Często zadawane pytania

W jakim celu przeprowadza się migrację zasobów?

Celem migracji zasobów jest przeniesienie zawartości z istniejącego konta Adobe ID przydzielonego użytkownikowi przez firmę na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw. Proces ten można zainicjować po przekształceniu konta użytkownika z identyfikatora Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID przez administratora.

Jakie działanie inicjuje proces migracji zasobów?

Administrator działu informatycznego w przedsiębiorstwie inicjuje procedurę zmiany typu identyfikatora dla danego konta. Następnie pracownik inicjuje proces migracji, udzielając Adobe zgody na przeniesienie jego zawartości.

Dlaczego Adobe wymaga mojej zgody na migrację zawartości?

Adobe nie może przenieść zawartości konta Adobe ID bez Twojej zgody z następujących przyczyn.

 • Gdy korzystasz z konta Adobe ID, zachowujesz pełną kontrolę nad plikami i danymi powiązanymi z tym kontem. Natomiast w przypadku kont Enterprise ID lub Federated ID to przedsiębiorstwo kontroluje zawartość i jest jej właścicielem.
 • W umowie między Adobe a użytkownikiem końcowym konta Adobe ID zapisano, że użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad plikami i danymi powiązanymi z jego identyfikatorem.
 • Ponadto Adobe nie może przenosić zawartości bez Twojej zgody, ponieważ zakazują tego przepisy amerykańskiej ustawy Federal Stored Communications Act (SCA), 18 U.S.C., sekcje 2701–271.

W jaki sposób należy postąpić z osobistą zawartością powiązaną z moim kontem Adobe ID?

Proces migracji zasobów przenosi całą obsługiwaną zawartość z istniejącego konta Adobe ID przydzielonego Ci przez firmę na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw.

Jeśli nie chcesz, aby Twoja zawartość osobista została przeniesiona, musisz ją usunąć z konta Adobe ID, zanim rozpoczniesz migrację. Taką zawartość osobistą można ręcznie pobrać lub przenieść na własny komputer. Po zakończeniu migracji stare konto Adobe ID przydzielone przez firmę zostanie przekształcone w nowe, bezpłatne konto osobiste Adobe ID. Możesz wtedy ręcznie przenieść pobraną zawartość na to nowe konto.

Jakie rodzaje zawartości obsługuje proces migracji?

Cała obsługiwana zawartość ze starego konta Adobe ID zostanie przeniesiona na nowe konto dla przedsiębiorstw. Jest to proces typu „wszystko albo nic”. Użytkownik nie może wybrać danych i zawartości do przeniesienia.

Zawartość podlegająca migracji

 • Adobe Sign
 • Projekty Adobe Spark
 • Publikacje Adobe Spark
 • Prototypy Adobe XD
 • Preferencje aplikacji
 • Komentarze
 • Biblioteki Creative Cloud
 • Pliki (Creative Cloud i Document Cloud)
 • Foldery
 • Dane bibliotek
 • Projekty mobilne (DCX)
 • Udostępnij łącza
 • Wersje

Zawartość niepodlegająca migracji

 • Kanał aktywności
 • Adobe Anywhere
 • Adobe Color
 • Adobe Stock
 • Adobe Story
 • Adobe Fonts
 • Behance/Portfolio
 • Dane profilu użytkownika Fill & Sign
 • Lightroom
 • Filmy opublikowane z aplikacji mobilnych

Uwaga: Zawartość, która nie została przeniesiona, pozostaje dostępna na koncie Adobe ID.

Informacje o wykonywaniu kopii zapasowych katalogów utworzonych za pomocą programu Lightroom Classic CC podano w sekcji Tworzenie kopii zapasowej katalogu.

W programie Lightroom CC lokalną kopię zapasową można wykonać, włączając opcję Save all original images in specified location (Zapisuj wszystkie oryginały w podanej lokalizacji) w ustawieniach środowiska lokalnej przestrzeni dyskowej. Szczegółowe informacje: Ustawianie preferencji.

Dlaczego nie mogę automatycznie przeprowadzić migracji moich zasobów?

Gdy administrator dokona migracji Twojego konta z identyfikatora Adobe ID na Enterprise ID lub Federated ID, musisz ręcznie przenieść swoją zawartość w następujących przypadkach.

 • Z planami subskrypcyjnymi przydzielonymi Ci przez administratora nie jest powiązana przestrzeń dyskowa w usłudze Creative Cloud lub Document Cloud. Aby automatyczna migracja zawartości była możliwa, musisz mieć dostęp do przestrzeni dyskowej w obu tych usługach.
 • Gdy kraj powiązany z nowym kontem w planie dla przedsiębiorstw znajduje się w innym regionie niż kraj, który był powiązany z poprzednim kontem Adobe ID.

Czy możliwa jest migracja danych do innych regionów?

Nie. Nie można przeprowadzić migracji zawartości do innych regionów. Jeśli Twoja zawartość jest zlokalizowana w USA, to zawsze tam pozostanie. Nie jest obsługiwany międzyregionalny transfer zawartości (przenoszenie lub kopiowanie). Zawartość taką można ręcznie przenieść na nowe konto dla przedsiębiorstw. Zobacz Przenoszenie zasobów.

Ile czasu trwa proces migracji?

Cały proces migracji zasobów trwa krócej niż 5 minut. Po tym czasie będzie można korzystać z nowego konta dla przedsiębiorstw. Jednak jeśli masz wiele zasobów udostępnianych, niekiedy nie wszystkie łącza, zakładki, zaproszenia i instancje współpracy są od razu widoczne. Sfinalizowanie ich migracji może trwać jeszcze kilka minut po tym, jak zalogujesz się na nowym koncie dla przedsiębiorstw.

Jakie zmiany w korzystaniu z konta pojawią się po zakończeniu migracji?

Po zakończeniu procesu migracji nowe konto Enterprise ID / Federated ID będzie wyglądać dokładnie tak samo, jak wcześniejsze konto Adobe ID. Oryginalne konto Adobe ID będzie teraz puste i przekształcone w osobiste konto Adobe ID.

Czy po zmianie typu identyfikatora z Adobe ID na Enterprise ID / Federated ID strona „Zgoda na migrację zasobów” będzie wyświetlana, jeśli zaloguję się za pomocą identyfikatora Adobe ID?

Nie. Strona „Zgoda na migrację zasobów” nie jest wyświetlana, jeśli zalogujesz się z użyciem konta Adobe ID.

Jak przenieść biblioteki Adobe Stock z konta Adobe ID na nowe konto w planie dla przedsiębiorstw?

Zakupionych zasobów Stock nie można przenosić z powodu różnic w warunkach licencyjnych obowiązujących w planach Stock dla użytkowników indywidualnych i dla przedsiębiorstw. Takie zasoby można kupić ponownie z konta dla przedsiębiorstw — na określonych dla niego warunkach.

Czy migracja zasobów ma wpływ na pliki przesłane za pomocą usługi Udostępnij?

Po przeniesieniu zawartości usługa Udostępnij dokonuje migracji przesłanych plików. Dlatego też wszystkie aktywne łącza i wysłane pliki będą powiązane z nowym kontem dla przedsiębiorstw. Podczas migracji usługi Udostępnij użytkownicy nie mogą przez pewien czas uzyskać dostępu do przekazywanych za jej pośrednictwem plików. Gdy migracja się zakończy, wszystkie aktywne łącza będą znowu działać, a wszystkie wysłane pliki będą powiązane z nowym kontem dla przedsiębiorstw.

Jeśli zdecyduję się odłożyć decyzję na później i przejrzeć zawartość, zanim udzielę zgody, to czy potem będzie można nadal skorzystać z opcji automatycznej migracji?

 • Decyzję o zalogowaniu się na nowe konto przedsiębiorstwa można odłożyć na później i dalej logować się na konto Adobe ID (dowolną liczbę razy), aby przeanalizować, zapisać i zsynchronizować zawartość oraz usunąć treści prywatne.
 • Jeśli zalogujesz się na konto w planie dla przedsiębiorstw, ale postanowisz odłożyć na później udzielenie zgody, kliknij opcję Powrót do strony logowania, a następnie ponownie zaloguj się na konto Adobe ID.
 • Jeśli jednak wybierzesz logowanie na konto dla przedsiębiorstw i klikniesz opcję Nie, później ręcznie przeniosę zawartość, to nie będzie już można ponownie zainicjować automatycznego procesu migracji zasobów. Instrukcje ręcznego przenoszenia zawartości na nowe konto dla przedsiębiorstw podano w artykule Przenoszenie zasobów.

Co się stanie, jeśli przed migracją na nowym koncie przedsiębiorstwa będzie już jakaś zawartość?

Nie zaleca się dodawania zawartości do nowego konta dla przedsiębiorstw przed zakończeniem procesu migracji zasobów. Jeśli na tym koncie będzie jakakolwiek zawartość, to zostanie utracona z chwilą udzielenia przez użytkownika zgody na migrację zasobów. Aby zachować ważną zawartość z tego konta, należy zapisać ją na swoim komputerze, a potem ręcznie przenieść na konto dla przedsiębiorstw po zakończeniu migracji.

Co się stanie, jeśli zainicjuję ten proces z dwóch różnych aplikacji lub urządzeń?

Nie zaleca się jednoczesnego inicjowania migracji zasobów z różnych urządzeń. Przy próbie zalogowania się z różnych urządzeń lub aplikacji wszystkie one będą wyświetlać stronę Zgoda na migrację zasobów, jeśli jeszcze nie kliknięto jednej z opcji na takiej stronie.

Natomiast po wybraniu jednej z opcji (Tak lub Nie) na dowolnej ze stron system zapamiętuje tę odpowiedź i odpowiednio realizuje proces migracji zasobów. Przy próbie zainicjowania tego procesu z innego urządzenia lub innej aplikacji w sytuacji, gdy trwa już migracja, zostanie wyświetlony komunikat Chwilowo niedostępne.

Błąd „Chwilowo niedostępne”

Co się wydarzy na innych urządzeniach z aktywnym zalogowaniem, gdy rozpocznę proces migracji zasobów?

Po zainicjowaniu procesu migracji zasobów z jednego (podstawowego) urządzenia nastąpi automatyczne wylogowanie z konta Adobe ID na pozostałych (dodatkowych) urządzeniach. Do czasu zakończenia migracji nie będzie można się zalogować. Natomiast gdy proces ten się zakończy, system automatycznie zaloguje Cię na nowe konto dla przedsiębiorstw na urządzeniu podstawowym. Będzie wtedy można zalogować się na to konto także na wszystkich urządzeniach dodatkowych.

Dlaczego po migracji zasobów otrzymuję zaproszenia oczekujące na akceptację na osobiste konto Adobe ID?

Aby przejąć kontrolę nad swoim prywatnym kontem Adobe ID, trzeba zmienić nazwę użytkownika oraz hasło. Gdy to zrobisz, nie będziesz już otrzymywać oczekujących zaproszeń na prywatne konto Adobe ID.

Co mogę zrobić, jeśli proces migracji zawiesza się po udzieleniu zgody?

Jeśli po udzieleniu zgody aktywne okno przestanie reagować, zamknij to okno/aplikację i spróbuj zalogować się ponownie na nowe konto Enterprise ID / Federated ID, aby jeszcze raz zainicjować proces migracji zasobów. Jeśli nadal będą występować błędy, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej firmie.

Jak usunąć błąd „Przenoszenie zawartości zostało przerwane”?

Jeśli ten błąd pojawi się przed zakończeniem procesu migracji zasobów, kliknij opcję Anuluj i wróć do strony logowania, a następnie ponownie zaloguj się na konto Enterprise ID / Federated ID.

 • Jeśli zostanie wyświetlona strona Zgoda na migrację zasobów, jeszcze raz rozpocznij proces migracji.
 • Natomiast jeśli uda się zalogować na konto, sprawdź, czy Twoja zawartość — pliki Creative Cloudpliki Document Cloud — została prawidłowo przeniesiona.
 • Jeśli wystąpią błędy, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej firmie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online