Witte overdruk | Illustrator CC

Illustraties die in Illustrator zijn gemaakt, kunnen witte objecten met onbedoelde overdruk hebben. Dit wordt pas zichtbaar bij voorvertoningen van de afdruk of afdrukscheidingen. Dit leidt tot vertragingen in het productieproces en mogelijk moet het afdrukken opnieuw worden uitgevoerd. Hoewel Illustrator een melding geeft wanneer er overdruk wordt toegepast op een wit object, zijn er scenario's waarin witte overdruk kan worden toegepast zonder dat de gebruiker dit merkt. Bijvoorbeeld:

In deze versie van Illustrator kunt u witte overdruk verwijderen met de optie Witte overdruk verwijderen in de dialoogvensters Documentinstellingen en Afdrukken. Deze optie is in beide dialoogvensters standaard ingeschakeld. Als de optie Witte overdruk verwijderen niet is geselecteerd in het dialoogvenster Documentinstellingen, kan dit worden overschreven door deze optie in het dialoogvenster Afdrukken te selecteren.

Scenario 1

Een object met overdruk wordt geselecteerd en er wordt vervolgens een nieuw object met een witte vulling/streek geselecteerd. In dit scenario worden de vormgevingskenmerken van de eerder geselecteerde objecten gekopieerd naar het nieuwe object, wat betekent dat er overdruk wordt toegepast op het object met een witte vulling.

Scenario 2

Een niet-wit object met overdruk wordt gewijzigd in een object met een witte vulling.
Om dit probleem op te lossen, worden de overdrukkenmerken verwijderd uit witte objecten tijdens handelingen zoals afdrukken of opslaan naar EPS of PDF. Hierdoor kunnen gebruikers afdrukken en uitvoer gebruiken, zonder dat ze hoeven te controleren op witte overdruk in illustraties en dit dus ook niet meer hoeven te corrigeren. Deze benadering is het beste voor de meeste scenario's, zoals verouderde illustraties, nieuwe illustraties en niet-witte objecten waarop overdruk wordt toegepast als ze wit worden gemaakt.

De optie Witte overdruk in uitvoer onderdrukken in het dialoogvenster Documentinstellingen (links) en in het dialoogvenster Afdrukken (rechts)
De optie Witte overdruk in uitvoer onderdrukken in het dialoogvenster Documentinstellingen (links) en in het dialoogvenster Afdrukken (rechts)

Deze handeling is niet van invloed op witte objecten met steunkleuren met overdruk. Dit is alleen van invloed op de opgeslagen bestanden of de uitvoer van een Illustrator-bestand. Deze instelling heeft bovendien geen invloed op illustraties.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account