Podręcznik użytkownika Anuluj

Informacje o licencjach urządzeń współużytkowanych | Co nowego

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Nowe funkcje | październik 2022

Przejście na licencje dla urządzeń współużytkowanych w okresie odnawiania

Klienci z sektora edukacji muszą złożyć zamówienie odnowienia umowy z kodami SKU dla SDL pod koniec okresu obowiązywania licencji, aby przejść z licencji starszego typu opartych na urządzeniach (DBL) na licencje dla urządzeń współużytkowanych (SDL).

W październiku 2022 r. zostanie wycofana opcja samodzielnej migracji w wybranym okresie bezpośrednio z serwisu Admin Console.

Nowe funkcje | Marzec 2020

Wydłużenie limitu czasu offline

Limit czasu, przez jaki urządzenie na licencji SDL może pozostawać offline, został teraz wydłużony. Po 11 godzinach korzystania z produktu na urządzeniu współużytkowanym zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, ale użytkownik może pozostać offline jeszcze przez godzinę. Oznacza to, że w ramach jednej sesji użytkownik może pozostawać offline przez łącznie 12 godzin.

Nowe funkcje | Styczeń 2020

Usunięto pole Package ID (Identyfikator pakietu) z raportu aktywowanych urządzeń

Z raportu dotyczącego urządzeń w instytucji, na których aktywowano obecnie licencje urządzeń współużytkowanych, usunięto pole Package ID (Identyfikator pakietu). Raport ten zawiera teraz następujące pola:

 • Data licencji: Data, z którą uzyskano licencję dla urządzenia.
 • Status aktywacji: POMYŚLNY — aktywacja urządzenia przebiegła pomyślnie. NIEPOWODZENIE — aktywacja urządzenia zakończyła się niepowodzeniem. Po aktywacji urządzenie zostanie powiązane z domyślnym profilem produktowym. AUTOMATYCZNA AKTYWACJA — na tym urządzeniu jest zainstalowana starsza wersja pakietów licencji urządzeń współużytkowanych. Po aktywacji urządzenie zostanie powiązane z domyślnym profilem produktowym.
 • Nazwa DNS urządzenia: Nazwa DNS urządzenia.
 • Adres IP: Adres IP urządzenia.
 • Nazwa pakietu: Nazwa pakietu SDL zainstalowanego na urządzeniu.
 • Jednostka organizacyjna Active Directory: Nazwa jednostki organizacyjnej, do której należy dane urządzenie (o ile taka jednostka istnieje).
 • Wyjściowy adres IP: Wyjściowy adres IP sieci, do której należy urządzenie.

Nowe funkcje | Październik 2019

Powiadomienie o urządzeniu współużytkowanym podczas logowania

Gdy użytkownicy końcowi logują się na urządzeniu aktywowanym z użyciem licencji urządzeń współużytkowanych, wyświetlany jest następujący baner:

Baner urządzenia współużytkowanego

Informuje on, że po zakończeniu pracy na urządzeniu współużytkowanym użytkownik końcowy powinien się wylogować z Creative Cloud.

Zaleca również, aby nie zapisywać na tym urządzeniu żadnych zasobów, ponieważ jest ono współużytkowane.

Włączanie instalacji samoobsługowej

Tworząc pakiety licencji SDL w serwisie Admin Console, można teraz umożliwić użytkownikom na urządzeniach współużytkowanych instalowanie i aktualizowanie aplikacji Adobe za pomocą programu Creative Cloud Desktop.

Aby utworzyć pakiet SDL (licencji urządzenia współużytkowanego), zaloguj się w serwisie Admin Console, przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety i kliknij opcję Utwórz pakiet.

W tym artykule podano więcej informacji o tworzeniu takich pakietów.

Obsługa programu Adobe Dimension

Program Adobe Dimension jest teraz obsługiwany w modelu licencji urządzenia współużytkowanego. Oznacza to, że przy tworzeniu pakietu SDL w serwisie Admin Console można dodać do niego program Adobe Dimension, a następnie wdrożyć go na urządzeniach użytkowników końcowych.

Aby utworzyć pakiet licencji urządzeń współużytkowanych (SDL):

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console
 2. Przejdź do sekcji Pakiety > Pakiety
 3. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

Szczegółowe informacje podano w tym dokumencie.

Nowe funkcje| Wrzesień 2019

Dodatkowe pola w raporcie Urządzenia aktywowane

Raport dotyczący urządzeń w instytucji, na których aktywowano obecnie licencje urządzeń współużytkowanych, zawiera teraz następujące pola:

 • Data licencji: Data, z którą uzyskano licencję dla urządzenia.
 • Status aktywacji: POMYŚLNY — aktywacja urządzenia przebiegła pomyślnie. NIEPOWODZENIE — aktywacja urządzenia zakończyła się niepowodzeniem. Po aktywacji urządzenie zostanie powiązane z domyślnym profilem produktowym. AUTOMATYCZNA AKTYWACJA — na tym urządzeniu jest zainstalowana starsza wersja pakietów licencji urządzeń współużytkowanych. Po aktywacji urządzenie zostanie powiązane z domyślnym profilem produktowym.
 • Nazwa DNS urządzenia: Nazwa DNS urządzenia.
 • Adres IP: Adres IP urządzenia.
 • Identyfikator pakietu: Identyfikator pakietu SDL zainstalowanego na urządzeniu.
 • Nazwa pakietu: Nazwa pakietu SDL zainstalowanego na urządzeniu.
 • Jednostka organizacyjna Active Directory: Nazwa jednostki organizacyjnej, do której należy dane urządzenie (o ile taka jednostka istnieje).
 • Wyjściowy adres IP: Wyjściowy adres IP sieci, do której należy urządzenie.

Nowe funkcje | Sierpień 2019

Usunięto okno dialogowe Potwierdź konto

Usunięto wyświetlane co 90 minut okno dialogowe „Potwierdź konto”.

Okno dialogowe Potwierdź konto | Usunięte

Nowe funkcje | Maj 2019

Wdrażanie licencje w wielu pracowniach

Licencje urządzeń współużytkowanych można teraz wdrażać w wielu pracowniach w instytucji. Wykonaj opisane poniżej czynności:

 1. Utwórz profile produktowe (nowość) lub użyj profilu domyślnego.

 2. Następnie zdefiniuj powiązane urządzenia (nowość) według następujących kryteriów:

  • jednostek organizacyjnych Microsoft Active Directory;
  • adresów IP w sieci lokalnej;
  • zainstalowanych pakietów.

Przekazywanie zadań administracyjnych innym administratorom

Teraz można definiować wyspecjalizowane role administracyjne i zlecać zadania innym administratorom w instytucji:

 • Administratorzy produktu mogą tworzyć dodatkowe profile produktowe i konfigurować pracownie.
 • Administratorzy profilu produktu zarządzają profilami produktowymi.

Tu podano instrukcje zarządzania rolami administracyjnymi w serwisie Admin Console.

Dodawanie produktów i licencji

Jeśli korzystasz z planu VIP (Value Incentive Plan), możesz kupować produkty i dodatkowe licencje urządzeń współużytkowanych bezpośrednio z serwisu Admin Console.

Otwórz stronę Przegląd w serwisie Admin Console i kliknij opcję Kup więcej, znajdującą się w prawym górnym rogu.

Na ekranie Dodaj produkty wybierz dodatkowe produkty lub dodaj kolejne licencje na produkty, które już masz.

Odzyskiwanie nieużywanych licencji

Jeśli licencje urządzeń współużytkowanych zostały zainstalowane na urządzeniach, które nie są już używane, to można je szybko odzyskać do wykorzystania na innych urządzeniach. Może się to na przykład zdarzyć w sytuacji, gdy stare urządzenie jest wycofywane z użytku lub gdy urządzenie zmienia przeznaczenie i będzie używane poza pracownią lub salą lekcyjną. Można nawet odzyskać licencje z urządzeń, które są całkowicie niesprawne.

Zobacz Odzyskiwanie licencji urządzenia współużytkowanego.

Aktualizacja licencji urządzeń współużytkowanych

Aby móc korzystać z najnowszych możliwości licencji urządzeń współużytkowanych na komputerach użytkowników, można:

 • ponownie wdrożyć pakiety
 • lub aktywować licencje.

Ponowne wdrażanie pakietów

 1. Użyj karty Pakiety w serwisie Admin Console, aby utworzyć nowe pakiety licencji urządzeń współużytkowanych.

 2. Po utworzeniu pakietów w serwisie Admin Console wybierz jedną z następujących metod ich wdrożenia:

Aktywacja licencji

Wykonaj następującą procedurę na każdym urządzeniu, na którym chcesz aktualizować licencje:

 1. Pobierz i wypakuj program Adobe Licensing Toolkit z następującej lokalizacji (odpowiednio do systemu operacyjnego urządzenia):

 2. Korzystając z wiersza poleceń Windows lub terminala macOS, przejdź do katalogu głównego pobranego programu Toolkit. Wpisz bezwzględną ścieżkę do folderu zawierającego pobrany plik:

  • Windows: cd <katalog główny>\adobe-licensing-toolkit\adobe-licensing-toolkit\<win64 lub win32>
  • macOScd <katalog główny>/adobe-licensing-toolkit/adobe-licensing-toolkit
 3. Uruchom następujące polecenie z uprawnieniami administratora:

  Windows:

  adobe-licensing-toolkit.exe --activate

  Format skrócony:

  adobe-licensing-toolkit.exe -s

  macOS:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

  Format skrócony:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?