Adobe Stock dla przedsiębiorstw umożliwia znalezienie odpowiednich zasobów przy niezbędnym zachowaniu zgodności z wymaganiami licencyjnymi. Na przykład agencja reklamowa może stosować obieg pracy, w którym graficy tworzą projekty reklam z użyciem prewek zasobów, a do zakupu licencji Adobe Stock (po uprzednim zatwierdzeniu) są uprawnieni tylko dyrektorzy kreatywni. Serwis Adobe Admin Console udostępnia centralny interfejs służący do zarządzania uprawnieniami do produktów Adobe w całym przedsiębiorstwie. Administratorzy systemu i administratorzy produktów mogą łatwo skonfigurować różne poziomy dostępu dla każdego użytkownika.

Uwaga:

Ten obieg pracy wymaga subskrypcji Adobe Stock dla przedsiębiorstw oraz Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

 

Konfigurowanie serwisu Admin Console

Administrator Creative Cloud dla przedsiębiorstw może wykonać następującą procedurę, aby skonfigurować serwis Admin Console w sposób umożliwiający kupowanie licencji na zasoby Adobe Stock tylko użytkownikom o roli „Nabywca grafiki”:

 1. W serwisie Admin Console utwórz dla usługi Adobe Stock profil produktów z przydziałem równym 0, aby uniemożliwić przypisanym użytkownikom licencjonowanie zasobów Adobe Stock. Taki profil umożliwia użytkownikom identyfikowanie i pobieranie już licencjonowanych zasobów oraz pobieranie podglądów nowych zasobów.

  Profil produktów dla projektantów

  Gdy użytkownicy podejmą próbę kupienia licencji na zasoby, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Feedback_1
 2. Utwórz profilu produktów Adobe Stock dla roli „Nabywca grafiki”, przypisując do niego dostępne punkty.

  Profil produktów dla nabywców grafiki

  Szczegółowe informacje o procedurze konfigurowania serwisu Admin Console podano w artykule Adobe Stock dla przedsiębiorstw.

Obieg pracy projektanta

Projektanci i graficy mogą wykonać następującą procedurę, aby poznać sposób korzystania z zasobów Adobe Stock w projektach tworzonych za pomocą aplikacji Creative Cloud.

Uwaga:

Poniższy przykład dotyczy projektu utworzonego w programie Adobe Photoshop. Taki sam obieg pracy ma jednak zastosowanie do wszystkich pozostałych aplikacji Creative Cloud, które obsługują usługę Adobe Stock.

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki.

 2. Wybierz polecenie Adobe Stock z listy rozwijanej na panelu Biblioteki. Wpisz odpowiednie słowo kluczowe w polu wyszukiwania, aby wyszukać zasoby Adobe Stock.

 3. Kliknij przycisk Pobierz (), aby dodać podgląd zasobu do wybranej biblioteki.

  Feedback_5
 4. Przeciągnij zasób z biblioteki i upuść go na kompozycji.

  Uwaga:

  W większości przypadków podgląd zawiera znak wodny. Niektóre profile Adobe Stock dla przedsiębiorstw mogą jednak dawać dostęp do opcjonalnych kompozycji w wysokiej rozdzielczości bez znaków wodnych.

  feedback_6_1
 5. Po utworzeniu projektu zaznacz wszystkie warstwy, kliknij przycisk Dodaj zawartość () i wybierz opcję Grafika w lewym dolnym rogu panelu Biblioteki. Dokument zostanie dodany do biblioteki jako pojedynczy plik PSD.

  Uwaga:

  Podgląd zasobu Adobe Stock musi cały czas pozostawać znajdować się w bibliotece.

  Feedback_8_5.jpg
 6. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Współpraca w panelu Biblioteki.

  Feedback_10_3
 7. W oknie przeglądarki podaj adres e-mail nabywcy grafiki, który ma kupić licencję na te zasoby. Opcjonalnie można także wpisać treść wiadomości e-mail.

  Zostanie wysłana wiadomość e-mail i powiadomienie wyświetlane na pulpicie komputera (jeśli jest uruchomiona usługa Creative Cloud). Nabywca grafiki, czyli osoba upoważniona do kupowania licencji na zasoby Adobe Stock, musi przyjąć takie zaproszenie, klikając opcję Zaakceptuj w wiadomości e-mail albo aplikacji Creative Cloud.

  Feedback_10_2
  Wyślij zaproszenie do nabywcy grafiki.

Obieg pracy nabywcy grafiki

Nabywcy grafiki upoważnieni przez administratora systemu do kupowania licencji na zasoby Adobe Stock mogą wykonać następującą procedurę:

 1. Kliknij przycisk Zaakceptuj w wiadomości e-mail lub aplikacji Creative Cloud, aby przyjąć zaproszenie wysłane przez projektanta. Biblioteka tego projektanta będzie teraz widoczna w panelu Biblioteki.

  Gdy nabywca grafiki zaakceptuje zaproszenie, w panelu Biblioteki programu Photoshop pojawi się biblioteka projektanta.
  Gdy nabywca grafiki zaakceptuje zaproszenie, w panelu Biblioteki programu Photoshop pojawi się biblioteka projektanta.

  Po zaakceptowaniu zaproszenia będzie można przeglądać bibliotekę projektanta za pomocą panelu Biblioteki.

  Moja biblioteka
  Przykład: W powiadomieniu e-mail kliknij przycisk lub odsyłacz Przyjmij zaproszenie.
  Feedback_11_2
  Przykład: Powiadomienie o zaproszeniu na pulpicie komputera

 2. Dwukrotnie kliknij dokument w bibliotece, aby go otworzyć.

 3. W panelu Biblioteki kliknij miniaturki zasobów Adobe Stock prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz opcję Kup licencję z menu kontekstowego.

  Feedback_14_2
 4. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy dotyczący zakupu licencji na każdy z zasobów Adobe Stock. Kliknij przycisk OK.

  Feedback_15_1

  Po nabyciu licencji prewki zasobów zostaną automatycznie zastąpione plikami w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego. Na miniaturkach licencjonowanych zasobów w panelu Biblioteka będzie też widoczna etykieta „Licencja”.

  Feedback_16_2
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wszystkie warstwy, kliknij przycisk Dodaj zawartość () i wybierz opcję Grafika w lewym dolnym rogu panelu Biblioteki, aby dodać ostateczną wersję dokumentu do biblioteki. Projektant może teraz otworzyć dokument z obrazem w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

  Wskazówka: Zmień nazwę nowego pliku (np. dodając frazę „kupiono licencje”) i usuń wcześniejsze wersje plików, aby uniknąć mylenia wersji przy otwieraniu projektu z panelu Biblioteki.

  • Jeśli nie dodasz ostatecznej wersji dokumentu do biblioteki, to gdy projektant otworzy dokument, w panelu Biblioteki na warstwie zasobu Adobe Stock będzie widoczna ikona (). Projektant może w takiej sytuacji wykonać jedną z następujących czynności:
   • Kliknąć warstwę zasobu Adobe Stock prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie Połącz ponownie z grafiką z biblioteki. Następnie należy zaznaczyć odpowiedni zasób z etykietą „Licencja” w panelu Biblioteki i kliknąć przycisk Połącz ponownie.
   • Kliknąć warstwę zasobu Adobe Stock prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie Zaktualizuj zmienioną zawartość.

  Obraz ze znakiem wodnym w dokumencie projektanta zostanie automatycznie zastąpiony plikiem w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

Udostępnianie pliku

Projekt z zasobami Adobe Stock w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego można udostępnić dowolnym osobom w przedsiębiorstwie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online