Podręcznik użytkownika Anuluj

Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które mają już licencje Creative Cloud, Document Cloud oraz Acrobat nabyte w ramach umowy ETLA (Enterprise Term License Agreement) lub programu Value Incentive Plan (VIP) i przechodzą na inny program nabywczy lub typ licencji.

Uwaga:

Jeśli w organizacji zmieni się typ licencji, użytkownicy końcowi muszą się wylogować z produktów lub usług Adobe, a potem zalogować ponownie z użyciem tych samych danych logowania, aby móc kontynuować pracę.

W przypadku produktów stacjonarnych, takich jak Photoshop, Acrobat lub Illustrator, skorzystaj z opcji „Wyloguj się” i „Zaloguj się” w menu Pomoc. W serwisie Adobe.com skorzystaj z ikony w prawym górnym rogu, aby się wylogować, a następnie ponownie zalogować.

 • Klienci korzystający z umowy ETLA powinni pozostawić okres co najmniej 30 dni, przez który licencje na produkty będą się nakładać.
  Aby zapewnić ciągły dostęp do aplikacji i usług Adobe, przeprowadź migrację przed datą rocznicy. Szczegółowe informacje na temat wygaśnięcia umowy ETLA omówiono w tym artykule
 • Klienci korzystający z programu VIP powinni nabyć licencje przed datą rocznicy umowy i przypisać je przed zakończeniem okresu odnawiania dla obecnego okresu subskrypcji VIP.
 • Klienci korzystający z programów CLP lub TLP mogą przejść z licencji Acrobat lub Creative Suite opartych na numerach seryjnych na licencje imienne, wykonując następujące instrukcje migracji.

Obecni uczestnicy programu VIP, którzy nabyli plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Acrobat (dla przedsiębiorstwa) w ramach tego programu mogą szybko przypisać licencje w okresie odnawiania, korzystając z funkcji Szybkie przypisanie licencji. Z funkcji Szybkie przypisanie licencji mogą skorzystać klienci spełniający następujące kryteria:

 • Produkty są takie same.
  1. Trwa okres odnawiania licencji klienta (30 dni przed i po dacie rocznicy umowy VIP).
  2. Zamawiane produkty dla przedsiębiorstw to artykuły o nowych kodach SKU, które stanowią ekwiwalent produktów w wersji dla zespołów używanych w bieżącym okresie.
  3. Zamawiana liczba licencji dla przedsiębiorstw jest taka sama lub większa od liczby obecnych licencji dla zespołów.
 • Produkty mają wyższą wartość.
  1. Trwa okres odnawiania licencji klienta.
  2. Zamawiane produkty dla przedsiębiorstw to artykuły o nowych kodach SKU stanowiące produkty o „wyższej wartości” w stosunku do produktów dla zespołów używanych w obecnym okresie.
  3. Zamawiana liczba licencji dla przedsiębiorstw jest taka sama lub większa od liczby obecnych licencji dla zespołów.
 • Opcja szybkiego przypisywania licencji nie będzie dostępna w następujących sytuacjach:
  • Liczba zamawianych licencji dla przedsiębiorstw jest mniejsza niż obecna liczba licencji dla zespołów.
  • Zamówienie obejmuje produkty dla przedsiębiorstw o „wyższej wartości” od istniejących produktów dla zespołów, jednak liczba zamawianych licencji dla przedsiębiorstw jest mniejsza od obecnej liczby licencji zespołowych.
  • Jeśli zamówienie obejmuje produkty różnego typu — dla zespołów i dla przedsiębiorstw — niezależnie od liczby produktów.
  • Jeśli klient nabył już produkty dla zespołów i dla przedsiębiorstw przed okresem odnawiania.
  • Jeśli w nowym zamówieniu użyto kodów artykułów odpowiadających odnowieniu produktów dla przedsiębiorstw.
  • Jeśli zamówienie na produkty dla przedsiębiorstw złożono z tytułu umowy VIP o innym numerze.
  • Jeśli są obecnie używane produkty dla zespołów, które nie mają swoich odpowiedników w wersji dla przedsiębiorstw.

Po przetworzeniu zamówienia przedsiębiorstwa w Adobe klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i instrukcjami.

W wiadomości zostanie podana data, do której trzeba przenieść użytkowników z licencji zespołowych na licencje dla przedsiębiorstw w serwisie Admin Console, aby nie utracili dostępu.

W serwisie Admin Console administrator zostanie poproszony o przydzielenie licencji za pomocą funkcji Szybkie przypisanie licencji.

Potwierdź liczbę licencji do przypisania.

Potwierdź, że wycofywane licencje na produkty zespołowe są zgodne z nowo przypisywanymi licencjami dla przedsiębiorstw. 

Po zakończeniu procesu migracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Z serwisu Admin Console można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Użytkownicy nie utracą dostępu do produktu, jeśli migracja zostanie zakończona przed upływem terminu podanego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

Uwaga:

Funkcja Szybkie przypisanie licencji nie migruje kont użytkowników, dla których w serwisie Admin Console istnieją zaproszenia oczekujące na akceptację.

Posługując się szablonem CSV (do pobrania z serwisu Admin Console), można przypisać użytkownikom licencje w ramach operacji wsadowej. Jest to scenariusz przeznaczony dla:

 • klientów VIP, którzy nie spełniają kryteriów funkcji Szybkie przypisanie licencji;
 • klientów VIP, którzy muszą przypisać użytkownikom licencje poza właściwym dla nich okresem odnawiania.
 1. Po uzyskaniu dostępu do serwisu Admin Console i dodaniu posiadanych licencji przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. W prawym górnym rogu strony Użytkownicy kliknij przycisk . Z rozwijanej listy wybierz polecenie Edytuj dane użytkowników, używając pliku CSV.

 3. W oknie dialogowym Edytuj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników.

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Wprowadź odpowiednie przypisania licencji w pobranym pliku CSV. Następnie przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Edytuj użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Po zakończeniu procesu migracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Z serwisu Admin Console można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

Jeśli korzystasz obecnie z subskrypcji VIP i przenosisz użytkowników na umowę ETLA, skorzystaj z następującej procedury zbiorczej migracji:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do organizacji, do której należą użytkownicy subskrypcji VIP.

 2. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 3. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 4. Przejdź do organizacji ETLA, do której chcesz przenieść użytkowników VIP.

 5. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 6. Kliknij opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 7. Kliknij opcję Pobierz szablon CSV.

  Skopiuj użytkowników VIP z pliku pobranego w kroku 3 i dodaj ich do pliku CSV pobranego w tym kroku.

 8. Prześlij zaktualizowany plik CSV.

Gdy użytkownicy zostaną dodani do organizacji ETLA, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Z konsoli można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Jeśli korzystasz obecnie z subskrypcji ETLA i przenosisz użytkowników na umowę VIP, skorzystaj z następującej procedury zbiorczej migracji:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do organizacji, do której należą użytkownicy subskrypcji ETLA.

 2. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 3.  

   

  Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

 4. Przejdź do organizacji VIP, do której chcesz przenieść użytkowników ETLA.

 5. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 6. Kliknij opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 7. Kliknij opcję Pobierz szablon CSV.

  Skopiuj użytkowników ETLA/VIP z pliku pobranego w kroku 3 i dodaj ich do pliku CSV pobranego w tym kroku.

 8. Prześlij zaktualizowany plik CSV.

Gdy użytkownicy zostaną dodani do organizacji VIP, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Z konsoli można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?