Podręcznik użytkownika Anuluj

Wdrażanie programu Adobe Acrobat

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

W tym artykule opisano metodę wdrażania programu Adobe Acrobat u klientów korzystających z subskrypcji Adobe Creative Cloud dla zespołów lub dla przedsiębiorstw. Instrukcje te mają zastosowanie zarówno do programu Acrobat Pro, jak i Acrobat Standard.

Wprowadzenie

W systemach macOS i Windows program Acrobat jest umieszczany w pliku pakietu tworzonym za pomocą funkcji dostępnych w serwisie Admin Console. 

Można go wdrożyć, uruchamiając plik Setup z tego pakietu w wierszu poleceń lub dwukrotnym kliknięciem (a nie za pomocą narzędzia Exception Deployer).

Ponadto można skorzystać z narzędzia Enterprise Toolkit (ETK), które umożliwia wykonywanie dostosowanych wdrożeń produktów w całej organizacji, tworzenie instalacji zwirtualizowanych oraz konfigurowanie obiegów dokumentów PDF w przedsiębiorstwie. Narzędzie Acrobat ETK zawiera szczegółowe dane na temat konfiguracji i wdrażania produktów Adobe Acrobat Document Cloud przeznaczone dla personelu informatycznego, a także na temat wcześniejszych wersji produktów.

Uwaga:

Program Acrobat można również wdrożyć z pakietu utworzonego za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager, ale Adobe rekomenduje korzystanie z funkcji tworzenia pakietów dostępnych w serwisie Adobe Admin Console.

Pobieranie i wdrażanie programu Acrobat

license

Wybór rodzaju licencji na program Adobe Acrobat: Aby korzystać z programu Acrobat, najpierw trzeba wybrać model licencjonowania.
Więcej informacji >

download

Pobierz instalator programu Acrobat : Po wybraniu modelu licencjonowania pobierz instalator programu Acrobat  Więcej informacji >

Wdrażanie programu Acrobat

+Wdróż program Acrobat : Wdróż program Acrobat dla zespołów, używając pobranego instalatora. Więcej informacji >

setup security notification service

Skonfiguruj usługę powiadomień bezpieczeństwa: Skonfiguruj usługę Adobe Security Notification Service, aby wysyłać powiadomienia e-mail do użytkowników. Więcej informacji >

Licencjonowanie programu Adobe Acrobat

W zależności od wymagań biznesowych lub organizacyjnych, do wyboru są następujące modele licencjonowania:

 • Licencja subskrypcyjna Adobe
 • Licencja Adobe na czas określony
 • Licencja bezterminowa Adobe Acrobat

Informacje ułatwiające wybór odpowiedniego modelu licencjonowania podano w artykule Porównanie programów licencyjnych.

Ścieżka ciągła

Dostępne są dwie ścieżki rozwojowe programu Acrobat: ciągła i klasyczna. Pobierz kompilacje ścieżki ciągłej. Więcej informacji: Ścieżki produktów Document Cloud. Po wybraniu modelu licencjonowania i wymaganej ścieżki produktowej pobierz program instalacyjny, aby kontynuować proces wdrażania.

Pobieranie instalatora programu Acrobat

Przed pobraniem programu Acrobat sprawdź, czy Twój system spełnia wymagania:

Pobierz instalator odpowiadający wersji systemu operacyjnego i produktu.

 

Windows

Mac

Acrobat Pro

Acrobat Standard

n/d

Uwagi:

 • Jest to instalator wielojęzyczny, który umożliwia zainstalowanie dowolnej wersji językowej obsługiwanej przez program Acrobat Więcej informacji podano poniżej w sekcji dotyczącej instalacji.
 • Instalatory Windows to samorozpakowujące się pliki exe. Uruchom jednokrotnie pobrany plik .exe, aby wyodrębnić instalator w folderze Acrobat na komputerze.

Wdrażanie programu Acrobat

Aby wdrożyć program Acrobat w planie Creative Cloud dla zespołów, wykonaj poniższe kroki w podanej kolejności:

 1. Dostosowywanie pakietów
 2. Zainstaluj program Acrobat w systemie Windows lub Zainstaluj program Acrobat w systemie macOS

Dostosowywanie pakietów

Dostosuj pakiety za pomocą kreatora dostosowywania (Windows i macOS) udostępnianego przez narzędzie ETK. Za jego pomocą można zoptymalizować proces konfigurowania (dostosowywania) instalatora przed wdrożeniem produktu w całym przedsiębiorstwie. Na przykład klienci, którzy mają licencję zbiorczą, nie muszą rejestrować i personalizować każdego instalowanego egzemplarza produktu. Program instalacyjny można dostosować tak, aby pomijał standardowe pytania rejestracyjne, akceptował umowę licencyjną z użytkownikiem końcowym i automatycznie wstawiał nazwę przedsiębiorstwa.

