Podręcznik użytkownika Anuluj

Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Wykonywanie synchronizacji przyrostowej lub pobieranie konkretnych produktów i aktualizacji na podstawie filtrów.

Za pomocą narzędzia Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) można scentralizować procesy pobierania aplikacji Adobe i ich aktualizacji, tworząc jeden serwer do obsługi obu tych procesów.

 

Narzędzie AUSST

Konserwacja serwera

Konfiguracja serwera

Typowe scenariusze zastosowań

4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST 

Aby skonfigurować wewnętrzny serwer aktualizacji, można użyć opcji --fresh, która powoduje pobranie wszystkich aplikacji i aktualizacji dostępnych na serwerze Adobe. Synchronizacja --fresh wymaga 600 GB miejsca na partycji dysku twardego. Zazwyczaj taką synchronizację wykonuje się tylko raz — podczas początkowego konfigurowania wewnętrznego serwera.

Potem będzie można wybierać synchronizację selektywną:

 • wykonując synchronizację przyrostową, aby pobrać tylko nowe wersje i aktualizacje aplikacji;
 • tworząc filtry w celu pobrania konkretnych produktów.

Poniżej przedstawiono typowe scenariusze zastosowań narzędzia AUSST w różnych często spotykanych sytuacjach.

Synchronizacja przyrostowa

Aby pobrać aktualizację przyrostową z serwera Adobe, użyj następującego polecenia:

Windows:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental

macOS:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/Library/WebServer/Documents/ausst/" --incremental

Aby uruchamiać to polecenie w regularnych odstępach czasu, należy zaplanować zadanie cykliczne za pomocą Harmonogramu zadań w systemie Windows lub narzędzia Crontab w systemie macOS.

Typowe scenariusze zastosowań

Poniżej opisano scenariusze zastosowań przybliżające możliwości wykorzystania narzędzia AUSST w różnych, często spotykanych sytuacjach.

Uwaga:

Narzędzie AUSST synchronizuje wersje bieżące aplikacji stacjonarnych Adobe oraz ich poprzednie wersje główne. Wyjątek stanowi program Acrobat . W tym przypadku narzędzie AUSST synchronizuje tylko bieżącą wersję, aby zagwarantować dostępność najnowszych poprawek związanych z bezpieczeństwem. Narzędzie AUSST nie synchronizuje aktualizacji aplikacji, które nie są już sprzedawane przez Adobe. Łącza do aplikacji dostępnych do pobrania można znaleźć tutaj.​

 W podanych poniżej scenariuszach wykorzystania użyto kodów SAP (np. produkt Photoshop ma kod SAP równy PHSP). W razie potrzeby pełną listę tych kodów można znaleźć tutaj.

Scenariusz

Polecenie

Synchronizacja wszystkich produktów i aktualizacji

(Nie dotyczy to produktów w starszym formacie)

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --incremental

Synchronizacja najnowszej aktualizacji określonego produktu.

Przykład: Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --incremental --filterProducts=<kod sap>

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="PHSP"

Synchronizacja najnowszej wersji produktu tylko w konkretnej grupie.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP)"

Synchronizacja określonej wersji produktu tylko dla konkretnej grupy 

Jeśli wymagane jest zsynchronizowanie konkretnej podwersji, należy podać kod SAP, numer wersji głównej i numer podwersji.

Przykład: Nazwa grupy to g1. Photoshop wersja 18.1.3.

PHSP#18.0#18.1.3 — oznacza produkt Photoshop, wersję główną 18 oraz podwersję 18.1.3

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)"

Generuje pliki konfiguracji klienta dla grupy g1.

Uwaga:

Numer wersji ma wartość orientacyjną. Rzeczywisty numer wersji produktu może być inny.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --genclientconf="<folder wyjściowy>" --url="<ścieżka URL do folderu głównego>" --groupName=g1

Synchronizacja określonej wersji w jednej z grup i najnowszej wersji w innej grupie.

Przykład: PHSP 18.3.1 dla grupy g1. Najnowsza wersja programu Dreamweaver dla grupy g2.

Uwaga:

Numer wersji ma wartość orientacyjną. Rzeczywisty numer wersji produktu może być inny.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --genclientconf="<folder wyjściowy>" --url="<ścieżka URL do folderu głównego>" -- groupName=g1

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --genclientconf="<folder wyjściowy>" --url="<ścieżka URL do folderu głównego>" -- groupName=g2

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)|g2(DRWV)"

Synchronizacja wszystkich produktów w utworzonych wcześniej grupach

Uwaga: Jeśli zostały zdefiniowane filtry/grupy, to opcja przyrostowa będzie je zachowywać.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe m--root="<folder główny>" --incremental

Synchronizuje wszystkie produkty i aktualizacje, które nie należą do żadnej grupy.

Uwaga:

Powoduje to usunięcie wszystkich filtrów/grup i zsynchronizowanie wszystkich najnowszych aplikacji i produktów.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --incremental --filterProducts="()"

Usuwa nieaktualne produkty, które nie są już potrzebne.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --cleanup

 • Opcja cleanup powoduje usunięcie pobranych produktów z serwera AUSST zgodnie z ostatnim filtrem użytym w połączeniu z opcją incremental. Oznacza to, że aby wykonać czyszczenie, należy je uruchomić w osobnym poleceniu, a nie razem z opcją incremental.
  Aby zachować niektóre produkty po operacji czyszczenia, należy je ponadto określić za pomocą parametru filterProducts w ramach opcji incremental.
  Przykład: Aby wyczyścić wszystkie produkty z wyjątkiem programów Photoshop i Illustrator, uruchom oddzielnie następujące polecenia:
 1. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --incremental --filterProducts="PHSP, ILST"
 2. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --cleanup
 • Jako że opcja cleanup nie zawsze będzie używana bezpośrednio po przebiegu incremental, można sprawdzić filtry użyte ostatnio w ramach opcji incremental.
  W oknie poleceń (Windows) lub terminalu (macOS) wykonaj następujące polecienia:
  Windows
  powershell -command "& {Get-Content <ścieżka do pliku ffc.xml> -Tail 5}"
  Przykładowa ścieżka, gdy plik FFC jest na serwerze: /<serwer>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  macOS:
  tail -f <ścieżka do pliku ffc.xml>
  Przykładowa ścieżka, gdy plik FFC jest na serwerze: /<serwer>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  Te polecenia wyświetlają kilka ostatnich wierszy pliku ffc.xml
Plik XML FFC z poleceniem filter

Pobiera wszystkie grupy z produktami.

W lokalizacji filterFilePath zostanie utworzony plik groups.xml.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<folder główny>" --gengroupconfig --filterFilePath="<folder wyjściowy>\groups.xml"

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?