Zarządzanie zmianami dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów

Produkty oferowane w planach Adobe Creative Cloud i Document Cloud są regularnie aktualizowane. Te uaktualnione wersje udostępniają nowe funkcje i możliwości. Adobe udostępnia przedsiębiorstwom wiele metod tworzenia pakietów wdrożeniowych i zarządzania nimi. Jako administrator musisz poznać sposoby zarządzania wdrożeniem i udostępnianiem aktualizacji użytkownikom w Twoim przedsiębiorstwie. Następnie musisz wybrać tę metodę lub kombinację metod, która najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa.

W tym artykule omówiono model wprowadzania nowych wersji stosowany przez Adobe oraz podano informacje o różnych metodach skutecznego zarządzania aktualizacjami dla użytkowników w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie aktualizacjami

Przechodząc na platformy Creative Cloud i Document Cloud, firma Adobe przyjęła model oferowania klientom aktualizacji w formie usługi. Oznacza to regularne publikowanie nowych i rozszerzonych funkcji oraz poprawek usuwających błędy. Dzięki temu użytkownicy zawsze mają dostęp do najnowszych i najlepszych możliwości bez konieczności czekania na kolejną wersję produktu. Taki model pozwala ponadto przedsiębiorstwu tworzyć pakiety, które można najpierw przetestować i zweryfikować, a dopiero potem udostępnić nowe funkcje użytkownikom.

Zarządzanie aktualizacjami

Najnowszy program instalacyjny Adobe wymaga utworzenia tylko jednego pakietu instalacyjnego dla wszystkich użytkowników, którzy potrzebują tego samego produktu. Nie ma znaczenia ich aktualna konfiguracja aplikacji Adobe CC.

Załóżmy na przykład, że w przedsiębiorstwie jest wiele różnych kategorii użytkowników i u wszystkich trzeba wdrożyć aktualizację Photoshop CC (2017.0.1):

  • jedna grupa ma uprzednio zainstalowaną wersję 2015.5,
  • jedna grupa ma uprzednio zainstalowaną wersję 2017,
  • niektórzy użytkownicy w ogóle nie mają zainstalowanej żadnej wcześniejszej wersji programu Photoshop CC.

Nie trzeba tworzyć złożonego zestawu pakietów, aby zapewnić obsługę:

  • aktualizacji z wersji 2017 do 2017.0.1,
  • nowych instalacji wersji 2017.0.1.

Zarządzanie błędami

Zdajemy sobie sprawę, że instalowanie produktów w środowisku korporacyjnym nie jest prostym zadaniem. Podczas procesu wdrażania lub instalacji często mogą pojawiać się błędy. Jednak w przypadku użycia jednego instalatora dla wszystkich użytkowników (niezależnie od ich aktualnej konfiguracji programów) będzie to zawsze jeden, spójny zestaw błędów i komunikatów przy każdej instalacji. Nie będzie konieczne obsługiwanie wielu różnych scenariuszy błędów w przypadku nowych instalacji oraz aktualizacji.

Proces wdrażania aktualizacji w przedsiębiorstwie

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy klient jest inny. Klienci korzystający z planów dla przedsiębiorstw lub dla zespołów mogą mieć zróżnicowane wymagania i potrzeby. Klient bez wątpienia chce wdrożyć najbardziej aktualną wersję produktów, które kupił, ale jednocześnie musi mieć kontrolę nad tym, jak i kiedy udostępnić te funkcje użytkownikom.

Poniżej omówiono w skrócie różne opcje stosowania i wdrażania aktualizacji dla użytkowników końcowych:

Samoobsługa

Jeśli użytkownicy końcowi mają dostęp do aplikacji Creative Cloud Desktop, zostaną powiadomieni o dostępnych aktualizacjach i poproszeni o ich zainstalowanie. Ta metoda zmniejsza nakłady pracy po stronie działu informatycznego i zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych aktualizacji, gdy tylko zostaną wydane. 

creative-cloud-desktop-app

Tworzenie pakietów aktualizacji w serwisie Admin Console

Na karcie Pakiety w serwisie Admin Console można tworzyć następujące rodzaje pakietów:

Pakiety samoobsługowe dają użytkownikom pełną kontrolę nad pobieraniem i instalowaniem aktualizacji.

Pakiety zarządzane pozwalają zachować większą kontrolę nad aktualizacjami, jakie użytkownicy mogą instalować.

Szablony Adobe to gotowe pakiety, które można pobierać z karty Pakiety w serwisie Admin Console, a następnie rozsyłać użytkownikom końcowym.

Są to pakiety tworzone i serwisowane dla klienta w serwisie Admin Console. Nie trzeba ich zatem tworzyć u siebie. Wystarczy je pobrać i wdrożyć, gdy są potrzebne.

Tworzenie pakietów aktualizacji za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager

Pakiety można tworzyć na komputerach we własnej lokalizacji, korzystając z aplikacji stacjonarnej Creative Cloud Packager. Po uruchomieniu narzędzia Creative Cloud Packager można wybrać opcję tworzenia nowego pakietu. Po przejściu do ekranu Aplikacje i aktualizacje wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować. Spowoduje to utworzenie pakietu instalacyjnego w rodzimym formacie systemu operacyjnego. Pakiet taki można wdrożyć u wszystkich użytkowników końcowych.

Pakiety utworzone za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager są generowane i utrzymywane w lokalizacji klienta. Utworzone pakiety można wdrożyć, gdy są potrzebne.

Remote Update Manager (RUM)

Narzędzie Remote Update Manager (RUM) umożliwia administratorowi zdalne wywołanie aktualizatora w systemie klienckim. Można zaktualizować wszystkie lub wybrane aplikacje. Można również sporządzić listę dostępnych pozycji dla klienta lub pobrać oraz przechować aktualizacje, które zostaną zainstalowane po ponownym uruchomieniu komputera.

Lokalny serwer aktualizacji

Umożliwia uruchomienie własnego,lokalnegoserwera aktualizacji. Za pomocą narzędzia Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) można zsynchronizować korporacyjny serwer WWW z serwerami Adobe. Umożliwia to zarządzanie wszystkimi aktualizacjami w siedzibie przedsiębiorstwa. Aktualizacje można zainstalować na żądanie z własnego serwera aktualizacji za pomocą narzędzia RUM; można również zlecić komputerom klienckim zainstalowanie tych aktualizacji według zaplanowanego harmonogramu lub w trybie samoobsługi (za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop).

ausst-overview

Jak można sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje?

Karta Pakiety w serwisie Admin Console

Mając dostęp do serwisu Admin Console, można sprawdzać dostępność aktualizacji utworzonych wcześniej pakietów za pomocą karty Pakiety.

Aplikacje nie są aktualne

Powiadomienia e-mail

Na karcie Pakiety w serwisie Admin Console można zasubskrybować cotygodniowe powiadomienia e-mail o udostępnionych aktualizacjach produktów Creative Cloud.

  1. W serwisie Admin Console wybierz opcję Pakiety > Narzędzia i powiadomienia.

  2. Aby włączyć powiadomienia, zaznacz pole wyboru w obszarze Powiadomienia.

Należy też pamiętać, że jeśli wcześniej pobrano pakiet wstępnie utworzony lub jeśli dostępny jest serwis Admin Console, na stronie Pakiety będą widoczne aktualizacje dostępne dla tego pakietu.

Aplikacje nie są aktualne

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop

Jeśli wybrano samoobsługową opcję wdrażania aktualizacji, to użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o nich w aplikacji Creative Cloud Desktop.

Aktualizacje w aplikacji CCDA

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online