Podręcznik użytkownika Anuluj

Usługi opcjonalne

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Rozpoczynanie pracy z serwisem Global Admin Console
  1. Wdrażanie administracji globalnej
  2. Wybór organizacji
  3. Zarządzanie hierarchią organizacyjną
  4. Zarządzanie profilami produktowymi
  5. Zarządzanie administratorami
  6. Zarządzanie grupami użytkowników
  7. Aktualizowanie zasad organizacyjnych
  8. Zarządzanie szablonami zasad
  9. Przydzielanie produktów do organizacji podrzędnych
  10. Realizacja oczekujących zadań
  11. Przeglądanie statystyk
  12. Eksportowanie lub importowanie struktury organizacyjnej
 8. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 9. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 10. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 11. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Zarządzanie zespołem w programie Adobe Express
  5. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  6. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  7. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  8. Realizacja wniosku o zakup
  9. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  10. Pomoc VIP Select
 12. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 13. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console administratorzy IT w przedsiębiorstwach mogą konfigurować dostępność usług i przestrzeni dyskowej dla grup użytkowników. Dostępne usługi można konfigurować zarówno dla planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw, jak i planu Document Cloud dla przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat konfigurowania usług: Konfigurowanie usług.

W poniższej tabeli podano informacje o usługach, które można włączać i wyłączać w serwisie Adobe Admin Console. Wskazano też miejsca, z których poszczególne usługi są dostępne dla uprawnionych do nich użytkowników.

Nazwa Usługi

Dostęp

WWW = obsługa logowania

Opis

Lightroom Web

 • Lightroom Web (https://lightroom.adobe.com)
 • https://lightroom.adobe.com
Lightroom udostępnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia, edycji, przechowywania i udostępniania zdjęć bezpośrednio w Internecie.
Czcionki
 • Adobe Fonts
 • https://fonts.adobe.com/
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Muse
 • InDesign
 • InCopy
 • Aplikacja Creative Cloud Desktop
 • Aplikacje mobilne Creative Cloud
Usługa skupiająca ponad 20 000 czcionek różnych producentów w jednej bibliotece, aby umożliwić ich szybkie przeglądanie, łatwe używanie w Internecie lub na komputerze oraz korzystanie z bezkresnego źródła inspiracji typograficznych. Twoja subskrypcja Creative Cloud obejmuje usługę Adobe Fonts.
Społeczność
 • Behance
 • Adobe Portfolio
 • https://behance.net
 • https://myportfolio.com
 • Photoshop
 • InDesign
 • Lightroom
 • Illustrator
 • Aplikacja Creative Cloud Desktop
 • Aplikacje mobilne Creative Cloud
Behance jest platformą portfolio, której można używać do tworzenia publicznego portfolio własnej pracy twórczej. Użytkownicy korzystający z usługi Adobe Portfolio mogą w kilka chwil utworzyć w pełni spersonalizowaną osobistą stronę z portfolio i zarządzać nią.
Story Plus#
 • Story Plus
 • https://story.adobe.com
 • Prelude
 • Premiere Pro
Łączy w sobie tworzenie scenariuszy z planowaniem i zarządzaniem produkcją oraz narzędziami do raportowania.
PhoneGap Build#
 • PhoneGap Build
 • https://build.phonegap.com/
Przygotowywanie pakietów aplikacji mobilnych za pomocą usługi przetwarzanej w chmurze.
Publish Services
 • Adobe XD Publish Services
 • Adobe XD
Adobe XD to rozwiązanie do projektowania, prototypowania i udostępniania atrakcyjnych interfejsów i środowisk interakcji z użytkownikiem. Usługi XD Publish Services umożliwiają publikowanie interaktywnych prototypów lub specyfikacji projektu w formie odsyłacza prywatnego (widocznego tylko za zaproszeniem) lub publicznego (widocznego dla każdego, kto otrzyma taki odsyłacz).
Publish Online
 • Publish Online
 • Adobe InDesign
Umożliwia użytkownikom publikowanie dokumentów InDesign w formie elektronicznej i udostępnianie ich w sieciach społecznościowych, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem adresu URL.
PDF Services
 • PDF Services
 • https://documents.adobe.com/
 • Acrobat Standard lub Pro
 • Acrobat Reader
 • Aplikacje mobilne Document Cloud
Niezbędne narzędzia PDF do przechowywania i udostępniania plików online, a także tworzenia, łączenia, eksportowania, organizowania i wypełniania dokumentów.
Adobe Acrobat Sign
 • Adobe Acrobat Sign
 • https://documents.adobe.com/
 • Acrobat Standard lub Pro
 • Acrobat Reader
 • Aplikacje mobilne Document Cloud
Umożliwia wysyłanie, podpisywanie i śledzenie podpisanych dokumenty oraz zarządzanie nimi.
Adobe Express
 • Adobe Express
 • https://new.express.adobe.com/
 • Aplikacja Adobe Express (mobilna)
 • Premiere Rush (komputery i urządzenia mobilne)
 • Photoshop Express (urządzenia mobilne)
 • Spark Video (urządzenia mobilne)
 • Spark Page (urządzenia mobilne)

Adobe Cloud Express oferuje wszystko, czego potrzeba, aby błyskawicznie tworzyć i udostępniać oszałamiającą grafikę, zdjęcia i wideo. Rozwiązanie to korzysta z technologii Photoshop i Acrobat.

Team Projects
 • Adobe Premiere Pro
 • After Effects
 • Adobe Prelude
 • Adobe Media Encoder
 • Adobe Premiere Pro
 • After Effects
 • Adobe Prelude
 • Adobe Media Encoder

Usługa współpracy udostępniana z serwerów, przeznaczona dla użytkowników korporacyjnych. Umożliwia montażystom i artystom animatorom jednoczesną pracę w ramach udostępnianych projektów zespołowych w programie

 • Adobe Premiere Pro
 • After Effects
 • Adobe Prelude
 • Adobe Media Encoder
Business Integrations
 • Business Integrations

 

Ta usługa nie jest już obsługiwana; firma Adobe planuje usunąć ją z listy dostępnych usług. Jej używanie jest niezalecane.
Frame.io Frame.io to bezpieczna platforma w chmurze, która skupia w jednym miejscu wszystkie Twoje zasoby i ludzi, z którymi pracujesz. Frame.io można używać do bezpiecznego udostępniania dużych plików z prędkością światła, przekazywania precyzyjnych komentarzy z adnotacjami, śledzenia wersji i uzyskiwania akceptacji szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Uwaga:

# Następujące usługi zostały wycofane i wkrótce będą niedostępne: Story Plus, PhoneGap Build.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online