Podręcznik użytkownika Anuluj

Ustawienia zasobów

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   7. Kivuto — często zadawane pytania
   8. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Ustawienia zasobów umożliwiają przedsiębiorstwu sterowanie sposobem udostępniania jego zasobów osobom z zewnątrz. Administrator systemu może określić restrykcyjne ustawienia udostępniania, które uniemożliwią pracownikom korzystanie z pewnych funkcji udostępniania w środowisku Creative Cloud i Document Cloud. Opcje ustawień zasobów wykorzystuje się w połączeniu z innymi zewnętrznymi systemami egzekwowania regulaminu przedsiębiorstwa, aby zagwarantować, że zasoby zostaną udostępnione tylko takim osobom z zewnątrz, które są uprawnione do ich otrzymania.

Do wyboru są trzy zasady ograniczeń udostępniania:
 • Pozostając przy tym ustawieniu domyślnym, zezwala się użytkownikom na udostępnianie łączy publicznych i współpracowanie nad udostępnionymi folderami z dowolną osobą w przedsiębiorstwie i poza nim.
 • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw, które ufają swoim pracownikom i chcą zapewnić im swobodę, kontrolę i dostęp do wszystkich funkcji Creative Cloud i Document Cloud.
 • Ta opcja umożliwia ograniczenie udostępniania łączy publicznych oraz innych rodzajów publicznego udostępniania. Szczegółowe informacje podano w tabelach w sekcji Opcje wdrażania.
 • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw, które chcą uniemożliwić udostępnianie zasobu publicznie, ale jednocześnie zachować opcję udostępniania za zaproszeniem osobom z organizacji i spoza niej.
 • Ta opcja umożliwia ograniczenie udostępniania za zaproszeniem do odbiorców z własnej organizacji, domen przypisanychdomen zaufanych oraz domen autoryzowanych. Po jej ustawieniu użytkownicy nie będą mogli udostępniać zasobów należących do przedsiębiorstwa osobom z zewnątrz, które nie należą do organizacji i których nie ma na liście dozwolonych domen.
 • Jest to opcja zalecana w przypadku przedsiębiorstw wymagających ścisłej kontroli nad tym, które domeny zewnętrzne mają mieć prawo dostępu do zasobów przedsiębiorstwa.

Czas, jaki zajmuje ograniczanie udostępniania za pomocą funkcji Ustawienia zasobów, jest proporcjonalny do liczby użytkowników w przedsiębiorstwie oraz liczby relacji udostępniania istniejących pomiędzy nimi. W przypadku niektórych produktów i usług Adobe proces ten obejmuje także unieważnianie wpisów w sieci dostarczania zawartości (CDN) i usunięcie obrazów podglądu z usługi Slack.Jeśli ustawienia zasobów zostaną zmienione, pełna aktywacja tej opcji może potrwać do 24 godzin.

Dostępne są również dwie zasady żądania dostępu:

To ustawienie domyślne umożliwia użytkownikom wysyłanie prośby o dostęp do folderu lub dokumentu, do którego nie mają uprawnień.

To ustawienie pozwala jeszcze bardziej zwiększyć poziom poufności, uniemożliwiając użytkownikom wysyłanie próśb o dostęp do dokumentu, który nie został im udostępniony.

Uwaga:

Opcja Ustawienia zasobu nie stanowi systemu DRM (Digital Rights Management — cyfrowe zarządzanie uprawnieniami) ani pełnego systemu ochrony zasobów. Użytkownicy mający dostęp do określonych zasobów nadal mogą je kopiować i udostępniać innym osobom spoza przedsiębiorstwa za pośrednictwem systemów innych niż Adobe.

Kwestie związane z implementacją

Przed włączeniem ograniczeń udostępniania należy rozważyć konsekwencje tej decyzji dla użytkowników końcowych.

Raz zainicjowanej zmiany ustawienia nie można zatrzymać. Nie można również wycofać wynikającego z niej procesu usuwania. Po wybraniu opcji Bez udostępniania łącza publicznego wszystkie istniejące łącza publiczne zostaną usunięte. Użytkownicy mający te łącza nie będą już mogli uzyskać dostępu do powiązanej z nimi zawartości. Jeśli wybierzesz opcję Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, wszyscy obecni współpracownicy zewnętrzni nienależący do organizacji ani do przypisanej, zaufanej lub autoryzowanej domeny utracą dostęp do treści, które wcześniej im udostępniono.

