Podręcznik użytkownika Anuluj

Administrowanie produktem Adobe Acrobat Sign za pomocą serwisu Adobe Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   10. Kivuto — często zadawane pytania
   11. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
    6. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Jeśli zakupiono autonomiczne lub łączone plany obejmujące rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla przedsiębiorstw lub Adobe Acrobat Sign dla firm, to można używać serwisu Adobe Admin Console do zarządzania użytkownikami (i ich identyfikatorami), produktami oraz uprawnieniami dotyczącymi użytkowników i produktów. Można również przypisać dodatkowych administratorów do pomocy w zarządzaniu organizacją przedsiębiorstwa lub funkcjonowaniem produktów i usług Document Cloud. Może to polegać na przykład na przypisaniu administratora ds. funkcji, który będzie zarządzać zachowaniem usługi Acrobat Sign. Więcej informacji: Zarządzanie administratorami.

W serwisie Adobe Admin Console są wprowadzane modyfikacje, które zapewnią większą kontrolę nad uprawnieniami użytkowników produktu Acrobat Sign.

 • Klienci, którzy mają nowy interfejs, będą widzieć na stronie „Przegląd” serwisu Admin Console karty dotyczące ofert Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla przedsiębiorstw lub Rozwiązania Adobe Acrobat Sign dla firm.
  • Większa część tego dokumentu odnosi się do opcji dostępnych w nowym interfejsie
 • Stary interfejs zawiera kartę, w której oferta ta nosi nazwę Document Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud dla firm
Karta oferty Document Cloud


Rozpoczynanie pracy

Aby można było konfigurować funkcje Acrobat Sign i zarządzać nimi w odniesieniu do organizacji, użytkownik z licencją na ten produkt musi mieć przypisaną rolę administratora w serwisie Adobe Admin Console. Można to osiągnąć na kilka sposobów:

 1. Zaloguj się w serwisie Adobe Admin Console z konta o jednej z następujących ról administracyjnych:

  • Administrator systemu
  • Administrator produktu Acrobat Sign
  • Administrator profilu produktowego (w odniesieniu do profilu produktu Acrobat Sign)
 2. Przejdź na stronę produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud > Acrobat Sign > {profil produktowy}

  Przejdź na stronę produktu Adobe Sign

 3. Gdy otworzy się strona profilu produktowego, kliknij przycisk Dodaj użytkownika

  Dodawanie użytkownika

 4. Zostanie wczytana strona Dodaj użytkowników do tego profilu produktowego: 

  • Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz aktywować
   • Zostanie wyświetlona lista użytkowników na koncie, których nazwy są zgodne z wpisanym łańcuchem znaków
   • Jeśli dany adres e-mail nie istnieje jeszcze na koncie organizacji, to pojawi się opcja utworzenia nowego użytkownika
  • Wybierz rolę w produkcie (poziom uprawnień) użytkownika
  • Kliknij przycisk Zapisz
  Konfigurowanie konta użytkownika

 5. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Acrobat Sign zostanie zaktualizowana.

  Pomyślnie dodano użytkownika

 Po zalogowaniu wybierz kolejno opcje Produkty > Acrobat Sign, a następnie zaznacz odpowiedni profil produktowy.

Uwaga:

Administratorzy nie mają możliwości wyboru roli w produkcie w przypadku użytkowników należących do grup zdefiniowanych w profilu produktowym.

Aby przypisać takiemu użytkownikowi rolę w produkcie, administrator musi ponownie dodać konto tego użytkownika do profilu produktowego, w którym znajduje się już grupa użytkowników. Umożliwia to bezpośredni dostęp do roli użytkownika w produkcie.

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Przejdź na stronę produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud > Acrobat Sign > {profil produktowy}

  Przejdź na stronę produktu Adobe Sign

 3. Gdy otworzy się strona profilu produktowego:

  • Odszukaj użytkownika, którego uprawnienia chcesz edytować, i kliknij rozwijane menu w kolumnie Rola w produkcie.
  • Zmień rolę w produkcie na odpowiednią wartość
  Zmiana roli użytkownika w produkcie

 4. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Acrobat Sign zostanie zaktualizowana.

  Pomyślnie zmodyfikowano uprawnienia użytkownika

Jeśli musisz dodać lub zmodyfikować konta wielu użytkowników, możesz przesłać plik CSV, aby wprowadzić wszystkie zmiany w trybie wsadowym.

Szczegółowe informacje na temat przesyłania zbiorczego za pomocą pliku CSV podano tutaj >

Dodawanie użytkowników (CSV)

Uwaga:

Produkt Acrobat Sign ma dodatkową kolumnę, którą należy dodać do szablonu CSV, aby włączyć uprawnienia administratora: Product Role (Rola w produkcie)

Dopuszczalne wartości w kolumnie  Product Role to:

 • USER — użytkownik w systemie, który nie ma uprawnień administracyjnych
 • SIGN_ACCOUNT_ADMIN — administrator na poziomie konta, który ma uprawnienia do konfigurowania tego konta przez włączanie wszystkich ustawień na poziomie grupy
 • SIGN_PRIVACY_ADMIN — administrator na poziomie konta, który ma dodatkowo uprawnienie do usuwania użytkowników i ich zawartości z systemu
Format pliku CSV

Uwaga:

Obecnie w serwisie Admin Console dostępne są trzy role:

 • Użytkownik — użytkownik w systemie, który nie ma uprawnień administracyjnych
 • Administrator konta Sign — administrator na poziomie konta, który ma prawo edytować wszystkie elementy aplikacji Acrobat Sign, w tym wszystkie grupy
 • Administrator konta Sign i administrator ds. prywatności — administrator na poziomie konta Acrobat Sign, który ma dodatkowo uprawnienie do usuwania użytkowników i ich zawartości z konta organizacji.

Administratorów na poziomie grupy należy tworzyć w systemie Acrobat Sign.

Więcej informacji na temat ról administracyjnych w odniesieniu do produktu Acrobat Sign podano tutaj >


Odbieranie uprawnień administratora Acrobat Sign

Aby odebrać użytkownikowi uprawnienia administratora produktu Acrobat Sign:

 1. Zaloguj się do serwisu Adobe Admin Console jako administrator

 2. Przejdź na stronę produktu Acrobat Sign: Produkty > Document Cloud > Acrobat Sign > {profil produktowy}

 3. Kliknij nazwę profilu produktowego, aby otworzyć tę stronę

  Przejdź na stronę produktu Adobe Sign

 4. Znajdź użytkownika, któremu chcesz odebrać uprawnienia administratora

  • Kliknij pole listy rozwijanej po prawej stronie rekordu tego użytkownika
  • Wybierz opcję Użytkownik
  Edytowanie użytkownika

 5. Po pomyślnym zmodyfikowaniu praw użytkownika w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a rola tego użytkownika w produkcie Acrobat Sign zostanie zaktualizowana.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto