Dowiedz się, jak korzystać z Admin Console, aby przejść z licencji na urządzenia do licencji na urządzenia współdzielone.

Wprowadzenie

Licencja na urządzenia współdzielone to metoda licencjonowania, która umożliwia wielu użytkownikom końcowym korzystanie z produktów i usług Adobe na urządzeniach współdzielonych.

Konsola administratora umożliwia administratorom IT płynne przejście z licencji na urządzenia do licencji na urządzenia współdzielone. Po migracji użytkownicy będą mieć dostęp do zakupionych produktów i usług Adobe.

Uwaga:

Wdrożone licencje na urządzenia przestaną działać w ciągu 30 dni po migracji. Należy pamiętać, że migracja nie jest procesem odwracalnym. Z tego powodu zalecamy administratorom IT skonfigurowanie i wdrożenie licencji na urządzenia współdzielone wkrótce po migracji w celu zapewnienia nieprzerwanych usług.

Migracja do licencji na urządzenia współdzielone

 1. Zaloguj się w Admin Console.

  Strona Przegląd wyświetla licencje zakupione przez Twoją organizację. Licencje wymagające migracji są oznaczone ikoną . Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie wyskakującego okienka.

  Strona Przegląd w Admin Console
 2. Kliknij przycisk Migruj, aby rozpocząć proces migracji.

  Można również przejść do strony Produkty i kliknąć przycisk Start w wyświetlanym komunikacie.

 3. Na ekranie Start kliknij przycisk Dalej.

  Ekran startowy migracji
 4. Na stronie Organizacja, zidentyfikuj swój typ organizacji spośród następujących opcji (w zależności od posiadanych licencji).Po zaakceptowaniu warunków kliknij przycisk Potwierdź i kontynuuj.

  Jeśli Twoja organizacja nie zidentyfikowała jeszcze podsegmentu w Admin Console:

  Typ posiadanych licencji Wymagane działanie Wynik
  Szkoły podstawowe i średnie  Zaznacz pole wyboru obok opcji „Szkoły podstawowe i średnie (np. szkoły podstawowe, szkoły średnie, odpowiednie okręgi itp.)”. Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone (szkoły podstawowe i średnie).
  Szkolnictwo wyższe Zaznacz pole wyboru obok opcji „Szkolnictwo wyższe (np. dwu- i czteroletnie szkoły wyższe, szkoła zawodowa itp.)”. Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone – Szkolnictwo wyższe.
  Zarówno szkoły podstawowe i średnie jak i szkolnictwo wyższe

  Zaznacz oba poniższe pola:

  • Szkoły podstawowe i średnie (np. szkoły podstawowe, szkoły średnie, odpowiednie okręgi itp.)
  • Szkolnictwo wyższe (np. dwu- i czteroletnie szkoły wyższe, szkoła zawodowa itp.)
  Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone (szkoły podstawowe i średnie).
  Organizacje non-profit, które nie są szkołami
  • Zaznaczy pole wyboru obok opcji „Organizacje non-profit, które nie są szkołami (np. organizacje charytatywne)”. 
  • Następnie kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że Twoja organizacja non-profit jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
  Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone (szkoły podstawowe i średnie).

  Jeśli Twoja organizacja zidentyfikowała podsegment w Admin Console

  Typy posiadanych licencji Wymagane działanie Wynik
  Szkoły podstawowe i średnie lub szkolnictwo wyższe Aby sprawdzić typ organizacji, skontaktuj się z Pomocą Adobe. Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone (szkoły podstawowe i średnie).
  Zarówno szkoły podstawowe i średnie, jak i szkolnictwo wyższe Skontaktuj się z Pomocą Adobe, aby zmienić typ swojej organizacji. Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone (szkoły podstawowe i średnie).
  Organizacje non-profit, które nie są szkołami Sprawdź, czy Twoja organizacja jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Następnie skontaktuj się z Pomocą Adobe, aby zmienić typ swojej organizacji. Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone (szkoły podstawowe i średnie).
  Produkty z licencją na wiele urządzeń Nie jest konieczne żadne działanie Wszystkie produkty licencyjne Twojego urządzenia zostaną przekonwertowane na Wszystkie aplikacje Creative Cloud: Licencje na urządzenia współdzielone.
 5. Na stronie Przegląd wyświetlane jest podsumowanie wszystkich zmian licencyjnych, które wejdą w życie po migracji oraz informacje na temat aktualnych i nowych licencji oraz zmian cen.

  Po zapoznaniu się z informacjami na stronie, kliknij przycisk Migruj.

  Ekran przeglądu migracji
 6. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Tak, aby przeprowadzić migrację.

 7. Na stronie Przegląd w Admin Console zostanie wyświetlony stan migracji.

  Po zakończeniu procesu otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą migrację. Przez kolejne 30 dni należy skonfigurować i wdrożyć licencje na urządzenia współdzielone.

Ponownie wykonaj wdrażanie pakietów

Po zakończeniu procesu migracji Licencji urządzeń do Licencji na urządzenia współdzielone, należy następnie ponownie wdrożyć nowe licencje na znajdujących się w instytucji urządzeniach, na których wdrożono je wcześniej.

Aby to zrobić, należy najpierw utworzyć nowe pakiety Licencji na urządzenia współdzielone, a następnie wdrożyć te nowe pakiety na wymagane urządzenia.

W następujących dokumentach można znaleźć informacje na temat powyższych procedur:

 1. Dezinstalacja istniejących licencji na urządzenia.
 2. Tworzenie pakietów licencji na urządzenia współdzielone.
 3. Wdrażanie pakietów.

Szczegółowe porady na temat konfiguracji i rozpoczynania pracy z Licencjonowaniem na urządzenia współdzielone można znaleźć w Przewodniku wdrażania licencji na urządzenia współdzielone.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online