Podręcznik użytkownika Anuluj

Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   7. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   8. Kivuto — często zadawane pytania
   9. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw — Pojedyncza aplikacja umożliwia wybranie dowolnej z aplikacji dostępnych na licencji „Pojedyncza aplikacja” i przypisanie jej użytkownikom końcowym. Gdy planem Pojedyncza aplikacja zostaną objęte nowe aplikacje, będzie je można przypisać tym użytkownikom bez konieczności podpisywania poprawki do umowy.

Przegląd

Plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw — Pojedyncza aplikacja (zwany planem Pojedyncza aplikacja) jest dostępny dla klientów korzystających z umowy ETLA (Enterprise Term License Agreement). Plan umożliwia wybranie dowolnej aplikacji Creative Cloud z zestawu objętego tą subskrypcją.

W ramach planu Pojedyncza aplikacja można zmienić wybraną aplikację po 30 dniach bez potrzeby modyfikacji umowy. Zapewnia to przedsiębiorstwu elastyczność niezbędną do zaspokajania zmieniających się potrzeb.

Ponadto gdy do planu Pojedyncza aplikacja zostaną dodane nowo wydane produkty, będzie można je od razu przypisać użytkownikom. Skorzystanie z nowej aplikacji nie będzie więc wymagać żadnych poprawek do umowy.

Dodawanie użytkowników

Gdy organizacja nabędzie licencje Pojedyncza aplikacja, na stronie Produkty jej serwisu Adobe Admin Console pojawi się odpowiadająca im karta produktu Pojedyncza aplikacja. Kliknij tę kartę produktu, aby wyświetlić listę domyślnych profilów produktowych.

Domyślne profile produktowe

Domyślny limit we wszystkich profilach produktowych jest ustawiony na zero. Dostosuj limity przydziałów zgodnie z wymaganiami organizacji. Wykonaj poniższe procedury, aby przypisać limity i użytkowników do profilów produktowych.

Uwaga:

Nawet jeśli utworzysz wiele profilów produktowych, na stronie Produkty serwisu Admin Console będzie widoczna tylko jedna karta produktu. Wskazuje ona liczbę licencji wykorzystanych i całkowitą liczbę licencji.

Określanie limitu przydziału

Ustaw limit przydziału, aby przekazać informacje o liczbie licencji wdrażanych za pomocą danego profilu produktowego. Limit ten nie jest monitorowany i stanowi jedynie wskazówkę. Administratorzy mogą w razie potrzeby przypisywać dodatkowe licencje z przekroczeniem limitu.

Wykonaj poniższe kroki, aby określić limity w poszczególnych profilach produktowych:

 1. W serwisie Adobe Admin Console otwórz kartę Produkty i przejdź do panelu produktu Pojedyncza aplikacja.

 2. Wybierz żądany profil produktowy i kliknij opcję Ustawienia pod nazwą profilu. Zostanie wyświetlona domyślna konfiguracja tego profilu produktowego.

 3. Przejdź na kartę Przydział i wpisz liczbę licencji przydzielonych do tego profilu. Można ją będzie później zmienić. W sekcjach Szczegóły i Usługi można także zmodyfikować ustawienia innych opcji.

  Uwaga:

  Chociaż w każdym profilu produktowym można wybrać wiele usług, użytkownicy będą mieli dostęp tylko do tych, które odpowiadają aplikacji zdefiniowanej w tym profilu. Dotyczy to zarówno domyślnych, jak i niestandardowych profilów produktowych.

Tworzenie niestandardowych profilów produktowych

Na początku procedury można wybrać profil produktowy z listy domyślnych profilów dostępnych na karcie Produkty. Można jednak również utworzyć niestandardowe profile.

Taki niestandardowy profil produktowy warto utworzyć wtedy, gdy w organizacji istnieją zespoły potrzebujące podobnych aplikacji, ale różnych usług, lub gdy trzeba przygotować różne profile dla różnych grup użytkowników.

Aby utworzyć niestandardowy profil produktowy, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Adobe Admin Console otwórz kartę Produkty i przejdź do panelu produktu Pojedyncza aplikacja.

 2. Kliknij opcję Nowy profil.

 3. Wybierz produkt tego profilu produktowego, wprowadź jego dane i limit przydziału licencji oraz włącz lub wyłącz wymagane usługi.

  Więcej informacji: Tworzenie profilów produktowych.

  Tworzenie profilu produktowego

  Uwaga:

  Raz wybranego produktu w profilu produktowym nie można już zmienić. Można natomiast modyfikować inne dane profilu oraz przypisanych do niego użytkowników.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Nastąpi powrót do listy profilów produktowych. Będzie na niej wyświetlony utworzony profil.

Przypisywanie użytkowników do profilów produktowych

Po skonfigurowaniu profilów produktowych przypisz poszczególnych użytkowników lub ich grupy do odpowiednich profilów. Instrukcje: Dodawanie użytkowników i grup do profilu produktowego lub usuwanie ich z profilu.

Jeśli użytkownicy są przypisani do starych profilów produktowych Pojedyncza aplikacja, to trzeba będzie zmienić to przypisanie na nowo utworzone profile. Aby zmienić przypisanie użytkowników, wyodrębnij listę użytkowników z każdego ze starych profilów produktowych, a potem dodaj tych użytkowników do odpowiedniego nowego profilu Pojedyncza aplikacja. Następnie usuń użytkowników ze starych produktów profilowych, aby uniknąć wdrożenia nadmiernej liczby licencji. Jeśli zarządzasz użytkownikami za pomocą interfejsu UMAPI, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumencie UMAPI Action Commands.

Jeśli chcesz dodać nowe konta użytkowników do katalogu w Admin Console, zobacz Zarządzanie użytkownikami.

Uwaga:

Użytkownicy otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną, gdy zostaną im przypisane odpowiednie produkty. Użytkownik może bezpośrednio pobrać i zainstalować aplikację Creative Cloud Desktop. Jeśli jednak użytkownicy nie mają uprawnień administracyjnych, to administrator musi utworzyć i wdrożyć pakiety.

Tworzenie i wdrażanie pakietów

Administrator może utworzyć albo pakiet zawierający wszystkie aplikacje stacjonarne Creative Cloud, albo pakiety z konkretnymi aplikacjami odpowiadającymi potrzebom użytkowników. Użytkownicy muszą zalogować się na swoje konto, aby rozpocząć korzystanie z aplikacji i usług.

Więcej informacji o tworzeniu i wdrażaniu pakietów: Tworzenie pakietów licencji imiennych.

Zmiana przypisanej aplikacji

Po upływie pełnego miesiąca od daty bieżącego przydziału można zmienić produkty przypisane użytkownikom i grupom użytkowników. Jeśli ten sam użytkownik jest przypisany do wielu profilów produktowych jednocześnie, zużywa wiele licencji. Aby uniknąć takiej sytuacji, usuń użytkowników lub grupy z bieżącego profilu produktowego, a następnie dodaj ich do nowych profilów odpowiednio do potrzeb.

Użytkownicy otrzymują powiadomienie o usunięciu z jednego profilu produktowego i dodaniu do innego. Natychmiast po usunięciu go z profilu produktowego użytkownik traci dostęp do produktu powiązanego z tym profilem.

Uwaga:

Przeniesienie do innego profilu produktowego jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik pozostawał przypisany do bieżącego profilu przez co najmniej jeden miesiąc.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto