Про символи

Символ є створеним об’єктом, який можна повторно використовувати в документі. Наприклад, при створенні символу з квітки можна багато раз додати до ілюстрації зразки цього символу, насправді не додаючи цього складного об’єкта багато раз. Кожний зразок символу пов’язаний з символом на панелі символів або з бібліотекою символів. Застосування символів може зекономити час і значно зменшити розмір файлів.

Завдяки функції Динамічні символи для символів тепер може використовуватися одна й та сама базова фігура, але вони можуть окремо динамічно змінювати зовнішній вигляд. Якщо змінити базову фігуру, зразки символів також буде змінено, при цьому зміни, зроблені окремо для кожного символу, буде збережено.

Символи також передбачає прекрасну підтримку експорту SWF та SVG. При експорті у Flash можна задати тип символу «Відеокліп». Увійшовши у Flash, можна в разі потреби задати інший тип. В Illustrator можна також вказати 9-фрагментне масштабування для відповідного масштабування символів у разі їх використання для компонентів інтерфейсу користувача.

Про динамічні символи

Буває так, що один якийсь символ повинен мати незмінний вид для всього проекту або ілюстрації. Хоча в окремих випадках цей символ повинен мати інший вигляд або інші атрибути.

Наприклад, дизайнер одягу працює над новою сорочкою, і ця сорочка має відображатися в різних варіантах кольору або сполученнях кольорів. Така сорочка є динамічним символом, а кольори можуть представляти застосовані поєднання кольорів. Якщо модель сорочки необхідно змінити, наприклад змінити її колір, достатньо відредагувати представлений сорочкою символ, і усі інші зразки цієї сорочки буде оновлено автоматично, проте унікальне й притаманне лише конкретному зразку поєднання кольорів буде збережено.

Функція «Динамічні символи» відкриває потужні можливості роботи із символами. Тепер можна змінювати зовнішній вигляд усіх зразків, зберігаючи їхній зв’язок із базовим символом. До змінювання зовнішнього вигляду можна віднести змінювання кольорів, градієнтів і візерунків.

Переваги динамічних символів

 • Для змінювання зразків динамічних символів можна використовувати інструмент «Часткове виділення».
 • Після змінювання зовнішнього вигляду зразка його зв’язок із базовим символом залишається незмінним.
 • Зміни зовнішнього вигляду базового символу застосовуються для всіх зразків. Крім цього, індивідуальні ефекти зразків також зберігаються.
 • Символ, укладений до динамічного символу, можна замінити іншим символом. Таким чином підвищується універсальність індивідуального налаштування символів.
 • Усі динамічні символи в документі можна виділити за допомогою команди «Виділити» > «Таке саме».

Примітка.

Якщо відкрити динамічний символ в Illustrator попередніх версій, цей символ буде розгорнуто.

Розмістивши символ, можна редагувати зразки символів в монтажній області, і, якщо треба, повторно визначити оригінальний символ шляхом редагування. Інструментарій для роботи з символами дозволяє додавати й редагувати одразу багато зразків.

Ілюстрація зі зразками символів

Розміщення або створення символу

Поміщення символу

 1. Виділіть символ на панелі «Символи» чи в бібліотеці символів.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть кнопку «Помістити зразок символу»  на панелі «Символи», щоб помістити зразок у центрі поточної видимої області вікна документа.

  • Перетягніть символ в монтажну область, де він має бути.

  • Виберіть команду «Помістити зразок символу» в меню панелі «Символи».

   Примітка. Одиничний символ, поміщений у будь-якому місці графічного документа (не такий, що існує лише на панелі), називається зразком.

Створення символу

 1. Виділіть ілюстрацію, яка буде використовуватися як символ.

  Примітка.

  Створюючи динамічний символ, не варто додавати текст, розміщені зображення або об’єкти сітки.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть кнопку «Створити символ» на панелі «Символи».

  • Перетягніть ілюстрацію на панель «Символи».

  • Виберіть з меню панелі команду «Створити символ».

  Примітка.

  За замовчуванням виділена ілюстрація стає зразком нового символу. Якщо не треба створювати ілюстрацію у якості зразка, натисніть при створенні нового символу клавішу Shift. Крім того, якщо при створенні нового символу не потрібно відкривати діалогове вікно «Створити символ», натисніть при створенні нового символу клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS). Тоді Illustrator застосує до цього символу стандартне ім’я, наприклад, New Symbol 1.

 3. У діалоговому вікні «Параметри символу» введіть ім’я символу.

 4. Виберіть тип символу «Кінофрагмент» або «Графіка».

 5. Виберіть, який символ необхідно створити: динамічний або статичний. За промовчанням вибрано «Динамічний».

 6. (Додатково) Якщо передбачається експорт символу у Flash, виконайте такі дії:

  • Виділіть тип «Відеокліп». «Кінофрагмент» є типом символу за замовчуванням у Flash або Illustrator.

  • Вкажіть на сітці суміщення місце, де слід встановити опорну точку символу. Місце встановлення опорної точки впливає на розташування символу в екранних координатах.

  • Якщо у Flash треба застосовувати 9-фрагментне масштабування, виділіть команду «Увімкнути напрямні для 9-фрагментного масштабування».

 7. Щоб прив’язати символ до піксельної сітки, встановіть прапорець «Вирівняти за піксельною сіткою». Для отримання додаткових відомостей читайте розділ «Вирівнювання символів за піксельною сіткою».

Примітка.

На панелі «Символи» динамічний символ з’являється разом із маленьким плюсом, розташованим у нижньому правому куті значка.

Символи можна створювати з більшості об’єктів, у т.ч. контурів, складених контурів, текстових об’єктів, растрових зображень, сіткових об’єктів та груп об’єктів. Однак, символ неможливо створити зі зв’язаного малюнка чи деяких груп, наприклад, груп графіків.

Примітка.

Відеоролик щодо ефективного застосування символів між Illustrator та Flash можна знайти за адресою www.adobe.com/go/vid0198.

Додавання підшарів для символів

Символи тепер передбачають власну ієрархію шарів, яка зберігається після розгортання символів. Підшари для символів можна створювати в режимі редагування символів.

Створення підшарів для символів у режимі редагування

Параметр «Вставляти на попередні шари» активується у разі вставляння вмісту в режимі редагування символів.

Застосування 9-фрагментного масштабування

9-фрагментне масштабування (масштабування за 9 фрагментами) можна використовувати для компонентного масштабування стилів графіки та символів для відеофрагментів. Цей тип масштабування дозволяє створювати символи для відеокліпів, які масштабуються відповідно до компонентів інтерфейсу користувача, на відміну від звичайного масштабування, яке застосовується до графічних об’єктів і елементів оформлення.

Символ ділиться на дев’ять ділянок згідно накладеної сітки, і кожна з цих ділянок масштабується окремо. Для забезпечення цілісного сприйняття символу кути не масштабуються; масштабується решта ділянок зображення (на відміну від розтягування) у бік меншого чи більшого розміру.

Сітка 9-фрагментного масштабування видима лише в режимі ізоляції. За замовчуванням напрямні сітки розташовані через 25% (або 1/4) ширини та висоти символу від його краю та мають вигляд пунктирних ліній, які накладаються на символ.

Примітка.

Інформацію із застосування 9-фрагментного масштабування у Flash див. у довідці із Flash. Відео про використання 9-фрагментного масштабування в Illustrator можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid5210_ai_ua.

У Illustrator для символів, які передбачають обертання, нахил та складне трансформування, можна створити сітку з розбиттям на 9 фрагментів. Під час масштабування символу усі дев’ять фрагментів символу можна масштабувати окремо.

Увімкнення 9-фрагментного масштабування

 1. Виділіть символ у монтажній області чи на панелі «Символи» та виберіть з панелі меню «Параметри символів».

 2. У діалоговому вікні «Параметри символів» виберіть тип «Кінофрагмент» або «Графіка», а потім виберіть «Увімкнути напрямні для масштабування за 9 фрагментами».

Примітка.

Цей параметр можна також увімкнути в діалоговому вікні «Параметри символів» при створенні нового символу.

Редагування сітки 9-фрагментного масштабування для символу

 1. Для редагування сітки 9-фрагментного масштабування для символу відкрийте символ в ізольованому режимі, виконавши одну з таких дій:

  • Двічі клацніть символ на панелі «Символи».

  • Виділіть символ на панелі «Символи» та виберіть команду «Редагувати символ» у меню панелі.

 2. Для редагування сітки масштабування для зразка символу відкрийте цей зразок в ізольованому режимі, виконавши одну з таких дій:

  • Двічі клацніть зразок символу в монтажній області.

  • Виділіть зразок символу в монтажній області та клацніть команду «Редагувати символ» на Панелі керування.

 3. Перемістіть вказівник на будь-якій з чотирьох напрямних. Коли курсор зміниться на курсор переміщення, перетягніть напрямну.

  Примітка.

  Масштабування відбуватиметься, навіть коли відвести напрямну за мені символу (розділюючи таким чином символ менш ніж на 9 фрагментів). Символ масштабується відповідно до фрагменту, в який він потрапляє.

 4. Вийдіть з режиму ізоляції, натиснувши кнопку «Вихід з режиму ізоляції»  в верхньому лівому куті монтажної області чи на панелі керування .

Робота зі зразками символів

Зразки символів можна пересувати, масштабувати, повертати, розрізати (чи нахиляти) або ж віддзеркалювати таким самим чином, як і інші об’єкти. Також можна виконувати будь-яку операцію з панелей «Прозорість», «Вигляд» та «Графічні стилі» та застосовувати будь-який ефект з меню «Ефекти». Однак, якщо потрібно змінити окремі компоненти зразка символу, спочатку слід розгорнути його. Розгортання розриває зв’язок між символом та зразком цього символу та перетворює зразок на звичайну ілюстрацію.

Відеокліпи щодо виділення та вирівнювання об’єктів, у т.ч. символів, можна знайти за адресами www.adobe.com/go/vid0034_ua та www.adobe.com/go/vid0035_ua.

Примітка.

На панелі «Символи» динамічний символ з’являється разом із маленьким плюсом, розташованим у нижньому правому куті значка.

Примітка.

Функції заміни зразків символу іншим символом, розірвання зв’язку у випадку розтягування зразка символу та скасування змін не працюють для символів у перспективі.

Зміна зразків символів

Змінивши зразок символу, можна перевизначити початковий символ у панелі «Символи». У разі перевизначення початкового символу нове визначення одержать всі наявні зразки символів.

 1. Виділіть зразок символу.

 2. Натисніть кнопку «Розірвати зв’язок з символом»  на панелі «Символи» чи на Панелі керування.

 3. Відредагуйте ілюстрацію.

  Примітка.

  Редагуючи динамічний символ, не варто додавати текст, розміщені зображення або об’єкти сітки.

 4. (За потребою) виконайте одну з таких дій:

  • Щоб замінити вихідний символ відредагованим варіантом, перетягніть модифікований символ, натиснувши клавішу Alt (Windows) чи Option (Mac OS), поверх старого символу в панелі «Символи». Символ замінюється на панелі «Символи» та оновлюється в поточному файлі.

  • Щоб створити новий символ з відредагованого варіанту, перетягніть модифікований символ на панель «Символи» чи натисніть «Новий символ»  на панелі «Символи».

Розгортання зразка символів

 1. Виділіть один або кілька зразків.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть кнопку «Розірвати зв’язок із символом»  на панелі «Символи» чи на Панелі керування, або виберіть команду «Розірвати зв’язок із символом» в меню панелі.

  • Виберіть команду «Об’єкт» > «Розгортання» та натисніть кнопку «OK» у діалоговому вікні «Розгортання».

  Illustrator розміщує компоненти зразка символу в групі. Після розгортання можна редагувати ілюстрацію.

Примітка.

Якщо відкрити динамічний символ в Illustrator попередніх версій, цей символ буде розгорнуто.

Копіювання зразка символу в монтажній області

Якщо здійснене масштабування, обертання, розрізання (чи нахил) або віддзеркалення зразка символу, і треба додати ще декілька зразків з тими самими змінами, скопіюйте модифікований зразок.

 1. Виділіть зразок символу.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть зразок символу в інше місце монтажної області, утримуючи клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS).

  • Скопіюйте та вставте зразок символу.

Примітка.

Якщо потрібно скопіювати символ на панель «Символи», наприклад, створити новий символ на основі наявного, слід копіювати символ, а не зразок. (Див. огляд панелі «Символи».)

Заміна зразка символу іншим символом

 1. Виділіть зразок символу в монтажній області.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть новий символ у меню на Панелі керування.

  • Виділіть новий символ на панелі «Символи» та виберіть команду «Замінити символ» у меню панелі «Символи».

Примітка.

Ця функція не працює для символів у перспективі. Див. Додавання тексту та символів у перспективі.

Виділення всіх зразків у документі

Виділіть символ на панелі «Символи», а потім виберіть команду «Виділити всі зразки» з меню панелі.

Скасування змін

Щоб скасувати будь-які зміни символів, виберіть потрібний символ і на панелі керування натисніть кнопку «Скидання». Можна також вибрати команду «Скинути трансформування» у випадному меню панелі «Символи».

 

Редагування чи перевизначення символу

Редагувати символ можна шляхом зміни ілюстрації символу чи шляхом перевизначення символу, замінюючи його новою ілюстрацією. Редагування чи перевизначення символу змінює вигляд символу на панелі «Символи», а також усіх зразків символів в монтажній області.

Редагування символу

 1. Щоб відкрити символ в ізольованому режимі, виконайте одну з наступних дій:

  • Виділіть зразок символу та натисніть кнопку «Редагування символу» на Панелі керування. Коли відкриється вікно «Попередження», натисніть кнопку «OK».

  • Двічі клацніть зразок символу. Коли відкриється вікно «Попередження», натисніть кнопку «OK».

  • Двічі клацніть символ на панелі «Символи». В центрі монтажної області з’явиться тимчасовий зразок символу.

 2. Відредагуйте ілюстрацію.

 3. Вийдіть з режиму ізоляції, натиснувши кнопку «Вихід з режиму ізоляції» , що у верхньому лівому куті монтажної області або на панелі керування, чи клавішу Esc на клавіатурі.

  Символ можна також вирівняти за піксельною сіткою. Для отримання додаткових відомостей читайте розділ «Вирівнювання символів за піксельною сіткою».

Перевизначте символ іншою ілюстрацією

 1. Виділіть ілюстрацію, яку слід використати для перевизначення наявного символу. Переконайтеся, що виділено оригінальну ілюстрацію, а не зразок символу.

 2. Клацніть на панелі «Символи» той символ, який треба перевизначити, і виберіть у меню панелі команду «Перевизначити символ».

Примітка.

Виділена ілюстрація автоматично стає зразком символу. Якщо виділена ілюстрація не має стати зразком символу, натисніть під час вибору команди «Перевизначити символ» у меню панелі клавішу Shift.

Примітка.

Якщо вам не вдається знайти меню панелі, див. Використання меню панелі.

Бібліотеки символів

Бібліотеки символів являють собою колекції наперед визначених символів. Після відкриття бібліотека символів з’являється на новій панелі (не в панелі «Символи»).

Бібліотека символів дозволяє виділяти, сортувати й переглядати символи так само, як це робиться на панелі «Символи». Однак додавати, видаляти чи редагувати елементи у них неможливо.

Відкриття бібліотек символів

 1. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть пункт «Вікно» > «Бібліотеки символів» > [символ].

  • Виберіть команду «Відкрити бібліотеку символів» у меню панелі «Символи», і зі списку, що з’явиться, виберіть бібліотеку.

  • Натисніть кнопку «Меню бібліотек символів» на панелі «Символи» та виберіть у списку, що з’явиться, бібліотеку.

  Примітка.

  Щоб відкривати бібліотеку автоматично під час запуску Illustrator, виберіть у меню панелі бібліотеки команду «Постійно».

Переміщення символів з бібліотеки на панель «Символи»

Символ автоматично додається до панелі «Символи» завжди, коли використовується в документі.

 1. Клацніть символ у бібліотеці.

Створення бібліотек символів

 1. Щоб додати усі символи з бібліотеки, натисніть Shift та виберіть усі символи, після чого виберіть у меню «Бібліотека символів» пункт «Додати до символів». Додайте символи, які мають входити до бібліотеки, до меню «Символи» та видаліть усі непотрібні символи.

  Примітка.