Kreatora można używać tylko do dostosowywania produktów Acrobat  

Więcej informacji: Dokumentacja narzędzia Adobe Customization Wizard (Windows / Mac) oraz Przykłady opcji MSI i wiersza poleceń. . Kreator ten można pobrać stąd.

Dodatkowe informacje na temat narzędzia Acrobat Enterprise Toolkit (ETK) podano w artykule Enterprise Toolkit dla użytkowników programu Acrobat.

Tworzenie dostosowanego pakietu

Za pomocą narzędzia Customization Wizard można dodatkowo dostosować opcje pakietu, wykonując jedną z następujących procedur (odpowiednio do systemu operacyjnego komputera).

Aby można było dostosować program Acrobat na podstawie pobranego pakietu, trzeba mieć najnowszą wersję narzędzia Customization Wizard oraz plik .msi z pakietem Acrobat Pro.

 1. Pobierz narzędzie Customization Wizard.

 2. Utwórz pakiet za pomocą funkcji dostępnych w serwisie Admin Console.

 3. Uruchom narzędzie Customization Wizard.

  Uwaga:

  Jeśli klucz licencji Creative Cloud dla przedsiębiorstw został już podany podczas tworzenia pakietu, to nie należy wprowadzać go w kreatorze konfiguracji.

 4. Z menu File (Plik) w narzędziu Customization Wizard wybierz opcję Open Package (Otwórz pakiet).

 5. Przejdź do pakietu utworzonego w kroku 2 i otwórz plik Acrobat Pro .msi (Windows) lub pkg (macOS) w następującej lokalizacji:
  \Acrobat\Build\Setup\APRO20.0\Adobe Acrobat\

 6. Na ekranie Opcje personalizacji wybierz wymagane opcje.

  Dostosowywanie pakietów programu Acrobat

  Uwaga:
  • Jeśli masz więcej niż jeden numer seryjny programu Acrobat Pro, to możesz podać numer produktu Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Acrobat Pro.
  • Pole numeru seryjnego jest używane tylko w przypadku wdrożeń opartych na takich numerach, w których licencja jest przydzielana do konkretnego urządzenia. Jeśli używasz kreatora dostosowywania w celu utworzenia w serwisie Adobe Admin Console dostosowanego pakietu dla użytkowników korzystających z licencji imiennych, nie wypełniaj pola z numerem seryjnym.
 7. Zapisz pakiet. Zapisanie pakietu spowoduje wygenerowanie pliku przekształceń (z rozszerzeniem .mst) w katalogu programu Acrobat. Jest to plik używany podczas instalowania programu Acrobat z tego pakietu. 

Aby można było dostosować program Acrobat na podstawie pobranego pakietu, trzeba mieć najnowszą wersję narzędzia Customization Wizard oraz pobrany plik .pkg.

 1. Przejdź do terminalu i wypakuj plik pakietu (pobrany z serwisu Admin Console), wykonując następujące polecenie:

  "pkgutil --expand "ścieżka do pakietu" "<katalog docelowy wypakowywania zawartości pliku pakietu>".

  Przykładowe polecenie expand

 2. Skopiuj plik APRO19.0.dmg ze struktury pakietu rozpakowanej w powyższym kroku i umieść go na pulpicie.

  Wypakowywanie pliku APRO z zawartości pakietu

 3. Kliknij dwukrotnie i zamontuj plik APRO19.0.dmg. Otwórz wolumin montowalny.

  Mount APRO20.dmg

 4. Utwórz na pulpicie folder AcrobatVolume i skopiuj do niego zawartość zamontowanego woluminu (z kroku 3 powyżej).

  Tworzenie folderu z woluminem programu Acrobat

 5. Następnie użyj narzędzia Customization Wizard na pliku Acrobat Installer.pkg w strukturze folderu AcrobatVolume.

  Korzystanie z narzędzia Customization Wizard

  Uwaga:

  Możesz także skonfigurować preferencje plist na potrzeby niestandardowych pakietów. Więcej informacji: Konfiguracja przed wdrożeniem.

