Podręcznik użytkownika Anuluj

Adobe Creative Cloud i rozwiązanie Blackboard Learn

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Aplikacje graficzne w ofercie Adobe Creative Cloud umożliwiają uczniom i nauczycielom opracowywanie estetycznych prezentacji, fotografii, ilustracji, filmów i nagrań wideo, a także aplikacji internetowych. Integracja produktów Adobe Creative Cloud i Blackboard LMS zapewnia uczniom i nauczycielom szybki i łatwy dostęp do ich prac, ponieważ aplikacje Creative Cloud są dostępne w środowisku Blackboard i można je wykorzystywać w celu tworzenia i wykonywania zadań.

Integracja produktów Adobe Creative Cloud i Blackboard Learn

Dla administratorów

Administrator działu informatycznego jednostki edukacyjnej musi przeprowadzić integrację rozwiązań Blackboard i Adobe Creative Cloud, aby umożliwić nauczycielom, uczniom i studentom dostęp do aplikacji Adobe z poziomu systemu Blackboard. Po przeprowadzeniu tej integracji nauczyciele i uczniowie będą mieć łatwy dostęp do swoich aplikacji kreatywnych w kursach Blackboard.

Rozwiązanie Adobe Creative Cloud można zintegrować z dwiema sekcjami systemu Blackboard Learn: Books and Course Tools (Książki i narzędzia kursów) oraz System Tools (Narzędzia systemowe).

Zanim rozpoczniesz integrację, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • W instytucji wdrożono licencje na produkty Adobe Creative Cloud dla uczniów i pracowników.

Te krótkie filmy przedstawiają informacje o integracji produktów Adobe Creative Cloud i Blackboard Learn:

Administrator może w kilku prostych krokach dodać aplikacje Adobe Creative Cloud do sekcji Books and Course Tools (Książki i narzędzia kursów), wykonując opisaną poniżej procedurę:

 1. Zaloguj się do systemu Blackboard Learn, używając konta administratora.

 2. Z menu nawigacyjnego wybierz opcję Admin, aby otworzyć ekran Administrator Tools (Narzędzia administracyjne) > Cloud Management (Zarządzanie chmurą) > Partner Cloud Settings (Ustawienia chmur partnerskich).

  Narzędzia administratora

 3. Adobe Creative Cloud znajduje się w sekcji Configure and Activate Partners Available Through the Partner Cloud (Skonfiguruj i aktywuj partnerów dostępnych za pośrednictwem chmury partnerskiej).

  Ustawienia chmur partnerskich

 4. W sekcji Content and Tools (Zawartość i narzędzia) przesuń przełącznik na pozycję ON (Włączone). Ta czynność powoduje zainstalowanie integracji rozwiązań Adobe Creative Cloud w sekcji Course (Kurs).

 5. Aby to zweryfikować, wybierz opcję Courses (Kursy) z menu nawigacyjnego na stronie głównej Blackboard Learn, otwórz kurs i przejrzyj sekcję Book and Course Tools (Książka i narzędzia kursów). Kliknij pozycję Adobe Creative Cloud, aby zacząć tworzyć.

  Kliknij opcję Adobe Creative Cloud

  Uwaga:

  W produkcie Blackboard Learn Original Courses (wersja inna niż Ultra) integracja z produktami Adobe Creative Cloud jest dostępna w sekcji Course Management (Zarządzanie kursem) > Course Tools (Narzędzia kursu) > Adobe Creative Cloud.

  Narzędzia kursu

Poniżej opisano procedurę umożliwiającą administratorowi dodanie produktów Adobe Creative Cloud do sekcji System Tools (Narzędzia systemowe), co polega na skopiowaniu identyfikatora aplikacji z sekcji Partner Cloud Settings (Ustawienia chmury partnerskiej), zarejestrowaniu produktu Adobe Creative Cloud jako narzędzia LTI 1.3 oraz utworzeniu odpowiedniej pozycji w rozwiązaniu Blackboard Learn.

 1. Zaloguj się do systemu Blackboard Learn, używając konta administratora.

 2. Z menu nawigacyjnego wybierz opcję Admin, aby otworzyć ekran Administrator Tools (Narzędzia administracyjne) > Cloud Management (Zarządzanie chmurą) > Partner Cloud Settings (Ustawienia chmur partnerskich).

  Narzędzia administratora

 3. Adobe Creative Cloud znajduje się w sekcji Configure and Activate Partners Available Through the Partner Cloud (Skonfiguruj i aktywuj partnerów dostępnych za pośrednictwem chmury partnerskiej). Wybierz opcję Settings (Ustawienia) z rozwijanej listy obok pozycji Adobe Creative Cloud.

