Podręcznik użytkownika Anuluj

Przejście z licencji dla urządzeń na licencje urządzeń współużytkowanych

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Kivuto — często zadawane pytania
   7. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Konfigurowanie identyfikatorów
   1. Typy identyfikatorów | omówienie
   2. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
   3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Federated ID
    1. Omówienie logowania SSO
    2. Konfigurowanie konektora Azure Connector i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
     2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
     3. Konektor Azure — częste pytania
    3. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
     1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
     2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
     3. Usługa federacji Google — częste pytania
    4. Standardowa usługa SAML
     1. Konfigurowanie logowanie SSO z użyciem innych usług SAML
     2. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi Microsoft ADFS
     3. SSO — częste pytania
     4. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
    5. Logowanie SSO w segmencie edukacji
     1. Konfigurowanie jednokrotnego logowania (SSO) na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
     2. Częste pytania
   4. Potwierdzanie prawa własności domeny
   5. Dodawanie domen i zarządzanie nimi
   6. Łączenie domen z katalogami
   7. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
   8. Tworzenie relacji powierniczej do katalogu, aby dodać już zajęte domeny
   9. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania
  2. Ustawienia zasobów
  3. Ustawienia uwierzytelniania
  4. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  5. Ustawienia serwisu Admin Console
  6. Zarządzanie szyfrowaniem
 4. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   4. Zarządzanie integracjami aplikacji
   5. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   6. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   7. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   8. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 5. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 6. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 7. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 8. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 9. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 10. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud
Uwaga:

W ostatnich 5 dniach okresu odnawiania nie jest możliwe przejście z licencji dla urządzeń na model licencji urządzeń współużytkowanych.

Wprowadzenie

Licencje urządzeń współużytkowanych (licencje SDL — Shared Device Licensing) to model licencjonowania, który umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z produktów i usług Adobe na wspólnym urządzeniu.

Serwis Admin Console umożliwia administratorom bezproblemowe przejście z licencji dla urządzeń na licencje urządzeń współużytkowanych. Po zakończeniu migracji użytkownicy będą mieć dostęp do produktów i usług Adobe nabytych przez instytucję.

Migracja na model licencji urządzeń współużytkowanych

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console.

  Zostanie wyświetlona strona Produkty z listą licencji zakupionych przez organizację. Licencje, które wymagają migracji, są oznaczone ikoną i. Kliknięcie tej ikony otwiera wyskakujące okienko.

  Monit o migrację

 2. Aby rozpocząć proces migracji, kliknij przycisk Przeprowadź migrację.

  Alternatywnie można przejść na stronę Produkty i kliknąć odsyłacz Rozpocznij w wyświetlonym komunikacie.

 3. Na ekranie Rozpocznij kliknij przycisk Dalej.

  Ekran Rozpoczęcie migracji

 4. Na stronie Organizacja wybierz typ organizacji, korzystając z poniższych opcji (w zależności od rodzajów posiadanych licencji). Po zaakceptowaniu warunków umowy kliknij opcję Potwierdź i kontynuuj.

  Jeśli Twoja organizacja nie określiła jeszcze podsegmentu w systemie Admin Console:

  Rodzaj posiadanych licencji

  Wymagane działanie

  Wynik

  Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe

  Zaznacz pole wyboru obok opcji „Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe (np. szkoły podstawowe lub instytucje nauczania początkowego, szkoły średnie, okręgi szkolne itd.)”.

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Szkolnictwo wyższe

  Zaznacz pole wyboru obok opcji „Szkolnictwo wyższe (np. kolegia 2-letnie i 4-letnie, szkoły policealne i pomaturalne itd.)”.

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud HED (dla szkół wyższych).

  Zarówno szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, jak i szkolnictwo wyższe

  Zaznacz oba pola wyboru:

  • Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe (np. szkoły podstawowe lub instytucje nauczania początkowego, szkoły średnie, okręgi szkolne itd.)
  • Szkolnictwo wyższe (np. kolegia 2-letnie i 4-letnie, szkoły policealne i pomaturalne itd.)

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Organizacje non-profit, które nie są szkołami

  • Zaznacz pole obok opcji „Organizacje non-profit, które nie są szkołami (na przykład organizacje charytatywne)”. 
  • Następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że Twoja organizacja non-profit obsługuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Jeśli Twoja organizacja określiła już podsegment w systemie Admin Console

  Rodzaje posiadanych licencji

  Wymagane działanie

  Wynik

  Szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe albo szkolnictwo wyższe

  Aby sprawdzić typ swojej organizacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta Adobe.

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Zarówno szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, jak i szkolnictwo wyższe

  Aby zmienić typ organizacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta Adobe.

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Organizacje non-profit, które nie są szkołami

  Określ, czy obsługujesz użytkowników z segmentu szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Następnie skontaktuj się z działem obsługi klienta Adobe, aby zmienić typ organizacji.

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Produkty obejmujące wiele licencji dla urządzeń

  Nie trzeba podejmować żadnych działań

  Wszystkie produkty z licencjami dla urządzeń zostaną przekształcone w licencje urządzeń współużytkowanych na plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud.

  Aby skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe, otwórz kartę Pomoc techniczna w serwisie Admin ConsoleWięcej informacji.

 5. Strona Przegląd zawiera podsumowanie wszystkich zmian licencyjnych, które wejdą w życie po migracji, a także informacje o aktualnych i nowych licencjach oraz zmianach cen.

  Po przejrzeniu informacji na tej stronie kliknij przycisk Przeprowadź migrację.

  Ekran Przegląd migracji

 6. Na następnym ekranie kliknij przycisk tak, aby kontynuować migrację.

 7. Na stronie Przegląd w serwisie Admin Console zostanie wyświetlony status migracji.

  Po zakończeniu tego procesu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem migracji. Od tej chwili masz 30 dni na skonfigurowanie i wdrożenie licencji urządzeń współużytkowanych.

Ponowne wdrażanie pakietów

Po zakończeniu procesu migracji licencji z licencji dla urządzeń na licencje urządzeń współużytkowanych należy ponownie wdrożyć te nowe licencje na urządzeniach w instytucji, które wcześniej miały licencje dla urządzeń.

Aby to zrobić, trzeba najpierw utworzyć nowe pakiety licencji urządzeń współużytkowanych, a następnie wdrożyć je na odpowiednich urządzeniach.

Szczegółowe informacje na temat tych procedur podano w następujących dokumentach:

 1. Dezinstalacja obecnych licencji dla urządzeń
 2. Tworzenie pakietów licencji urządzeń współużytkowanych
 3. Wdrażanie pakietów

Szczegółowe instrukcje rozpoczynania pracy i konfigurowania licencji urządzeń współużytkowanych podano w Przewodniku wdrożeniowym.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto