Informacje o Kivuto

Firma Kivuto Solutions Inc. (poprzednio e-academy Inc.) to przedsiębiorstwo dystrybucji oprogramowania, które specjalizuje się w elektronicznym dostarczaniu oprogramowania udostępnianego z serwerów. Dzięki rozwiązaniom internetowym firma ta udostępnia instytucjom platformę umożliwiającą dystrybucję oprogramowania zgodnie z potrzebami dotyczącymi licencji. Kivuto współpracuje z wieloma producentami oprogramowania, w tym Adobe, Microsoft, VMware, National Instruments itd.

Wielu klientów Adobe z sektora edukacji używało w przeszłości usług dystrybucyjnych Kivuto w ramach umowy Adobe ETLA (Enterprise Term License Agreement), aby ułatwić obsługę uprawnień personelu i nauczycieli do pracy w domu (telepracy) oraz licencji na urządzeniach przynoszonych do szkoły przez uczniów.

Umowy Adobe ETLA nie obejmują już bezpośrednio usług Kivuto, jednak firma Adobe nawiązała z Kivuto współpracę, aby umożliwić klientom z sektora edukacji skorzystanie z nowej usługi „Kivuto Cloud”. Jest to oferta ułatwiająca zarządzanie kontami użytkowników w serwisie Adobe Admin Console.

Często zadawane pytania

Kivuto Cloud to rozwiązanie dla klientów Adobe z sektora edukacji, które ułatwia zarządzanie procesem udostępniania i odbierania użytkownikom licencji na programy Adobe oraz umożliwia jego automatyzację. Osiąga się to dzięki integracji systemów Kivuto do kontroli dostępu i zarządzania identyfikatorami z serwisem Adobe Admin Console. Jest to usługa płatna Kivuto, oferowana odrębnie od umów licencyjnych z Adobe.

Od chwili przejścia z pakietu Adobe Creative Suite na platformę Adobe Creative Cloud i z wersji Adobe Acrobat Pro na platformę Adobe Document Cloud serwis Adobe Admin Console stał się centrum zarządzania użytkownikami i dostępem we wszystkich usługach Adobe w chmurze. Dotyczy to także wszystkich rozwiązań platformy Adobe Experience Cloud. Rozwiązanie Kivuto Cloud oferuje szkołom dodatkowe możliwości automatyzacji procesu przydzielania i odbierania licencji użytkownikom korzystającym z identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID. Ponadto udostępnia wiele dodatkowych funkcji, takich jak obsługa globalnej federacji identyfikatorów (z użyciem systemów InCommon, EduGain, SWITCHaii itd.), internetowe portale samoobsługowe, przydział licencji sterowany czasowo, możliwości zwrotu środków, funkcje powiadamiania użytkowników oraz wiele innych możliwości.

Dzięki Kivuto Cloud można zautomatyzować większość zadań administracyjnych związanych z nowym modelem licencji imiennych. Użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do serwisu Adobe Admin Console, można im automatycznie przydzielać dostęp do Adobe Creative Cloud i Adobe Document Cloud, a także usuwać ten dostęp, gdy nie jest już potrzebny. Chociaż niektóre z tych funkcji są dostępne bezpośrednio w Adobe Admin Console, usługa Kivuto Cloud udostępnia dodatkowe możliwości, nieoferowane przez Adobe. 

Tak. Usługa Kivuto Cloud umożliwia szkołom konfigurowanie odpowiednich okresów obowiązywania uprawnienia. Po upływie takiego okresu uprawnienia uczniów są automatycznie usuwane.

Tak. Jeśli uczeń odejdzie ze szkoły, jego konto zostanie automatycznie wycofane po upływie określonego czasu. Można także nadal odbierać licencje za pomocą serwisu Adobe Admin Console.

Usługa Kivuto Cloud umożliwia obecnie tylko zarządzanie produktami Creative Cloud i Document Cloud. Jednak Kivuto oferuje także inne usługi, które mogą być pomocne w dystrybucji pozostałych produktów Adobe.

Za korzystanie z usługi Kivuto Cloud naliczana jest roczna opłata. Jej wysokość jest oparta na liczbie etatów (FTE) telepracy objętych umową Adobe ETLA.

Klienci Adobe z sektora edukacji, który używają obecnie Adobe Admin Console, mogą wykorzystać osobną usługę Kivuto Cloud do realizacji bardziej złożonych scenariuszy obsługi licencji. Kivuto Cloud pozwala zmniejszyć wewnętrzne nakłady na pomoc techniczną i dodaje funkcje niedostępne obecnie w Admin Console, a ponadto dodatkowo optymalizuje proces dystrybucji oprogramowania dzięki scentralizowanemu zarządzaniu.

Tak. Wszystkie szkoły, które zawarły umowę Adobe ETLA, mogą korzystać z usługi Kivuto Cloud, niezależnie od tego, czy już używają Kivuto do dystrybucji produktów innych firm.

Kivuto Cloud łączy serwis Adobe Admin Console z systemem kontroli dostępu używanym przez szkołę, używając funkcji pojedynczego logowania (SSO), aby umożliwić użytkownikom — nauczycielom, pracownikom i uczniom — dostęp do Adobe Creative Cloud. Są to funkcje realizowane za pomocą samoobsługowej, opatrzonej niestandardową marką platformy WebStore. Konta użytkowników są automatycznie konfigurowane w serwisie Adobe Admin Console, gdy poproszą o dostęp do Adobe Creative Cloud za pomocą takiej platformy WebStore. Konta użytkowników można również z łatwością usunąć z serwisu Adobe Admin Console, konfigurując odpowiednie warunki oparte na ich aktywności w tej usłudze w chmurze.  

Aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć subskrypcję usługi Kivuto Cloud, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Kivuto: pocztą elektroniczną na adres getstarted@kivuto.com lub telefonicznie pod numerem 1-855-526-3005 (bezpłatny numer dostępny obecnie tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Wraz z przejściem z pakietu Adobe Creative Suite na platformę Adobe Creative Cloud oraz z wersji Adobe Acrobat Pro na platformę Adobe Document Cloud firma Adobe zaoferowała szkołom i uczelniom narzędzia administracyjne (Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw). Umożliwiają one zarządzanie uprawnieniami pracowników i nauczycieli przy pracy w domu, a także uprawnieniami uczniów i studentów korzystających z własnych urządzeń. Klienci, którzy potrzebują dodatkowych, dostosowanych rozwiązań i usług, mogą skorzystać z bezpośredniej współpracy Kivuto przy zarządzaniu licencjami na oprogramowanie.

Obecni klienci z umowami Adobe ETLA mogą nadal korzystać z usług Kivuto do dystrybucji oprogramowania Adobe. Po upływie okresu obowiązywania takiej umowy można skontaktować się z Kivuto bezpośrednio.

Serwis Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw umożliwia instytucjom przydzielanie niezbędnych uprawnień licencyjnych Creative Cloud dla przedsiębiorstw albo Document Cloud dla przedsiębiorstw pojedynczym osobom albo grupom osób. Można to robić ręcznie lub z wykorzystaniem integracji z usługami LDAP i Active Directory. W okresie ważności licencji (który wynosi na ogół 3 lata) licencje można przypisywać i odbierać użytkownikom. Klienci, którzy mają bardziej złożone wymagania, mogą skontaktować się bezpośrednio z Kivuto, aby uzyskać dodatkowe funkcje integracji, obsługi zwrotu środków, czasowego przydziału licencji i wiele innych możliwości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online