  Ustawienia

 4. Skopiuj wyświetlony identyfikator aplikacji (wartość Application ID).

  Skopiuj identyfikator aplikacji

 5. Otwórz ekran Admin > Administrator Tools (Narzędzia administracyjne) > Integrations (Integracje) > LTI Tool Provider (Dostawca narzędzia LTI).

  Dostawca narzędzia LTI

 6. Przejdź do sekcji Register LTI 1.3 Tool (Zarejestruj narzędzie LTI 1.3), wklej skopiowany uprzednio identyfikator aplikacji w polu Client ID (Identyfikator klienta) i kliknij przycisk Submit (Prześlij).

  Rejestrowanie narzędzia LTI

 7. Przejrzyj szczegółowe dane, użyj następujących konfiguracji i kliknij przycisk Submit (Prześlij):

  • Tool Status (Status narzędzia): Wybierz opcję Approved (Zatwierdzone).
  • User Fields to Send (Wysyłane pola użytkownika): Zaznacz wszystkie pola wyboru.
  • Allow Grade Service Access (Zezwalaj na dostęp usługi ocen): Wybierz opcję Yes (Tak).
  • Allow Membership Service Access (Zezwalaj na dostęp usługi uczestników): Wybierz opcję Yes (Tak).
  Konfiguracja

 8. Utwórz pozycję narzędzia. Wróć do poprzedniej strony — Administration Panel (Panel administracyjny) w sekcji LTI Tool Providers (Dostawcy narzędzi LTI) i wybierz opcję Placements (Pozycje) obok Adobe Creative Cloud.

  Pozycja

 9. Kliknij opcję Create Placement (Utwórz pozycję).

  Tworzenie pozycji

 10. Podaj następujące informacje i kliknij przycisk Submit (Wyślij):

  • Label = Adobe Creative Cloud
  • Handle = AdobeCreativeCloud
  • Availability = Yes
  • Type = System Tool
  • Opcja Launch in New Window (Uruchom w nowym oknie) powinna być wyłączona
  • Target Link URI = https://creativecloud.adobe.com/apps
 11. Aby przeprowadzić weryfikację, wybierz opcję Tools (Narzędzia) z menu nawigacyjnego na stronie głównej Blackboard Learn. Następnie kliknij pozycję Adobe Creative Cloud, aby rozpocząć uruchamianie.

  Weryfikacja

  Uruchamianie produktów Adobe Creative Cloud

Aby skonfigurować logowanie SSO, utwórz dodatkową usługę IdP w serwisie Adobe Admin Console i wybierz opcję Blackboard na ekranie Dodaj portal lub systemy LMS do logowania jednokrotnego.

Jak skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe w przypadku problemu, który nie został tutaj omówiony?

Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej instytucji, który może przejść na kartę Pomoc techniczna w serwisie Admin Console, aby skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe. Więcej informacji.

Logowanie się i dostęp do produktów Adobe Creative Cloud w systemie Blackboard Learn

Dla uczniów i studentów oraz pracowników sektora edukacji

Gdy administrator instytucji lub jednostki edukacyjnej udzieli Ci dostępu do produktów Adobe Creative Cloud w systemie Blackboard Learn, możesz rozpocząć tworzenie prac z użyciem aplikacji Adobe.

Upewnij się, że administrator działu informatycznego w Twojej instytucji edukacyjnej wykonał następujące czynności:

 • Zainstalował integrację produktów Adobe Creative Cloud i Blackboard Learn.
 • Udzielił Ci dostępu do produktów Adobe Creative Cloud.

Użytkownicy z jednostek edukacyjnych mogą dodawać aplikacje Adobe Creative Cloud do narzędzi kursu za pomocą opcji „Books and Course tools” lub opcji Content Market.

 1. Wybierz opcję Courses (Kursy) z menu nawigacyjnego na stronie głównej Blackboard Learn, otwórz kurs i przejrzyj sekcję Books and Course Tools (Książki i narzędzia kursów).

  Kliknij opcję Adobe Creative Cloud

 2. Kliknij pozycję Adobe Creative Cloud, aby dodać ją do swojego kursu. Zostanie wyświetlona strona Link Information (Informacje o łączu). Wybierz na niej odpowiednią kategorię (opcja Category) i kliknij przycisk Submit (Wyślij).

  Informacje o łączu

 3. Po wykonaniu tej czynności w kanale treści kursu pojawi się pozycja Adobe Creative Cloud. Wybierz opcję z listy rozwijanej, aby to narzędzie stało się widoczne dla uczniów.

  Make visible to students (Udostępnij uczniom)

Gdy moduł Partner Cloud Building Block jest dostępny i skonfigurowano partnera, nauczyciele mogą dodawać do kursu zawartość Adobe Creative Cloud.

 1. Korzystając z menu kursu, przejdź do obszaru treści, aby dodać element zawartości partnerskiej.

 2. Kliknij ikonę + i wybierz opcję Content Market (Rynek treści).

  Wybierz opcję Content Market

 3. Zostanie wyświetlona strona Content Market, która umożliwia Wybierz zawartość Adobe Creative Cloud.

  Wybierz zawartość Adobe Creative Cloud

 4. Jeśli administrator systemu informatycznego skonfigurował jednokrotne logowanie (SSO), to serwis automatycznie zaloguje Cię na konto Adobe Express.

  Natomiast jeśli nie skonfigurowano logowania SSO, zostanie wyświetlony ekran logowania do usługi Adobe Express. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające i zaloguj się.

  Logowanie

 5. Na wyświetlonym ekranie wybierz produkt Creative Cloud.

  Gdy proces parowania się zakończy, kolejne otwarcie tej strony w celu dodania zawartości Adobe Creative Cloud prowadzą bezpośrednio do strony wyboru Adobe Creative Cloud.

Zawartość Adobe Creative Cloud w systemie Blackboard Learn można uruchamiać na dwa sposoby: za pomocą opcji zawartości kursu (Course Content) oraz za pomocą narzędzi (Tools).

 1. Kliknij opcję Adobe Creative Cloud w kanale treści kursu. Strona internetowa Adobe Creative Cloud jest otwierana ponad systemem Blackboard Learn, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przechodzić do nowej karty przeglądarki.

  Uruchamianie z poziomu zawartości kursu (Course Content)

  Adobe Creative Cloud

  Jeśli uruchamiasz Adobe Creative Cloud po raz pierwszy, pojawi się następujący ekran. Zaznacz opcję „I agree…” (Zgadzam się) i kliknij przycisk Launch (Uruchom).

  Uruchamianie produktu Adobe Creative Cloud

 2. Jeśli administrator systemu informatycznego skonfigurował jednokrotne logowanie (SSO), to serwis automatycznie zaloguje Cię na konto Adobe Express.

  Natomiast jeśli nie skonfigurowano logowania SSO, zostanie wyświetlony ekran logowania do usługi Adobe Express. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające i zaloguj się.

  Logowanie

 3. Jeśli przeglądarka blokuje wyskakujące okienka, kliknij ikonę blokowania i wybierz opcję Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka w tym serwisie.

  Zezwól na wyskakujące okienka

 1. Kliknij opcję Tools (Narzędzia) na pasku bocznym po lewej stronie.

  Kliknij opcję narzędzi

 2. Kliknij opcję Adobe Creative Cloud w sekcji Tools.

 3. Jeśli administrator systemu informatycznego skonfigurował jednokrotne logowanie (SSO), to serwis automatycznie zaloguje Cię na konto Adobe Express.

  Natomiast jeśli nie skonfigurowano logowania SSO, zostanie wyświetlony ekran logowania do usługi Adobe Express. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające i zaloguj się.

  Logowanie

 4. Jeśli przeglądarka blokuje wyskakujące okienka, kliknij ikonę blokowania i wybierz opcję Zawsze zezwalaj na wyskakujące okienka w tym serwisie.

  Zezwól na wyskakujące okienka

 • Nie widzę produktów Adobe Creative Cloud w systemie Blackboard Learn.

  Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej instytucji edukacyjnej. Administrator musi najpierw zainstalować integrację Adobe Creative Cloud w systemie Blackboard Learn i przyznać Ci licencję na dostęp do produktu Adobe Creative Cloud.

 • Jakie są zasady Adobe dotyczące ochrony prywatności danych?

  Informacje o tym, w jaki sposób Adobe przestrzega przepisów i regulacji oraz stosuje sprawdzone procedury ochrony prywatności danych uczniów i studentów, podano w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.

 • Jak skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe w przypadku problemu, który nie został tutaj omówiony?

  Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej instytucji edukacyjnej. Jest to osoba, która może przejść na kartę Pomoc techniczna w serwisie Admin Console, aby skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe. Więcej informacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto