Podręcznik użytkownika Anuluj

Monitorowanie zdarzeń i przypisanych produktów za pomocą dziennika kontroli

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Aby monitorować wszystkie zmiany wprowadzone w serwisie Admin Console — w tym zmiany dotyczące ustawień, administratorów, użytkowników i produktów — zaloguj się na stronie Admin Console i wybierz opcje Informacje > Dzienniki > Dziennik kontroli.

Omówienie

Dziennik kontroli ułatwia zachowanie stałej zgodności z wymaganiami, zabezpiecza przed nieuprawionym dostępem do systemu i pozwala analizować podejrzane zachowania w organizacji.

Administrator systemu ma pełny wgląd w zmiany wprowadzone w serwisie Admin Console. Dziennik kontroli można przeszukiwać na podstawie typu operacji, czasu ich wystąpienia i tego, kto je wykonał. Takie raporty można przeglądać i pobierać do dalszej analizy.

Dziennik audytów ułatwia zgłębianie takich zdarzeń, jak:

 • z jakiej przyczyny użytkownik stracił dostęp do produktu,
 • kiedy i przez kogo został dodany nowy użytkownik,
 • kiedy został usunięty były użytkownik.
Uwaga:

Dziennik kontroli rejestruje zmiany dokonane na poziomie organizacyjnym. Nie zawiera informacji o zdarzeniach związanych z produktem, na przykład o utworzeniu określonego pakietu raportów w usłudze Analytics lub o usunięciu szablonu HTML w produkcie Acrobat Sign.

Wyświetlanie i pobieranie dziennika kontroli

Aby wyświetlić lub pobrać dziennik kontroli danej organizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console jako administrator systemu i przejdź na stronę Informacje > Dzienniki.

 2. Kliknij opcję Dziennik kontroli.

  Domyślnie dziennik ten zawiera następujące informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w ciągu ostatnich siedmiu dni:

  Pole

  Opis

  Data

  Data i godzina zdarzenia w lokalnej strefie czasowej.

  Nazwa zdarzenia

  Opis wykonanej operacji.

  Szczegóły zdarzenia

  Dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia, jeśli są dostępne.

  Nazwa obiektu

  Nazwa produktu, profilu produktowego lub grupy użytkowników, których dotyczy zdarzenie (jeśli ma to zastosowanie).

  Użytkownik, którego dotyczy zdarzenie

  Adres e-mail użytkownika, którego dotyczy zdarzenie (jeśli ma to zastosowanie).

  Administrator

  Adres e-mail administratora, który zrealizował zdarzenie. Jeśli zdarzenie zostało wykonane przez system zaplecza Adobe, w tym polu będzie widniała wartość „System”.

  Adres IP

  Adres IP komputera, na którym podjęto działanie. Zwykle odzwierciedla on lokalizację fizyczną, ale może to być również adres serwera proxy lub sieci VPN.

 3. Zdefiniuj zakres dat lub użyj pola wyszukiwania, aby wyszukiwać według nazwy zdarzenia, użytkownika, którego dotyczy zdarzenie, lub administratora, który wykonał operację.

  Uwaga:
  • Dziennik kontroli przechowuje zdarzenia z ostatnich 90 dni. Jednak zdarzenia, które zaszły przed aktywacją tej funkcji, nie są dostępne.
  • Większość zdarzeń jest widoczna natychmiast; istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że niektóre zdarzenia pojawią się z opóźnieniem lub zostaną pominięte.
  • Zdarzenia kaskadowe nie są uwzględniane w dzienniku. Na przykład usunięcie grupy zawierającej trzech użytkowników spowoduje, że dziennik odzwierciedli tylko usunięcie grupy użytkowników. Trzy dodatkowe zdarzenia dotyczące usunięcia poszczególnych użytkowników z tej grupy nie zostaną uwzględnione.
  Dziennik kontroli

 4. Zostaną wyświetlone wyniki. Aby pobrać wyniki, kliknij opcję Eksportuj CSV.

  Wyniki są pobierane w postaci pliku csv. Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Schemat dziennika.

  Uwaga:

  Jeśli Twoja organizacja jest organizacją podrzędną w hierarchii Global Admin Console, działania podejmowane przez administratora globalnego, które mają wpływ na Twoją organizację, będą uwzględniane w dzienniku kontrolnym. Więcej informacji o monitorowaniu zmian wprowadzonych w serwisie Global Admin Console przez administratorów globalnych podano tutaj.

Informacje na temat raportu dziennika kontroli

Pobrany plik zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdego zdarzenia:

Pole

Opis

Id

Identyfikator zdarzenia

eventTime

Data i godzina zdarzenia w lokalnej strefie czasowej.

eventType

Nazwa zdarzenia.

eventSubType

Dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia (jeśli są dostępne).

actorEmail

Adres e-mail administratora, który zrealizował zdarzenie. Jeśli zdarzenie zostało wykonane przez system zaplecza Adobe, w tym polu będzie widniała wartość „System”.

targetUserEmail

Adres e-mail użytkownika, którego dotyczy problem (jeśli ma to zastosowanie).

targetGroupName

Nazwa grupy użytkowników, której dotyczy problem (jeśli ma to zastosowanie).

targetProductName

Nazwa produktu, którego dotyczy problem (jeśli ma to zastosowanie).

targetProfileName

Nazwa profilu produktowego, którego dotyczy problem (jeśli ma to zastosowanie).

IpAddress

Adres IP komputera, na którym podjęto działanie. Zwykle odzwierciedla on lokalizację fizyczną, ale może to być również adres serwera proxy lub sieci VPN.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online