Jeśli korzystasz z przestrzeni dyskowej Adobe dla biznesu, to Twoja organizacja jest właścicielem kont użytkowników i powiązanej z nimi zawartości. Gdy użytkownik odchodzi z organizacji (lub gdy jego konto jest z jakiegoś powodu usuwane), można odzyskać zasoby zapisane w folderach tego użytkownika i przenieść je na inną osobę. Procedurę tę wykonuje się w serwisie Adobe Admin Console.

Folder usuniętego użytkownika jest przenoszony na stronę Użytkownicy nieaktywni na karcie Przestrzeń dyskowa (Admin Console > karta Przestrzeń dyskowa). Zasoby tego użytkownika można przekazać innej osobie. Wszystkie zasoby są dodawane do skompresowanego archiwum. Odsyłacz do pobrania tego pliku jest wysyłany do wyznaczonego odbiorcy pocztą elektroniczną.

Odzyskiwanie zasobów podczas usuwania użytkownika

Gdy usuwasz konto użytkownika, który miał zasoby zapisane w przydzielonej mu przestrzeni dyskowej Adobe dla biznesu, system wyświetla opcję umożliwiającą odzyskanie zasobów tego użytkownika.

 1. W serwisie Admin Console zaznacz konto użytkownika, które chcesz usunąć. Więcej informacji: Usuwanie użytkowników.

  Jeśli wybierzesz wielu użytkowników, a niektórzy z nich nie korzystali z przestrzeni dyskowej, to na ekranie zostaną wyświetlone osobne listy użytkowników z przestrzenią do odzyskania i bez takiej przestrzeni.

 2. Z tej listy wybierz jedną z następujących opcji i kliknij przycisk Dalej.

  • Przenieś zawartość teraz: Zawartość folderu zostanie przesłana pocztą elektroniczną do wyznaczonego użytkownika. Jeśli wybierzesz tę opcję, podaj adres e-mail wyznaczonego użytkownika, który otrzyma zawartość. Może to być adres e-mail dowolnego typu konta w organizacji: Federated ID, Enterprise ID lub Adobe ID.
  • Przenieś zawartość później: Zawartość folderu pozostanie na karcie Nieaktywny użytkownik, dopóki nie zostanie trwale usunięta.
  • Trwale usuń zawartość: Folder jest trwale usuwany bez możliwości pobrania zawartości.

  Jeśli usuwasz użytkowników za pomocą operacji zbiorczych, określ opcje przesyłania w pliku CSV w odniesieniu do każdego użytkownika. Jeśli te opcje nie są określone, to będzie stosowana opcja domyślna: Przenieś zawartość później.

  Przenoszenie zasobów
 3. Na stronie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń użytkowników.

  Jeśli wybierzesz opcję Przenieś zawartość teraz, to użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z odsyłaczem do pobierania skompresowanego archiwum. Każde takie skompresowane archiwum może mieć wielkość do 5 GB, uzależnioną od całkowitej wielkości zasobów przechowywanych w folderze użytkownika. Dotarcie wiadomości e-mail może trochę potrwać, co zależy właśnie od wielkości zasobów.

  Jeśli wybierzesz opcję Przenieś zawartość później, możesz przejść na kartę Nieaktywni użytkownicy, aby odzyskać zasoby.

  Uwaga:

  Jeśli odzyskiwanie zasobów zakończy się niepowodzeniem, to administratorzy otrzymają wiadomość e-mail. Dostępne są następujące opcje, uzależnione od etapu tej procedury:

  • Jeśli nie powiedzie się wysyłanie wiadomości e-mail, udostępnij folder nieaktywnego użytkownika, aby ponownie zainicjować wysyłanie.
  • Jeśli nie powiedzie się tworzenie skompresowanego archiwum, dodaj ponownie użytkownika i przypisz go do profilu produktowego z uprawnieniami do przestrzeni dyskowej, a następnie jeszcze raz rozpocznij całą procedurę.

Odzyskiwanie zawartości z folderów nieaktywnego użytkownika

 1. Przejdź na kartę Przestrzeń dyskowa i kliknij pozycję użytkownika na liście Nieaktywni użytkownicy. Zostanie otwarte okienko szczegółów folderu.

  Wybieranie nieaktywnego użytkownika
 2. Kliknij opcję ...  i wybierz polecenie Edytuj dostęp do folderu.

  Edytowanie dostępu do obrazu
 3. Podaj adres e-mail wyznaczonego użytkownika i kliknij opcję Dodaj. Może to być adres e-mail dowolnego typu konta w organizacji: Federated ID, Enterprise ID lub Adobe ID.

 4. Kliknij opcję Zapisz, aby zakończyć tę procedurę.

  Wyznaczeni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z odsyłaczem umożliwiającym pobranie skompresowanych archiwów. Każde takie skompresowane archiwum może mieć wielkość do 5 GB, uzależnioną od całkowitej wielkości zasobów przechowywanych w folderze użytkownika. Dotarcie wiadomości e-mail może trochę potrwać, co zależy właśnie od wielkości zasobów.

Pobieranie udostępnionych plików

Wyznaczeni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z odsyłaczem umożliwiającym pobranie skompresowanych archiwów.

Jeśli oryginalne zasoby są duże, system może utworzyć wiele archiwów do pobrania. Każde takie skompresowane archiwum będzie mieć wielkość maksymalnie 5 GB. Wiadomość e-mail jest wysyłana po utworzeniu wszystkich archiwów, więc może minąć trochę czasu, zanim wyznaczony użytkownik ją otrzyma.

Wiadomość e-mail umożliwiająca pobranie pliku

Skompresowane archiwum zawiera zsynchronizowane zasoby, które należały do użytkownika, w tym pliki, biblioteki i dokumenty w chmurze. Można wypakować te pliki i przesłać je do własnych folderów w przestrzeni dyskowej Creative Cloud. Więcej informacji: Zarządzanie przeniesionymi zasobami.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online