Podręcznik użytkownika Anuluj

Ustawienia zasobów

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Opcja Ustawienia zasobu umożliwia przedsiębiorstwu sterowanie sposobem udostępniania jego zasobów osobom z zewnątrz.

Aby zarządzać sposobem, w jaki użytkownicy mogą udostępniać zasoby należące do organizacji, wybierz opcje Ustawienia > Ustawienia zasobu w serwisie Adobe Admin Console.

Uwaga:

Opcja Ustawienia zasobu nie stanowi systemu DRM (Digital Rights Management — cyfrowe zarządzanie uprawnieniami) ani pełnego systemu ochrony zasobów. Użytkownicy mający dostęp do określonych zasobów nadal mogą je kopiować i udostępniać innym osobom spoza przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemów innych niż Adobe.

Opcje udostępniania

Administrator systemu może określić restrykcyjne ustawienia udostępniania, które uniemożliwią pracownikom korzystanie z pewnych funkcji udostępniania w środowisku Creative Cloud i Document Cloud. Opcje ustawień zasobów i inne zewnętrzne systemy egzekwowania regulaminu przedsiębiorstwa wykorzystuje się, aby zagwarantować, że zasoby zostaną udostępnione tylko takim osobom z zewnątrz, które są uprawnione do ich otrzymania.

Kwestie związane z implementacją

Przed włączeniem ograniczeń udostępniania należy rozważyć konsekwencje tej decyzji dla użytkowników końcowych.

Raz zainicjowanej zmiany ustawienia nie można zatrzymać. Nie można również wycofać wynikającego z niej procesu usuwania. Po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego wszystkie istniejące łącza publiczne zostaną usunięte. Użytkownicy mający te łącza nie będą już mogli uzyskać dostępu do powiązanej z nimi zawartości. Jeśli wybierzesz opcję Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, wszyscy obecni współpracownicy zewnętrzni nienależący do organizacji ani do przypisanej, zaufanej lub autoryzowanej domeny utracą dostęp do zawartości, którą wcześniej im udostępniono. Użytkownicy nie mogą już uzyskiwać dostępu do harmonogramów publikacji w programie Adobe Express, a zaplanowane posty w mediach społecznościowych zostaną wstrzymane.

Poniżej wymieniono funkcje udostępniania i publikacji w programach Creative Cloud i Document Cloud, na które mają wpływ opcje Bez udostępniania łącza publicznego lub Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych.

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Adobe Comp

Udostępnij, Wyślij do aplikacji Behance

Adobe XD

Zaproszenia, Udostępnij łącze

Adobe Express

Udostępnij w mediach społecznościowych, dostęp do harmonogramu publikacji (Content Scheduler)

After Effects

Zaproś do projektu zespołowego, Zaproś do biblioteki

Aero (urządzenia mobilne)

Opublikuj łącze, Opublikuj w aplikacji Behance

Behance

Tworzenie lub aktualizowanie projektów lub Praca w toku, Zaproszenia

Animate

Udostępnianie w mediach społecznościowych

Creative Cloud (komputery i urządzenia mobilne)

Uzyskaj łącze, Zaproszenia

Capture

Udostępnij, Zaproszenia

Biblioteki Creative Cloud

Uzyskaj łącze, Zaproszenia, Udostępnij w usłudze Slack

Creative Cloud Assets

Uzyskaj łącze, Zaproszenia, Udostępnij w usłudze Slack

Fresco

Uzyskaj łącze, Zaproszenia

Dimension

Tworzenie łączy publicznych

InDesign

Publish Online, Udostępnij do recenzji

Illustrator oraz Illustrator Draw

Łącze do projektu, Zaproszenia

Photoshop (komputer)

Zaproszenia

Lightroom

Nie dotyczy

Photoshop Sketch

Łącze do projektu

Photoshop (urządzenia mobilne)

Udostępnij w mediach społecznościowych

Premiere Pro

Zaproś do Team Projects

Portfolio

Dostęp do serwisu Portfolio, tworzenie wersji roboczych i publikowanie

Podcast

Zapraszanie gości, udostępnianie szablonu

Uwaga:

W serwisie Admin Console nie można włączyć ani wyłączyć usługi udostępniania Lightroom ani udostępniania Frame.io.

Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu usług.

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Aplikacje komputerowe Acrobat i Reader

Udostępnianie

Adobe Document Cloud do programu Microsoft Outlook

Udostępnianie

Aplikacje mobilne (w tym Adobe Scan i Acrobat)

Udostępnianie łączy, w tym łączy Document Cloud

Usługi WWW (cloud.acrobat.com)

Udostępnianie

Wybór opcji udostępniania

Aby włączyć ograniczenie udostępniania za pomocą opcji Ustawienia zasobu, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zasobu.

 2. Wybierz odpowiednią zasadę ograniczeń udostępniania.

  Do wyboru są trzy poziomy ograniczeń. Po wybraniu opcji nakładającej większe ograniczenia nie można już zatrzymać ani cofnąć utraty istniejących łączy publicznych oraz instancji współpracy nad udostępnionymi folderami lub dokumentami. Użytkownicy nie mogą już uzyskiwać dostępu do harmonogramów publikacji w programie Adobe Express, a zaplanowane posty w mediach społecznościowych zostaną wstrzymane. 

  Jeśli wybrano opcję Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, należy pamiętać o zdefiniowaniu domen autoryzowanych. Wszyscy obecni współpracownicy zewnętrzni nienależący do organizacji ani do przypisanej, zaufanej lub autoryzowanej domeny utracą dostęp do zawartości, którą wcześniej im udostępniono.

  Uwaga:

  Aby korzystać z opcji Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych w ramach subskrypcji Document Cloud, należy dodać przypisane i zaufane domeny do listy autoryzacji.

  Opcje udostępniania

  Ograniczenia

  Wpływ na istniejące łącza i instancje współpracy

  Bez ograniczeń (ustawienie domyślne)

  • Pozostając przy tym ustawieniu domyślnym, zezwala się użytkownikom na udostępnianie łączy publicznych, publikowanie postów w mediach społecznościowych i współpracowanie nad udostępnionymi folderami z dowolną osobą w przedsiębiorstwie i poza nim.
  • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw, które ufają swoim pracownikom i chcą zapewnić im swobodę, kontrolę i dostęp do wszystkich funkcji Creative Cloud i Document Cloud.

  Brak wpływu.

  Bez udostępniania łącza publicznego

  • Uniemożliwia użytkownikom tworzenie łączy publicznych i publikowanie w mediach społecznościowych.
  • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uniemożliwić udostępnianie zasobu publicznie, ale jednocześnie zachować opcję udostępniania za zaproszeniem osobom z organizacji i spoza niej.

  Powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy publicznych. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć. Użytkownicy nie mogą już uzyskiwać dostępu do harmonogramów publikacji w programie Adobe Express, a zaplanowane posty w mediach społecznościowych zostaną wstrzymane.

  Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych

  • Ta opcja umożliwia ograniczenie udostępniania za zaproszeniem do odbiorców z własnej organizacji, domen przypisanychdomen zaufanych oraz domen autoryzowanych. Po jej ustawieniu użytkownicy nie będą mogli udostępniać zasobów należących do przedsiębiorstwa osobom z zewnątrz, które nie należą do organizacji i których nie ma na liście dozwolonych domen.
  • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw wymagających ścisłej kontroli nad tym, które domeny zewnętrzne mają mieć prawo dostępu do zasobów przedsiębiorstwa.

  Powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy publicznych, a także instancji współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami z użytkownikami, którzy nie należą do tej samej organizacji ani nie korzystają z dozwolonej domeny. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć. Użytkownicy nie mogą już uzyskiwać dostępu do harmonogramów publikacji w programie Adobe Express, a zaplanowane posty w mediach społecznościowych zostaną wstrzymane.  

  Czas, jaki zajmuje ograniczanie udostępniania za pomocą funkcji Ustawienia zasobów, jest proporcjonalny do liczby użytkowników w przedsiębiorstwie oraz liczby relacji udostępniania istniejących pomiędzy nimi. W przypadku niektórych produktów i usług Adobe proces ten obejmuje także unieważnianie wpisów w sieci dostarczania zawartości (CDN) i usunięcie obrazów podglądu z usługi Slack.Jeśli ustawienia zasobów zostaną zmienione, pełna aktywacja tej opcji może potrwać do 24 godzin.

  Uwaga:

  Jeśli organizacja ma ponad 500 000 użytkowników, to opcja udostępniania zasobów wszystkim nie będzie dostępna.

 3. Kliknij przycisk Potwierdź.

  Jeśli chcesz, aby użytkownicy nadal mogli udostępniać zasoby przedsiębiorstwa określonym osobom lub firmom zewnętrznym, wykonaj następujące czynności.