  Щоб виділити всі символи, які не використовуються в документі, виберіть з меню панелі «Символи» пункт Виділити всі, що не використовуються.

 2. Виберіть команду «Зберегти бібліотеку символів» у меню панелі «Символи».

 3. Збережіть нову бібліотеку в стандартній теці «Символи». Назва бібліотеки автоматично відображається в меню, заданому користувачем, в меню «Бібліотеки символів» та «Відкрити бібліотеку символів».

  Якщо зберегти бібліотеку в іншій теці, можна відкрити її, вибравши в меню панелі «Символи» команду «Відкрити бібліотеку символів» > «Інша бібліотека». Коли бібліотека відкрита таким чином, вона з’явиться в підменю «Бібліотеки символів» разом з іншими бібліотеками.

Імпорт бібліотеки символів з іншого документа.

 1. Виберіть команду «Вікно» > «Бібліотеки символів» > «Інша бібліотека» або виберіть «Відкрити бібліотеку символів» у меню панелі «Символи».

 2. Виділіть файл, з якого потрібно імпортувати символи, і натисніть кнопку «Відкрити».

  Символи з’являться на панелі бібліотеки символів (не на панелі «Символи»).

Огляд панелі «Символи»

Для керування символами для документа можна використовувати панель «Символи» («Вікно» > «Символи») чи Панель керування. Панель «Символи» містить ряд попередньо встановлених символів. Можна додавати символи з бібліотек символів або бібліотек, створених користувачем. Відомості про використання попередньо налаштованих символів див. у розділі Бібліотеки символів.

Зміна відображення символів на панелі

 1. Виділіть параметр перегляду в меню панелі: «Перегляд мініатюр» для відображення мініатюр, «Маленькі мініатюри та назви» для відображення списку іменованих символів з маленькими мініатюрами, або «Великі мініатюри та назви» для відображення списку іменованих символів з великими мініатюрами.

 2. Перетягніть символ на інше місце. Коли у потрібному місці з’явиться чорна лінія, відпустіть кнопку миші.

 3. Виберіть із меню панелі пункт Сортувати за іменем, щоб відображати список символів у алфавітному порядку.

Копіювання символу на панелі

Копіювання символу на панелі «Символи» – простий спосіб створення нового символу на основі наявного.

Щоб скопіювати символ, на панелі «Символи» виберіть потрібний символ, після чого на цій панелі виберіть параметр «Дублювати символ» або перетягніть потрібний символ на кнопку «Створити символ».

Примітка.

Якщо на монтажній області потрібно створити копію зразка символу, наприклад, якщо символ масштабовано і обернено, а потрібно додати інший зразок символу з тими самими параметрами масштабування і обертання, скопіюйте цей зразок (див. Робота зі зразками символів).

Перейменування символу

 1. Щоб перейменувати символ, виділіть цей символ на панелі «Символи», виберіть з меню панелі команду «Параметри символу» та введіть в діалоговому вікні «Параметри символу» нове ім’я символу.

 2. Щоб перейменувати зразок символу, виділіть примірник символу у графічному документі та введіть нове ім’я в полі «Ім’я примірника» на Панелі керування.

Контрольні точки символів

Принцип застосування точки реєстрації символів в Illustrator такий самий, як і в Adobe Flash Professional. Контрольна точка є вихідною точкою для зразка визначення символу. Завдяки цій можливості Illustrator та Flash краще взаємодіють між собою.

Під час створення символу можна вибрати контрольну точку з-поміж 8 точок вздовж периметра рамки символу та центральної точки рамки. Контрольна точка позначається хрестоподібним значком у режимі редагування символів або в звичайному режимі, коли виділено зразок символу. У режимі ізоляції ілюстрацію можна прив’язати до контрольної точки.

У випадному меню панелі «Трансформування» параметр «Використовувати контрольну точку для символу» встановлено за замовчуванням. Координати контрольної точки відображаються на панелі «Трансформування», якщо виділено зразок символу. Усі видозміни зразків певного символу відбуваються відносно контрольної точки зразка визначення цього символу.

Перетворення, застосовані до зразка символу, можна скасувати за допомогою функції «Скинути трансформування». Додаткові відомості читайте у розділі Скасування змін.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності