Tworzenie grupy użytkowników na potrzeby rozszerzenia Adobe Asset Link

Informacje o tym, jak utworzyć grupy użytkowników na potrzeby rozszerzenia Adobe Asset Link.

Przed użyciem rozszerzenia Adobe Asset Link należy utworzyć niepowtarzalną grupę użytkowników w serwisie Adobe Admin Console i dodać do niej odpowiednich użytkowników aplikacji graficznych. Użytkownicy dodawani do takiej grupy muszą mieć konta Enterprise ID lub Federated ID.

Sprawdź, czy wszyscy użytkownicy aplikacji graficznych objęci tą procedurą mają uprawnienie do obsługiwanego planu subskrypcyjnego Creative Cloud dla przedsiębiorstw, w którym włączono przestrzeń dyskową i usługi. Opisane tu zadanie może wykonać tylko osoba, której w serwisie Adobe Admin Console przypisano następujące role administracyjne:

 • administrator systemu,
 • administrator produktu,
 • administrator profilu produktowego.

Aby skonfigurować grupy użytkowników w serwisie Adobe Admin Console, wykonaj następujące czynności:

 1. W serwisie Adobe Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Dodaj odpowiednich użytkowników aplikacji graficznych do swojej organizacji zdefiniowanej w serwisie Adobe Admin Console (jeśli jeszcze do niej nie należą). Wszyscy użytkownicy muszą mieć konta typu Enterprise ID lub Federated ID.

  Uwaga:

  Jeśli masz więcej niż jeden identyfikator organizacji, pamiętaj o użyciu tego identyfikatora, który jest powiązany z subskrypcją Creative Cloud.

 3. Utwórz grupę użytkowników i dodaj do niej odpowiednich użytkowników aplikacji graficznych.

  Zanotuj nazwę grupy użytkowników. Będzie ona potrzebna w celu utworzenia mapowania grup w systemie Adobe Experience Manager.

  Uwaga:

  Nazwy tworzonych grup nie powinny się pokrywać z nazwami grup istniejących w rozwiązaniu Experience Manager, ponieważ nowe grupy zostaną zreplikowane w tym rozwiązaniu jako grupy synchronizowane.

 4. Podczas pracy w serwisie Adobe Admin Console w adresie URL jest widoczny identyfikator organizacji (na przykład https://adminconsole.adobe.com1234567890ABCDEF1234567891@AdobeOrg).

  Zanotuj ten identyfikator. Będzie on potrzebny do utworzenia powiązania między rozwiązaniem Experience Manager i odpowiednim systemem Adobe Identity Management System (IMS).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online