  • W przypadku firm zewnętrznych, na przykład agencji: Dodaj domenę tej agencji do listy autoryzowanych domen w sekcji Ustawienia zasobu, dostępnej w serwisie Adobe Admin Console.
  • W przypadku osoby pracującej na zlecenie: Utwórz dla tej osoby identyfikator Enterprise ID lub Federated ID należący do Twojego przedsiębiorstwa. Inne rozwiązanie to dodanie do organizacji w serwisie Admin Console konta Business ID dla tego użytkownika.
  Uwaga:

  Adobe aktualizuje przestrzeń dyskową w organizacjach (zespołach lub przedsiębiorstwach), wprowadzając model korporacyjnej przestrzeni dyskowej, aby umożliwić użytkownikom z kontami Adobe ID przechowywanie danych i korzystanie z innych funkcji klasy korporacyjnej.

  Firma Adobe poinformuje każdą organizację o terminie zaplanowanej dla niej migracji. Po aktualizacji użytkownicy z kontem Adobe ID są przenoszeni do przestrzeni korporacyjnej, a organizacja ma bezpośrednią kontrolę nad ich profilami biznesowymi
  .

 4. Wybierz odpowiednią zasadę wniosków o dostęp i kliknij przycisk Potwierdź.

  To ustawienie domyślne umożliwia użytkownikom wysyłanie prośby o dostęp do folderu lub dokumentu, do którego nie mają uprawnień.

  To ustawienie pozwala jeszcze bardziej zwiększyć poziom poufności, uniemożliwiając użytkownikom wysyłanie próśb o dostęp do dokumentu, który nie został im udostępniony.

  Wnioski o dostęp są domyślnie dozwolone.Dzięki temu użytkownik, który ma odsyłacz do udostępnianego zasobu, ale nie dysponuje uprawnieniami do jego wyświetlania, może poprosić o taki dostęp. Użytkownicy z uprawnieniami do udostępniania danego dokumentu otrzymują powiadomienie o każdym wniosku o dostęp i mogą podjąć decyzję o jego przyznaniu lub odmowie.

  Osoba, która prosiła o dostęp, otrzyma powiadomienie o jego przyznaniu lub odmowie.

  Uwaga:

  Jeśli wybrano zasadę Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, to ograniczenie jest stosowane w sytuacji, gdy użytkownicy próbują przyznać dostęp, o który prosi osoba spoza organizacji.

Autoryzowane domeny

Domeny autoryzowane to domeny, z którymi można bezpiecznie współpracować. Jeśli wybrano ustawienie Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, to można dodać odpowiednie domeny do listy autoryzacji.

Dodawanie domen autoryzowanych

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zasobu > Domeny autoryzowane.

 2. Kliknij opcję Dodaj domeny.

 3. Wpisz domeny w oknie dialogowym Dodaj domeny. Można podać wiele domen rozdzielonych przecinkami. Kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:

  Aby korzystać z opcji Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych w ramach subskrypcji Document Cloud, należy dodać przypisane i zaufane domeny do listy autoryzacji.

Usuwanie domen autoryzowanych

Aby w ramach zarządzania autoryzowanymi domenami w serwisie Admin Console usunąć domeny z listy, zaznacz pole wyboru po lewej stronie ich nazw i kliknij opcję Usuń domeny. Następnie kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Nazwa domeny zostanie usunięta z listy Domeny autoryzowane. Jeśli wybraną opcją udostępniania jest Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, to wszelkie udostępnienia na rzecz osób z wycofanej domeny zostaną wyłączone.

Uwaga:

Usunięcie domeny z listy autoryzacji powoduje usunięcie wszystkich istniejących instancji współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami pomiędzy użytkownikami korzystającymi z tej domeny a użytkownikami w przedsiębiorstwie. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.

Poświadczenia zawartości

Dzięki poświadczeniom zawartości twórcy mogą dołączać do swojej eksportowanej lub pobieranej pracy dodatkowe informacje.

Włączenie opcji „Poświadczenia zawartości” pozwoli artystom na zwiększenie rozpoznawalności twórcy pracy, umożliwi nawiązywanie kontaktów w Internecie oraz zapewni większą przejrzystość informacyjną z punktu widzenia odbiorców. Tu podano więcej informacji o funkcji Poświadczenia zawartości.

Implikacje dla użytkowników należących do wielu przedsiębiorstw

Adobe zdecydowanie zaleca, aby użytkownik był członkiem tylko jednej organizacji. Jeśli użytkownicy muszą być członkami wielu organizacji, wszystkie z nich muszą mieć skonfigurowane te same zasady udostępniania i listy zezwoleń.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?