Brukerveiledning Avbryt

Veiledning for hurtiginstallasjon

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Velkommen til veiledningen for hurtiginstallasjon for Adobe Acrobat Sign!

I denne veiledningen finner du de anbefalte første trinnene for å konfigurere kontoen for Adobe Acrobat Sign og klargjøre for sending av transaksjoner.

Nedenfor er det to faner: én for brukere av systemet og en annen for kontoadministratorer. På hver av fanene finner du en liste over funksjoner som kan konfigureres, og til høyre for funksjonsnavnet tjenestenivåene de gjelder for.

Vi anbefaler at alle brukere konfigurerer den personlige brukeren først, og hvis du også er kontoadministrator, går du videre til Admin-fanen og konfigurerer kontoinnstillingene.

Merk:

Enkeltkontoer er kontoer med enkeltlisens, så enkeltbrukere er også kontoadministrator som standard.

Brukere

Når du logger på Acrobat Sign for første gang, må du bruke litt tid på å se gjennom dine personlige brukeropplysninger. Disse opplysningene brukes i flere maler, så det er viktig å passe på at de er riktig.

 • Hold markøren over navnet ditt øverst til høyre for å åpne menyen, og klikk deretter på Min profil
Min profil

Profilsiden viser verdiene som Acrobat Sign vil bruke ved tilpassing av transaksjonene dine. Følgende er spesielt viktig:

 • Ditt fulle navn – Brukes i e-postkommunikasjon og for standard typografisk signatur.
 • Stillingstittelen din – fylles automatisk ut hvis du har en stillingstittel å fylle ut.
 • Ditt firmanavn – Fylles automatisk ut hvis du har et Firma-felt å fylle ut. Dette bør være firmaets fulle juridiske navn..
 • Tidssone – Klokkeslett-/datostempel vil gjengis i din tidssone for bedre forståelse under rapportkjøring.

Hvis du vil justere noe av innholdet, klikker du på Rediger profil, utfører de nødvendige endringene og lagrer deretter endringene.

Acrobat Sign gir mulighet for tre signaturstiler, avhengig av dine personlige behov eller forretningsbehov:

 • Skriptliknende skrift: Standardverdien og den foretrukne stilen for øyeblikket. Det brukes en skrifttype på navnet ditt for å gi inntrykk av en håndskrevet signatur.

Hvis dette alternativet er ditt valg, kreves det ingen eksplisitt konfigurasjon..

Oppgi signaturen din

Tilpassede signaturer

Opprett din egen unike signatur ved å gå til Personlige preferanser > Min signatur.

Klikk på Opprett-knappen for å åpne signaturpanelet og velge metoden for å lage signaturen:

 • Biometrisk: Lag signaturen din med en mus, en pekepenn eller fingeren!  Du får det beste resultatet ved å lage signaturen med fingeren på et nettbrett.
  • Mobil -alternativet lar deg sende signaturen fra enheten du i øyeblikket arbeider på, til en berøringsaktivert telefon.
 • Signaturbilde: Hvis du har et faktisk bilde av signaturen din, kan du laste det opp til systemet og Acrobat Sign bruker bildet som signaturen din når du signerer.

Klikk på Bruk når du har laget en signatur.

Min signatur

For erfarne brukere som virkelig vil ha kontroll over transaksjonene, kan du bruke tidsmilepæler som kan utløse en e-post til innboksen eller et varsel som kan leveres i en rapport.

Gå til Personlige preferanser > Mine varsler for å komme til siden for varsler.

Mine varsler

Noen korte definisjoner:

 • Hendelser: Handlinger som utføres på transaksjoner (sending, visning, signering og så videre).
 • Varsler: Forventede handlinger som ikke utføres innenfor et angitt tidsrom (ikke vist innen åtte timer, vist men ikke signert innen tre timer og så videre).

Hendelser og varsler kan konfigureres til å varsle på to måter. Du kan velge ingen av delene, en av dem eller begge deler ved å merke av konfigureringsalternativene. Disse alternativene er:

 • E-post: Valg av dette alternativet betyr at du mottar en e-postmelding hver gang hendelsen finner sted eller varselet utløses. Dette alternativet kan oppleves litt som søppelpost, avhengig av volumet, så vi anbefaler at du tar hensyn til e-postvolumet når du aktiverer dette alternativet.
 • Hendelse: Hendelser flagges for å vises på Hjem-fanen (under Hendelser/varsler), og vil bli tatt med i rapporter du lager på siden for hendelser/varsler.

Legg også merke til at det er to faner for disse hendelsene/varslene.

 • Mine hendelser/varsler er et sett av alternativer for transaksjoner der du er avsender.
 • Delte hendelser/varsler er innstillingene til en annen bruker-ID som har delt kontoen sin med deg. Gå til Personlige preferanser > Delte hendelser/varsler for å konfigurere Delte hendelser/varsler.

 

Rapporteringen kan konfigureres nederst på siden, slik at det sendes et sammendrag av hendelsene du har merket av for, og at rapporten kan sendes én gang i uken, hver arbeidsdag eller hver dag i uken. 

Tjenestenivåene Business og Enterprise lar brukere lage en tilpasset bunntekst, som en signaturfil i e-post.

Hvis alternativet er aktivert av kontoadministratoren, kan du angi det ved å gå til Personlige preferanser > Min e-postbunntekst.

 • Hvis alternativet ikke vises, kan kontoadministratoren aktivere det på konto- eller gruppenivå.

Denne bunnteksten plasseres nær bunnen av transaksjonsmeldingene, men over eventuelle bunntekst på kontonivå:

Konfigurer din personlige bunntekst

Lese og signere e-post – fullt merket

Det er to standardalternativer for språk som kan angis:

 • Min språkpreferanse – Bestemmer standardspråket når du mottar e-postmeldinger, samt språket som brukes i navigering på skjermen..
 • Signeringsspråk – bestemmer standardspråket som brukes i e-postmeldinger og instruksjoner på skjermen for mottakere utenfor Acrobat Sign-kontoen.
Naviger til språkpreferanser

Administratorer

Velkommen, administratorer!

Sannsynligvis har konfigureringen av den personlige bruker-ID-en gått bra, og du er klar for de store avgjørelsene som gjelder hele kontoen.

Beskrivelsene nedenfor er relativt lange, men riktig konfigurering av kontoen sikrer at avsendere og underskrivere får en greiest mulig tilvenning til prosessen, noe som vil redusere antall spørsmål du får etter distribusjonen.

Obs! Ikke alle alternativene som er tilgjengelige for deg er dekket fullstendig, så kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål.

I produktmeldinger og veiledning -funksjonen gjør det mulig for Acrobat Sign å forbedre produktopplevelsen via en tredjepart for å gi kritiske varsler i appen, samle inn tilbakemeldinger og bruksdata og tilby adferdsbasert veiledning eller pålasting.

Tilgang til kontrollene finner du på Globale innstillinger-fanen på kontonivå i administrasjonsgrensesnittet.

I produktmeldingskontroller

Aktivering av denne funksjonen lar Adobe sende varsler direkte inn i Acrobat Sign-grensesnittet når du logger på og gir tilgang til støttedokumentasjon fra applikasjonen (ved å klikke på den flytende spørsmålstegnboblen).

Flytende hjelpeboble


Konfigurere det eksterne arkivet

Administratorer kan konfigurere Eksternt arkiv-funksjonen i Adobe Acrobat Sign til å automatisk levere en kopi av den Signerte og arkiverte e-posten for hver vellykket fullført avtale til en ekstra e-postadresse. Denne automatiske kopien vil alltid inneholde den signerte avtale-PDF-filen, revisjonsrapport-PDF-filen og feltdata-CSV-filen (hvis én finnes), uavhengig av konto/gruppeinnstillingene som styrer om/når disse dokumentene skal legges ved.

Det eksterne arkivet kan konfigureres på konto- og gruppenivå, med innstillinger på gruppenivå som overstyrer kontoinnstillingene. Kontoer som benytter Brukere i flere grupper, kan effektivt bruke gruppenivåkonfigurasjonen når grupper brukes til å definere bestemte dokumentararbeidsflyter. (En juridisk gruppe kan for eksempel inkludere sin juridiske avdeling i alle fullførte avtaler og fjerne alle generelle arkivadresser som kan være konfigurert på kontonivå.)

Konfigurasjon av arkivet krever bare at en gyldig e-postadresse angis i inndatafeltet Send en ekstra kopi av hver signerte avtale i fanen Globale innstillinger i administratormenyen. Enhver adresse kan brukes, inkludert tredjepartsprogrammer som godtar en innkommende e-post. 

Fanen Eksternt arkiv inneholder instruksjoner om hvordan du finner den innkommende e-postadressen for Box- og Evernote-programmene som kan brukes til å overføre avtalene til disse programmene.

Merk:

Brukere med Individuelle lagkontoer har ikke tilgang til menyfanen Globale innstillinger. For det Individuelle tjenestenivået, finner du inndatafeltet Send en ekstra kopi av hver avtale på siden Eksternt arkiv.

Legg til en e-post til det eksterne arkivgrensesnittet

 1. Logg inn som administrator og naviger til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Send en ekstra kopi av hver signerte avtale til følgende e-postadresser

 2. Velg Legg til e-postadresse knappen.

  Gå til de eksterne arkivkontrollene

  Brukere med Individuelle kontoer må navigere til fanen Eksternt arkiv:

  Gå til de eksterne arkivkontrollene for individuelle brukerkontoer

 3. Et overlegg åpnes for å godta e-postadressen for arkivet.

  Oppgi e-postadressen to ganger (for å sikre at verdien er riktig).

  Lagre e-postadressen.

  Godta utfordringen

  Merk:

  Hvis domenet til arkiv-e-posten er nytt for kontoen, blir det utstedt en utfordring for å bekrefte at arkiv-e-postadressen er nøyaktig.

  Pass på at e-postadressen til arkivet er riktig. Du vil ikke automatisk sende en kopi av hver avtale til feil person.

  Skriv inn e-posten til arkivet addresse

 4. Klikk på Lagre.

 5. E-postadressen lagres som et diskret objekt i e-postfeltet.

  • Flere adresser kan lagres opptil maksimalt 15.
  • Hvis du velger X til høyre for en e-postadresse, slettes e-postadressen fra feltet.

  Legg til alle e-postadresser som du vil motta den signerte avtaledokumentasjonen automatisk.

  Konfigurerte arkiv-e-post

 6. Velg Lagre nederst til høyre i vinduet når alle e-postmeldinger er lagt til for å lagre konfigurasjonen.

  Lagre konfigurasjonen

Signaturpreferanser!

Det er mange alternativer å ta hensyn til når det gjelder disse innstillingene, så la oss sette i gang.

Gå til Konto > Signaturpreferanser

Konfigurere signaturpreferanser

De to første innstillingene kontrollerer den automatiske formateringen av linjen som signaturen er plassert på, og signaturdataene som settes inn under linjen:

 • Bruk riktig formaterte signaturer og initialer
  • Aktivering av detter plasserer linjen og signaturinnholdet under den
  • Deaktivering av denne linjen innebærer at signaturen plasseres uten markeringer som indikerer at signaturen er elektronisk
 • Juster streken under signaturen og initialene dynamisk 
  • Aktiver dette for dynamisk justering av linjen under signaturen, slik at den er bare noen få piksler lengre enn den faktiske signaturen eller initialene
  • Deaktivering av dette skriver ut hele linjen med lengden til det opprinnelige signaturfeltet


La mottakere signere og bruke initialer ved å

Den neste delen kontrollerer hvordan mottakerne kan bruke signaturen sin. Med mindre du begrenser alternativene av forretningsmessige årsaker, anbefaler vi vanligvis å la mottakerne bruke signaturen sin slik de foretrekker.

Det er tre alternativer:

 • Skrive inn navnet og initialene – Innskriving av navnet er den enkleste prosessen for de fleste signatarer fordi det ikke krever flere handlinger. Mottakeren skriver inn navnet sitt, og en skriptlignende skrift blir brukt.
  • Velg signaturskrift dynamisk – det er flere skriptlignende skrifter tilgjengelig i Acrobat Sign-systemet. De brukes i en fast rekkefølge som standard.  Hvis dette alternativet er aktivert, brukes et tilfeldig startpunktet for skriften
 • Tegne en håndskrevet signatur eller initialer på skjermen med mus, penn eller fingeren – Hvis dette alternativet er aktivert, kan mottakere velge å tegne signaturen fysisk.
 • Laste opp et bilde av signaturen og initialene – hvis aktivert, kan mottakere laste opp bildet av signaturen fra sitt lokale system.


La mottakere bruke den lagrede signaturen sin

Denne delen med alternativer angir om mottakerne kan bruke en eksisterende, lagret signatur (biometriske signaturer og bildebaserte signaturer lagres).  Hvis du velger å ikke tillate bruk av lagrede signaturer, må mottakeren eksplisitt skrive inn, tegne eller laste opp signaturen sin, avhengig av signaturtypene du tillater.

Følgende alternativer finnes:

 • Alle mottakere – Hvis valgt, kan alle mottakere bruke sine lagrede signaturer.
 • Interne mottakere – dette alternativet lar bare mottakere som også er brukere i Acrobat Sign-kontoen din bruke sine lagrede signaturer.
 • Ingen – ingen mottakere kan bruke lagrede signaturer.

 

Det finnes en ekstra avmerkingsboks i denne delen:

 • La brukere i Min konto laste opp et bilde og lagre det i profilen deres som signatur og initialer – aktivering av dette alternativet lar brukere i Acrobat Sign-kontoen laste opp et bilde av signaturen sin i delen med Personlige innstillinger.

En utmerket metode for å tilpasse Acrobat Sign for brukere og underskrivere i kontoen, er å legge til firmaets varemerke.

Firmanavn og vertsnavn for nettadresse

I denne delen konfigurerer du firmanavnet og et vertsnavn for kontoen Dette virker kanskje grunnleggende, men det vil tilpasse kontoen din. 

Disse to innstillingene gjelder på tvers av kontoen og kan ikke endres på gruppenivå.

Logg på som kontoadministrator og gå til: Konto > Kontoinnstillinger > Konto-oppsett

Firmanavn

Verdien du angir i dette feltet, fylles automatisk ut i Firmanavn-feltet for nye brukere når de opprettes i kontoen.

Acrobat Sign lar brukere redigere sine personlige innstillinger som standard, og dette inkluderer firmanavn-verdien for de individuelle brukerne.

Hvis du vil oppdatere Firmanavn-verdien i profilen til alle brukerne i kontoen:

 • Merk av for Angi firmanavn for alle brukere i kontoen.
 • Klikk på Lagre.

Alle brukerprofiler vil bruke verdien i Firmanavn-feltet som Firma-verdi.

Merk:

Merking av Angi firmanavn for alle brukere i kontoen er en engangs erstatt-handling for alle brukere i kontoen.

Når siden lagres, blir alle brukerne oppdatert og merkingen fjernet for at handlingen skal kunne utløses på nytt om nødvendig (fordi brukere fortsatt har myndighet til å endre Firmanavn-verdier).

Vertsnavn

Angivelse av vertsnavnet for kontoen endrer nettadressen du bruker til å logge på og nettadressen der avtalene er lagret for signatarene.

Resultatet er en tilpasset nettadresse med vertsnavnet ditt.

Laste opp en logo

Administratorer på konto- eller gruppenivå kan laste opp et bilde som vises i stedet for standardlogoen for Adobe Acrobat Sign. Dette bildet vises øverst til venstre i skjermbildet for brukerne i kontoen når de er logget på.

Merk:

Hvis du har problemer med å få riktig visning av bildet, kontrollerer du at bildet du bruker, er nøyaktig 60 piksler høyt og 200 piksler bredt.

Last ned malen nedenfor for å få hjelp til å gi logoen riktig størrelse.

Last ned

 1. Som kontoadministrator går du til Kontoinnstillinger > Kontooppsett.

  Gå til Kontooppsett.

 2. Klikk på Last opp logo, og bla gjennom til logofilen du vil bruke.

 3. Lagre konfigurasjonen.

  En suksessmelding vises når logofilen lastes opp.

  Logoopplastingsknapp

  Oppdater nettleseren.

  Logoen vil nå vises for alle brukerne dine.

  Oppdatert logo i grensesnittet

Avsnittet Globale innstillinger på Konto-fanen er blant de mer funksjonsrike avsnittene, og alle innstillingene er spesifikke for enkelte brukstilfeller.

Nedenfor beskriver vi kort de ulike alternativene og forklarer anbefalingen vår, men sannsynligvis vil du i ditt tilfelle avvike fra "vanlig bruk".

Gå ti: Konto > Kontoinnstillinger > Globale innstillinger.

 • Legg ved en CSV-fil med skjemadata i avsenders e-post med signerte avtaler
  Hvis du bruker skjemaer og vil ha en CSV-fil med feltdata for alle signerte dokumenter, merker du av for dette alternativet. De enkelte CSV-filene for hver eneste transaksjon kan imidlertid være litt uhåndterlige.

  Hvis du må innhente data eller overføre data tilbake til CRM-systemet, vil det kanskje være bedre å utvikle en API-løsning.

 • Begrenset dokumentsynlighet
  Med denne funksjonen kan du vise angitte filer i transaksjonen til de forskjellige underskriverne. Hvis du vil ha størst mulig nytte av Begrenset dokumentsynlighet, må du ha en god forståelse for signaturflyten i forhold til dokumentene du sender, og hvordan du legger ved disse dokumentene.

  Hvis du tror du kommer til å sende en stor transaksjon bestående av flere filer til flere underskrivere og vil skjule deler av dokumentet for én eller flere underskrivere, er dette innstillingen. Her er en liten video hvis du fremdeles ikke har bestemt deg.
 • Legg ved en PDF-kopi av det signerte dokumentet i e-poster sendt til
  Når transaksjonen er fullført, vil alle involverte motta en kopi som standard. Med denne innstillingen kan du endre dette, slik at kopier bare sendes internt, bare eksternt, til begge deler eller ingen av delene.

  Bruk av denne innstillingen vil sannsynligvis være avhengig av dokumenttypen. Hvis du innhenter sensitiv informasjon, er det ikke verdt å sende ut signerte kopier med e-post. Dette er det beste alternativet med tanke på sikkerhet, men det introduserer en mulighet for at kunder kontakter dere for å få en kopi av dokumentet. I slike tilfeller anbefaler vi at du får underskriveren til å registrere seg og få en gratis Acrobat Sign-konto, og hente en kopi direkte fra Acrobat Sign.

 • Legg ved revisjonsrapport til ferdige dokumenter
  Hvis du vil legge ved revisjonsrapporter i kopien av det signerte dokumentet vi sender deg per e-post, aktiverer du dette i det minste for avsenderen.

 • Slå sammen flere dokumenter til ett dokument etter signering
  Når du laster opp flere filer for én transaksjon, slår Acrobat Sign disse filene sammen til én PDF-fil før den sendes til signering.

  Denne innstillingen bestemmer om e-post om signering og arkivering inneholder én stor PDF-fil, eller om dokumentet er delt opp i flere filer igjen.
Merk:

Denne innstillingen gjelder bare for kopien som er lagt ved e-post om signering og arkivering. Kopier som lastes ned fra Acrobat Sign senere, vil alltid være én PDF-fil med alt inkludert.

 • Send en ekstra kopi av hver undertegnet avtale til disse e-postadressene

Det er det eksterne arkivet igjen, men denne innstillingen kan konfigureres på gruppenivå (for kunder på Bedrifts- og Enterprise-nivå). Dette lar deg distribuere fullførte salgskontrakter til regnskap eller fullførte konfidensialitetserklæringer til det juridiske teamet (som et eksempel).

 • Last opp signert dokument
  Hvis du lar underskrivere skrive ut dokumentet, signere det og fakse det tilbake, bør du aktivere denne innstillingen. En dag kommer noen til å skrive ut et dokument og sende det til deg per post. Hvis denne innstillingen ikke er aktivert, får du ikke avsluttet transaksjonen i Acrobat Sign.
 • Twitter-integrering
  La brukerne publisere sin suksess! Send ut et Twitter-varsel hver gang du fullfører en transaksjon.
 • Delegering for brukere i kontoen min
  Delegering betyr i dette tilfellet å tillate at en annen underskriver (e-postadresse) signerer dokumentet i ditt sted. Delegering fjerner ikke den opprinnelige partens tilgang, det gir bare en annen bruker myndighet til å signere.

  Vanligvis anbefaler vi å gjøre signeringsprosessen så enkel som mulig, noe som innebærer å tillate delegering. I noen brukstilfeller er det imidlertid et sterkt behov for at bare en utpekt part signerer.
Merk:

Husk at innstillingen refererer til brukere av Acrobat Sign-kontoen din (ikke alle brukere i firmaet). Det kan hende at underskrivere ikke har bruker-ID-er for Acrobat Sign-kontoen din, disse partene omfattes ikke av denne innstillingen.

 • Myndighet til å signere
  Denne innstillingen bestemmer standardtilgang for å signere et dokument for brukerne i Acrobat Sign-kontoen din.
  Vanligvis anbefaler vi å tillate alle signere som standard. Hvis du vil bruke Acrobat Sign til HR-formål, er det helt nødvendig å la alle signere.
  Hvis du velger å avslå signeringsrettigheter for alle som standard, må du eksplisitt aktivere underskriverne som må signere.
  Tips!: Du får som administrator ikke automatisk tilgang til å signere. Hvis du har behov for å signere dokumenter og du blir nektet dette som standard, er det neste du må gjøre å gå til Brukere og grupper, klikke på e-postadressen din og aktivere signeringsrettigheter.
 • Delegering for brukere utenfor min konto
  Akkurat som innstillingen ovenfor, men denne funksjonen er spesifikk for brukere som ikke er i Acrobat Sign-kontoen din.
  Angi en tidssone til bruk for avtaler laget av brukere i denne kontoen
  Dette angir tidssonen for tidsstemplene på transaksjonene dine.
 • Gruppeadministratorrelaterte innstillinger
  Kunder på Bedrift- og Enterprise-nivå kan ha grupper. Hvis du har grupper kan det hende at du bør ha gruppeadministratorer for slike grupper.
  Med disse to innstillingene kan du tillate (eller nekte) gruppeadministratorer å legge til nye brukere eller endre innstillingene på gruppenivå (som stort sett er de samme innstillingene som du finner under Globale innstillinger).
Merk:

Acrobat Sign bygger på en overordnet/underordnet-relasjonsmodell, grupper er objekter som er underordnet kontoen. Det betyr at en ny gruppe vil arve kontoens egenskaper. Det betyr også at endringer på gruppenivå vil overstyre innstillingene på kontonivå.

Send-innstillinger er funksjonene som senderepresentantene dine får se på Send-fanen. Dette avsnittet er viet alle konfigurasjonsmulighetene som er tilgjengelig på denne siden.

De gjelder svært spesifikke brukstilfeller, på samme måte som de globale innstillingene.

Dette avsnittet er også litt langt, så finn deg noe å drikke og gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger.

 • Ny Send-opplevelse
  Denne innstillingen vil aktivere den nye Send-opplevelsen. Du kan også la brukerne veksle mellom den nye og den klassiske Send-opplevelsen.
 • Vis Send-siden etter innlogging
  Denne innstillingen vil lede brukerne til Send-fanen etter at de har logget seg inn på Acrobat Sign (fremfor Hjem-fanen).
  Hvis du opplever en plagsom forsinkelse når du logger inn for første gang, skyldes dette sannsynligvis skriptet som kjøres på Hjem-fanen for at de flotte rapporteringsskivene skal gjenspeile nøyaktige data. Hvis brukerne heller vil komme i gang med sendeprosessen og ikke sjekke data på Hjem-fanen, er dette riktig funksjon.
 • Send dokumenter til godkjenning
  Krever arbeidsflyten din godkjenning fra én eller flere personer, men ikke signatur? Aktiver denne funksjonen hvis det er tilfellet.
Merk:

Skjemaer kan utformes slik at de krever at en godkjenner fyller ut feltinformasjon, men likevel ikke må signere dokumentet.

 • Legg ved dokumenter
  Denne innstillingen aktiverer alle de forskjellige kanalene som gjør det mulig for brukere å legge ved et dokument. Hvis du har et sterkt behov for versjonskontroll av dokumentene, vil du sannsynligvis deaktivere alt unntatt biblioteket, der du har de gjeldende versjonene av skjemaene dine.
 • Fyll ut dokumentnavn automatisk
  Automatisk utfylling av dokumentnavn gir en hyggelig tidsbesparelse, men husk at dokumentet vil bruke navnet på den første filen som legges ved. Hvis du aktiverer dette alternativet, bør du derfor seriøst vurdere å tillate at avsenderen redigerer dokumentnavnet. For sikkerhets skyld.
 • Språk
  Denne innstillingen lar brukere angi eksterne underskriveres signeringsspråk på sendesiden.
 • Meldingsmaler
  Et flott tidsbesparelse for representanter med store volumer. Med meldingsmalene kan du angi en ny standardmelding og videre definere et stort antall andre egendefinerte meldingsmaler. Hvis du ofte sender de samme dokumentene med de samme meldingene flere ganger for dagen, bør du ta deg tid til å konfigurere dette.
 • Privat melding til mottakeres
  Gjør det mulig for avsendere å inkludere en privat melding til hver mottaker.
 • Tillatte signaturtyper
  Bare én e-signatur er aktivert som standard. Det er imidlertid fremdeles ganske mange personer rundt om som vil skrive ut og fakse dokumentene tilbake. Hvis du har kunder som foretrekker dette, aktiverer du alternativet Faks-signatur.
 • Sender signatur-innstillinger
  Disse innstillingene er ment brukt i tilfeller der avsenderen er medunderskriver av dokumenter. Hvis du lar avsendere kontrasignere, er det verdt å konfigurere standardene i forhold til arbeidsflyten din for å minimere antall endringer avsendere må gjøre for hver transaksjon.
 • Påminnelser
  Hvis prosessen din krever konfigurering av påminnelser, kan du med denne innstillingen konfigurere påminnelsesiterasjonen og -meldingen, noe som reduserer syklustiden for avsenderne.
 • Passordbeskyttelse for signert dokument
  Når dette alternativet er aktivert, må brukere angi et passord før den signerte PDF-filen kan åpnes eller vises på Internett.
  Det er litt tungvint, men gir god sikkerhet.
 • Bekreftelse av underskriveridentiteter i Min kontoen
  Acrobat Sign åpner for flere metoder for tofaktors godkjenning av underskrivere. Du vil kanskje tillate ett eller flere av disse alternativene, avhengig av brukstilfellet, og du kan velge å la avsenderne velge metode.
Merk:

Hvilke som helst eller alle kan velges, men hvis du vil aktivere Telefongodkjenning, må du først aktivere Tillat avsendere å angi alternativer for bekreftelse av signataridentitet per mottaker.

 • Dokumentutløp
  Hvis brukstilfellet omfatter "mulighetsvinduer", for eksempel en spesialpris som bare er tilgjengelig de neste XX dagene, kan du definere tidsperioden og sørge for at dokumentet utløper hvis det ikke signeres i tide.
  Hvis du aktiverer dette alternativet, anbefales det at du vurderer å aktivere alternativet Tillat endring av innstillinger for utløp etter at dokumentet er sendt. Du trenger ikke å forlenge tidsfristen, men det er greit å ha den muligheten.
 • Ny forhåndsvisning- og redigeringsopplevelse
  Dette alternativet aktiverer den nye redigeringsopplevelsen. Det gjør det også mulig for brukere å veksle mellom den nye og den klassiske redigeringsopplevelsen.
 • Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt
  Hvis du finner ut at du legger til felt i dokumenter på direkten, kan du aktivere dra og slipp-feltverktøyet som standard. Hvis du arbeider med dokumenter som har versjonskontroll, vil du sannsynligvis ønske å fjerne alternativet for at brukere skal kunne endre felt.
 • Signeringsrekkefølger
  De fleste dokumenter (som vi ser) signeres i en sekvensiell rekkefølge, og dette er standardverdien. Hvis du finner ut at den vanligste arbeidsflyten har en parallell signeringsprosess der alle bes om å signere samtidig, kan du imidlertid konfigurere dette her.

  Du kan også la avsendere velge hvilken arbeidsflyt som passer best for transaksjonene, hvis du har en fot i begge verdener.

Laste opp bilder til topp- og bunntekst

Business- og Enterprise-tjenesteabonnementer kan laste opp bilder til topp- og bunntekst i e-postmeldinger for å tilpasse eller profilere kontoen ytterligere. Disse bildene vises i e-postmeldingene til mottakerne.

E-postbilder som er installert på kontonivå, arves av alle gruppene i kontoen. Hvis du installerer et e-postbilde på gruppenivå, overstyres bildet på kontonivå.

Merk:

Topp- og bunntekstbilder for e-post er bare tilgjengelig for kontoer på Business- og Enterprise-nivå.

Hvis du har problemer med å få bildet til å vises riktig, kontrollerer du at bildet du bruker, er nøyaktig 600 piksler bredt og opptil 200 piksler høyt. Du må også påse at det er i JPG-, GIF- eller PNG-format.

Last ned malen nedenfor for å få hjelp til å gi logoen riktig størrelse.

Last ned

 1. Logg på som kontoadministrator og gå til: Kontoinnstillinger > E-postinnstillinger

  Gå til E-post-innstillinger

 2. Velg Bla gjennom for å søke etter og velge bildet.

  Bla gjennom etter bildet

  Hvis du må fjerne bildet, velger du Slett-knappen.

  Fjern bildet

 3. Lagre de opplastede bildene.

  Lagre bildekonfigurasjonen

Det opplastede topptekstbildet vises helt øverst i e-postmalene som Acrobat Sign sender til mottakerne. Bunntekstbildet er helt nederst.

Lese og signere e-post – fullt merket

Sikkerhetsinnstillingene i Acrobat Sign er i samsvar med de generelle innstillingene for passordsikkerhet som du finner i alle programmer du administrerer, i tillegg til et par spesielle dokumentinnstillinger.

Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Sikkerhetsinnstillinger for å konfigurere sikkerhetsinnstillinger.

 • Innstillinger for enkel pålogging
  Blir brukerne godkjent ut fra en Adobe- eller Google-brukerbase? Hvis det er tilfellet, bør du aktivere riktig innstilling og deaktivere alle de du ikke forventer å bruke.
 • Innstillinger for Husk meg
  Dette alternativet gjør det mulig å huske brukerens innloggingsinformasjon i en angitt tidsperiode. Velg tidsperiode fra rullegardinlisten.
 • Policy for påloggingspassord
  Denne innstillingen angir parameterne for hvor ofte passordet må tilbakestilles og hvor mange historiske passord Acrobat Sign husker for å hindre bruk av gjentatte passord.
 • Styrke på innloggingspassordet
  Den nødvendige passordstyrken er viktig for å sikre god kontosikkerhet, og vi anbefaler at denne verdien settes så høyt som brukerne vil tolerere.
 • PDF-krypteringstype
  Nøkkelen til PDF-krypteringsnivåene er å ha en god idé om hvilken versjon av Reader underskriverne sannsynligvis har installert. De mer avanserte krypteringstypene krever mer moderne versjoner av Reader.
  Hvis målunderskriveren er litt teknisk anlagt, kan du vanligvis ganske trygt sette denne verdien til 128-biters AES. Acrobat 7 ble utgitt i begynnelsen av 2005, og de fleste brukere har oppgradert etter det.
 • API
  Med dette alternativet kan du tillate at usertifiserte partnerprogrammer får tilgang til data på denne kontoen. Tillat også at brukere som ikke er kontoadministratorer, kan utvikle programmer som bruker API for Acrobat Sign.
 • Tillatte IP-serier
  Hvis du er bekymret for at eksterne parter forsøker å få tilgang til brukerne dine, er begrensede IP-områder et utmerket beskyttelsestiltak. Pass bare på at ingen må arbeide hjemmefra eller på en mobilenhet utenfor egne nettverk.
 • Kontodeling
  Kontodeling er en flott funksjon for å behandle representantene som rapporterer til deg, men det kan være lurt å kontrollere hvem de deler kontoene med. Mange administratorer velger å bare opprette kontodelinger ved oppretting av nye brukere, og deaktiverer innstillingen for kontoen.
 • Bekreftelse av underskriveridentitet
  Skal brukerne logge seg inn før de signerer et dokument? Dette kan være en god sikkerhetskontroll, avhengig av brukstilfellet.
 • Signeringspassord for avtale
  Med dette alternativet kan du bruke en passordpolicy ved beskyttelse av dokumentsignering og -visning.
 • Passordstyrke for avtalesignering
  Angi passordstyrke.
 • Kunnskapsbasert godkjenning
  Du kan begrense antall forsøk underskrivere har til rådighet for å bekrefte identiteten sin før en avtale kanselleres.

Skal du bruke API? Hvis du har en utvikler og vil integrere Acrobat Sign i ditt eksisterende CRM-system (eller noe annet som er API-kompatibelt), bør du vurdere alternativet.

Acrobat Sign støtter et REST API:

Gå til Konto > Acrobat Sign API.

Bruk av Adobe Document Cloud API-er til å få tilgang til brukerdata krever OAuth-token.

Du kan opprette en integreringsnøkkel hvis du har et eldre program som ikke støtter OAuth.

Hvis du ikke ser koblingen for å opprette en integreringsnøkkel, kontakter du kundestøtte.

På denne siden finner du også

Når API-et er aktivert, vil du dessuten se en ny kobling til venstre for API-forespørselslogg. Denne loggen vil vise innkommende XML fra API-kall, og den kan være uvurderlig ved feilsøking hvis du får kodebaserte problemer.

REST API er tilgjengelig via alternativet API-programmer.

Når du befinner deg på siden, klikker du på koblingen Opprett nytt program, gir programmet et navn og klikker på Opprett program.

Din nye program-ID og -hemmelighet vil bli generert og vist umiddelbart.

Deling av brukerne i funksjonelle grupper kan være svært nyttig, spesielt hvis du har forskjellige signaturkrav eller det må tas hensyn til rapporteringsstrukturer.

Heldigvis er det svært enkelt å opprette en gruppe i Acrobat Sign. Bare gå til
Konto og brukere eller Konto og grupper.

Når du er på gruppesiden, klikker du på +-knappen oppe i høyre hjørne av siden og oppgir det nye gruppenavnet i feltet.

Det finnes også en kobling for å konfigurere innstillingene til gruppen. Klikk på raden for å vise koblingen Gruppe-innstillinger. Disse innstillingene er nesten identiske med de globale innstillingene du konfigurerte på kontonivå, men siden grupper er underordnede objekter i forhold til kontoen, vil gruppeinnstillingene overstyre kontoinnstillingene.

Du kan også legge merke til at gruppenavn alltid kan oppdateres, så det er ikke noe problem hvis du må endre et gruppenavn.

Merk:

Hvis du har kjøpt en Acrobat Sign Small business-plan, bruker du Admin Console til å administrere brukere og rettigheter tilknyttet dem. Du kan også tilordne flere administratorer som hjelp til å administrere teamet eller den funksjonelle virkemåten til Acrobat Sign

Nå er det endelig på tide å legge til brukere.

De er to metoder for å opprette nye brukere i Acrobat Sign:

Én om gangen

eller

Masseoppretting via CSV

Prosessen for enkeltbrukere er svært enkel. Bare gå til
Gå til Konto > brukere og klikk deretter på +-knappen på verktøylinjen som vises ved siden av søkeboksen. Da vises Opprett-dialogboksen.

Fyll ut feltene for e-postadresse, fornavn og etternavn, og velg deretter en gruppe som brukeren skal tilordnes (ved behov).

Du vil også se en avmerkingsboks med teksten "Vis deres avtaler". Dette alternativet vil opprette en kontodeling fra den nye brukeren til administratorbrukeren din. Hvis det er nødvendig å overvåke transaksjonene til den nye representanten, merker du av for dette alternativet.

Hvis du ikke gjør det, kan du fremdeles opprette en deling, du da må du bruke Kontodeling-funksjonen.

Når du har opprettet brukeren, blir det sendt en e-post til adressen du har oppgitt, som ber om at det angis passord, og når det er gjort, er brukeren aktiv og klar til å sende sitt første dokument.

Masseopprettingsmetoden er slik: Gå til Konto > Brukere, og klikk deretter på +-knappen på verktøylinjen som vises ved siden av søkeboksen. Klikk på Opprett brukere samlet i Opprett-dialogboksen.

Prosessen er å opprette en CSV-fil med kolonner for minst én e-postadresse, fornavn og etternavn. Når det gjelder det eksakte formatet, kan du se CSV-fileksemplet. Klikk på koblingen last ned eksempel på CSV-fil. Klargjør filen i det angitte formatet. Når filen er klar, klikker du på Bla gjennom og velger filen.

En ulempe med denne prosessen er at du ikke kan opprette delingen fra brukeren til administratorkontoen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?