Jeśli zakupiono autonomiczne lub łączone plany obejmujące produkt Adobe Sign dla przedsiębiorstw lub Adobe Sign dla firm, to można używać serwisu Adobe Admin Console do zarządzania użytkownikami (i ich identyfikatorami), produktami oraz uprawnieniami dotyczącymi użytkowników i produktów. Można również przypisać dodatkowych administratorów do pomocy w zarządzaniu organizacją przedsiębiorstwa lub funkcjonowaniem produktów i usług Document Cloud. Może to polegać na przykład na przypisaniu administratora ds. funkcji, który będzie zarządzać zachowaniem usługi Adobe Sign. Więcej informacji: Zarządzanie administratorami.

Pierwsze kroki

Aby można było konfigurować funkcje Adobe Sign i administrować nimi w odniesieniu do swojego przedsiębiorstwa, użytkownik musi mieć ustawione w serwisie Admin Console odpowiednie uprawnienia administratora systemu oraz licencję Adobe Sign. Jest to niezbędne w celu utworzenia pierwszego konta administratora produktu Sign.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy.

  Na stronie Użytkownicy wyświetlana jest lista użytkowników w organizacji.

 2. Aby zobaczyć szczegółowe informacje o użytkowniku, kliknij jego nazwę.

 3. Upewnij się, że w sekcji Profil produktu wymieniony jest profil produktów obejmujący usługę Adobe Sign, a użytkownik ma rolę Administrator systemu.

  Szczegóły użytkownika
 4. Aby sprawdzić, czy użytkownik należy do profilu produktów obejmującego usługę Adobe Sign, przejdź do sekcji Produkty.

  Na pasku bocznym będą widoczne wszystkie plany produktowe Adobe, dla których bieżący użytkownik jest administratorem.

 5. Wybierz odpowiedni produkt Document Cloud.

  Zostaną wyświetlone wszystkie profile produktów powiązane z tym produktem.

 6. Aby sprawdzić, czy dla tego profilu jest włączona usługa Adobe Sign, kliknij opcję Szczegóły i przejrzyj uwzględnione usługi.

  Uwzględnione usługi
 7. Kliknij nazwę profilu produktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.

  Zostanie wyświetlona lista użytkowników należących do profilu produktów.

 8. Upewnij się, że na liście znajduje się użytkownik, który ma być w organizacji administratorem usługi Adobe Sign.

Dostęp administracyjny do usługi Adobe Sign

Dostęp do funkcji administrowania usługą Adobe Sign można uzyskać na dwa sposoby:

 • W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Przegląd. Na karcie administrowania usługą Adobe Sign kliknij opcję Zarządzaj usługą Adobe Sign.

  Spowoduje to otwarcie nowej karty przeglądarki i automatyczne zalogowanie do konsoli administracyjnej usługi Adobe Sign.

  Adobe Sign

  W nowej karcie przeglądarki zostanie otwarta strona Administrowanie usługą Adobe Sign.

 • Wejdź na stronę Administrowanie usługą Adobe Sign i zaloguj się, podając dane uwierzytelniające administratora.

Dodawanie administratorów Adobe Sign

Administratorów Adobe Sign można dodawać na dwa sposoby.

 1. Udzielić użytkownikowi uprawnień wynikających z licencji Adobe Sign. Należy również nadać użytkownikowi uprawnienia administratora systemu zgodnie z procedurą podaną w sekcji Pierwsze kroki.
 2. Korzystając z portalu administracyjnego Adobe Sign, wykonać następującą procedurę:
 1. Przejdź do sekcji Lista użytkowników w usłudze Adobe Sign. Znajduje się tam pełna lista użytkowników uprawnionych do korzystania z produktu.

 2. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij opcję Edytuj użytkownika.

 3. Włącz lub wyłącz ustawienia administratora konta lub administratora produktu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Wybierz polecenie Edytuj użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Odbieranie uprawnień administratora Adobe Sign

Jeśli administrator Adobe Sign otrzymał uprawnienia administracyjne za pośrednictwem serwisu Adobe Admin Console, można odebrać te uprawnienia, korzystając z jednej z następujących metod.

 • W serwisie Admin Console otwórz sekcję Użytkownicy i usuń uprawnienie „Administrator” w panelu Produkty i uprawnienia. Następnie usuń również uprawnienia administracyjne Adobe Sign tego użytkownika za pomocą portalu administracyjnego usługi Adobe Sign. Użytkownik nadal będzie mógł korzystać z usługi Adobe Sign, ale nie będzie już mieć uprawnień administratora.
 • W serwisie Admin Console przejdź do karty Produkty lub Użytkownicy i usuń tego użytkownika z grupy produktów obejmującej uprawnienie Document Cloud dla przedsiębiorstw lub Document Cloud dla firm. Użytkownik nie będzie mógł już korzystać z usługi Adobe Sign i w związku z tym utraci uprawnienia administratora.

Uwaga:

Jeśli uprawnienia administratora Adobe Sign zostały przydzielone za pomocą konsoli administracyjnej usługi Adobe Sign, można je odebrać, wyłączając opcję administratora konta lub administratora grupy dla tego użytkownika.

Wykorzystanie transakcji i raporty

Serwis Admin Console umożliwia również nabywanie ofert Adobe Sign rozliczanych według liczby transakcji oraz zarządzanie nimi. Transakcje to działania takie jak wysłanie umowy, przesłanie dokumentu do biblioteki, edycja dokumentu w bibliotece oraz utworzenie widgetu.

Wykonaj następującą procedurę, aby sprawdzić statystyki transakcji i wygenerować szczegółowe raporty z wykorzystania produktu Adobe Sign.

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Przegląd i odszukaj kartę Adobe Sign.

  Na karcie tej są wyświetlane ogólne statystyki licencji i transakcji, uzależnione od rodzaju nabytej przed przedsiębiorstwo oferty Adobe Sign. Jeśli kupiono jedną z ofert rozliczanych według liczby transakcji, to na karcie Adobe Sign będzie można sprawdzić, ile transakcji nabyło przedsiębiorstwo. 

  Karta Adobe Sign
 2. Kliknij opcję Zarządzanie usługami Adobe Sign.

  Zostanie uruchomiona aplikacja internetowa Sign. Jeśli sesja logowania nie jest aktywna, zaloguj się, podając swoje dane uwierzytelniające.

 3. Przejdź do sekcji Raporty i kliknij opcję Utwórz nowy raport.

  Tworzenie nowego raportu
 4. Aby wygenerować raport ze szczegółowymi statystykami wykorzystania, dostosuj ustawienia filtrów i kliknij opcję Uruchom raport.

  Uruchamianie raportu
 5. Zostanie wyświetlony raport graficzny zgodny z wybranymi filtrami. Można go wyeksportować do pliku CSV, klikając opcję Eksportuj dane raportu.

  Uwaga:

  Niektóre wykresy nie są dostępne w wersjach językowych innych niż angielska.

  Dane raportu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online