Serwis Admin Console umożliwia wyświetlanie, śledzenie i usuwanie pakietów.

Można wyświetlać, śledzić i usuwać pakiety utworzone przez siebie i innych administratorów z tej samej organizacji. Można również śledzić aktualizacje wersji aplikacji w poszczególnych pakietach i odpowiednio planować ich wdrażanie.

Na stronie Pakiety w serwisie Admin Console wyświetlana jest lista pakietów dotyczących bieżącej organizacji. Na liście tej znajdują się dostosowane szablony Adobe i pakiety utworzone przez użytkownika.

Uwaga:

Lista ta nie obejmuje natomiast pakietów utworzonych w programie Creative Cloud Packager.

Wyświetlanie szczegółów pakietu

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do panelu Pakiety > Pakiety.

  Jeśli nie utworzono żadnego pakietu w serwisie Admin Console, zostanie wyświetlony monit o utworzenie pakietu lub przeglądanie dostępnych szablonów Adobe.

  Jeśli istnieją już pakiety utworzone w serwisie Admin Console, zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów.

 2. Skorzystaj z pola tekstowego Szukaj, aby filtrować pakiety według nazwy lub autora.

 3. Domyślnie lista pakietów jest podzielona na strony po dziesięć pozycji.

  Liczbę pakietów wyświetlanych na każdej stronie można zmienić, wybierając odpowiednią wartość z listy rozwijanej znajdującej się w prawym dolnym rogu listy pakietów.

 4. Kliknij w dowolnym miejscu wierszu pakietu, aby wyświetlić podsumowanie pakietu.

  W menu szczegółów zostanie wyświetlone podsumowanie pakietu.

  Informacje o tym jak sprawdzić, czy dany pakiet został zainstalowany na konkretnych komputerach klienckich, podano w artykule Wysyłanie zapytań do komputerów klienckich.

  Podsumowanie pakietu

Zarządzanie nieaktualnymi pakietami

Jeśli firma Adobe udostępni nową wersję jakiejkolwiek aplikacji wchodzącej w skład pakietu, pakiet taki przestanie być aktualny.

 1. Aby wyświetlić informacje o nieaktualnych aplikacjach wchodzących w skład pakietu, kliknij w dowolnym miejscu wiersza pakietu na liście pakietów.

 2. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o poszczególnych nieaktualnych aplikacjach w pakiecie, umieść wskaźnik myszy nad symbolem ostrzeżenia wyświetlanym na prawo od nazwy aplikacji.

  Nieaktualny pakiet

  Na liście dołączonych aplikacji wyświetlany jest dodatkowy symbol przy aplikacjach, dla których dostępne są nowsze wersje.

  Uwaga:

  Wskaźnik nie pokazuje jednak, czy aktualizacje nie zostały już wdrożone u klientów z użyciem innych mechanizmów, takich jak narzędzia AUSST lub RUM.

 3. W zależności od konfiguracji pakietu wykonaj jedną z następujących czynności, aby zaktualizować aplikacje, które nie są aktualne na komputerze:

  Szczegółowe informacje: Planowanie aktualizacji.

Tworzenie pakietu aktualizacji

Jeśli co najmniej jedna z aplikacji w pakiecie jest nieaktualna (istnieje jej nowsza wersja), to można utworzyć pakiet aktualizacji, zawierający:

 • wszystkie nieaktualne aplikacje uaktualnione do najnowszej wersji,
 • wszystkie aktualne aplikacje oraz najnowsze wersje nieaktualnych aplikacji.

Na przykład aktualizując następujący pakiet, można utworzyć pakiet aktualizacji zawierający wszystkie aplikacje albo pakiet, który zawiera tylko aplikację Lightroom Classic CC (7.0).

Tworzenie pakietu aktualizacji
 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do panelu Pakiety > Pakiety.

 2. Aby wyświetlić informacje o nieaktualnych aplikacjach wchodzących w skład pakietu, kliknij w dowolnym miejscu w wierszu odpowiadającym danemu pakietowi na liście pakietów.

 3. Na panelu szczegółów kliknij opcję Pakiet aktualizacji.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz pakiet aktualizacji:

  create-update-package-dialog
 4. W oknie dialogowym Utwórz pakiet aktualizacji:

  • Utwórz nowy pakiet, zawierający wyłącznie najnowsze aktualizacje aplikacji;
  • Utwórz nowy pakiet, który zawiera zarówno najnowsze aktualizacje, jak i aplikacje, które nie zostały uaktualnione.
 5. Kliknij przycisk Kompiluj pakiet aktualizacji.

Usuwanie pakietów

Pakiety, które utraciły ważność lub nie powinny być pobierane przez administratorów, można usunąć.

 1. Na liście pakietów zaznacz pola wyboru obok nazw pakietów, które chcesz usunąć.

  Usuwanie pakietu
 2. Kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usuwanie.

Uwaga:

Jeśli pakiet jest nadal kompilowany, może go anulować tylko administrator, który zainicjował kompilację.