Poniżej wymieniono funkcje udostępniania i publikacji w programach Creative Cloud i Document Cloud, na które mają wpływ opcje Bez udostępniania łącza publicznego lub Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych.

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Adobe Comp

Udostępnij, Wyślij do aplikacji Behance

Adobe XD

Zaproszenia, Udostępnij łącze

Aero (urządzenia mobilne)

Opublikuj łącze, Opublikuj w aplikacji Behance

After Effects

Zaproś do projektu zespołowego, Zaproś do biblioteki

Animate

Udostępnianie w mediach społecznościowych

Behance

Tworzenie lub aktualizowanie projektów lub Praca w toku, Zaproszenia

Capture

Udostępnij, Zaproszenia

Creative Cloud (komputery i urządzenia mobilne)

Uzyskaj łącze, Zaproszenia

Creative Cloud Assets

Uzyskaj łącze, Zaproszenia, Udostępnij w usłudze Slack

Biblioteki Creative Cloud

Uzyskaj łącze, Zaproszenia, Udostępnij w usłudze Slack

Dimension

Tworzenie łączy publicznych

Fresco

Uzyskaj łącze, Zaproszenia

Illustrator oraz Illustrator Draw

Łącze do projektu, Zaproszenia

InDesign

Publish Online, Udostępnij do recenzji

Lightroom

Nie dotyczy

Photoshop (komputer)

Zaproszenia

Photoshop (urządzenia mobilne)

Udostępnij w mediach społecznościowych

Photoshop Sketch

Łącze do projektu

Portfolio

Dostęp do serwisu Portfolio, tworzenie wersji roboczych i publikowanie

Premiere Pro

Zaproś do Team Projects

Uwaga:

W serwisie Admin Console nie można włączyć ani wyłączyć usługi udostępniania Lightroom ani udostępniania Frame.io.

Więcej informacji o włączaniu i wyłączaniu usług.

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Aplikacja

Ograniczane funkcje

Aplikacje komputerowe Acrobat i Reader

Udostępnianie

Adobe Document Cloud do programu Microsoft Outlook

Udostępnianie

Aplikacje mobilne (w tym Adobe Scan i Acrobat)

Udostępnianie łączy, w tym łączy Document Cloud

Usługi WWW (cloud.acrobat.com)

Udostępnianie

Wybór opcji udostępniania

Aby włączyć ograniczenie udostępniania za pomocą opcji Ustawienia zasobu, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zasobu.

  Zasady ograniczeń udostępniania

 2. Wybierz odpowiednią zasadę ograniczeń udostępniania.

  Do wyboru są trzy poziomy ograniczeń. Po wybraniu opcji nakładającej większe ograniczenia nie można już zatrzymać ani cofnąć utraty istniejących łączy publicznych oraz instancji współpracy nad udostępnionymi folderami lub dokumentami.

  Jeśli wybrano opcję Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, należy pamiętać o zdefiniowaniu domen autoryzowanych. Wszyscy obecni współpracownicy zewnętrzni nienależący do organizacji ani do przypisanej, zaufanej lub autoryzowanej domeny utracą dostęp do treści, które wcześniej im udostępniono.

  Uwaga:

  Aby korzystać z opcji Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych w ramach subskrypcji Document Cloud, należy dodać przypisane i zaufane domeny do listy autoryzacji.

  Opcje udostępniania

  Ograniczenia

  Wpływ na istniejące łącza i instancje współpracy

  Bez ograniczeń

  Użytkownicy mogą tworzyć łącza publiczne i współpracować z dowolnymi osobami nad udostępnionymi folderami i dokumentami.

  Brak wpływu.

  Bez udostępniania łącza publicznego

  Uniemożliwia użytkownikom tworzenie łączy publicznych.

  Powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy publicznych. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.

  Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych

  Uniemożliwia użytkownikom tworzenie łączy publicznych i ogranicza możliwość współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami wyłącznie do użytkowników z własnej organizacji oraz z domen zaufanych, przypisanych albo dodanych do listy autoryzacji.

  Powoduje usunięcie wszystkich istniejących łączy publicznych, a także instancji współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami z użytkownikami, którzy nie należą do tej samej organizacji ani nie korzystają z dozwolonej domeny. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.

 3. Kliknij przycisk Potwierdź.

  Jeśli chcesz, aby użytkownicy nadal mogli udostępniać zasoby przedsiębiorstwa określonym osobom lub firmom zewnętrznym, wykonaj następujące czynności.

  • W przypadku firm zewnętrznych, na przykład agencji: Dodaj domenę tej agencji do listy autoryzowanych domen w sekcji Ustawienia zasobu, dostępnej w serwisie Adobe Admin Console.
  • W przypadku osoby pracującej na zlecenie: Utwórz dla tej osoby identyfikator Enterprise ID lub Federated ID należący do Twojego przedsiębiorstwa. Inne rozwiązanie to dodanie do organizacji w serwisie Admin Console konta Business ID dla tego użytkownika.
  Uwaga:

  Aby udostępnić takie korzyści, jak przestrzeń dyskowa w modelu korporacyjnym i inne funkcje dla przedsiębiorstw, Adobe przekształca wszystkie istniejące identyfikatory Adobe ID w identyfikatory Business ID. Użytkownicy zespołów u wszystkich nowych klientów biznesowych będą mieli już identyfikatory Business ID.

  Firma Adobe poinformuje każdą organizację z wyprzedzeniem o terminie zaplanowanej dla niej migracji. Więcej informacji podano we wprowadzeniu do identyfikatorów Business ID i nowych funkcji przestrzeni dyskowej. W organizacjach, które migracji jeszcze nie przeszły, nadal uzyskuje się dostęp za pomocą identyfikatorów Adobe ID.  Korzystanie z identyfikatorów Adobe ID będzie zarezerwowane tylko dla użytkowników indywidualnych.

 4. Wybierz odpowiednią zasadę wniosków o dostęp i kliknij przycisk Potwierdź.

  Wnioski o dostęp są domyślnie dozwolone.

  Dzięki temu użytkownik, który ma odsyłacz do udostępnianego zasobu, ale nie dysponuje uprawnieniami do jego wyświetlania, może poprosić o taki dostęp. Użytkownicy z uprawnieniami do udostępniania danego dokumentu otrzymują powiadomienie o każdym wniosku o dostęp i mogą podjąć decyzję o jego przyznaniu lub odmowie.

  Osoba, która prosiła o dostęp, otrzyma powiadomienie o jego przyznaniu lub odmowie.

  Zasady wniosków o dostęp

  Uwaga:

  Jeśli wybrano zasadę Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, to ograniczenie jest stosowane w sytuacji, gdy użytkownicy próbują przyznać dostęp, o który prosi osoba spoza organizacji.

Autoryzowane domeny

Domeny autoryzowane to domeny, z którymi można bezpiecznie współpracować. Jeśli wybrano ustawienie Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, to można dodać odpowiednie domeny do listy autoryzacji.

Dodawanie domen autoryzowanych

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zasobu > Domeny autoryzowane.

 2. Kliknij opcję Dodaj domeny.

 3. Wpisz domeny w oknie dialogowym Dodaj domeny. Można podać wiele domen rozdzielonych przecinkami. Kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:

  Do listy autoryzacji nie można dodawać subdomen. Przykłady subdomen to „zachod.przyklad.com” oraz „wschod.przyklad.com”; domeną jest w tym przypadku „przyklad.com”.

  Uwaga:

  Aby korzystać z opcji Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych w ramach subskrypcji Document Cloud, należy dodać przypisane i zaufane domeny do listy autoryzacji.

Usuwanie domen autoryzowanych

Aby usunąć domeny z listy autoryzacji, zaznacz pola wyboru po lewej stronie nazw odpowiednich domen i kliknij opcję Usuń domeny. Następnie kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Nazwa domeny zostanie usunięta z listy Domeny autoryzowane. Jeśli wybraną opcją udostępniania jest Udostępnianie tylko do użytkowników z tej samej organizacji i użytkowników zaufanych, to wszelkie udostępnienia na rzecz osób z wycofanej domeny zostaną wyłączone.

Usuwanie domeny autoryzowanej

Uwaga:

Usunięcie domeny z listy autoryzacji powoduje usunięcie wszystkich istniejących instancji współpracy nad udostępnionymi dokumentami i folderami pomiędzy użytkownikami korzystającymi z tej domeny a użytkownikami w przedsiębiorstwie. Po rozpoczęciu tego procesu nie można go już zatrzymać ani cofnąć.

Implikacje dla użytkowników należących do wielu przedsiębiorstw

Adobe zdecydowanie zaleca, aby użytkownik był członkiem tylko jednej organizacji. Jeśli użytkownicy muszą być członkami wielu organizacji, wszystkie z nich muszą mieć skonfigurowane te same zasady udostępniania i listy zezwoleń.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto