Udskyde et dokument til udskrivning af booklets

Med funktionen Udskriv booklet kan du oprette udskriftsopslag til professionel udskrivning. Hvis du f.eks. redigerer en booklet på 8 sider, vises siderne i fortløbende rækkefølge i layoutvinduet. Med udskriftsopslag kan side 2 imidlertid placeres ved siden af side 7, sådan at de to sider, når de udskrives på samme ark og foldes og samles, ender i den rigtige rækkefølge.

Udskyde et dokument til udskrivning af booklets
Sider vises i rækkefølge i layout-vinduet, men udskrives i en anden rækkefølge sådan, at de ligger korrekt, når de bliver foldet og indbundet

Processen til oprettelse af udskriftsopslag fra layoutopslag kaldes udskydning. Når du udskyder sider, kan du ændre indstillinger for at justere mellemrum mellem sider, margener, beskæring og krybning. Layoutet i InDesign-dokumentet påvirkes ikke, fordi udskydningen håndteres i udskriftsstrømmen. Ingen af siderne i dokumentet bliver flyttet eller roteret.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com demonstrerer Udskrivning af hæfter fra printeren til din computer.

Bemærk:

Du kan ikke oprette et nyt dokument på baggrund af de indførte sider. Hvis dokumentet indeholder flere sidestørrelser, kan du desuden ikke bruge Udskriv booklet til at indføre et dokument.

 1. Vælg Filer > Udskriv booklet.
 2. Hvis et printerformat har de ønskede indstillinger, skal du vælge det i menuen Udskriftsformat.

  Hvis du vil bruge udskriftsindstillingerne (som vist i dialogboksen Udskriv) i det aktuelle dokument, skal du vælge Aktuelle dokumentindstillinger i menuen Udskriftsformat.

 3. Hvis du ikke vil have hele dokumentet udskudt, skal du vælge Udsnit i området Opsætning og angive, hvilke sider der skal medtages i udskydningen.

  Brug bindestreger til at adskille fortløbende sidetal og kommaer til enkelte sidetal. Hvis du f.eks. skriver 3-7, 16, udskydes siderne 3 til og med 7 samt side 16.

  Bemærk:

  Hvis du har delt dokumentet i sektioner med sidetal, skal du indtaste sektionssidetallene (f.eks. Sek2:11) i feltet Udsnit.

 4. Hvis du vil ændre indstillinger for f.eks. printermærker og farveoutput, skal du klikke på Udskriftsindstillinger. Foretag de nødvendige ændringer i indstillingerne ved hjælp af indstillingerne til venstre, og klik på OK.
 5. Angiv andre relevante indstillinger for opsætning af booklet i dialogboksen Udskriv booklet, og klik på Udskriv.

Bemærk:

Antallet af sider i en booklet er altid et multiplum af fire. Hvis du udskriver på en PDF-printer, indsættes der tomme sider i PDF-filen for at oprette en booklet.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://goo.gl/S6UUj">
SHSUWatkins

Typer af booklets

Du kan vælge mellem tre typer udskydning: 2 pr. ark, nikkelhæftning, 2 pr. ark, bundet og Fortløbende.

2 pr. ark, nikkelhæftning

Opretter 2-siders udskriftsopslag side om side. Disse udskriftsopslag egner sig til udskrivning på begge sider, sætvis udskrivning, foldning og hæftning. InDesign tilføjer evt. nødvendige tomme sider i slutningen af det færdige dokument. Indstillingerne Mellemrum mellem sider, Beskær mellem sider og Signaturstørrelse er nedtonet, når 2 pr. ark, nikkelhæftning er valgt.

Udskriv booklet udskyder sider på basis af indstillingen Indbinding. Hvis dokumentet har en Højre mod venstre-indstilling for Indbinding, udskyder Udskriv booklet siderne i henhold til denne. Vælg Filer > Dokumentopsætning for at vise dokumentets Indbinding-indstilling.

Typer af booklets
Hvis du opretter et udskriftsopslag til et sort-hvid nyhedsbrev på 24 sider med formatet 2 pr. ark, nikkelhæftning, giver det 12 opslag.

2 sider pr. ark, trådløs indbinding

Opretter 2-siders udskriftsopslag side om side, der passer i den angivne signaturstørrelse. Disse udskriftsopslag egner sig til udskrivning på begge sider, klipning og indbinding til et omslag med tape. Hvis antallet af sider, der skal udskydes, ikke kan deles jævnt af signaturstørrelsen, tilføjer InDesign tomme sider efter behov bagest i det færdige dokument.

2 pr. ark, bundet delt i fire signaturer
2 pr. ark, bundet delt i fire signaturer

Hvis en booklet har farveomslag og sort-hvide sider, kan du oprette to separate udskydninger fra samme dokument: Et til forsiden, indvendig forside, indvendig bagside og bagside samt et til de 24 sider inden i bookletten. For at fremstille farvesignaturen skal du klikke på Udsnit i området Sider i området Opsætning og skrive 1-2, 27-28 (eller de relevante sektionssidetal). For at fremstille de sort-hvide sider i bookletten skal du skrive 3-26 i tekstboksen Udsnit.

28-siders booklet med farveomslag
28-siders booklet med farveomslag

A. Farvesignatur til omslag B. Sort-hvid inderside 

Fortløbende

Opretter et panel på to, tre eller fire sider, som egner sig til et foldehæfte eller en brochure. Indstillingerne Beskær mellem sider, Kryb og Signaturstørrelse er nedtonet, når en Fortløbende-indstilling er valgt.

Hvis du f.eks. vil oprette udskriftsopslag til en traditionel trefolds-brochure med seks paneler, skal du vælge 3 pr. ark, fortløbende. Du er måske vant til at oprette trefolds-brochurer som en enkelt side med tre forskellige spalter. Med InDesign-udskydning kan du blot oprette sider, der svarer til størrelsen på hvert panel.

3 pr. ark, fortløbende
3 pr. ark, fortløbende

Indstillinger for afstand, beskæring og margener ved udskrivning af booklets

Du kan ændre følgende indstillinger i området Opsætning i dialogboksen Udskriv booklet.

Mellemrum mellem sider

Angiver mellemrummet mellem sider (højre side af venstre side og venstre side af højre side). Du kan angive en værdi for Mellemrum mellem sider for alle typer booklets med undtagelse af Nikkelhæftning.

For dokumenter af typen Bundet er mindsteværdien for Mellemrum mellem sider bredden på krybningsværdien, hvis du foretager indkrybning (med en negativ værdi). Hvis du opretter signaturer manuelt (hvis der f.eks. er forskellige papirer i samme dokument), kan du indtaste en værdi for Mellemrum mellem sider for at angive en startkrybning for opslag, der tilhører forskellige signaturer.

Beskær mellem sider

Angiver, hvor meget plads der bruges til at få sideelementer til at gå ind i mellemrummet i opskriftsopslagsformater af typen Bundet. Denne indstilling kaldes sommetider kryds.) Feltet accepterer værdier mellem 0 og halvdelen af værdien i Mellemrum mellem sider. Denne indstilling kan kun angives, når 2 pr. ark, bundet er valgt.

Krybning

Angiver, hvor meget plads der er nødvendig for at give plads til papirtykkelse og foldning for hver signatur. I det fleste tilfælde er det bedst at angive en negativ værdi for at skabe en skub-ind-effekt. Du kan angive krybning for booklet-typerne 2 pr. ark, nikkelhæftning og 2 pr. ark, bundet. (Se Forstå krybning.)

Signaturstørrelse

Angiver antallet af sider i hver signatur til dokumenter af typen 2 pr. ark, bundet. Hvis antallet af sider, der skal udskydes, ikke går lige op i værdien af Signaturstørrelse, tilføjes tomme sider efter behov bagest i dokumentet.

Juster automatisk for at tilpasse mærker og beskæringer

Lader InDesign beregne margenerne for at give plads til beskæringer og andre indstillinger for kontrolmærke, der aktuelt er angivet. Felterne under Margener er nedtonet, når denne indstilling er valgt, men de viser de faktiske værdier, som vil blive brugt for at tilpasse mærker og beskæringer. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, kan du justere margenværdierne manuelt.

Margener

Angiver, hvor meget plads der er omkring det aktuelle udskriftsopslag efter tilskæring. Hvis du vil angive individuelle værdier for Top, Bund, Venstre og Højre, skal du fjerne markeringen af Juster automatisk for at tilpasse mærker og beskæringer og øge værdierne for at indsætte ekstra plads udover standardmærker og -beskæringer. (Hvis du reducerer værdierne, kan resultatet blive fritlægning af mærker og beskæringer). Du kan angive margenværdier for alle typer af bookletudskrivning.

Udskriv tomme printeropslag

Hvis antallet af sider, der skal udskydes, ikke går lige op i værdien for Signaturstørrelse, tilføjes tomme sider eller opslag bagest i dokumentet. Brug denne indstilling for at angive, om disse tomme opslag bagest i dokumentet skal udskrives. Bemærk, at udskrivning af andre tomme sider i dokumentet styres med indstillingen Udskriv tomme sider i dialogboksen Udskriv.

Forstå krybning

Krybning angiver den afstand, sider flyttes fra ryggen, for at give plads til papirtykkelse og foldning i dokumenter af typen Nikkelhæftning og Bundet. InDesign opfatter "omslaget" i det færdige arbejde som det yderste udskriftsopslag, mens "midtersiden" opfattes som det inderste udskriftsopslag. Betegnelsen ark repræsenterer to udskriftsopslag: forsiden af arket og bagsiden af arket. Krybningsintervallet beregnes ved at dele den angivne krybningsværdi med det samlede antal ark og trække én fra.

Når du angiver en positiv krybningsværdi, justeres midtersiden ikke, men siderne i de ydre ark flyttes væk fra ryggen. Når du angiver en negativ krybning, justeres forsiden ikke, men siderne på de indre ark flyttes ind mod ryggen.

Et InDesign-dokument på 16 sider kunne f.eks. give otte udskriftsopslag eller fire ark. Forsiden af første ark består af det første udskriftsopslag (side 16 og 1), mens bagsiden af første ark består af det andet udskriftsopslag (side 2 og 15).

Hvis krybningsværdien i dette eksempel er 24 punkter (antallet er overdrevet for klarheds skyld), bliver krybningsintervallet 8 punkter pr. ark (24 delt med 3). Den mængde krybning, der anvendes på det inderste ark, bliver 24 punkter, den mængde krybning, der anvendes på det tredje ark, bliver 16 punkter, og den mængde krybning, der anvendes på det andet ark, bliver 8 punkter. Der anvendes ingen krybning på det første yderste ark.

Krybningsmængden for hvert nye ark formindskes med krybningsintervallet. Kort sagt flyttes hver side på det inderste ark 12 punkter (halvdelen af krybningsværdien på 24 punkter for dette ark) væk fra ryggen, hver side af det tredje ark flyttes 8 punkter (halvdelen af krybningsværdien på 16 punkter for dette ark) væk fra ryggen, og hver side på det andet ark flyttes 4 punkter (halvdelen af krybningsværdien på 8 punkter for dette ark) væk fra ryggen.

Få vist skærmversion af eller vise en oversigt over bookletudskrivning

Området Skærmversion i dialogboksen Udskriv booklet gør det muligt at se farveminiaturer af de udskriftsopslag, der er oprettet af dit valgte udskydningsformat. Du kan også se de kontrolmærker, du har angivet i dialogboksen Udskriv.

 1. Vælg Filer > Udskriv booklet.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Skærmversion i venstre side af dialogboksen. Klik på scrollepilene for at bladre gennem udskriftsopslagene. Klik på venstre scrollepil for at gå baglæns fra opslag til opslag. Du kan også trække i scrolleboksen for at gå til et andet udskriftsopslag.

  • Klik på Oversigt i venstre side af dialogboksen Udskriv booklet for at få vist en oversigt over aktuelle bookletindstillinger. Nederst i området Oversigt skal du kontrollere, om der er nogen modstridende indstillinger.

Bemærk:

Hvis du klikker på Udskriftsindstillinger og ændrer indstillingerne i dialogboksen Udskriv, kan du se virkningen af de ændrede indstillinger i skærmversionsområdet.

Foretage fejlfinding i forbindelse med bookletudskrivning

Vær opmærksom på disse problemer, som skal løses, når du udskriver booklets.

Du kan ikke oprette et nyt dokument

Du kan desværre ikke oprette et nyt InDesign-dokument med de indførte sider. Du kan udskrive det indførte dokument eller oprette en PDF-fil.

Tomme sider medtages ikke

Du kan tilføje tomme sider midt i et dokument for at sikre dig, at der er sider nok til hvert printeropslag. Med, hvis siderne ikke indeholder tekst eller objekter, kan de blive ignoreret, og der tilføjes ekstra sider i slutningen af dokumentet. Du kan sikre dig, at de tomme sider, du har tilføjet, bliver medtaget i det indførte dokument, ved at klikke på Udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv booklet og derefter vælge Udskriv tomme sider og klikke på OK.

Udskrivning af dobbeltsidede sider uden en dupleksprinter

Brug indstillingerne Kun ulige sider og Kun lige sider i enten Adobe Acrobat eller InDesign. Når det ene sæt er udskrevet, skal du vende siderne, lægge dem i printeren og udskrive resten af siderne. For at få de bedste resultater kan du udskrive et testdokument for at se, hvilken retning og rækkefølge siderne skal føjes til printeren i.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online