Wprowadzenie

Adobe regularnie publikuje aktualizacje produktów, które zapewniają użytkownikom końcowym nowe funkcje i możliwości. Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele sposobów wdrażania tych produktów i aktualizacji.

Jako administrator musisz poznać metody zarządzania wdrażaniem i stosowaniem aktualizacji u użytkowników w Twoim przedsiębiorstwie. Następnie musisz wybrać taką metodę lub kombinację metod, która najlepiej odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa.

W tym artykule omówiono model wprowadzania nowych wersji stosowany przez Adobe oraz podano informacje o różnych metodach skutecznego zarządzania aktualizacjami dla użytkowników w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie aktualizacjami

Przechodząc na rozwiązania w chmurze, firma Adobe przyjęła model oferowania klientom aktualizacji w formie usługi. Oznacza to regularne publikowanie nowych i rozszerzonych funkcji oraz poprawek usuwających błędy. Dzięki temu użytkownicy końcowi zawsze mają dostęp do najnowszych i najlepszych możliwości bez konieczności czekania na kolejną wersję produktu. Taki model pozwala ponadto przedsiębiorstwu tworzyć pakiety, które można najpierw przetestować i zweryfikować, a dopiero potem udostępnić nowe funkcje swoim użytkownikom.

Zarządzanie aktualizacjami

Najnowszy program instalacyjny Adobe wymaga utworzenia tylko jednego pakietu instalacyjnego dla wszystkich użytkowników, którzy potrzebują tego samego produktu. Nie ma znaczenia ich aktualna konfiguracja aplikacji Adobe.

Dlatego też nie trzeba tworzyć skomplikowanych zestawów pakietów, aby uwzględnić użytkowników mających różne konfiguracje danego produktu lub wymagających instalacji od podstaw. Wystarczy skompilować jeden pakiet instalacyjny, zawierający niezbędne produkty i aktualizacje. Następnie należy wdrożyć ten pakiet u wszystkich użytkowników z danej grupy.

Zarządzanie błędami

Zdajemy sobie sprawę, że instalowanie produktów w środowisku korporacyjnym nie jest prostym zadaniem. Podczas procesu wdrażania lub instalacji często mogą pojawiać się błędy. Jednak w przypadku użycia jednego instalatora dla wszystkich użytkowników (niezależnie od ich aktualnej konfiguracji programów) będzie to zawsze jeden, spójny zestaw błędów i komunikatów przy każdej instalacji. Nie będzie konieczne obsługiwanie wielu różnych scenariuszy błędów w przypadku nowych instalacji oraz aktualizacji.

Proces wdrażania aktualizacji w przedsiębiorstwie

Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy klient jest inny. Klienci korzystający z planów dla przedsiębiorstw lub dla zespołów mogą mieć zróżnicowane wymagania i potrzeby. Klient bez wątpienia chce wdrożyć najbardziej aktualną wersję produktów, które kupił, ale jednocześnie musi mieć kontrolę nad tym, jak i kiedy udostępnić te funkcje użytkownikom.

Dostępne są następujące opcje stosowania i wdrażania aktualizacji u użytkowników końcowych:

Samoobsługa

Jeśli użytkownicy końcowi mają dostęp do aplikacji Creative Cloud Desktop, zostaną powiadomieni o dostępnych aktualizacjach i poproszeni o ich zainstalowanie. Ta metoda zmniejsza nakłady pracy po stronie administratorów z działu informatycznego, a jednocześnie zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do najnowszych aktualizacji, gdy tylko zostaną wydane. 

creative-cloud-desktop-app

Tworzenie pakietów aktualizacji w serwisie Admin Console

Na karcie Pakiety w serwisie Admin Console można tworzyć następujące rodzaje pakietów:

Pakiety samoobsługowe dają użytkownikom pełną kontrolę nad pobieraniem i instalowaniem aktualizacji.

Pakiety zarządzane pozwalają zachować większą kontrolę nad aktualizacjami, jakie użytkownicy mogą instalować.

Szablony Adobe to gotowe pakiety, które można pobierać z karty Pakiety w serwisie Admin Console, a następnie rozsyłać użytkownikom końcowym.

Są to pakiety tworzone i serwisowane dla klienta w serwisie Admin Console. Nie trzeba ich zatem tworzyć u siebie. Wystarczy je pobrać i wdrożyć, gdy są potrzebne.

Tworzenie pakietów aktualizacji za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager

Pakiety można tworzyć na komputerach we własnej lokalizacji, korzystając z aplikacji stacjonarnej Creative Cloud Packager. Po uruchomieniu narzędzia Creative Cloud Packager można wybrać opcję tworzenia nowego pakietu. Po przejściu do ekranu Aplikacje i aktualizacje wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować. Spowoduje to utworzenie pakietu instalacyjnego w rodzimym formacie systemu operacyjnego. Pakiet taki można wdrożyć u wszystkich użytkowników końcowych.

Pakiety utworzone za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager są generowane i utrzymywane w lokalizacji klienta. Utworzone pakiety można wdrożyć, gdy są potrzebne.

Remote Update Manager (RUM)

Narzędzie Remote Update Manager (RUM) umożliwia administratorowi zdalne wywołanie aktualizatora na komputerach użytkowników końcowych w przedsiębiorstwie. Można zaktualizować wszystkie lub wybrane aplikacje. Można również sporządzić listę pozycji dostępnych dla danego klienta lub pobrać oraz przechować aktualizacje, które zostaną zainstalowane później, na przykład po ponownym uruchomieniu komputera.

Lokalny serwer aktualizacji

Umożliwia uruchomienie własnego,lokalnegoserwera aktualizacji. Za pomocą narzędzia Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) można zsynchronizować korporacyjny serwer WWW z serwerami Adobe. Umożliwia to udostępnianie wszystkich aktualizacji z systemu lokalnego. Aktualizacje można zainstalować na żądanie z własnego serwera aktualizacji za pomocą narzędzia Remote Update Manager; można również umożliwić użytkownikom końcowym samodzielne zainstalowanie tych aktualizacji — według zaplanowanego harmonogramu lub w trybie samoobsługi (za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop).

Lokalny serwer aktualizacji

Jak można sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje?

Karta Pakiety w serwisie Admin Console

Mając dostęp do serwisu Admin Console, można sprawdzać dostępność aktualizacji utworzonych wcześniej pakietów za pomocą karty Pakiety.

Aplikacje nie są aktualne

Powiadomienia e-mail

Na karcie Pakiety w serwisie Admin Console można włączać lub wyłączać cotygodniowe powiadomienia e-mail o najnowszych aktualizacjach.

  1. W serwisie Admin Console wybierz opcję Pakiety > Preferencje.

  2. Aby włączyć powiadomienia, zaznacz pole wyboru w sekcji Powiadomienia.

Jeśli wcześniej pobrano pakiet wstępnie utworzony, na stronie Pakiety będą widoczne dostępne aktualizacje aplikacji wchodzących w skład tego pakietu. Szczegółowe informacje: Zarządzanie pakietami.

Aplikacje nie są aktualne

Za pomocą programu Creative Cloud Desktop

Jeśli wybrano samoobsługową opcję wdrażania aktualizacji, to użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o nich w aplikacji Creative Cloud Desktop.

Aktualizacje w aplikacji CCDA

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online