Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie integracjami aplikacji

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   7. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   8. Kivuto — często zadawane pytania
   9. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Integrowanie aplikacji z usługi Adobe Exchange w serwisie Adobe Admin Console oraz zarządzanie sposobem korzystania z tych aplikacji przez użytkowników w przedsiębiorstwie.

Ten dokument jest przeznaczony dla administratorów, którzy zarządzają integracjami aplikacji w serwisie Adobe Admin Console.

Jeśli jesteś twórcą aplikacji, przeczytaj artykuł Rozpoczynanie pracy z narzędziem Adobe Exchange Developer Portal.

Jeśli jako administrator musisz zdefiniować w serwisie Admin Console dostęp programistów korzystających z interfejsów API, zobacz Zarządzanie programistami.

Adobe Exchange

Usługa Adobe Exchange to rynek, na którym programiści mogą przesyłać i rozpowszechniać utworzone przez siebie rozszerzenia. Użytkownicy mogą przeglądać, kupować i pobierać te rozszerzenia, aby uzupełnić możliwości aplikacji Creative Cloud.

Firma Adobe zdaje sobie sprawę, że użytkownicy korzystający z jej aplikacji i usług odnoszą liczne korzyści dzięki produktom dostępnym na tym rynku. Jednak w większości przedsiębiorstw konieczne jest nałożenie restrykcji lub przynajmniej osiągnięcie kontroli nad aplikacjami stosowanymi przez użytkowników. Takie aplikacje często uzyskują dostęp do zasobów użytkownika, które mogą zawierać poufne dane przedsiębiorstwa. Aby zasoby przedsiębiorstwa pozostały bezpieczne, a użytkownicy końcowi korzystali tylko z dozwolonych aplikacji, dostępne będą dla nich tylko te produkty, które administrator zatwierdził w serwisie Admin Console.

Dodawanie integracji aplikacji

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do sekcji Produkty > Integracje aplikacji.

 2. Kliknij opcję Dodaj integracje.

 3. Na ekranie Wybierz integracje aplikacji w kreatorze Dodawanie integracji aplikacji wybierz aplikację, którą chcesz dodać. Można także wyszukać aplikacje w usłudze Adobe Exchange.

  Na ekranie Szczegóły integracji zostaną wyświetlone informacje o wybranej aplikacji.

 4. Po przejrzeniu tych informacji kliknij przycisk Dalej.

 5. Na ekranie Ustaw zasady autoryzacji wybierz odpowiednie zasady określające, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z tej integracji:

  • (Domyślnie) Zezwalaj wszystkim użytkownikom na dostęp do tej integracji aplikacji: Dostęp do aplikacji będą mieć wszyscy użytkownicy, których konta istnieją w systemie Admin Console.
  • Określ, którzy użytkownicy mają dostęp do tej integracji aplikacji: Umożliwia wybranie konkretnych użytkowników lub grup Admin Console mających dostęp do tej aplikacji.
  • Zablokuj dostęp wszystkich użytkowników do tej integracji aplikacji: Uniemożliwia wszystkim dostęp do aplikacji. Opcja przydatna w sytuacji, gdy administrator chce najpierw dodać integrację w serwisie Admin Console, a dopiero później zarządzać dostępem użytkowników.
 6. Jeśli wybrano opcję zezwolenia na dostęp lub zablokowania dostępu wszystkim użytkownikom, to po kliknięciu przycisku Dodaj integrację aplikacji zostanie ona dodana.

  Jeśli jednak użyto opcji udzielenia dostępu do aplikacji tylko określonym użytkownikom lub grupom, to zostanie wyświetlony następujący ekran umożliwiający ich wybranie.

Zasady zarządzania dostępem do integracji aplikacji

Zasadami dostępu można zarządzać w odniesieniu do pojedynczej integracji aplikacji (na przykład aby odebrać wszystkim użytkownikom dostęp do konkretnej aplikacji), jak również w odniesieniu do wszystkich integracji istniejących w przedsiębiorstwie (na przykład w sytuacji, gdy dział informatyczny bada naruszenie bezpieczeństwa i chce tymczasowo zamknąć dostęp wszystkich użytkowników do wszystkich aplikacji).

Zarządzanie zasadami dostępu na poziomie organizacji

 1. Kliknij opcję Szczegóły na górze karty Integracje aplikacji.

  Karta Integracje aplikacji

 2. Można wybrać jedną z następujących zasad dostępu:

  • Zezwalaj użytkownikom na dostęp do dowolnych integracji aplikacji
  • lub Zablokuj dostęp do integracji aplikacji w odniesieniu do wszystkich użytkowników

Zarządzanie poszczególnymi integracjami aplikacji

 1. Otwórz kartę Autoryzacje administratora i kliknij opcję Zarządzaj obok odpowiedniej integracji.

 2. Na ekranie Ustaw zasady autoryzacji wybierz odpowiednie zasady określające, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z tej integracji:

  • (Domyślnie) Zezwalaj wszystkim użytkownikom na dostęp do tej integracji aplikacji: Dostęp do aplikacji będą mieć wszyscy użytkownicy, których konta istnieją w systemie Admin Console.
  • Określ, którzy użytkownicy mają dostęp do tej integracji aplikacji: Umożliwia wybranie konkretnych użytkowników lub grup Admin Console mających dostęp do tej aplikacji.
  • Zablokuj dostęp wszystkich użytkowników do tej integracji aplikacji: Uniemożliwia wszystkim dostęp do aplikacji. Opcja przydatna w sytuacji, gdy administrator chce najpierw dodać integrację w serwisie Admin Console, a dopiero później zarządzać dostępem użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie użytkownikami integracji aplikacji

Administrator może wyświetlić listę integracji, w przypadku których użytkownicy udzielili dostępu do żądanej zawartości Adobe, edytować zasady dostępu, a także dodawać użytkowników do integracji albo ich usuwać.

Integracje aplikacji akceptowane przez użytkownika

Administrator może autoryzować aplikacje, z których wolno korzystać w przedsiębiorstwie. Jednak gdy użytkownik końcowy po raz pierwszy podejmie próbę użycia aplikacji, aplikacja ta poprosi o zgodę. Aplikacje, w odniesieniu do których co najmniej jeden użytkownik udzielił takiej zgody, są wyświetlane na karcie Integracje zaakceptowane przez użytkownika.

Edytowanie zasad dostępu

 1. Na karcie Integracje zaakceptowane przez użytkownika kliknij opcję Zarządzaj zasadami obok odpowiedniej integracji.

 2. Na ekranie Ustaw zasady autoryzacji wybierz odpowiednie zasady określające, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z tej integracji:

  • (Domyślnie) Zezwalaj wszystkim użytkownikom na dostęp do tej integracji aplikacji: Dostęp do aplikacji będą mieć wszyscy użytkownicy, których konta istnieją w systemie Admin Console.
  • Określ, którzy użytkownicy mają dostęp do tej integracji aplikacji: Umożliwia wybranie konkretnych użytkowników lub grup Admin Console mających dostęp do tej aplikacji.
  • Zablokuj dostęp wszystkich użytkowników do tej integracji aplikacji: Uniemożliwia wszystkim dostęp do aplikacji. Opcja przydatna w sytuacji, gdy administrator chce najpierw dodać integrację w serwisie Admin Console, a dopiero później zarządzać dostępem użytkowników.
 3. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie lub usuwanie użytkowników lub grup

 1. Na karcie Integracje zaakceptowane przez użytkownika kliknij opcję Zarządzaj zasadami obok odpowiedniej integracji aplikacji.

  Jeśli uprzednio wybrano opcję Określ, którzy użytkownicy mają dostęp do tej integracji aplikacji, to na ekranie Ustaw zasady autoryzacji trzeba będzie określić listę użytkowników lub grup przypisanych do danej integracji.

 2. Po zakończeniu dodawania lub usuwania użytkowników lub grup kliknij przycisk Zapisz.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto