Podręcznik użytkownika Anuluj

Kivuto — często zadawane pytania

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Informacje o Kivuto

Firma Kivuto Solutions Inc. (poprzednio e-academy Inc.) to przedsiębiorstwo dystrybucji oprogramowania, które specjalizuje się w elektronicznym dostarczaniu oprogramowania udostępnianego z serwerów. Dzięki rozwiązaniom internetowym firma ta udostępnia instytucjom platformę umożliwiającą dystrybucję oprogramowania zgodnie z potrzebami dotyczącymi licencji. Kivuto współpracuje z wieloma producentami oprogramowania, w tym Adobe, Microsoft, VMware, National Instruments itd.

Wielu klientów Adobe z sektora edukacji używało w przeszłości usług dystrybucyjnych Kivuto w ramach umowy Adobe ETLA (Enterprise Term License Agreement), aby ułatwić obsługę uprawnień personelu i nauczycieli do pracy w domu (telepracy) oraz licencji na urządzeniach przynoszonych do szkoły przez uczniów.

Umowy Adobe ETLA nie obejmują już bezpośrednio usług Kivuto, jednak firma Adobe nawiązała z Kivuto współpracę, aby umożliwić klientom z sektora edukacji skorzystanie z nowej usługi „Kivuto Cloud”. Jest to oferta ułatwiająca zarządzanie kontami użytkowników w serwisie Adobe Admin Console.

Częste pytania

Kivuto Cloud to rozwiązanie dla klientów Adobe z sektora edukacji, które ułatwia zarządzanie procesem udostępniania i odbierania użytkownikom licencji na programy Adobe oraz umożliwia jego automatyzację. Osiąga się to dzięki integracji systemów Kivuto do kontroli dostępu i zarządzania identyfikatorami z serwisem Adobe Admin Console. Jest to usługa płatna Kivuto, oferowana odrębnie od umów licencyjnych z Adobe.

Od chwili przejścia z pakietu Adobe Creative Suite na platformę Adobe Creative Cloud i z wersji Adobe Acrobat Pro na platformę Adobe Document Cloud serwis Adobe Admin Console stał się centrum zarządzania użytkownikami i dostępem we wszystkich usługach Adobe w chmurze. Dotyczy to także wszystkich rozwiązań platformy Adobe Experience Cloud. Rozwiązanie Kivuto Cloud oferuje szkołom dodatkowe możliwości automatyzacji procesu przydzielania i odbierania licencji użytkownikom korzystającym z identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID. Ponadto udostępnia wiele dodatkowych funkcji, takich jak obsługa globalnej federacji identyfikatorów (z użyciem systemów InCommon, EduGain, SWITCHaii itd.), internetowe portale samoobsługowe, przydział licencji sterowany czasowo, możliwości zwrotu środków, funkcje powiadamiania użytkowników oraz wiele innych możliwości.

Dzięki Kivuto Cloud można zautomatyzować większość zadań administracyjnych związanych z nowym modelem licencji imiennych. Użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do serwisu Adobe Admin Console, można im automatycznie przydzielać dostęp do Adobe Creative Cloud i Adobe Document Cloud, a także usuwać ten dostęp, gdy nie jest już potrzebny. Chociaż niektóre z tych funkcji są dostępne bezpośrednio w Adobe Admin Console, usługa Kivuto Cloud udostępnia dodatkowe możliwości, nieoferowane przez Adobe. 

Tak. Usługa Kivuto Cloud umożliwia szkołom konfigurowanie odpowiednich okresów obowiązywania uprawnienia. Po upływie takiego okresu uprawnienia uczniów są automatycznie usuwane.

Tak. Jeśli uczeń odejdzie ze szkoły, jego konto zostanie automatycznie wycofane po upływie określonego czasu. Można także nadal odbierać licencje za pomocą serwisu Adobe Admin Console.

Usługa Kivuto Cloud umożliwia obecnie tylko zarządzanie produktami Creative Cloud i Document Cloud. Jednak Kivuto oferuje także inne usługi, które mogą być pomocne w dystrybucji pozostałych produktów Adobe.

Za korzystanie z usługi Kivuto Cloud naliczana jest roczna opłata. Jej wysokość jest oparta na liczbie etatów (FTE) telepracy objętych umową Adobe ETLA.

Klienci Adobe z sektora edukacji, który używają obecnie Adobe Admin Console, mogą wykorzystać osobną usługę Kivuto Cloud do realizacji bardziej złożonych scenariuszy obsługi licencji. Kivuto Cloud pozwala zmniejszyć wewnętrzne nakłady na pomoc techniczną i dodaje funkcje niedostępne obecnie w Admin Console, a ponadto dodatkowo optymalizuje proces dystrybucji oprogramowania dzięki scentralizowanemu zarządzaniu.

Tak. Wszystkie szkoły, które zawarły umowę Adobe ETLA, mogą korzystać z usługi Kivuto Cloud, niezależnie od tego, czy już używają Kivuto do dystrybucji produktów innych firm.

Kivuto Cloud łączy serwis Adobe Admin Console z systemem kontroli dostępu używanym przez szkołę, używając funkcji pojedynczego logowania (SSO), aby umożliwić użytkownikom — nauczycielom, pracownikom i uczniom — dostęp do Adobe Creative Cloud. Są to funkcje realizowane za pomocą samoobsługowej, opatrzonej niestandardową marką platformy WebStore. Konta użytkowników są automatycznie konfigurowane w serwisie Adobe Admin Console, gdy poproszą o dostęp do Adobe Creative Cloud za pomocą takiej platformy WebStore. Konta użytkowników można również z łatwością usunąć z serwisu Adobe Admin Console, konfigurując odpowiednie warunki oparte na ich aktywności w tej usłudze w chmurze.  

Aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć subskrypcję usługi Kivuto Cloud, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą Kivuto: pocztą elektroniczną na adres getstarted@kivuto.com lub telefonicznie pod numerem 1-855-526-3005 (bezpłatny numer dostępny obecnie tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Wraz z przejściem z pakietu Adobe Creative Suite na platformę Adobe Creative Cloud oraz z wersji Adobe Acrobat Pro na platformę Adobe Document Cloud firma Adobe zaoferowała szkołom i uczelniom narzędzia administracyjne (Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw). Umożliwiają one zarządzanie uprawnieniami pracowników i nauczycieli przy pracy w domu, a także uprawnieniami uczniów i studentów korzystających z własnych urządzeń. Klienci, którzy potrzebują dodatkowych, dostosowanych rozwiązań i usług, mogą skorzystać z bezpośredniej współpracy Kivuto przy zarządzaniu licencjami na oprogramowanie.

Obecni klienci z umowami Adobe ETLA mogą nadal korzystać z usług Kivuto do dystrybucji oprogramowania Adobe. Po upływie okresu obowiązywania takiej umowy można skontaktować się z Kivuto bezpośrednio.

Serwis Adobe Admin Console dla przedsiębiorstw umożliwia instytucjom przydzielanie niezbędnych uprawnień licencyjnych Creative Cloud dla przedsiębiorstw albo Document Cloud dla przedsiębiorstw pojedynczym osobom albo grupom osób. Można to robić ręcznie lub z wykorzystaniem integracji z usługami LDAP i Active Directory. W okresie ważności licencji (który wynosi na ogół 3 lata) licencje można przypisywać i odbierać użytkownikom. Klienci, którzy mają bardziej złożone wymagania, mogą skontaktować się bezpośrednio z Kivuto, aby uzyskać dodatkowe funkcje integracji, obsługi zwrotu środków, czasowego przydziału licencji i wiele innych możliwości.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?