poniższe powiadomienie.

„Twoje licencje wygasły. Skontaktuj się z opiekunem konta w firmie <nazwa sprzedawcy>, aby kupić nowe”.

Aby wyświetlić lub pobrać listę użytkowników, którzy stracili dostęp do produktu, kliknij opcję Brak dostępu na karcie Wszyscy użytkownicy.

Użytkownicy bez dostępu

Jeśli wszystkie nieopłacone licencje będą nieprzypisane, kliknięcie opcji Wymagana płatność spowoduje wyświetlenie pustej listy. Nadal jednak wyświetlane będzie powiadomienie na kartach Przegląd i Produkt.

Przywrócenie stanu zgodności z wymaganiami licencyjnymi

Aby uzgodnić stan licencji, złóż zamówienie na brakujące licencje. Użytkownicy, którzy byli na liście Brak dostępu odzyskają dostęp po złożeniu zamówienia.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?