Примітка.

Інструменти 3D не залежать від інструментів сітки перспективи, і 3D-об’єкти обробляються як і всі інші об’єкти в перспективі.

Створення 3D-об’єктів

3D-ефекти дозволяють створювати тривимірні (3D) об’єкти з двовимірної (2D) ілюстрації. Виглядом 3D-об’єктів можна керувати за допомогою освітлення, затінення, повороту і інших властивостей. Можна також накладати ілюстрацію на кожну поверхню 3D-об’єкта.

Існує два шляхи для створення 3D-об’єктів: витягування та обертання. Крім того, 2D- та 3D-об’єкти можна обертати у трьох вимірах. Щоб застосувати або змінити 3D-ефекти для наявного 3D-об’єкта, виберіть об’єкт, а потім двічі клацніть ефект на панелі «Вигляд».

Примітка.

3D-об’єкти можуть відображати артефакти згладжування на екрані, але ці артефакти не друкуються і не з’являються на ілюстрації, оптимізованої для перегляду в Інтернеті.

Навчальне відео про роботу з 3D-об’єктами у програмі Illustrator див. тут: Подорож у 3D-світ.

Створення 3D-об’єкта витягуванням

Витягування видовжує двовимірний об’єкт вздовж осі z, додаючи йому глибини. Наприклад, якщо витягнути плаский еліпс, він перетворюється у циліндр.

Примітка.

Вісь об’єкта завжди знаходиться перпендикулярно передній поверхні об’єкта і переміщується відносно нього, якщо об’єкт обертається у діалоговому вікні «Параметри 3D».

Витягування об’єкта
Витягування об’єкта

 1. Виділіть об’єкт.
 2. Виберіть пункт меню «Ефект» > «3D» > «Витягування та скіс».
 3. Клацніть Додаткові параметри, щоб переглянути повний список параметрів, або «Менше параметрів», щоб сховати додаткові параметри.
 4. Оберіть «Перегляд», щоб переглянути ефект у вікні документа.
 5. Визначте параметри:

  Розташування

  Визначає, як повертається об’єкт, і перспективу, з якої його необхідно переглядати (див. Налаштування параметрів позиції 3D-повороту).

  Витягування та скіс

  Визначає глибину об’єкта і ступінь скосу, що додається або вирізається (див. Параметри витягування та скосу).

  Поверхня

  Створює різноманітні поверхні, починаючи з темної і незатіненої матової поверхні до глянцевих і освітлених поверхонь, які виглядають як пластмаса (див. Параметри затінення поверхні).

  Підсвічування

  Додає одне або більше джерел світла, змінює інтенсивність світла, змінює колір затінення об’єкта і переміщує джерела світла вздовж об’єкта для отримання яскравих ефектів (див. Параметри підсвітлювання).

  Проекція

  Накладає ілюстрацію на поверхні 3D-об’єкта (див. Проектування ілюстрацій на 3D-об’єкт).

 6. Натисніть «ОК».
  Витягування об’єкта
  Витягнений об’єкт без скошених країв (ліворуч) порівняно з об’єктом зі скосом всередину (посередині) і зі скосом назовні (праворуч)

Створення 3D-об’єкта обертанням

Обертання контура або профілю здійснюється у напрямку навколо глобальної осі y (вісь обертання) для створення 3D-об’єкта. Оскільки вісь обертання встановлено вертикально, відкритий або закритий контур, який зазвичай обертається, потребує зображення половини необхідного профілю 3D-об’єкта у вертикальному і лицьовому положенні, а потім можна повертати положення 3D-об’єкта в діалоговому вікні ефекту.

Обертання об’єкта
Обертання об’єкта

 1. Виділіть об’єкт.

  Примітка.

  Застосування ефекту «3D-обертання» до одного або більше об’єктів одночасно обертає кожен об’єкт навколо власної осі. Кожен об’єкт розміщується у власному 3D-просторі і не може перетинатися з іншими 3D-об’єктами. З іншого боку, застосування ефекту «Обертання» до виділеної групи або шару обертає об’єкти навколо одної осі.

  Примітка.

