Hvis du vil oprette indhold i diasshowstil, der kan afspilles i Flash Player, kan du eksportere til enten SWF eller FLA. Hovedforskellen består i, at SWF-filer er klar til at blive vist og ikke kan redigeres, mens FLA-filer skal redigeres i Adobe Flash Professional for at kunne blive vist i Adobe Flash Player.

SWF

En eksporteret SWF-fil er klar til at blive vist i Adobe Flash Player og kan indeholde interaktive elementer som f.eks. sideovergange, hyperlinks, film, lydklip, animation og navigationsknapper.

FLA

En eksporteret FLA-fil indeholder kun visse interaktive elementer. FLA-filen kan åbnes i Flash Pro, hvor du eller en Flash-udvikler kan tilføje avancerede effekter inden eksporten til SWF.

Eksport til Flash
Eksport til Flash

A. Eksport direkte til SWF B. Eksport til FLA for at redigere i Flash Professional 

Oprette interaktive SWF-filer (Flash) til internettet

Når du eksporterer til SWF, opretter du en interaktiv fil, der er klar til at blive vist i Adobe Flash Player eller en webbrowser. SWF-filen kan indeholde knapper, sideovergange, film- og lydfiler, animation og hyperlinks, som er tilføjet i InDesign. Eksport til SWF er velegnet til fremstilling af et interaktivt diasshow eller en bog, der er baseret på et InDesign-dokument.

Hvis du vil redigere dokumentet i Flash Pro, før du opretter SWF-filen, skal du eksportere til FLA i stedet for SWF. Se Oprettelse af FLA-filer til internettet.

SWF-eksport
SWF-eksport

A. Dokument i InDesign før SWF-eksport B. Interaktiv SWF-fil i webbrowser 
 1. Opret eller rediger InDesign-dokumentet for at klargøre det til Flash-eksport. Du kan se flere oplysninger om opsætning af dokumentet til eksport under Problemer med eksport til Flash.

  • Tilføj navigationsknapper, som brugerne kan benytte til at gå fra side til side i den eksporterede SWF-fil. Du kan oprette knapper ved at tegne et objekt og konvertere det til en knap i panelet Knapper (vælg Vindue > Interaktiv > Knapper). Du kan også bruge panelet Eksempelknapper til at trække foruddefinerede navigationsknapper ind i dokumentet. Se Oprettelse af knapper.

  • Brug panelet Sideovergange (vælg Vindue > Interaktiv > Sideovergange) til at tilføje sideovergange som f.eks. vifter eller opløsninger. Når du eksporterer til SWF, kan du også vælge indstillingen Medtag interaktivt sidekrøl, som giver brugerne mulighed for at trække i et sidehjørne for at blade videre.

  • Brug panelet Animation (vælg Vindue > Interaktiv > Animation) til at tilføje forudindstillinger af bevægelser. Se Animation.

 2. Hvis du vil eksportere dokumentet til SWF-format, skal du vælge Filer > Eksporter

 3. Vælg Brug InDesign-dokumentnavn som outputfilnavn, hvis du ønsker, at den eksporterede fil får samme navn som navnet på dokumentet fra næste eksport.

 4. Vælg Flash Player (SWF) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

 5. Angiv indstillingerne i dialogboksen Eksporter SWF, og klik derefter på OK. Se SWF-eksportindstillinger.

Når du eksporterer en SWF-fil, oprettes der separate HTML- og SWF-filer. Hvis SWF-filen indeholder film eller lydklip, oprettes mappen Resources også. Når du vil overgive eller overføre filerne til internettet, skal du sørge for at sende alle elementer.

SWF-eksportindstillinger

Følgende indstillinger vises på fanerne Generelt og Avanceret i dialogboksen Eksporter SWF.

Eksporter

Angiv, om den aktuelle markering, alle sider i dokumentet eller et sideudsnit skal medtages. Valg af Markering er især nyttigt, hvis du vil gemme den eksporterede SWF-fil til brug i en eksporteret PDF-fil. Hvis du vælger Udsnit, skal du angive et udsnit som f.eks. 1-7, 9 for at udskrive side 1 til 7 og side 9. Se Angivelse af sider til udskrivning.

Generer HTML-fil

Vælg denne indstilling for at generere en HTML-side til afspilning af SWF-filen. Denne indstilling er særligt anvendelig til hurtig visning af en skærmversion af SWF-filen i webbrowseren.

Vis SWF efter eksport

Vælg denne indstilling for at afspille SWF-filen i den webbrowser, du bruger som standard. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du opretter en HTML-fil.

Størrelse (pixels)

Angiv, om SWF-filen skal skaleres efter en bestemt procentangivelse, tilpasses størrelsen på en skærm, som du angiver, eller tilpasses en bestemt bredde og højde, som du angiver.

Baggrund

Angiv, om baggrunden i SWF-filen skal være gennemsigtig eller bruge den aktuelle papirfarve fra panelet Farveprøver. Hvis du vælger Gennemsigtig, deaktiveres indstillingerne Sideovergange og Interaktivt sidekrøl.

Interaktivitet og medier

Vælg Medtag alle for at gøre film, lyde, knapper og animationer interaktive i den eksporterede SWF-fil. Vælg Kun udseende for at medtage den normale tilstand af knapper og filmplakater som statiske elementer. Hvis Kun udseende er valgt, eksporteres animationer, som de vises i layoutet på eksporttidspunktet. Kun udseende vælges, hvis du vælger Samkopier gennemsigtighed i panelet Avanceret.

Sideovergange

Angiv én sideovergang, som skal anvendes på alle sider under eksport. Hvis du bruger panelet Sideovergange til at angive overgange, skal du vælge indstillingen Fra dokument for at bruge disse indstillinger.

Medtag interaktivt sidekrøl

Hvis denne indstilling er valgt, kan brugere, der afspiller SWF-filen, vende en side ved at trække i et hjørne af siden på samme måde, som når man blader i en rigtig bog.

Billedhastighed

Høje billedhastigheder giver jævne animationer, men kan øge filstørrelsen. Ændring af billedhastigheden påvirker ikke afspilningens varighed.

Tekst

Angiv indstillinger for output af InDesign-tekst. Vælg Klassisk Flash-tekst, hvis outputtet skal være tekst, der kan søges i. Denne indstilling giver den mindste filstørrelse. Vælg Konverter til konturer, hvis outputteksten skal være en række udjævnede, lige linjer, svarende til en konvertering af teksten til konturer. Vælg Konverter til pixel for at indsætte outputtekst i et bitmapbillede. Tekst, der er konverteret til pixel, kan se takket ud, når der zoomes ind på den.

Rasterer sider

Denne indstilling konverterer alle InDesign-sideelementer til bitmap. Valg af denne indstilling medfører, at SWF-filen bliver større, og at sideelementer muligvis ser takkede ud, når der zoomes ind på dem.

Samkopier gennemsigtighed

Denne indstilling fjerner dynamisk gennemsigtighed fra SWF-filen og bevarer det gennemsigtige udseende. Når denne indstilling er valgt, fjernes imidlertid al interaktivitet fra den eksporterede SWF-fil.

Komprimering

Vælg Automatisk for at overlade det til InDesign at vælge den bedste kvalitet til farvebilleder og gråtonebilleder. Denne indstilling giver et tilfredsstillende resultat for de fleste filers vedkommende. Valg af JPEG (med tab) er velegnet til gråtone- og farvebilleder. JPEG-komprimering sker med tab, hvilket vil sige, at der fjernes billeddata, og billedkvaliteten forringes muligvis. Reduktionen af filstørrelsen sker dog på en sådan måde, at datatabet bliver så ubetydeligt som muligt. JPEG-komprimering er forbundet med eliminering af data, hvilket resulterer i kraftigt reducerede filstørrelser. Hvis du vælger PNG (uden tab), eksporteres filen uden datatab i forbindelse med komprimeringen.

Bemærk:

Hvis du bemærker nedsat billedkvalitet i gennemsigtige billeder, når du eksporterer til SWF-format, skal du vælge PNG (uden tab) for at forbedre kvaliteten.

JPEG-kvalitet

Angiver mængden af detaljer i det eksporterede billede. Jo højere kvaliteten er, desto større er filen. Denne indstilling er nedtonet, hvis du vælger PNG (uden tab) i forbindelse med komprimering.

Opløsning

Angiv opløsningen af bitmapbilleder i den eksporterede SWF-fil. Det er især vigtigt at vælge en høj opløsning, hvis brugerne skal have mulighed for at zoome ind på pixelbaseret indhold i den eksporterede SWF-fil. Valg af en høj opløsning kan øge filstørrelsen markant.

Oprettelse af FLA-filer til internettet

Når du eksporterer et InDesign-dokument til FLA-filformat, kan du åbne filen og redigere indholdet i Adobe Flash® CS5 Professional. Eksport til FLA i InDesign CS5-format erstatter XFL-eksport i InDesign CS4. Brug skrivemiljøet i Flash til at redigere eller tilføje video, lyd, animation og kompleks interaktivitet.

Hvis du vil eksportere InDesign-dokumentet direkte til et format, der kan åbnes direkte i en webbrowser, skal du bruge SWF-formatet i stedet for FLA. Se Oprette interaktive SWF-filer (Flash) til internettet.

FLA-eksport
FLA-eksport

A. Dokument i InDesign før FLA-eksport B. FLA-fil, der er åbnet i Flash Pro 
 1. Opret eller rediger InDesign-dokumentet for at klargøre det til Flash-eksport. Du kan se flere oplysninger om opsætning af dokumentet til eksport under Problemer med eksport til Flash.

 2. Hvis du vil eksportere dokumentet til FLA-format, skal du vælge Filer > Eksporter. Vælg Flash CS5 Professional (FLA) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).

 3. Angiv indstillingerne i dialogboksen Eksporter Flash CS5 Professional (FLA), og klik derefter på OK. Du kan se oplysninger om eksportindstillingerne under FLA-eksportindstillinger.

 4. Åbn den eksporterede FLA-fil i Flash Professional.

FLA-eksportindstillinger

Følgende indstillinger vises i dialogboksen Eksporter Flash CS5 Professional (FLA).

Eksporter

Angiv, om den aktuelle markering, alle sider i dokumentet eller et sideudsnit skal medtages. Hvis du vælger Udsnit, skal du angive et udsnit som f.eks. 1-7, 9 for at udskrive side 1 til 7 og side 9. Se Angivelse af sider til udskrivning.

Rasterer sider

Denne indstilling konverterer alle InDesign-sideelementer til bitmap. Valg af denne indstilling bevirker, at FLA-filen bliver større, og at sideelementer muligvis ser takkede ud, når der zoomes ind på dem.

Samkopier gennemsigtighed

Hvis du vælger denne indstilling, sammenkopieres alle objekter med gennemsigtighed. Sammenkopierede objekter kan være svære at animere i Adobe Flash Pro.

Størrelse (pixel)

Angiv, om FLA-filen skal skaleres efter en bestemt procentsats, tilpasses størrelsen på en skærm, som du angiver, eller tilpasses en bestemt bredde og højde, som du angiver.

Interaktivitet og medier

Vælg Medtag alle for at medtage film, lyde, knapper og animationer i den eksporterede FLA-fil. Hvis dokumentet indeholder et objekt med flere tilstande, konverteres det til et filmklipsymbol, hvor hver tilstand vises i et separat billede på tidslinjen.

Vælg Kun udseende for at medtage den normale tilstand af knapper og filmplakater som statiske elementer. Hvis Kun udseende er valgt, eksporteres animationer, som de vises i layoutet på eksporttidspunktet. Kun udseende vælges, hvis du vælger Samkopier gennemsigtighed.

Tekst

Angiv indstillinger for output af InDesign-tekst. Vælg Flash TLF-tekst for at udnytte fordelen ved det store udvalg af rammeattributter for tekstlayout i Flash Professional. Hvis denne indstilling er valgt, kan du vælge Indsæt diskrete orddelingspunkter for at tillade orddeling. Vælg Klassisk Flash-tekst, hvis outputtet skal være tekst, der kan søges i. Denne indstilling giver en beskeden filstørrelse. Vælg Konverter til konturer, hvis outputteksten skal være en række udjævnede, lige linjer, svarende til en konvertering af teksten til konturer. Vælg Konverter til pixel for at indsætte outputtekst i et bitmapbillede. Tekst, der er konverteret til pixel, kan se takket ud, når der zoomes ind på den.

Komprimering

Vælg Automatisk for at overlade det til InDesign at vælge den bedste kvalitet til farvebilleder og gråtonebilleder. Denne indstilling giver et tilfredsstillende resultat for de fleste filers vedkommende. Valg af JPEG (med tab) er velegnet til gråtone- og farvebilleder. JPEG-komprimering sker med tab, hvilket vil sige, at der fjernes billeddata, og billedkvaliteten forringes muligvis. Reduktionen af filstørrelsen sker dog på en sådan måde, at datatabet bliver så ubetydeligt som muligt. JPEG-komprimering er forbundet med eliminering af data, hvilket resulterer i kraftigt reducerede filstørrelser. Hvis du vælger PNG (uden tab), eksporteres filen uden datatab i forbindelse med komprimeringen.

JPEG-kvalitet

Angiver mængden af detaljer i det eksporterede billede. Jo højere kvaliteten er, desto større er filen. Denne indstilling er nedtonet, hvis du vælger PNG (uden tab) i forbindelse med komprimering.

Opløsning

Angiv opløsningen af bitmapbilleder i den eksporterede FLA-fil. Det er især vigtigt at vælge en høj opløsning, hvis brugerne skal have mulighed for at zoome ind på pixelbaseret indhold. Valg af en høj opløsning kan øge filstørrelsen markant.

Problemer med eksport til Flash

Når du opretter InDesign-dokumenter til SWF- eller FLA-output, skal du tage hensyn til følgende faktorer.

Problemer med dokumentopsætning

Hvordan InDesign-sider konverteres

Når du eksporterer til SWF eller FLA, omdannes InDesign-opslag til separate klip på en tidslinje på samme måde som dias i et diasshow. Alle opslag knyttets sammen i en ny overordnet ramme. I Flash Player kan du bevæge dig rundt i opslagene i det eksporterede dokument ved hjælp af piletasterne eller de interaktive knapper.

Bemærk:

Hvis du skal oprette et dokument til internettet, skal du vælge Web i menuen Gengivelse i dialogboksen Nyt dokument.

Sidestørrelse

Når du opretter et dokument, kan du vælge en bestemt opløsning, f.eks. 800 x 600, i menuen Sidestørrelse i dialogboksen Nyt dokument. Du kan også tilpasse skaleringen eller opløsningen af den eksporterede SWF- eller FLA-fil under eksporten.

Interaktivitetsfunktioner

Eksporterede SWF og FLA-filer kan indeholde knapper, sideovergange, hyperlinks, animation og mediefiler.

Knapper

I en eksporteret SWF- eller FLA-fil er særligt knapperne Næste side og Forrige side nyttige til styring af afspilningen i Flash Player. Visse handlinger, som understøttes i interaktive PDF-filer, har dog ingen effekt i Flash Player. Når du vælger en handling i panelet Knapper, må du ikke vælge en indstilling i sektionen Kun PDF.

Bemærk:

Du kan tilføje navigationsknapper, der er forudformateret med handlingerne Gå til næste side og Gå til forrige side. Vælg Eksempelknapper i menuen i panelet Knapper. Se Tilføjelse af en knap fra panelet Eksempelknapper.

Sideovergange

Alle sideovergange understøttes i Flash Player. Ud over sideovergange, der vises, når du vender siden, kan du medtage et interaktivt sidekrøl i eksporten, som gør det muligt at vende sider ved at trække i et af hjørnerne på siden.

Hyperlinks

Opret lænker til websteder eller til andre sider i dokumentet. Hyperlinks brydes i FLA-filer.

Film- og lydklip

Film- og lydklip medtages i en eksporteret SWF-fil, hvis de har et understøttet format som f.eks. SWF, FLV, F4V og MP4 til filmklip og MP3 til lydklip.

Når du eksporterer til FLA, medtages kun plakatbilledet i FLA-filen. Understøttede mediefiler vises i en ressourcemappe, der gemmes på samme placering som den eksporterede FLA-fil.

Konverteringsproblemer

Farve

SWF- og FLA-filer bruger RGB-farve. Når et dokument eksporteres til SWF eller FLA, konverterer InDesign alle farverum (f.eks. CMYK og LAB) til sRGB. InDesign konverterer specialfarver til tilsvarende RGB-procesfarver.

Du kan undgå uønskede farveskift i illustrationer, der indeholder tekst med gennemsigtighed, ved at vælge Rediger > Farverum for gennemsigtighedsblanding > Dokumentets RGB. Du kan undgå uønskede farveskift i billeder med gennemsigtighed ved at undlade at bruge komprimering med tab under eksporten.

Tekst

Når du eksporterer til SWF eller FLA, kan du angive, om tekstoutput skal være Flash-tekst eller konverteres til konturer eller pixel. Tekst, der eksporteres som klassisk Flash-tekst, kan fortsat redigeres fuldt ud, hvis FLA-filen åbnes i Adobe Flash CS5 Professional. Det er også muligt at søge efter teksten i webbrowsere, hvis teksten gemmes som SWF-filer.

Billeder

Når du eksporterer billeder til SWF eller FLA, kan du skifte indstillingerne for billedkomprimering, JPEG-kvalitet og opløsning under eksporten.

Et billede, der indsættes flere gange i et InDesign-dokument, gemmes som et enkelt billedelement med en delt placering, når det eksporteres til FLA. Bemærk, at et stort antal vektorbilleder i InDesign-dokumentet kan medføre problemer med ydeevnen i den eksporterede fil.

Du kan reducere filstørrelsen ved at indsætte billeder, der gentages, på mastersider i stedet for at kopiere og indsætte billederne. Hvis det samme billede indsættes flere gange i dokumentet uden omdannelse eller beskæring, eksporteres der kun en enkelt kopi af billedfilen i FLA-filen. Billeder, som kopieres og indsættes, behandles som separate objekter.

En indsat Illustrator-fil behandles som standard som et enkelt billede i FLA-filen. Til gengæld oprettes der mange individuelle objekter i forbindelse med en Illustrator-fil, der kopieres og sættes ind. Du opnår det bedste resultat, hvis du indsætter Illustrator-billedet som en PDF-fil i stedet for at kopiere billedet og sætte det ind fra Illustrator. Når du kopierer og sætter ind, oprettes der flere kurver, som kan redigeres.

Bemærk:

Du kan sikre, at Illustrator-objekter sættes ind som et enkelt objekt og ikke som en samling små vektorer, ved at ændre indstillingerne. Under indstillingerne for Filhåndtering og Udklipsholder i Illustrator skal vælge indstillingen PDF og fravælge indstillingen AICB (ingen understøttelse af gennemsigtighed). Under indstillingerne for Håndtering af Udklipsholder i InDesign skal du vælge både Foretræk PDF ved indsættelse og Kopier PDF til Udklipsholder.

Gennemsigtighed

Før du eksporterer til SWF, skal du kontrollere, at gennemsigtige objekter ikke overlapper eventuelle interaktive elementer, f.eks. knapper eller hyperlinks. Hvis et objekt med gennemsigtighed overlapper et interaktivt element, går interaktiviteten muligvis tabt i forbindelse med eksporten. Det er muligvis en god ide at samkopiere gennemsigtighed, før du eksporterer til FLA.

I nogle tilfælde kan valg af en komprimering med tab reducere kvaliteten af billeder med gennemsigtighed. Vælg PNG (uden tab) under eksporten for at forbedre kvaliteten.

3D-attributter

3D-attributter understøttes ikke i de eksporterede SWF- og FLA-filer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online