Podręcznik użytkownika Anuluj

Przygotowanie do wdrożenia

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

W tym artykule podsumowano etapy wdrażania:

 • Tworzenie pakietów
 • Testowanie pakietów

Tworzenie pakietów

Aby utworzyć pakiety, wykonaj następujące czynności:

Następnie utwórz pakiety, używając informacji wygenerowanych na etapie planowania.

Utworzone pakiety należy przed wdrożeniem przetestować.

Testowanie pakietów

Utworzone pakiety warto przetestować przed wdrożeniem na szeroką skalę. Zaleca się wdrożenie przy użyciu dowolnego z następujących standardowych narzędzi odpowiednio do platformy:

Aby przetestować pakiet, zainstaluj go w systemie testowym, wykonując następujące czynności:

 1. Skonfiguruj system testowy w sposób odzwierciedlający konfigurację systemu docelowego.

  Testy pakietu przeprowadzaj w systemie, który spełnia wymagania systemowe i wydajnościowe aplikacji instalowanych z pakietu. Taki komputer powinien mieć podobną moc obliczeniową, co systemy, w których będą docelowo wdrażane pakiety.

  • Sprawdź, czy w pakiecie prawidłowo podano lokalizację folderu, w którym ma zostać zainstalowany produkt.
  • Udostępnij pakiet w taki sam sposób, w jaki zostanie wdrożony w systemach docelowych.
 2. Wywołaj instalator w systemie testowym.

  Jeśli nie utworzono instalatora SCCM lub ARD, to można użyć dowolnej z następujących metod, aby wywołać pakiet MSI lub PKG:

  • Bezpośrednio z wiersza poleceń, w procesie instalacji cichej, używając następującego polecenia:

  w systemie Windows

  msiexec.exe /i <nazwa_pakietu>.msi /quiet

  w systemie Windows ARM

  setup.exe /i <nazwa_pakietu>.msi /silent

  w systemie Mac OS

  sudo installer -pkg <nazwa_pakietu_instalacyjnego> -target /

  • Uruchamiając interfejs użytkownika programu instalacyjnego w następujący sposób:

  Windows: Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

  Mac OS: kliknij dwukrotnie plik PKG.

 3. Sprawdź pliki dziennika. 

  Program instalacyjny tworzy plik dziennika, w którym rejestruje wykonane operacje wraz ze zwróconymi kodami wyjściowymi. Jeśli taki plik dziennika już istnieje, program dołącza do niego najnowsze wyniki. Zobacz Dzienniki instalacji i Komunikaty o błędach.

 4. W przypadku pakietu instalacyjnego przetestuj nowo zainstalowane aplikacje.

  • Sprawdź w lokalizacji instalacji, czy aplikacje zostały zainstalowane.
  • Wywołaj każdą aplikację.
 5. (Opcjonalnie) W przypadku pakietu instalacyjnego uruchom program dezinstalacyjny pakietu w systemie testowym.

  Jeśli nie utworzono dezinstalatora specyficznego dla platformy, można to zrobić za pomocą pakietu MSI/PKG:

  • Windows: Użyj polecenia MSI z opcją „uninstall”:

  msiexec /uninstall <nazwa_pakietu>.msi /quiet

  • Mac OS: Użyj następującego polecenia:

  sudo installer -pkg <nazwa_pakietu_dezinstalacyjnego> -target /

  Po zakończeniu odinstalowywania przejdź do lokalizacji instalacji, aby sprawdzić, czy aplikacje zostały usunięte.

  Uwaga: W przypadku pakietów aktualizacji nie są tworzone pakiety dezinstalacyjne.

Dzienniki instalacji

Podczas instalowania pakietu program instalacyjny (SCCM lub ARD, stosownie do platformy) zapisuje pliki dziennika, zgodnie z opisem w dokumentacji tych narzędzi.

Utworzony pakiet instaluje na komputerze klienckim program Application Manager w wersji klienckiej, który zarządza procesem instalacji. Podczas instalacji za pomocą pakietu wdrożeniowego zarówno program Application Manager, jak i inne inicjowane przez niego procesy zapisują na komputerze klienckim następujące pliki dzienników:

1.

W przypadku pakietu instalacyjnego <nazwa_produktu><sygnatura_czasowa>.log

W przypadku pakietu aktualizacji: <nazwa_poprawki><wersja><sygnatura_czasowa>.log

 • Lokalizacja w systemie Windows: <Adobe Common Files>\installer\
 • Lokalizacja w systemie Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

Podczas instalacji w trybie cichym mechanizm wdrażania instalujący składniki generuje plik dziennika w postaci archiwum ZIP, który zawiera informacje o przebiegu i wynikach instalacji. W dzienniku tym można znaleźć komunikaty o błędach i pomyślnie wykonanych działaniach, które zostały zgłoszone podczas instalowania pakietów wdrożeniowych.

Plik dziennika ma nazwę odpowiadającą instalowanemu pakietowi i jest kompresowany w formacie zgodnym z używaną platformą.

2.

oobelib.log

 • Windows: Folder %temp%
 • Mac OS: Folder ~/Library/Logs/

3.

PDApp.log

 • Windows:
  • Jeśli pakiet jest instalowany za pomocą narzędzia SCCM z uprawnieniami administracyjnymi: %windir%\Temp\CreativeCloud\ACC\
  • Jeśli pakiet jest administrowany za pomocą narzędzia SCCM z uprawnieniami na poziomie użytkownika: %temp%\CreativeCloud\ACC\
 • Lokalizacja w systemie Mac OS: ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

Komunikaty o błędach

Oto kody błędów, które menedżer wdrażania może zapisywać w pliku PDApp.log:

0       Aplikacja została zainstalowana pomyślnie
1       Nie można przetworzyć wiersza poleceń
2       Podano nieznany tryb interfejsu użytkownika
3       Nie można zainicjować narzędzi ExtendScript
4       Niepowodzenie obiegu pracy w interfejsie użytkownika
5       Nie można zainicjować obiegu pracy w interfejsie użytkownika
6       Obieg pracy w trybie cichym zakończony z błędami
7       Nie udało się wykonać obiegu pracy w trybie cichym
8       Konieczne zamknięcie i ponowne uruchomienie
9       Nieobsługiwana wersja systemu operacyjnego
10     Nieobsługiwany system plików
11     Jest uruchomiona inna instancja
12     Błąd integralności bazy danych CAPS
13     Niepowodzenie optymalizacji nośnika
14     Niepowodzenie z powodu niedostatecznych uprawnień
15     Niepowodzenie synchronizacji bazy danych nośnika
16     Nie udało się wczytać pliku wdrożeniowego
17     Niepowodzenie akceptacji umowy z użytkownikiem końcowym
18     Niepowodzenie rozruchu narzędzia Adobe Application Manager. Zob. błędy składnika rozruchowego poniżej.
19     Są uruchomione procesy powodujące konflikt
20     Ścieżka źródłowa instalacji nie została podana lub nie istnieje
21     Wersja ładunku nieobsługiwana przez tę wersję RIBS
22     Niepowodzenie sprawdzania katalogu instalacji
23     Niepowodzenie kontroli wymagań systemowych
24     Zamknięto z powodu anulowania obiegu pracy przez użytkownika
25     Nazwa ścieżki do pliku binarnego przekracza limit MAX PATH systemu operacyjnego
26     Wymagana zmiana nośników w trybie cichym
27     W miejscu docelowym wykryto pliki z kluczem
28     Nie jest zainstalowana wersja podstawowa
29     Produkt podstawowy został przeniesiony
30     Za mało miejsca na dysku na zainstalowanie ładunku (ukończono z błędami)
31    Za mało miejsca na dysku na zainstalowanie ładunku (niepowodzenie)
32     Poprawka już została zastosowana
33     Produkt nie jest zainstalowany; nie można odinstalować
34     W Media_db nie znaleziono informacji o ładunku
35     Brakuje części plików instalatora lub są one nieprawidłowe
36     Trwa już inna instalacja pakietu MSI
37     Niepowodzenie sprawdzania poprawności
38     Nieznany błąd


9999 Błąd katastrofalny

Oto kody błędów, które składnik rozruchowy może zapisywać w pliku PDApp.log:

BS_STATUS_SUCCESS 0  Powodzenie wykonywania składnika rozruchowego
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE  1  Dowolny błąd w trybie samoaktualizacji
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ  -1  Niepowodzenie inicjowania obiektu składnika rozruchowego
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST  -2 Jest uruchomiona więcej niż jedna instancja
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK  -3  Niepowodzenie dowolnej kontroli systemu operacyjnego
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK  -4  Niepowodzenie rejestrowania procedury zwrotnej
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE  -5  Niepowodzenie instalowania pakietów
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE  -6  Niepowodzenie kopiowania pliku po instalacji
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP  -7  Niepowodzenie uruchamiania aplikacji
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE  -8  Podano nieprawidłowe argumenty w wierszu poleceń
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING  -9  Brak pliku wdrożenia lub manifestu
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE  -10  Brak wymaganych uprawnień administracyjnych
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST  -11  Problem podczas przetwarzania manifestu
BS_STATUS_ERROR_PIM  -12  Błąd używania biblioteki PIM
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP  -13  Niepowodzenie dowolnej z niekrytycznych kontroli systemowych
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED  -14  Instalacja została anulowana
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG  -15  Ścieżka uruchomieniowa jest dłuższa niż 200 znaków
BS_STATUS_ERROR_OTHER  -999 Dowolny inny błąd
 

 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?