  Обертання залитого контура без обведення відбувається швидше, ніж обертання обведеного контура.

 2. Виберіть пункт меню «Ефект» > «3D» > «Обертання».
 3. Оберіть «Перегляд», щоб переглянути ефект у вікні документа.
 4. Клацніть Додаткові параметри, щоб переглянути повний список параметрів, або «Менше параметрів», щоб сховати додаткові параметри.

  Розташування

  Визначає, як повертається об’єкт, і перспективу, з якої його необхідно переглядати (див. Налаштування параметрів позиції 3D-повороту).

  Обертання

  Визначає як здійснюється обертання контура навколо об’єкта для перетворення його у тривимірний (див. Параметри обертання).

  Поверхня

  Створює різноманітні поверхні, починаючи з темної і незатіненої матової поверхні до глянцевих і освітлених поверхонь, які виглядають як пластмаса (див. Параметри затінення поверхні).

  Підсвічування

  Додає одне або більше джерел світла, змінює інтенсивність світла, змінює колір затінення об’єкта і переміщує джерела світла вздовж об’єкта для отримання яскравих ефектів (див. Параметри підсвітлювання).

  Проекція

  Накладає ілюстрацію на поверхні 3D-об’єкта (див. Проектування ілюстрацій на 3D-об’єкт).

 5. Натисніть «ОК».

Налаштування параметрів

Налаштування параметрів позиції 3D-повороту

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть положення стилю з меню «Положення».

  • Для довільного повороту тягніть поверхню кубу трасування. Передня сторона об’єкта представлена синьою поверхнею кубу трасування, верхні та нижні поверхні об’єкта – світло-сірі, бокові сторони – середньо-сірі, а задня поверхня – темно-сіра.

  • Щоб виконати поворот навколо глобальної осі, утримуйте клавішу Shift під час перетягування у горизонтальному (глобальна вісь y) або вертикальному напрямку (глобальна вісь x). Щоб повернути об’єкт навколо глобальної осі z, тягніть в межах синьої стрічки, яка оточує куб трасування.

  • Щоб повернути об’єкт навколо осі, потягніть ребро кубу трасування. Курсор змінюється на двосторонню стрілку , і ребра кубу змінюють колір, вказуючи на вісь, навколо якої буде повернуто об’єкт. Червоні ребра показують вісь x об’єкта, зелені – вісь y а сині – вісь z.

  • Введіть значення від –180 до 180 у текстові поля горизонтальної осі (x, вертикальної осі (y і осі глибини (z.

  • Щоб налаштувати перспективу, введіть значення між 0 і 160 у текстовому полі «Перспектива». Менший кут діє як телеоб’єктив фотоапарату, а більший – як широкий об’єктив фотоапарату.

Примітка.

Кут лінзи більший за 150 може призвести до подовження об’єкта за межі точки перегляду і деформованого вигляду. Також пам’ятайте, що існують осі x, y та z об’єкта, а також глобальні осі x, y та z. Осі об’єкта фіксуються відносно його положення у 3D-просторі. Глобальні осі встановлені відносно екрану комп’ютера, вісь x розташована горизонтально, вісь y розташована вертикально, а вісь z – перпендикулярно екрану комп’ютера.

Осі об’єкта
Осі об’єкта (чорні) переміщуються разом з об’єктом, глобальні осі (сірі) – нерухомі.

Параметри витягування та скосу

Довжина витягування

Встановлює глибину об’єкта (використовуйте значення від 0 до 2000).

Кінці

Визначає, чи отриманий об’єкт є суцільними (Обертати закритим) або порожнистим (Обертати відкритим).

Скіс

Застосовує тип вибраного скошеного краю вздовж осі глибини (вісь z) об’єкта.

Висота

Введіть висоту від 1 до 100. Занадто великі значення висоти скосу можуть призвести до самоперетинання об’єкта і викликати несподівані результати.

Розмір скосу назовні 

Додає скіс до початкової форми об’єкта.

Розмір скосу всередину 

Вирізає скіс з початкової форми об’єкта.

Витягнутий закритий об’єкт
Витягнутий закритий об’єкт (ліворуч зверху) порівняно з відкритим об’єктом (праворуч зверху); об’єкт без скошеного краю (ліворуч внизу) порівняно з об’єктом зі скошеним краєм (праворуч внизу)

Параметри обертання

Кут

Введіть кількість градусів обертання контура від 0 до 360.

Кінці

Визначає, чи отриманий об’єкт є суцільними (Обертати закритим) або порожнистим (Обертати відкритим).

Зсув

Додає відстань між віссю обертання і контуром для створення об’єкта, наприклад у формі кільця. Можна ввести значення від 0 до 1000.

Від

Встановлює вісь, навколо якої обертається об’єкт: лівий край або правий край.

Параметри затінення поверхні

Поверхня

Дозволяє вибирати параметри затінених поверхонь:

Каркас

Створює контури геометрії об’єкта і робить кожну поверхню прозорою.

Без затінення

Не додає нових параметрів поверхні до об’єкта. 3D-об’єкт має той самий колір, що і початковий 2D-об’єкт.

Розмита тінь

Об’єкт відбиває світло у вигляді м’якого, розмитого візерунку.

Чітка тінь

Об’єкт відбиває світло, наче він зроблений із блискучого матеріалу.

Примітка. Залежно від обраного параметра доступні різні параметри підсвітлювання. Якщо в об’єкті використовується лише ефект «Поворот 3D-об’єкта», єдиними доступними варіантами для параметра «Поверхня» є «Розмита тінь» та «Без затінення».

Інтенсивність світла

Керує інтенсивністю світла від 0% до 100%.

Навколишнє світло

Керує глобальною освітленістю, яке рівномірно змінює яскравість усіх поверхонь об’єкта. Введіть значення від 0% до 100%.

Інтенсивність підсвічування

Керує тим, як багато світла відбиває об’єкт. Введіть значення від 0% до 100%. Менші значення створюють матову поверхню, а більші створюють поверхню, яка виглядає блискучою.

Розмір підсвічення

Керую розміром підсвічення від великого (100%) до маленького (0%).

Кроки переходу

Керує плавністю затінення вздовж поверхонь об’єкта. Введіть значення від 1 до 256. Більші значення створюють плавний перехід кольорів і більше контурів, ніж менші значення.

Малювати приховані лиця

Відображає приховані невидимі поверхні об’єкта. Приховані поверхні об’єкта є видимими, якщо об’єкт прозорий або якщо об’єкт розгорнуто, а потім розділено.

Примітка. Якщо у прозорому об’єкті потрібно відобразити бокові грані крізь прозорі передні грані, перш ніж застосовувати 3D-ефект, застосуйте команду «Об’єкт» > «Група».

Збереження плашкового кольору (ефекти «Витягування та скіс», «Обертання» та «Поворот»)

Дозволяє зберегти плашкові кольори об’єкта. Плашкові кольори неможливо зберегти, якщо вибрати значення «Власний» параметру «Колір тіні».

Приклади різних варіантів затінення поверхні
Приклади різних варіантів затінення поверхні

A. Каркас B. Без затінення C. Розмита тінь D. Чітка тінь 

Параметри підсвітлювання

Світло 

Визначає, де знаходиться світло. Перетягніть світло в потрібне місце у сфері.

Кнопка «Перемістити освітлення назад» 

Переміщує вибране світло за об’єкт.

Кнопка «Перемістити освітлення вперед» 

Встановлює виділене світло перед об’єктом.

Кнопка «Створити освітлення»

Додає світло. За замовчуванням нові джерела світла з’являються попереду в центрі сфери.

Кнопка «Вилучити світло»

Видаляє виділене світло.

Примітка. За замовчуванням 3D-ефекти призначають об’єкту одне світло. Можна додавати або видаляти світло, але об’єкт повинен мати хоча б одне.

Інтенсивність світла

Змінює інтенсивність виділеного світла від 0% до 100%.

Колір тіні

Керує кольором тіні об’єкта залежно від вибраної команди:

Немає

Не додає колір тіні.

Власний

Дозволяє вам вибрати власний колір. Якщо вибрано цей параметр, клацніть вікно «Колір тіні», щоб вибрати колір на палітрі кольорів. Плашкові кольори змінюються на тріадні кольори.

Накладання чорного

Уникає використання тріадних кольорів, якщо в робочому процесі використовується плашковий колір. Об’єкт затіняється накладанням чорного кольору поверх кольору заливки об’єкта. Щоб переглянути затінення, виберіть меню «Перегляд» > Перегляд накладання кольорів.

Зберегти плашковий колір

Дозволяє зберегти плашкові кольори об’єкта. Плашкові кольори неможливо зберегти, якщо вибрати значення «Власний» параметру «Колір тіні».

Сфера підсвітлювання
Сфера підсвітлювання

A. Виділене світло попереду B. Кнопка переміщення виділеного світла назад або вперед C. Кнопка «Створити світло» D. Кнопка «Вилучити світло» 

Додавання власного контура скосу

 1. Відкрийте файл кутів Bevels.ai, який знаходиться в папці Adobe Illustrator [версія]\Support Files\Required\Resources\en_US\ (Windows) або Adobe Illustrator [версія]\Required\Resources\en_US (Mac OS).

 2. Створіть єдиний відкритий контур у файлі Bevels.ai.
 3. Виберіть пункт меню «Вікно» > «Символи» і виконайте одну з наступних дій для створення символу:
  • Перетягніть контур на панель «Символи».

  • Після виділення контура натисніть кнопку «Створити символ»  на панелі символів або виберіть «Створити символ» у меню панелі.

 4. Щоб перейменувати символ, двічі клацніть символ на панелі «Символи», введіть ім’я в діалоговому вікні «Параметри символів» і натисніть кнопку OK.
 5. Виберіть пункт меню «Файл» > «Зберегти».
 6. Вийдіть із програми Illustrator, а потім перезапустіть її.

  Меню «Скіс» у діалоговому вікні «Параметри витягування та скосу 3D-об’єкта» містить перелік скосів.

 7. Щоб застосувати власний скіс, виконайте одну з таких дій:
  • Щоб застосувати скіс до витягнутого 3D-об’єкта, виділіть 3D-об’єкт, а потім двічі клацніть на панелі «Вигляд» ефект «Витягування та скіс 3D-об’єкта». У діалоговому вікні «Параметри витягування та скосу 3D-об’єкта» виберіть скіс із меню «Скіс».

  • Щоб застосувати власний скіс до 2D-ілюстрації, виділіть 2D-об’єкт, а потім виберіть пункт меню «Ефект» > «3D» > «Витягування та скіс». У діалоговому вікні «Параметри витягування та скосу 3D-об’єкта» виберіть власний скіс із меню «Скіс».

Поворот об’єкта в трьох вимірах

 1. Виділіть об’єкт.
 2. Виберіть пункт меню «Ефект» > «3D» > «Поворот».
 3. Оберіть «Перегляд», щоб переглянути ефект у вікні документа.
 4. Клацніть Додаткові параметри, щоб переглянути повний список параметрів, або «Менше параметрів», щоб сховати додаткові параметри.
 5. Визначте параметри:

  Розташування

  Визначає, як повертається об’єкт, і перспективу, з якої його необхідно переглядати (див. Налаштування параметрів позиції 3D-повороту).

  Поверхня

  Створює різноманітні поверхні, починаючи з темної і незатіненої матової поверхні до глянцевих і освітлених поверхонь, які виглядають як пластмаса (див. Параметри затінення поверхні).

 6. Натисніть «ОК».

Перетворення ілюстрації на 3D-об’єкт

Кожний 3D-об’єкт складається з багатьох поверхонь. Наприклад, витягнутий квадрат перетворюється на куб, створений із шести поверхонь: передня і задня грані та чотири бокові грані. 2D-ілюстрацію можна перетворити на кожну поверхню 3D-об’єкта. Наприклад, припустимо, що необхідно накласти емблему або текст на об’єкт у формі пляшки або просто додати різні текстури до кожної сторони об’єкта.

3D-об’єкти із проекцією ілюстрації на кожній стороні
3D-об’єкти із проекцією ілюстрації на кожній стороні

A. Ілюстрація із символами B. Ілюстрація із символами C. A and B відображені в 3D-об’єкті 

Спроектувати на 3D-об’єкт можна тільки 2D-ілюстрації, збережені на панелі «Символи». Символами можуть бути художні об’єкти Illustrator, включаючи контури, складені контури, текст, растрові зображення, сіткові об’єкти і групи об’єктів.

Під час проекції ілюстрації на 3D-об’єкти зважте на таке:

 • Завдяки тому, що функція «Створення проекції» для проекції використовує символи, можна відредагувати зразок символу, а потім автоматично поновити усі поверхні, на яких він використовується.

 • У діалоговому вікні «Створення проекції» можна взаємодіяти із символом звичайними засобами керування рамкою розміру для переміщення, масштабування або повороту об’єкта.

 • 3D-ефект запам’ятовує кожну поверхню об’єкта з накладеною ілюстрацією як число. У результаті редагування 3D-об’єкта або застосування того самого ефекту до нового об’єкта в новому об’єкті може бути менше або більше сторін, ніж в початковому об’єкті. Якщо кількість поверхонь менша за кількість поверхонь, визначених для початкового створення карти, додаткові ілюстрації будуть проігноровані.

 • Завдяки тому, що положення символу визначається відносно центру поверхні об’єкта, якщо геометрія поверхні змінюється, символ буде переміщено відносно нового центру об’єкта.

 • Можна проектувати ілюстрації на об’єкти, до яких може застосовуватися ефект «Витягування та скіс» або «Обертання», але неможливо проектувати ілюстрацію на об’єкти, до яких може застосовуватися тільки ефект «Поворот».

 1. Виділіть 3D-об’єкт.
 2. На панелі «Вигляд» двічі клацніть «3D-витягування та скіс» або «3D-обертання».
 3. Клацніть «Створення проекції».
 4. Виберіть ілюстрацію, яку необхідно спроектувати на виділену поверхню, у спливаючому меню «Символ».
 5. Для вибору поверхні об’єкта для проектування зображення використовуйте кнопки зі стрілками першої , попередньої , наступної  і останньої поверхонь або введіть номер поверхні в текстовому полі.

  Світло-сірим кольором позначаються видимі поверхні. Темно-сірим кольором позначаються поверхні, які приховано через поточне положення об’єкта. Якщо поверхню вибрано в діалоговому вікні, виділена поверхня у вікні документа обведена червоним кольором.

 6. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб перемістити символ, розташуйте курсор всередині рамки розміру і тягніть; щоб масштабувати, тягніть бічний або кутовий держак; щоб повернути, тягніть зовні і поруч з держаком рамки розміру.

  • Щоб накладена ілюстрація відповідала межам вибраної поверхні, клацніть «За розміром аркуша».

  • Щоб видалити ілюстрацію з однієї поверхні, виберіть поверхню, використовуючи параметри поверхні, а потім виберіть «Немає» в меню «Символ» або клацніть «Стерти».

  • Щоб видалити усі мапи з усіх поверхонь 3D-об’єкта, виберіть Очистити все.

  • Щоб застосувати до ілюстрації затінення і освітлення об’єкта, виберіть «Затінити ілюстрацію».

  • Щоб показувати тільки накладену ілюстрацію, а не геометрію 3D-об’єкта, виберіть «Невидима геометрія». Ця функція корисна, якщо необхідно використовувати функцію проектування зображення для 3D-об’єктів як інструмент тривимірної деформації. Наприклад, цей параметр можна використовувати для накладання тексту у вигляді витягнутої хвилястої лінії, і, таким чином, текст вигинається як на прапорі.

  • Щоб переглянути ефект, виберіть «Перегляд».

 7. Натисніть кнопку OK у діалоговому вікні «Створення проекції».

  Примітка.

  3D-інструменти є окремими інструментами сітки перспективи програми Illustrator. 3D-об’єкти розглядаються як будь-які інші ілюстрації у разі їх розміщення на сітці перспективи.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності