Adobe Admin Console udostępnia kilka poziomów ochrony hasłem oraz strategie umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa. Można wybrać poziom ochrony hasłem, który ma być stosowany dla wszystkich użytkowników w organizacji. Adobe obsługuje trzy poziomy zabezpieczeń. Strategie dotyczące haseł mają zastosowanie do kont Adobe ID oraz Enterprise ID.

Wszystkie konta są wyposażone w mechanizm blokady. Jeśli system wykryje kilka szybko następujących po sobie nieudanych prób logowania, konto użytkownika zostanie tymczasowo zablokowane, aby zapobiec atakom siłowym.

Aby określić strategię haseł, wykonaj następujące czynności:

  1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Ustawienia > Bezpieczeństwo i ochrona prywatności > Ustawienia uwierzytelniania.

  2. Wybierz poziom uwierzytelniania użytkowników.

    Kliknięcie jednej z opcji powoduje jej automatyczne wybranie i zapisanie.

    Poziomy uwierzytelniania

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online