Niniejszy dokument jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które mają już licencje Creative Cloud, Document Cloud oraz Acrobat DC nabyte w ramach umowy ETLA (Enterprise Term License Agreement) lub programu Value Incentive Plan (VIP) i przechodzą na inny program nabywczy lub typ licencji.

Uwaga:

Jeśli w organizacji zmieni się typ licencji, użytkownicy końcowi muszą się wylogować z produktów lub usług Adobe, a potem zalogować ponownie z użyciem tych samych danych logowania, aby móc kontynuować pracę.

W przypadku produktów stacjonarnych, takich jak Photoshop, Acrobat lub Illustrator, skorzystaj z opcji „Wyloguj się” i „Zaloguj się” w menu Pomoc. W serwisie Adobe.com skorzystaj z ikony w prawym górnym rogu, aby się wylogować, a następnie ponownie zalogować.

Aby uniknąć przerwy w dostępie użytkowników końcowych do produktów, należy przypisać im licencje w serwisie Adobe Admin Console przed upływem bieżącego okresu obowiązywania subskrypcji VIP.

 • Klienci korzystający z umowy ETLA powinni pozostawić okres co najmniej 30 dni, przez który licencje na produkty będą się nakładać.
 • Klienci korzystający z programu VIP powinni nabyć licencje przed datą rocznicy umowy i przypisać je przed zakończeniem okresu odnawiania dla obecnego okresu subskrypcji VIP.
 • Klienci korzystający z programów CLP lub TLP mogą przejść z licencji Acrobat lub Creative Suite opartych na numerach seryjnych na licencje imienne, wykonując następujące instrukcje migracji.

Obecni uczestnicy programu VIP, którzy nabyli plan Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Acrobat DC (dla przedsiębiorstwa) w ramach tego programu mogą szybko przypisać licencje w okresie odnawiania, korzystając z funkcji Szybkie przypisanie licencji. Z funkcji Szybkie przypisanie licencji mogą skorzystać klienci spełniający następujące kryteria:

 • Produkty są takie same.
  1. Trwa okres odnawiania licencji klienta (30 dni przed i po dacie rocznicy umowy VIP).
  2. Zamawiane produkty dla przedsiębiorstw to artykuły o nowych kodach SKU, które stanowią ekwiwalent produktów w wersji dla zespołów używanych w bieżącym okresie.
  3. Zamawiana liczba licencji dla przedsiębiorstw jest taka sama lub większa od liczby obecnych licencji dla zespołów.
 • Produkty mają wyższą wartość.
  1. Trwa okres odnawiania licencji klienta.
  2. Zamawiane produkty dla przedsiębiorstw to artykuły o nowych kodach SKU stanowiące produkty o „wyższej wartości” w stosunku do produktów dla zespołów używanych w obecnym okresie.
  3. Zamawiana liczba licencji dla przedsiębiorstw jest taka sama lub większa od liczby obecnych licencji dla zespołów.
 • Opcja szybkiego przypisywania licencji nie będzie dostępna w następujących sytuacjach:
  • Liczba zamawianych licencji dla przedsiębiorstw jest mniejsza niż obecna liczba licencji dla zespołów.
  • Zamówienie obejmuje produkty dla przedsiębiorstw o „wyższej wartości” od istniejących produktów dla zespołów, jednak liczba zamawianych licencji dla przedsiębiorstw jest mniejsza od obecnej liczby licencji zespołowych.
  • Jeśli zamówienie obejmuje produkty różnego typu — dla zespołów i dla przedsiębiorstw — niezależnie od liczby produktów.
  • Jeśli klient nabył już produkty dla zespołów i dla przedsiębiorstw przed okresem odnawiania.
  • Jeśli w nowym zamówieniu użyto kodów artykułów odpowiadających odnowieniu produktów dla przedsiębiorstw.
  • Jeśli zamówienie na produkty dla przedsiębiorstw złożono z tytułu umowy VIP o innym numerze.
  • Jeśli są obecnie używane produkty dla zespołów, które nie mają swoich odpowiedników w wersji dla przedsiębiorstw.

Po przetworzeniu zamówienia przedsiębiorstwa w Adobe klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem i instrukcjami:

potwierdzenie zamówienia

W wiadomości zostanie podana data, do której trzeba przenieść użytkowników z licencji zespołowych na licencje dla przedsiębiorstw w serwisie Admin Console, aby nie utracili dostępu.

W serwisie Admin Console administrator zostanie poproszony o przydzielenie licencji za pomocą funkcji Szybkie przypisanie licencji.

Przegląd licencji dla przedsiębiorstw

Potwierdź liczbę licencji do przypisania.

Przeniesienie licencji

Potwierdź, że wycofywane licencje na produkty zespołowe są zgodne z nowo przypisywanymi licencjami dla przedsiębiorstw. 

Potwierdzenie przeniesienia

Po zakończeniu procesu migracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

przypisanie licencji

Z serwisu Admin Console można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Użytkownicy nie utracą dostępu do produktu, jeśli migracja zostanie zakończona przed upływem terminu podanego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

Uwaga:

Funkcja Szybkie przypisanie licencji nie migruje kont użytkowników, dla których w serwisie Admin Console istnieją zaproszenia oczekujące na akceptację.

Posługując się szablonem CSV (do pobrania z serwisu Admin Console), można przypisać użytkownikom licencje w ramach operacji wsadowej. Jest to scenariusz przeznaczony dla:

 • klientów VIP, którzy nie spełniają kryteriów funkcji Szybkie przypisanie licencji;
 • klientów VIP, którzy muszą przypisać użytkownikom licencje poza właściwym dla nich okresem odnawiania.
 1. Po uzyskaniu dostępu do serwisu Admin Console i dodaniu posiadanych licencji przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. W prawym górnym rogu strony Użytkownicy kliknij przycisk . Z rozwijanej listy wybierz polecenie Edytuj dane użytkowników, używając pliku CSV.

 3. W oknie dialogowym Edytuj użytkowników (CSV) kliknij przycisk Pobierz szablon CSV i wybierz opcję Aktualna lista użytkowników.

  Dodaj użytkowników (CSV)

  Opis pól w pobranym pliku podano w sekcji Format pliku CSV.

 4. Wprowadź odpowiednie przypisania licencji w pobranym pliku CSV. Następnie przeciągnij zaktualizowany plik CSV do okna dialogowego Edytuj użytkowników (CSV), po czym kliknij przycisk Prześlij.

  Po zakończeniu procesu migracji zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

  zakończenie edycji użytkowników

Z serwisu Admin Console można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

Jeśli korzystasz obecnie z subskrypcji VIP i przenosisz użytkowników na umowę ETLA, skorzystaj z następującej procedury zbiorczej migracji:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do organizacji, do której należą użytkownicy subskrypcji VIP.

 2. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 3. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

  export-user-list
 4. Przejdź do organizacji ETLA, do której chcesz przenieść użytkowników VIP.

 5. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 6. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 7. Kliknij opcję Pobierz szablon CSV.

  Skopiuj użytkowników VIP z pliku pobranego w kroku 3 i dodaj ich do pliku CSV pobranego w tym kroku.

 8. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Dodaj użytkowników (CSV). Następnie prześlij zaktualizowany plik CSV.

 9. Prześlij zaktualizowany plik CSV.

Gdy użytkownicy zostaną dodani do organizacji ETLA, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Dodano użytkowników

Z konsoli można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Jeśli korzystasz obecnie z subskrypcji ETLA i przenosisz użytkowników na umowę VIP, skorzystaj z następującej procedury zbiorczej migracji:

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console i przejdź do organizacji, do której należą użytkownicy subskrypcji ETLA.

 2. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 3. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Eksportuj listę użytkowników do pliku CSV.

  export-user-list
 4. Przejdź do organizacji VIP, do której chcesz przenieść użytkowników ETLA.

 5. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 6. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu strony Użytkownicy i wybierz opcję Dodaj użytkowników (CSV).

 7. Kliknij opcję Pobierz szablon CSV.

  Skopiuj użytkowników ETLA/VIP z pliku pobranego w kroku 3 i dodaj ich do pliku CSV pobranego w tym kroku.

 8. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Dodaj użytkowników (CSV). Następnie prześlij zaktualizowany plik CSV.

 9. Prześlij zaktualizowany plik CSV.

Gdy użytkownicy zostaną dodani do organizacji VIP, otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Dodano użytkowników

Z konsoli można pobrać raport z wynikami, aby zweryfikować, czy zostały przypisane wszystkie licencje.

Następnie można zaplanować indywidualną sesję wprowadzającą ze specjalistą Adobe, aby poznać wszystkie możliwości oferowane przez serwis Admin Console, takie jak Role administracyjne oraz Identyfikatory.

W artykule Rozwiązywanie problemów ze zbiorowym przesyłaniem danych użytkowników podano porady pomocne w przypadku problemów z przesyłaniem zbiorczym w serwisie Admin Console.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online