 6. Utwórz dostosowany instalator o nazwie Acrobat Installer.pkg.

 7. Umieść niestandardowy pakiet instalatora utworzony w kroku 6 w folderze AcrobatVolume.

  Umieszczanie niestandardowego instalatora

 8. W wyniku tych działań powstanie folder „AcrobatVolume” z zawartością pliku dmg oraz dostosowanym instalatorem Acrobat

  Teraz uruchom następujące polecenie, aby użyć folderu AcrobatVolume w celu utworzenia pliku APRO20.0.dmg:

  hdiutil create -volname "Acrobat "  -srcfolder "/Users/labuser/Desktop/AcrobatVolume" -ov -format UDZO APRO20.0.dmg

  Uwaga:

  W powyższym poleceniu zastąp wartość labuser nazwą konta bieżącego użytkownika.

 9. Umieść nowo utworzony plik APRO20.0.dmg w folderze pliku pakietu rozpakowanego w kroku 1.

 10. Uruchom następujące polecenie pkgutil, aby spłaszczyć rozpakowaną zawartość pliku:

  "pkgutil --flatten "katalog do rozpakowanego pakietu" "ścieżka do nowego pakietu"

  Polecenie Flatten dotyczące pakietu

Wdrażanie pakietu dostosowanego

Windows: Wdróż zmodyfikowany instalator na komputerach klienckich za pomocą kreatora dostosowywania zgodnie z opisem w dokumentacji narzędzia Customization Wizard.

macOS: Wdróż pakiet wygenerowany w danych wyjściowych przez kreator dostosowywania.

Przystąp do wdrażania pakietu MSI (Windows) lub PKG (macOS) na komputerze klienckim.

Uwaga:

W przypadku pakietu systemu Windows należy zapisać plik MST (zwany również plikiem przekształceń) w podkatalogu programu Acrobat w pakiecie, po czym można rozpocząć wdrażanie oprogramowania w systemach docelowych. Program Acrobat można wprawdzie zainstalować za pomocą jego własnego pliku MSI (Windows) lub PKG (macOS), jednak nie spowoduje to zainstalowania informacji o licencjach ani składników zależnych w obrębie pakietu. Pakiet zawierający program Acrobat, który utworzono w serwisie Admin Console, zaleca się instalować za pomocą pliku „setup.exe” umieszczonego w katalogu „Build”. Pozwala to zagwarantować, że zainstalowane zostaną również odpowiednie składniki zależne (na przykład komponenty Microsoft Visual C++ podlegające redystrybucji). Poniżej podano więcej informacji na temat instalacji.

Instalator MSI nie obsługuje składników zależnych instalowanej wersji programu Acrobat, takich jak komponenty Microsoft Visual C++ podlegające redystrybucji (np. PDFMaker).

Instalowanie programu Acrobat w systemie Windows

Uwaga:

Jeśli stosuje się klonowanie dysków twardych lub podobne technologie, oprogramowanie powinno zostać zainstalowane po zobrazowaniu systemu operacyjnego.

Instalatory Windows to samorozpakowujące się pliki exe . Uruchom pobrany plik exe jednokrotnie, aby wyodrębnić pliki instalatora. Domyślnie pliki instalatora są wyodrębniane do folderu „Acrobat” na pulpicie. Aby zainstalować program Acrobat w systemie Windows, użyj jednej z następujących metod:

 • Metoda 1: Instalacja za pomocą wiersza poleceń na komputerze użytkownika.
 • Metoda 2: Instalacja za pomocą interfejsu graficznego na komputerze użytkownika.
 • Metoda 3: Instalacja za pomocą narzędzi wdrożeniowych, takich jak SCCM.

Metoda 1: Instalacja za pomocą wiersza poleceń na komputerze użytkownika

Aby zainstalować pakiet zawierający program Acrobat, można uruchomić plik setup.exe (znajdujący się w katalogu „Build”) za pomocą wiersza poleceń lub dwukrotnego kliknięcia.

Język instalowanego pakietu

Język, w którym instalowany jest pakiet, zależy od trzech czynników:

 • Tego, czy została zaznaczona opcja Zgodnie z językiem systemu operacyjnego;
 • Języka podanego w poleceniu podczas wdrażania pakietu;
 • Języka, w którym utworzono pakiet.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje o tym, jak każdy z tych czynników wpływa na język, w którym jest instalowany pakiet. 

Zgodnie z językiem systemu operacyjnego

Język jawnie określony podczas wdrażania pakietu za pomocą wiersza poleceń

Miejsce instalacji pakietu

Zaznaczona

Nie

Język systemu operacyjnego

Zaznaczona

Tak

Język jawnie określony w wierszu poleceń podczas wdrażania pakietu

Niezaznaczona

Niezaznaczona

Nie

Język, w którym utworzono pakiet

Zaznaczona

Tak, ale określony język nie jest dostępny

Język, w którym utworzono pakiet

Niezaznaczona

Uwaga:

Po uruchomieniu instalatora sprawdzane są ustawienia regionalne na poziomie systemu, a nie na poziomie użytkownika. Więcej informacji: Instalowanie pakietu Creative Cloud z opcją Zgodnie z językiem systemu.

W wierszu poleceń należy podać dodatkowe, wymagane parametry. Natomiast jeśli uruchamia się plik Setup.exe pakietu dwukrotnym kliknięciem, to przyjmowane są wartości domyślne tych parametrów.

W poleceniu:

 • [INSTALLDIR] to katalog na komputerze klienckim, w którym zostanie zainstalowany program Acrobat.
 • [installLanguage] to język, w którym zostanie zainstalowany program Acrobat. Program Acrobat może nie być dostępny w niektórych językach, więc dla danego nośnika można podać tylko obsługiwane przez ten program ustawienia regionalne. Na przykład w celu zainstalowania programu Acrobat w języku angielskim (amerykańskim), należy podać w poleceniu wartość en_US. Listę wersji językowych programu Acrobat dostępnych w poszczególnych ofertach podano w artykule Wersje językowe w różnych konfiguracjach programu Acrobat.
Składnia setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=] 
  Przykład składni: setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA   Lokalizacja pliku setup.exe: [Pakiet]\Build

W poniższej tabeli podano wartości ustawień językowych, które można podawać za pomocą opcji --installLanguage.

Region geograficzny oferty
Języki oferty
Języki programu Acrobat Pakiet Acrobat
angielski
angielski (Ameryka Północna) en_US Acro LS1
  angielski (międzynarodowy)
en_US
 
  niemiecki de_DE  
  francuski fr_FR  
  francuski (Kanada) fr_FR  
japoński
japoński
ja_JP Acro LS2
Ameryka / Europa
(Europa Środkowa)
angielski (Ameryka Północna)
en_US Acro LS1
  angielski (międzynarodowy) en_US  
  niemiecki de_DE  
  francuski fr_FR  
  francuski (Kanada) fr_FR  
  hiszpański es_ES Acro LS6
  hiszpański — Ameryka Północna (es_MX) es_ES  
  hiszpański — Ameryka Łacińska (es_LA) es_ES  
  włoski it_IT  
  holenderski nl_NL  
  portugalski (Brazylia) pt_BR  
  szwedzki sv_SV Acro LS7
  duński da_DK  
  fiński fi_FI  
AZJA
koreański
ko_KR Acro LS5
  chiński uproszczony zh_CN Acro LS3
  chiński tradycyjny zh_TW Acro LS4
Europa Wschodnia rosyjski ru_RU  
  turecki tr_TR  
  ukraiński uk_UA  
  czeski cs_CZ Acro LS8
  polski pl_PL  
  węgierski hu_HU  
  francuski (Afryka Północna) fr_FR Acro LS1
  angielski (Bliski Wschód) dla jęz. arabskiego en_US  
  angielski (Bliski Wschód) dla jęz. hebrajskiego en_US  

Przejdź do folderu Acrobat w wierszu poleceń i uruchom następujące polecenie:

Przykład składni:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL

W poleceniu tym:

 • [LangCode] to liczbowy kod języka uruchamiania programu Acrobat zgodny z następującą listą: Na przykład gdy parametr [LangCode] ma wartość „1033”, program Acrobat zostanie uruchomiony w języku angielskim.

2052 = chiński uproszczony

1028 = chiński tradycyjny

1029 = czeski 

1030 = duński

1043 = holenderski (Holandia)

1033 = angielski (Stany Zjednoczone)

1035 = fiński

1036 = francuski (Francja)

1031 = niemiecki (Niemcy)

1038 = węgierski

1040 = włoski (Włochy)

1041 = japoński

1042 = koreański

1044 = norweski (Bokmål)

1045 = polski

1046 = portugalski (Brazylia)

1049 = rosyjski

1051 = słowacki

1060 = słoweński

1034 = hiszpański (sortowanie tradycyjne)

1053 = szwedzki

1055 = turecki

1058 = ukraiński

1025 = angielski z obsługą języka arabskiego

1037 = angielski z obsługą języka hebrajskiego

6156 = francuski (Maroko)

Metoda 2: Instalacja za pomocą interfejsu graficznego na komputerze użytkownika

W przypadku tej metody można po prostu skopiować na komputer użytkownika folder instalatora „Acrobat ” wyodrębniony z pobranego pliku exe (po dostosowaniu go w razie potrzeby) i uruchomić program Setup.exe, aby rozpocząć instalację.

Metoda 3: Instalacja za pomocą procedur wdrożeniowych programu Acrobat

Można także zastosować typowe praktyki wdrażania programu Acrobat, o których mowa w dokumentacji narzędzia Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Poniższy przykład przedstawia wdrożenie programu Acrobat za pomocą narzędzia SCCM:

Uruchom pobrany plik exe, aby wyodrębnić instalator w folderze „Acrobat”. Domyślnie pliki są wypakowywane na pulpit. Po zakończeniu wypakowywania nie przechodź jeszcze do dalszych etapów instalacji. Masz teraz wyodrębnione pliki instalatora, których użyjesz do wdrożenia programu Acrobat za pomocą narzędzia SCCM. Postępuj zgodnie ze zwykłymi procedurami tworzenia pakietu do wdrożenia za pomocą Menedżera konfiguracji narzędzia SCCM. W kreatorze tworzenia programu w narzędziu SCCM podaj ścieżkę do pliku Setup.exe (zob.informacje poniżej).

Użyj go do wdrożenia programu Acrobat za pomocą narzędzia SCCM. Postępuj zgodnie ze zwykłymi procedurami tworzenia pakietu do wdrożenia za pomocą Menedżera konfiguracji narzędzia SCCM. W kreatorze tworzenia programu w narzędziu SCCM podaj ścieżkę do pliku Setup.exe (zob.informacje poniżej).

Kreator tworzenia programu w narzędziu SCCM

Wdrażanie programu Adobe Acrobat w środowisku zwirtualizowanym Informacje o wdrażaniu programu Acrobat w takim środowisku podano w artykule Wdrożenia zwirtualizowane

Instalowanie programu Acrobat w systemie macOS

Aby zainstalować program Acrobat w systemie macOS, po prostu użyj pobranego pakietu instalatora (lub pakietu zmodyfikowanego w kreatorze dostosowywania).

W systemie macOS instalator to plik .pkg, który udostępnia niezbędny interfejs użytkownika do obsługi uruchomienia. 

Aby wdrożyć pakiet łańcuchowy, można użyć typowych narzędzi wdrożeniowych w systemie macOS, takich jak ARD. Więcej informacji podano w dokumentacji narzędzia Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Usługa powiadamiania o zabezpieczeniach

Usługa powiadomień dotyczących bezpieczeństwa to bezpłatna usługa, za pomocą której firma Adobe przekazuje klientom wiadomości e-mail z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa jej produktów. Więcej informacji: Rejestracja powiadomień Adobe dotyczących bezpieczeństwa.

Dezinstalacja programu Acrobat

Dezinstalacja programu Acrobat w systemie Windows

Po wdrożeniu programu Acrobat z użyciem pakietu można go odinstalować za pomocą zwykłego procesu odinstalowywania pakietów MSI. Można to zrobić pojedynczo, za pomocą funkcji Dodaj i usuń programy w Panelu sterowania systemu Windows.

W przypadku programu Acrobat ścieżka do pakietu MSI Acrobat Pro jest następująca:

[PakietCCP]\Build\Setup\APRO20.0\[wersja-językowa]\AdobeAcrobat\AcroPro.msi

Uwaga:

Zaleca się uruchomienie pakietu MSI w trybie odinstalowywania, co pozwoli na usunięcie licencji programu Acrobat. Jednak w sytuacji, gdy na komputerze są nadal zainstalowane inne, potrzebne aplikacje, nie należy odinstalowywać programu Acrobat przez uruchomienie pliku MSI, ponieważ spowodowałoby to usunięcie również licencji na pozostałe aplikacje.

Można to również zrobić za pomocą wiersza poleceń. Oto składnia wiersza poleceń umożliwiająca odinstalowanie programu Adobe Acrobat:

Przykład składni:

msiexec.exe /x <ścieżka do pliku msi programu Acrobat> /qn

Aktualizacje programu Acrobat

Aktualizacje programu Acrobat można wdrażać za pomocą standardowych czynności wdrażania stosowanych przez przedsiębiorstwo. Więcej informacji o aktualizacjach podano w artykule  Uwagi do wydania poprawek.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?