Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu Adobe XD

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   7. Kivuto — często zadawane pytania
   8. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  3. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  4. Ustawienia zasobów
  5. Ustawienia uwierzytelniania
  6. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  7. Ustawienia serwisu Admin Console
  8. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Adobe Asset Link dla XD usprawnia współpracę między twórcami produktów cyfrowych a działem marketingu. Za pomocą rozszerzenia Adobe Asset Link dla XD można przeglądać i przeszukiwać zasoby cyfrowe znajdujące się w systemie Adobe Experience Manager Assets bezpośrednio w aplikacji XD. Zasoby można także pobierać lub przeciągać do obszaru roboczego w programie XD.

Wymagania wstępne

Sprawdź, czy zostały spełnione następujące wymagania:

Wymagania wstępne dotyczące środowiska Creative Cloud

Adobe Experience Manager — wymagania wstępne

Uwaga:

W celu obsługi identyfikatorów Business ID w systemie Experience Manager 6.5 konieczne jest zainstalowanie pakietu serwisowego 11 lub nowszego; natomiast Experience Manager 6.4 wymaga zastosowania najnowszego zbiorczego pakietu poprawek (CFP).

Konfigurowanie rozszerzenia Adobe Asset Link dla XD

Konfigurowanie rozszerzenia Adobe Asset Link na potrzeby grafików to prosta procedura. Wykonaj następujące czynności.

1. Tworzenie grupy użytkowników

W serwisie Adobe Admin Console utwórz niepowtarzalną grupę użytkowników, zawierającą odpowiednie osoby korzystające z aplikacji graficznych. Użytkownicy dodawani do takiej grupy muszą mieć konta Enterprise ID lub Federated ID.  Więcej informacji. Musisz mieć uprawnienia administracyjne do tworzenia grup użytkowników.

2. Konfigurowanie systemu Experience Manager Assets

Aby w aplikacji XD zapewnić użytkownikom dostęp do zasobów cyfrowych przechowywanych w systemie Experience Manager Assets, skonfiguruj i zoptymalizuj system Adobe Experience Manager Assets. Więcej informacji.

3. Instalowanie rozszerzenia Adobe Asset Link do programu XD

Pobierz rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD z Menedżera wtyczek XD (w programie XD wybierz polecenie Wtyczki > Odkryj wtyczki). Rozszerzenie zostanie pobrane w postaci pliku XDX. Dwukrotnie kliknij plik pakietu, aby zainstalować to rozszerzenie. Po zainstalowaniu zamknij program XD, a następnie uruchom go ponownie. Otwórz rozszerzenie Adobe Asset Link dla XD za pomocą panelu Wtyczki, a następnie wprowadź adres URL systemu Adobe Experience Manager Assets. Plik storage.json w katalogu ustawień wtyczki zostanie automatycznie zmodyfikowany zgodnie z podanym tu adresem URL.

Następuje automatyczne nawiązanie połączenia z uprawnionymi środowiskami Experience Manager Assets jako Cloud Service lub Adobe Experience Manager Assets Essentials. Domyślnie we wtyczce jest wyświetlane pierwsze routowane środowisko oparte na chmurze.

Korzystanie z rozszerzenia Adobe Asset Link do programu Adobe XD

Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD jest teraz gotowe do użycia. Utwórz lub otwórz projekt lub prototyp w programie Adobe XD. Przejdź na panel Wtyczki i otwórz rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD.

Użyj tego rozszerzenia, aby wyszukiwać, przeglądać, przeciągać i pobierać zasoby.

Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu Adobe XD

Wyszukiwanie i przeglądanie zasobów

Gdy otworzysz rozszerzenie Adobe Asset Link dla XD, w jego panelu będą widoczne wszystkie pliki i foldery, do których masz prawo do odczytu. Panel ten umożliwia również wyszukiwanie i przeglądanie zasobów cyfrowych przechowywanych w systemie Experience Manager Assets, a także na Twoim koncie Creative Cloud.

 • Aby wyszukać zasoby, foldery lub kolekcje, wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter. Zakres wyszukiwania jest domyślnie ustawiony na wartość „Wszystko”, co oznacza wyszukiwanie globalne. Zostaną więc wyświetlone wszystkie zasoby, foldery i kolekcje w systemie Experience Manager Assets, które spełniają kryteria wyszukiwania — a nie tylko pozycje z bieżącej lokalizacji. Zasoby zapisane na koncie Creative Cloud Assets są zwracane w osobnej sekcji poniżej.
 • Aby przyspieszyć wyszukiwanie i uzyskać bardziej sprecyzowane wyniki, można wyszukiwać bezpośrednio w danym folderze lub kolekcji. Najpierw przejdź do najniższego folderu lub kolekcji, które zawierają poszukiwany obiekt. Następnie zmień opcję na liście rozwijanej po lewej stronie pola wyszukiwania, wybierając odpowiednio „W folderze” lub „W kolekcji”. Opcje na tej liście zmieniają się dynamicznie w zależności od lokalizacji.
 • Aby zamknąć wyniki, wybierz ikonę [X] w polu wyszukiwania. Spowoduje to powrót do lokalizacji przeglądanej przed wyszukiwaniem. Można również ręcznie usunąć tekst i nacisnąć klawisz Enter.
 • Aby wrócić do wyższego poziomu w hierarchii zawartości, skorzystaj ze ścieżki obok opcji Wewnątrz. Rozwijaną listę na panelu rozszerzenia Adobe Asset Link do programu XD można uaktywnić, naciskając klawisze Shift + B; a następnie należy wybrać odpowiednią pozycję za pomocą klawiszy strzałek. Aby wybrać lokalizację, naciśnij klawisz Enter.

Podobnie jak w przypadku zasobów własnych, podczas wyszukiwania i przeglądania są wyświetlane wszystkie obrazy Adobe Stock umieszczone w systemie Experience Manager Assets — niezależnie od tego, czy została wykupiona licencja na obraz. Obrazy Adobe Stock są wyświetlane w tym samym folderze, w którym zostały umieszczone w systemie Experience Manager Assets, wraz z wszelkimi zasobami własnymi.

Obrazy, na które nie masz licencji, są wyświetlane z oficjalnym znakiem wodnym Adobe Stock. Licencjonowane obrazy Adobe Stock nie zawierają znaków wodnych. Każdy obraz Adobe Stock zawiera odniesienie do usługi Adobe Stock w nazwie pliku oraz ikonę Adobe Stock.

Przeciąganie zasobów

Aby skorzystać z zasobu, przeciągnij go z panelu rozszerzenia Adobe Asset Link do programu XD na obszar kompozycji. Do dokumentu zostanie dodana kopia zasobu.

Przeciągać można tylko obrazy w takich formatach, jakie obsługuje funkcja importowania w programie XD. Listę obsługiwanych formatów podano w tym dokumencie.

Uwaga:

Aby zaimportować typy plików, takie jak PSD i AI, których nie można przeciągnąć do obszaru roboczego w programie XD, pobierz pliki z panelu Adobe Asset Link. Następnie użyj polecenia Plik>Otwórz, aby przenieść pliki do obszarów roboczych.

Pobieranie zasobów

Z systemu Experience Manager Assets można pobrać kopię zasobu. Otwórz menu kontekstowe zasobu w panelu rozszerzenia Adobe Asset Link dla XD i wybierz opcję Pobierz. Plik zostanie zapisany w domyślnym folderze pobierania.

Zarządzanie środowiskami

Po uruchomieniu rozszerzenia Adobe Asset Link for XD następuje automatyczne połączenie ze środowiskiem Experience Manager, do którego masz uprawnienie dostępu (dotyczy to tylko środowisk w chmurze). Jeśli masz uprawnienia do wielu środowisk, panel Adobe Asset Link for XD wyświetla listę wszystkich tych środowisk w widoku Zarządzanie środowiskami.

W zależności od tego, gdzie przechowywane są Twoje zasoby, możesz przełączać się między środowiskami. Możesz modyfikować właściwości aktywnego środowiska. Możesz również dodać więcej środowisk lub usunąć środowisko Experience Manager z panelu Adobe Asset Link for XD.

Otwieranie widoku ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKAMI

Aby wyświetlić widok Zarządzanie środowiskami, wybierz opcję Zarządzaj środowiskami z menu panelu Adobe Asset Link for XD.

W widoku Zarządzanie środowiskami wyświetlana jest lista środowisk Experience Manager dodanych do panelu Adobe Asset Link for XD ze wskazaniem, czy użytkownik jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do danego środowiska. Obok środowisk, do których obecnie uzyskujesz dostęp, wyświetlany jest znacznik wyboru.

Widok Zarządzanie środowiskami

PRZEŁĄCZANIE ŚRODOWISK

Aby przełączyć się na inne środowisko Experience Manager, otwórz menu kontekstowe środowiska docelowego i wybierz opcję Przełącz środowiska.

MODYFIKOWANIE ŚRODOWISKA

Nazwę i adres URL każdego ze środowisk Experience Manager dodanych do panelu Adobe Asset Link for XD można modyfikować. Otwórz menu kontekstowe środowiska docelowego i wybierz opcję Modyfikuj. Zmień nazwę i adres URL środowiska, a następnie wybierz przycisk Zapisz. Wprowadzona zmiana zostanie odzwierciedlona w widoku Zarządzanie środowiskami.

DODAWANIE ŚRODOWISKA

Dodawać można takie środowiska, które administrator skonfigurował dla Ciebie w pliku ustawień panelu Adobe Asset Link for XD podczas jego instalowania. 

Aby dodać nowe środowisko, wybierz przycisk + w widoku Zarządzanie środowiskami.

W oknie dialogowym Dodawanie środowiska określ nazwę i adres URL środowiska Experience Manager. Następnie wybierz opcję Zapisz.

Uwaga:

Aby mieć możliwość dodania określonego środowiska Experience Manager, musisz mieć do niego uprawnienia dostępu.

Nowe środowisko zostanie wyświetlone w widoku Zarządzanie środowiskami.

USUWANIE ŚRODOWISKA

Jeśli środowisko Experience Manager nie jest już potrzebne, można je usunąć. Otwórz menu kontekstowe środowiska, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję Usuń.

W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Usuń. Nowe środowisko zostanie usunięte z widoku Zarządzanie środowiskami.

Uwaga:

Z panelu Adobe Asset Link nie można usunąć środowiska Experience Manager, które jest aktualnie używane. Opcja Usuń nie jest wyświetlana w menu kontekstowym środowiska aktywnego.

Znane problemy

Poniżej zebrano znane problemy z rozszerzeniem Adobe Asset Link do programu XD:

 • Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD nie filtruje zasobów w formacie EPS, ponieważ program XD nie obsługuje tego formatu.
 • W systemie macOS program XD dopuszcza tylko połączenia https:// z instancjami systemu Experience Manager Assets — połączenia http:// nie są obsługiwane. Jako że rozwiązanie Experience Manager domyślnie używa adresu HTTP, należy użyć narzędzia nGrok, aby zdefiniować mapowanie na wdrożenie localhost.
 • Przy próbie uzyskania dostępu do instancji rozwiązania Experience Manager, do której użytkownik nie ma niezbędnych uprawnień, może pojawić się błąd Nieosiągalny adres URL środowiska. Aby dowiedzieć się, jak udzielić uprawnień w rozwiązaniu Experience Manager, zobacz Zarządzanie kontrolą dostępu użytkowników w repozytorium Experience Manager.
 • Użytkownicy programu XD nie mogą przeciągać do niego zasobów w niektórych formatach graficznych z rozszerzenia Adobe Asset Link dla XD, mimo iż zasoby te są wyświetlane przez rozszerzenie. Z rozszerzenia do programu XD można przeciągać tylko obrazy w formatach obsługiwanych przez ten program. Formaty PSD i AI są obsługiwane w programie XD. Nie można jednak przeciągnąć tych plików z rozszerzenia Adobe Asset Link do obszarów roboczych. Listę obsługiwanych formatów podano w tym dokumencie.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto