Klienci korzystający z produktów i usług Adobe w ramach subskrypcji dla przedsiębiorstw mogą uzyskać przypisanie domeny, aby skonfigurować na niej konta korporacyjne pracowników. Aby przypisać sobie domenę, trzeba najpierw potwierdzić, że ma się do niej prawo własności. W tym celu należy dodać rekord TXT, korzystając z tokenu wygenerowanego przez Adobe. Szczegółowa procedura dodawania rekordu TXT zależy od środowiska hostingu domeny, jednak ogólne zasady są następujące.

 1. Zaloguj się na konto domeny u usługodawcy świadczącego hosting.

 2. Odszukaj stronę umożliwiającą aktualizację rekordu DNS domeny. Taka strona może mieć nazwę DNS Management (Zarządzanie usługami DNS), Name Server Management (Zarządzanie serwerem nazw) albo Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).

 3. Odszukaj rekordy TXT odpowiadające bieżącej domenie.

 4. Dodaj rekord TXT o wartości adobe-idp-site-verification=<token>, gdzie „token” to numer podany w serwisie Admin Console.

  Na przykład jeśli token to „asdfadgalfjsadr3232324sdfesf”, rekord TXT powinien mieć postać:

  @ 3600 IN TXT "adobe-idp-site-verification=asdfadgalfjsadr3232324sdfesf"

  Uwaga:

  Etykieta rekordu TXT musi odpowiadać przypisywanej domenie.

 5. Zapisz wprowadzone zmiany.

  Uwaga:

  Zastosowanie zmian ustawień DNS może potrwać do 72 godzin. Gdy domena zostanie już potwierdzona, można usunąć ten rekord TXT.

Więcej informacji: Konfigurowanie identyfikatorów.