Podręcznik użytkownika Anuluj

Włącz aplikację Adobe Express w Google Classroom

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Jako administrator IT szkoły możesz udostępnić nauczycielom i uczniom aplikację Adobe Express bezpośrednio w Google Classroom.

Aplikacja Adobe Express jest bezpłatna dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferuje ona bogaty zestaw narzędzi internetowych i mobilnych zaprojektowanych w celu rozwijania kreatywności i umiejętności komunikacyjnych uczniów.Dodatek Adobe Express Google Classroom pozwala nauczycielom:

 • Tworzyć przydziały projektów Adobe Express bezpośrednio w Google Classroom.
 • Dostosowywać istniejące grafiki, plakaty, strony internetowe i filmy do potrzeb w klasie.
 • Przypisywać te zasoby bezpośrednio uczniom w Google Classroom, zgodnie z istniejącym dla nich obiegiem pracy.
 • Przeglądać, oceniać i przesyłać opinie na temat zasobów i zadań każdego ucznia z poziomu Google Classroom, oszczędzając cenny czas i umożliwiając bogaty dialog między nauczycielami i uczniami.
Uwaga:

Nawet jeśli masz już aplikację Adobe Express w swojej szkole, musisz wykonać poniższe kroki, aby przypisać Adobe Express nauczycielom i uczniom.

Włącz dodatek Adobe Express Google Classroom

Aby odblokować tę funkcję dla użytkowników Google Classroom, szkoła lub okręg musi kupić rozszerzenie Teaching and Learning lub Education Plus do edycji Google Workspace for Education. Następnie włącz dodatek Adobe Express Classroom dla nauczycieli i uczniów:

Uwaga:

Jeśli masz już konsolę Adobe Admin Console i akceptację oferty Adobe Express dla szkół, możesz zacząć bezpośrednio od konfigurowania logowania SSO.

1. Uzyskiwanie dostępu do instancji serwisu Adobe Admin Console należącej do szkoły lub instytucji zarządzającej

Szkoły i instytucje zarządzające mogą poprosić o Admin Console, dzwoniąc pod numer +1-800-685-3638 albo kontaktując się z preferowanym partnerem odsprzedawcy w szkole lub okręgu. Osoba, która zwróci się telefonicznie z prośbą o dostęp do serwisu Admin Console, zostanie pierwszym administratorem systemu nowej organizacji utworzonej w systemie Adobe Admin Console.

2. Zaakceptuj bezpłatną ofertę Adobe Express dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Logując się do serwisu Admin Console, uzyskasz dostęp do oferty Adobe Express dla szkół. Aby umożliwić uczniom i nauczycielom dostęp do tej oferty, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Produkty.

  Na stronie Produkty obok nabytych przez organizację licencji Creative Cloud będzie widoczna karta oferty Adobe Express dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kliknij opcję Rozpocznij pracę.

  Karta oferty

 2. Na ekranie Potwierdź typ organizacji wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twoją organizację.

 3. Wybierz K12, Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe, następnie zaakceptuj warunki oferty.

  Uwaga:

  Do skorzystania z bezpłatnej oferty Adobe Express kwalifikują się tylko lokalne instytucje edukacyjne (LEA). Sprawdź uprawnienia swojej organizacji.

  Potwierdzanie typu organizacji

 4. Kliknij opcję Potwierdź i kontynuuj.

  Na stronie Produkty będzie widoczna karta Adobe Express dla szkół. Możesz teraz skonfigurować logowanie SSO.

3. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Google Federation

Utworzenie katalogu z Google jako dostawcą tożsamości umożliwia użytkownikom korzystanie z ich poświadczeń w Google Workspace for Education do logowania się w aplikacji Adobe Express.

 1. Zaloguj się w serwisie Adobe Admin Console i kliknij opcję Ustawienia. Na stronie Tożsamość kliknij opcję Utwórz katalog.

 2. Na ekranie Utwórz katalog wykonaj następujące czynności i kliknij przycisk Dalej:

  • Wpisz nazwę katalogu.
  • Wybierz opcję Federated ID
   .
 3. Wybierz opcję Dodaj domeny z Google i kliknij przycisk Dalej. Na następnym ekranie kliknij opcję Zaloguj się w Google.

 4. Wybierz domeny z systemu Google, które chcesz dodać w serwisie Adobe Admin Console.

 5. Wykonaj instrukcje procedury Edytuj konfigurację SAML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

4. Dodawanie użytkowników

Aby uczniowie i nauczyciele mogli korzystać z tego dodatku w Google Classroom, musisz przypisać im aplikację Adobe Express:

 1. Dodaj usługę Google Sync do katalogu, aby automatycznie dodać użytkowników do serwisu Admin Console z katalogu Google.

 2. Utwórz grupę użytkowników, przypisz aplikację Adobe Express dla profilu produktowego szkoły do grupy użytkowników, a następnie przypisz grupę użytkowników do uczniów i nauczycieli.
  Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

  Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać użytkownikami, grupami użytkowników i profilami produktowymi.

5. Zainstaluj dodatek Adobe Express

Zainstaluj dodatek Adobe Express dla wszystkich domen okręgów, wybierając opcję instalacji domeny.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto