Podręcznik użytkownika Anuluj

Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Podręczna pomoc dla użytkowników Adobe Stock
Przeciągnij zdjęcie do Adobe Stock, aby znaleźć podobne zasoby. To już wszystko — wyszukiwanie wizualne jest bardzo łatwe. Możesz także wpisać wyszukiwane hasło i użyć filtrów estetycznych, aby zawęzić wyszukiwanie i oszczędzić czas. Aby rozpocząć, otwórz stronę stock.adobe.com.
Więcej informacji.

Adobe Stock dla przedsiębiorstw umożliwia znalezienie odpowiednich zasobów przy niezbędnym zachowaniu zgodności z wymaganiami licencyjnymi. Na przykład agencja reklamowa może stosować obieg pracy, w którym graficy tworzą projekty reklam z użyciem prewek zasobów, a do zakupu licencji Adobe Stock (po uprzednim zatwierdzeniu) są uprawnieni tylko dyrektorzy kreatywni. Serwis Adobe Admin Console udostępnia centralny interfejs służący do zarządzania uprawnieniami do produktów Adobe w całym przedsiębiorstwie. Administratorzy systemu i administratorzy produktów mogą łatwo skonfigurować różne poziomy dostępu dla każdego użytkownika.

Uwaga:

Ten obieg pracy wymaga subskrypcji Adobe Stock dla przedsiębiorstw oraz Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Konfigurowanie serwisu Admin Console

Administrator Creative Cloud dla przedsiębiorstw może wykonać następującą procedurę, aby skonfigurować serwis Admin Console w sposób umożliwiający kupowanie licencji na zasoby Adobe Stock tylko użytkownikom o roli „Nabywca grafiki”:

 1. W serwisie Admin Console utwórz dla usługi Adobe Stock profil produktów z przydziałem równym 0, aby uniemożliwić przypisanym użytkownikom licencjonowanie zasobów Adobe Stock. Taki profil umożliwia użytkownikom identyfikowanie i pobieranie już licencjonowanych zasobów oraz pobieranie podglądów nowych zasobów.

  Profil produktów dla projektantów

  Gdy użytkownicy podejmą próbę kupienia licencji na zasoby, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 2. Utwórz profilu produktów Adobe Stock dla roli „Nabywca grafiki”, przypisując do niego dostępne punkty.

  Profil produktów dla nabywców grafiki

  Szczegółowe informacje o procedurze konfigurowania serwisu Admin Console podano w artykule Adobe Stock dla przedsiębiorstw.

Obieg pracy projektanta

Projektanci i graficy mogą wykonać następującą procedurę, aby poznać sposób korzystania z zasobów Adobe Stock w projektach tworzonych za pomocą aplikacji Creative Cloud.

Uwaga:

Poniższy przykład dotyczy projektu utworzonego w programie Adobe Photoshop. Taki sam obieg pracy ma jednak zastosowanie do wszystkich pozostałych aplikacji Creative Cloud, które obsługują usługę Adobe Stock.

 1. Wybierz polecenie Okno > Biblioteki.

 2. Wybierz polecenie Adobe Stock z listy rozwijanej na panelu Biblioteki. Wpisz odpowiednie słowo kluczowe w polu wyszukiwania, aby wyszukać zasoby Adobe Stock.

 3. Kliknij przycisk Pobierz (), aby dodać podgląd zasobu do wybranej biblioteki.

 4. Przeciągnij zasób z biblioteki i upuść go na kompozycji.

  Uwaga:

  W większości przypadków podgląd zawiera znak wodny. Niektóre profile Adobe Stock dla przedsiębiorstw mogą jednak dawać dostęp do opcjonalnych kompozycji w wysokiej rozdzielczości bez znaków wodnych.

 5. Po utworzeniu projektu zaznacz wszystkie warstwy, kliknij przycisk Dodaj zawartość () i wybierz opcję Grafika w lewym dolnym rogu panelu Biblioteki. Dokument zostanie dodany do biblioteki jako pojedynczy plik PSD.

  Uwaga:

  Podgląd zasobu Adobe Stock musi cały czas pozostawać znajdować się w bibliotece.

 6. Kliknij przycisk  i wybierz opcję Współpraca w panelu Biblioteki.

 7. W oknie przeglądarki podaj adres e-mail nabywcy grafiki, który ma kupić licencję na te zasoby. Opcjonalnie można także wpisać treść wiadomości e-mail.

  Zostanie wysłana wiadomość e-mail i powiadomienie wyświetlane na pulpicie komputera (jeśli jest uruchomiona usługa Creative Cloud). Nabywca grafiki, czyli osoba upoważniona do kupowania licencji na zasoby Adobe Stock, musi przyjąć takie zaproszenie, klikając opcję Zaakceptuj w wiadomości e-mail albo aplikacji Creative Cloud.

  Wyślij zaproszenie do nabywcy grafiki.

Obieg pracy nabywcy grafiki

Nabywcy grafiki upoważnieni przez administratora systemu do kupowania licencji na zasoby Adobe Stock mogą wykonać następującą procedurę:

 1. Kliknij przycisk Zaakceptuj w wiadomości e-mail lub aplikacji Creative Cloud, aby przyjąć zaproszenie wysłane przez projektanta. Biblioteka tego projektanta będzie teraz widoczna w panelu Biblioteki.

  Po zaakceptowaniu zaproszenia będzie można przeglądać bibliotekę projektanta za pomocą panelu Biblioteki.

  Zaproszenie do biblioteki
  Przykład: Kliknij przycisk Zaakceptuj w aplikacji Creative Cloud.

 2. Dwukrotnie kliknij dokument w bibliotece, aby go otworzyć.

 3. W panelu Biblioteki kliknij miniaturki zasobów Adobe Stock prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierz opcję Kup licencję z menu kontekstowego.

 4. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy dotyczący zakupu licencji na każdy z zasobów Adobe Stock. Kliknij przycisk OK.

  Po nabyciu licencji podglądy zasobów zostaną automatycznie zastąpione plikami w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego. Na miniaturkach licencjonowanych zasobów w panelu Biblioteka będzie też widoczna etykieta „Licencja”.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz wszystkie warstwy, kliknij przycisk Dodaj zawartość () i wybierz opcję Grafika w lewym dolnym rogu panelu Biblioteki, aby dodać ostateczną wersję dokumentu do biblioteki. Projektant może teraz otworzyć dokument z obrazem w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

  Wskazówka: Zmień nazwę nowego pliku (np. dodając frazę „kupiono licencje”) i usuń wcześniejsze wersje plików, aby uniknąć mylenia wersji przy otwieraniu projektu z panelu Biblioteki.

  • Jeśli nie dodasz ostatecznej wersji dokumentu do biblioteki, to gdy projektant otworzy dokument, w panelu Biblioteki na warstwie zasobu Adobe Stock będzie widoczna ikona (). Projektant może w takiej sytuacji wykonać jedną z następujących czynności:
   • Kliknąć warstwę zasobu Adobe Stock prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie Połącz ponownie z grafiką z biblioteki. Następnie należy zaznaczyć odpowiedni zasób z etykietą „Licencja” w panelu Biblioteki i kliknąć przycisk Połącz ponownie.
   • Kliknąć warstwę zasobu Adobe Stock prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu kontekstowego polecenie Zaktualizuj zmienioną zawartość.

  Obraz ze znakiem wodnym w dokumencie projektanta zostanie automatycznie zastąpiony plikiem w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

Udostępnianie pliku

Projekt z zasobami Adobe Stock w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego można udostępnić dowolnym osobom w przedsiębiorstwie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto