Informacje o Kivuto

Firma Kivuto Solutions Inc. (poprzednio e-academy Inc.) to przedsiębiorstwo dystrybucji oprogramowania, które specjalizuje się w elektronicznym dostarczaniu oprogramowania udostępnianego z serwerów. Dzięki rozwiązaniom internetowym firma ta udostępnia instytucjom platformę umożliwiającą dystrybucję oprogramowania zgodnie z potrzebami dotyczącymi licencji. Kivuto współpracuje z wieloma producentami oprogramowania, w tym Adobe, Microsoft, VMware, National Instruments itd.

Wielu klientów Adobe z sektora edukacji używało w przeszłości usług dystrybucyjnych Kivuto w ramach umowy Adobe ETLA (Enterprise Term License Agreement), aby ułatwić obsługę uprawnień personelu i nauczycieli do pracy w domu (telepracy) oraz licencji na urządzeniach przynoszonych do szkoły przez uczniów.

Umowy Adobe ETLA nie obejmują już bezpośrednio usług Kivuto, jednak firma Adobe nawiązała z Kivuto współpracę, aby umożliwić klientom z sektora edukacji skorzystanie z nowej usługi „Kivuto Cloud”. Jest to oferta ułatwiająca zarządzanie kontami użytkowników w serwisie Adobe Admin Console.

Często zadawane pytania

Co to jest Kivuto Cloud?

Kivuto Cloud to rozwiązanie dla klientów Adobe z sektora edukacji, które ułatwia zarządzanie procesem udostępniania i odbierania użytkownikom licencji na programy Adobe oraz umożliwia jego automatyzację. Osiąga się to dzięki integracji systemów Kivuto do kontroli dostępu i zarządzania identyfikatorami z serwisem Adobe Admin Console. Jest to usługa płatna Kivuto, oferowana odrębnie od umów licencyjnych z Adobe.

Dlaczego Adobe współpracuje z Kivuto przy tym rozwiązaniu?

Od chwili przejścia z pakietu Adobe Creative Suite na platformę Adobe Creative Cloud i z wersji Adobe Acrobat Pro na platformę Adobe Document Cloud serwis Adobe Admin Console stał się centrum zarządzania użytkownikami i dostępem we wszystkich usługach Adobe w chmurze. Dotyczy to także wszystkich rozwiązań platformy Adobe Experience Cloud. Rozwiązanie Kivuto Cloud oferuje szkołom dodatkowe możliwości automatyzacji procesu przydzielania i odbierania licencji użytkownikom korzystającym z identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID. Ponadto udostępnia wiele dodatkowych funkcji, takich jak obsługa globalnej federacji identyfikatorów (z użyciem systemów InCommon, EduGain, SWITCHaii itd.), internetowe portale samoobsługowe, przydział licencji sterowany czasowo, możliwości zwrotu środków, funkcje powiadamiania użytkowników oraz wiele innych możliwości.

Moja szkoła podpisała niedawno umowę ETLA z Adobe i przypisała wszystkim użytkownikom nowe licencje imienne w serwisie Admin Console. Jakie dodatkowe korzyści wynikają z użycia usługi Kivuto Cloud?

Dzięki Kivuto Cloud można zautomatyzować większość zadań administracyjnych związanych z nowym modelem licencji imiennych. Użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do serwisu Adobe Admin Console, można im automatycznie przydzielać dostęp do Adobe Creative Cloud i Adobe Document Cloud, a także usuwać ten dostęp, gdy nie jest już potrzebny. Chociaż niektóre z tych funkcji są dostępne bezpośrednio w Adobe Admin Console, usługa Kivuto Cloud udostępnia dodatkowe możliwości, nieoferowane przez Adobe. 

Czy można przypisać uczniom uprawnienie do produktu na ograniczony czas?

Tak. Usługa Kivuto Cloud umożliwia szkołom konfigurowanie odpowiednich okresów obowiązywania uprawnienia. Po upływie takiego okresu uprawnienia uczniów są automatycznie usuwane.

Czy jest możliwe odbieranie licencji z chwilą opuszczenia szkoły przez ucznia?

Tak. Jeśli uczeń odejdzie ze szkoły, jego konto zostanie automatycznie wycofane po upływie określonego czasu. Można także nadal odbierać licencje za pomocą serwisu Adobe Admin Console.

Czy szkoła może używać usługi Kivuto Cloud w celu dystrybucji licencji na programy Adobe Photoshop Elements, Adobe Premier Elements, Adobe Captivate oraz Adobe Presenter?

Usługa Kivuto Cloud umożliwia obecnie tylko zarządzanie produktami Creative Cloud i Document Cloud. Jednak Kivuto oferuje także inne usługi, które mogą być pomocne w dystrybucji pozostałych produktów Adobe.

Czy korzystanie z usługi Kivuto Cloud jest bezpłatne?

Za korzystanie z usługi Kivuto Cloud naliczana jest roczna opłata. Jej wysokość jest oparta na liczbie etatów (FTE) telepracy objętych umową Adobe ETLA.

Nasza szkoła już używa serwisu Adobe Admin Console do zarządzania licencjami i użytkownikami. Dlaczego warto dodatkowo używać Kivuto Cloud?

Klienci Adobe z sektora edukacji, który używają obecnie Adobe Admin Console, mogą wykorzystać osobną usługę Kivuto Cloud do realizacji bardziej złożonych scenariuszy obsługi licencji. Kivuto Cloud pozwala zmniejszyć wewnętrzne nakłady na pomoc techniczną i dodaje funkcje niedostępne obecnie w Admin Console, a ponadto dodatkowo optymalizuje proces dystrybucji oprogramowania dzięki scentralizowanemu zarządzaniu.

Nasza szkoła wykorzystuje usługi Kivuto do obsługi wielu rozwiązań wielu producentów (na przykład VMWare, IBM, Microsoft). Czy może skorzystać z usługi Kivuto Cloud do wspomagania obsługi licencji Adobe?

Tak. Wszystkie szkoły, które zawarły umowę Adobe ETLA, mogą korzystać z usługi Kivuto Cloud, niezależnie od tego, czy już używają Kivuto do dystrybucji produktów innych firm.

W jaki sposób działa ta usługa?

Kivuto Cloud łączy serwis Adobe Admin Console z systemem kontroli dostępu używanym przez szkołę, używając funkcji pojedynczego logowania (SSO), aby umożliwić użytkownikom — nauczycielom, pracownikom i uczniom — dostęp do Adobe Creative Cloud. Są to funkcje realizowane za pomocą samoobsługowej, opatrzonej niestandardową marką platformy WebStore. Konta użytkowników są automatycznie konfigurowane w serwisie Adobe Admin Console, gdy poproszą o dostęp do Adobe Creative Cloud za pomocą takiej platformy WebStore. Konta użytkowników można również z łatwością usunąć z serwisu Adobe Admin Console, konfigurując odpowiednie warunki oparte na ich aktywności w tej usłudze w chmurze.  

W jaki sposób można nabyć usługę Kivuto Cloud?

Aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć subskrypcję usługi Kivuto Cloud, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Kivuto: pocztą elektroniczną na adres getstarted@kivuto.com lub telefonicznie pod numerem 1-855-526-3005 (bezpłatny numer dostępny obecnie tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Czy umowy Adobe nadal obejmują dystrybucję oprogramowania za pośrednictwem Kivuto?

Wraz z przejściem z pakietu Adobe Creative Suite na platformę Adobe Creative Cloud oraz z wersji Adobe Acrobat Pro na platformę Adobe Document Cloud firma Adobe zaoferowała szkołom i uczelniom narzędzia administracyjne (Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw). Umożliwiają one zarządzanie uprawnieniami pracowników i nauczycieli przy pracy w domu, a także uprawnieniami uczniów i studentów korzystających z własnych urządzeń. Klienci, którzy potrzebują dodatkowych, dostosowanych rozwiązań i usług, mogą skorzystać z bezpośredniej współpracy Kivuto przy zarządzaniu licencjami na oprogramowanie.

Nasza szkoła używa obecnie usług Kivuto do dystrybucji oprogramowania Adobe, co jest objęte istniejącą umową. Czy ta decyzja wpłynie na mój dostęp do tych licencji?

Obecni klienci z umowami Adobe ETLA mogą nadal korzystać z usług Kivuto do dystrybucji oprogramowania Adobe. Po upływie okresu obowiązywania takiej umowy można skontaktować się z Kivuto bezpośrednio.

Nasz uniwersytet używa usług Kivuto w celu udostępniania użytkownikom kodów realizacji subskrypcji rocznej na plan Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników. Czy serwis Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw obsługuje model automatycznego przydziału uprawnień z predefiniowanymi datami ważności?

Serwis Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw umożliwia instytucjom przydzielanie niezbędnych uprawnień licencyjnych Creative Cloud dla przedsiębiorstw albo Document Cloud dla przedsiębiorstw pojedynczym osobom albo grupom osób. Można to robić ręcznie lub z wykorzystaniem integracji z usługami LDAP i Active Directory. W okresie ważności licencji (który wynosi na ogół 3 lata) licencje można przypisywać i odbierać użytkownikom. Klienci, którzy mają bardziej złożone wymagania, mogą skontaktować się bezpośrednio z Kivuto, aby uzyskać dodatkowe funkcje integracji, obsługi zwrotu środków, czasowego przydziału licencji i wiele innych możliwości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online