Podręcznik użytkownika Anuluj

Odnawianie subskrypcji dla zespołów

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Informacje o zarządzaniu licencjami w okresie odnawiania w przypadku planów dla zespołów nabytych bezpośrednio w serwisie Adobe.com.

W okresie odnawiania administratorzy systemu mogą przeglądać i edytować szczegółowe dane odnowienia na karcie Konto w serwisie Adobe Admin Console.


Okres odnawiania

Klienci, którzy nabyli subskrypcję zespołową bezpośrednio w serwisie Adobe.com, mogą korzystać z funkcji samoobsługowego zarządzania licencjami, udostępnianych przez Adobe na miesiąc przed datą odnowienia w serwisie Admin Console. Administrator systemu może w tym okresie, zwanym okresem odnawiania, zmienić liczbę licencji i produktów objętych planem.

Gdy rozpocznie się okres odnawiania, otrzymasz wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami o produktach ulegających odnowieniu, ich liczbie oraz cenie za odnowienie. 

Twoje plany zostaną automatycznie odnowione w dniu odnowienia. Nie musisz wykonywać żadnego działania. Natomiast przez miesiąc przed tą datą możesz dostosować liczbę licencji, które zostaną odnowione. 

Uwaga:

Jeśli plan został nabyty za cenę promocyjną, to za odnowienie będzie naliczana aktualna cena rynkowa. Jeśli cena rynkowa uległa zmianie, to będzie wyświetlana najnowsza cena.

Wyświetlanie szczegółowych danych odnowienia

Aby przejrzeć szczegółowe informacje o odnowieniu, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console.

 2. Otwórz kartę Konto i kliknij opcję Wyświetl szczegóły w sekcji Odnowienie.

  Sekcja Odnowienie na stronie Konto wyświetlająca opcje Aktualizuj plan i Wyświetl szczegóły.
  Zmodyfikuj plan lub przejrzyj szczegóły odnowienia.

Zmiana planu odnawiania

W okresie odnawiania można w dowolnym momencie dodawać lub usuwać produkty i licencje. Jednak zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby licencji albo dodaniu nowych produktów wejdą w życie dopiero w dniu odnowienia. Oznacza to, że zmiany te nie będą natychmiastowe. Jeśli potrzebujesz licencji od razu, zobacz Dodawanie produktów i licencji.

Załóżmy na przykład, że w organizacji jest dziesięć licencji na program Acrobat i wszystkie przypisano użytkownikom. W następnym roku będzie potrzebnych tylko dziewięć licencji. W związku z tym należy zmniejszyć liczbę licencji do dziewięciu. W obecnym planie nadal pozostanie dziesięć licencji przypisanych dziesięciu użytkownikom. Jednak przed datą rocznicy zostanie wyświetlone powiadomienie z prośbą o usunięcie przypisania jednego z użytkowników.

Uwaga:

W przypadku zamówień Value Incentive Plan (VIP), nawet jeśli odnowisz licencje na Creative Cloud dla zespołów przed okresem odnawiania lub w jego trakcie, nowa data rocznicy zostanie zaktualizowana w serwisie Admin Console 30 dni po dacie odnowienia.

Na przykład jeśli data rocznicy subskrypcji VIP to 31 grudnia 2018 r., a klient odnowił swoje licencje na Creative Cloud dla zespołów w dniu 28 grudnia 2018 r. (trzy dni przed datą rocznicy), to data rocznicy nadal będzie wyświetlana w serwisie Admin Console jako 31 grudnia 2018 r. zamiast 31 grudnia 2019 r. Data rocznicy zostanie zaktualizowana 30 dni później (w tym przypadku 31 stycznia 2019 r.).

Aby zmienić plan odnawiania, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Konto w serwisie Admin Console kliknij opcję Zmień plan w sekcji Odnowienie.

 2. Zmodyfikuj produkty i liczbę licencji, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.

  Zmodyfikuj produkty i liczbę licencji

 3. Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę licencji:

  a. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Kontynuuj.

  Wybór przyczyn zmniejszenia liczby licencji

  b. Może zostać wyświetlona oferta promocyjna. Jeśli chcesz ją przyjąć, kliknij opcję Akceptuj. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Oferty promocyjne

  Uwaga:

  Za pomocą tej procedury nie można anulować całego konta. Jeśli zmniejszysz liczbę odnawianych licencji na wszystkie produkty do zera, system wyświetli powiadomienie o konieczności skontaktowania się z działem obsługi klienta Adobe.

 4. Aby zaktualizować metodę płatności, kliknij przycisk Edytuj.

  Uwaga:

  Jeśli ta sama karta kredytowa jest powiązana z wieloma subskrypcjami, to zmiana danych karty w ramach jednej subskrypcji spowoduje również aktualizację tych danych we wszystkich pozostałych subskrypcjach.

  Edytowanie metody płatności

 5. Przejrzyj wprowadzone zmiany i kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Jeśli zmniejszysz liczbę licencji do mniejszej niż liczba przypisanych, to przed datą odnowienia odbierz użytkownikom nadmiarowe licencje. W przeciwnym razie licencje zostaną odebrane automatycznie, zgodnie z zasadami nadmiarowego przydziału.

Alternatywnie można odebrać licencje po aktualizacji planu odnawiania. Jest to preferowana metoda, ponieważ nie wymaga ponownego logowania do serwisu Admin Console po odnowieniu. Minusem jest to, że użytkownik od razu utraci dostęp. Nie można wybrać użytkownika do usunięcia w przyszłości.

Nadmiarowy przydział

Gdy odnowi się zmniejszoną liczbę licencji, zmiana taka zacznie obowiązywać od daty odnowienia. Jeśli w tym dniu liczba użytkowników, którym przypisano licencję, jest większa od liczby odnowionych licencji, na koncie wystąpi przekroczenie limitu. Firma Adobe zaleca anulowanie przypisania licencji dostępowych natychmiast po zmniejszeniu ich liczby.

W dniu odnowienia Adobe uruchamia licznik czasowy, który powoduje automatyczne odbieranie licencji przypisanych użytkownikom zgodnie z polityką zgodności z warunkami licencji, która różni się w zależności od firmy. Polityka ta dopuszcza okres karencji pomiędzy datą odnowienia a datą usunięcia użytkowników.

Jeśli nie cofniesz licencji ręcznie, zostaną one automatycznie odebrane użytkownikom według długości stażu. Użytkownicy, którzy mieli dostęp dłużej, zostaną usunięci najpóźniej. Użytkownicy, którzy mieli najkrótszy staż licencyjny, jako pierwsi utracą dostęp do produktu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?