Використання лінійок

Лінійки дозволяють точно розмістити та виміряти об’єкти у вікні ілюстрації або у монтажній області. Точка 0 на кожній лінійці зветься початком відліку лінійки.

У програмі Illustrator передбачено окремі лінійки для документів і монтажних областей. За раз можна вибрати лише один із цих варіантів лінійок.

Загальні лінійки з’являються вгорі і ліворуч у вікні ілюстрації. Початок відліку лінійки за замовчуванням знаходиться в верхньому лівому куті вікна ілюстрації.

Лінійки монтажної області з’являються вгорі і ліворуч від активної монтажної області. Початок відліку лінійки монтажної області за замовчуванням знаходиться в верхньому лівому куті монтажної області.

Лінійки монтажних областей і загальні лінійки відрізняються тим, що під час роботи з лінійками монтажних областей початкова точка змінюється залежно від активної монтажної області. До того ж лінійки монтажних областей можуть містити декілька початкових точок. Тому, якщо змінити початкову точку лінійки монтажної області, це не вплине на наявні в монтажних областях заливки візерунком.

За замовчуванням точка відліку загальної лінійки знаходиться в лівому верхньому куті першої монтажної області, а точка відліку лінійки монтажних областей – у лівому верхньому куті відповідної монтажної області.

 • Щоб відобразити або приховати лінійки, виберіть у меню «Перегляд» > «Лінійки» > «Показати лінійки» або «Перегляд» > «Лінійки» > «Сховати лінійки».
Показати/сховати лінійки
 • Для переходу між лінійками монтажної області й загальними лінійками виберіть у меню «Перегляд» > «Лінійки» > «Змінити лінійки на загальні» або «Перегляд» > «Лінійки» > «Змінити на лінійки монтажних областей». Лінійки монтажних областей відображаються за замовчуванням, тому в підменю «Лінійки» відображається параметр «Змінити лінійки на загальні».

 • Щоб відобразити або приховати лінійки для відео, виберіть «Перегляд» > «Лінійки» > «Показати лінійки для відео» або «Перегляд» > «Лінійки» > «Сховати лінійки для відео».

 • Щоб змінити початок відліку лінійки, пересуньте вказівник у верхній лівий кут у точку, де лінійки перетинаються, і перетягніть вказівник на місце, де має бути новий початок відліку.

  Коли ви перетягуєте вказівник, перехрещені лінії у вікні й на лінійках показують, як змінюється початок відліку для загальних лінійок.

  Примітка. Зміна початку відліку загальних лінійок впливає на розбиття візерунків.

 • Щоб відновити стандартний початок відліку лінійок, двічі клацніть на верхньому лівому куті, де лінійки перетинаються.

Відлік системи координат тепер перенесено з першої чверті монтажної області до четвертої. У Illustrator CS5 в разі переміщення вниз збільшується значення координати на осі Y, а в разі переміщення вправо збільшується значення координати на осі X.

Під час збереження документів для попередніх версій Illustrator загальні лінійки зберігають положення, встановлене в цих документах. Незважаючи на те, що початкова точка не переміщається у верхній лівий кут, відлік системи координат переноситься до четвертої чверті.

Зміни відліку системи координат та початкової точки лінійки не застосовуються до сценаріїв – для забезпечення можливості збереження їх у початковому вигляді. Однак, якщо застосувати сценарій для трансформування об’єктів, значення координати Y буде відрізнятися від значення, встановленого в середовищі Illustrator. Наприклад, якщо по осі Y переміститися на 10 кроків вгору (Y= +10), то для такого ж переміщення сценарію по осі Y потрібно переміститися на 10 кроків вниз (Y=-10).

Зміна одиниці вимірювання

Стандартна одиниця вимірювання в Illustrator – пункт (один пункт дорівнює 0,3528 мм). Ви можете змінити одиницю, яку Illustrator використовує для загальних вимірювань, обведень і тексту. Ви можете змінити типову одиницю, вводячи значення у полі.

 • Щоб змінити стандартні одиниці виміру, виберіть «Редагування» > «Уподобання» > «Одиниці виміру» (Windows) або «Illustrator» > «Уподобання» > «Одиниці виміру» (Mac OS), після чого виберіть одиниці для параметрів «Загальні», «Обведення» і «Текст». Якщо в уподобаннях «Текст» вибрано «Показувати параметри тексту для азійських мов», ви також можете вибирати одиницю окремо для азійського тексту.

  Примітка. Параметр вимірювання «Загальна» впливає на лінійки, вимірювання відстані між точками, пересування й трансформування об’єктів, установлення сітки, крок сітки, створення форм.

 • Щоб вибрати основну одиницю вимірювання лише для поточного документа, виберіть «Файл» > Параметри документа, виберіть у меню «Одиниці» потрібну одиницю вимірювання й натисніть «OK».
 • Щоб змінити одиницю вимірювання, коли ви вводите значення в полі, після введеного значення додайте будь-яке з наведених скорочень: дюйм, дюймів, дюймів, міліметрів, міліметрів, мм, Qs (один Q дорівнює 0,25 міліметра), сантиметрів, см, пунктів, п, пт, пік, піксель, пікселів і пікс.

  Підказка. Використовуючи піки разом із пунктами, ви можете вводити значення на кшталт XpY, де X і Y — числа у піках і пунктах (наприклад, 12p6 — це 12 пік і 6 пунктів).

Використання сітки

Сітка відображається поза вашою ілюстрацією у вікні ілюстрації й не друкується.

 • Щоб показати або сховати сітку, виберіть «Перегляд» > «Показати сітку» або «Перегляд» > «Сховати сітку».
 • Аби прив’язати об’єкти до напрямних, виберіть «Перегляд» > «Прив’язати до сітки», виділіть об’єкт, що його бажаєте перемістити, і перетягніть у потрібному напрямку.

  Коли межі об’єкта наблизяться на 2 пікселі до лінії сітки, об’єкт прив’яжеться до цієї точки.

  Примітка. Якщо ви виберете «Перегляд» > «Перегляд у вигляді пікселів», «Прив’язати до сітки» зміниться на «Прив’язати до пікселя».

 • Щоб установити проміжок між лініями сітки, стиль сітки (суцільні лінії чи пунктир), колір сітки, режим відображення сітки (зверху або поза ілюстрацією), виберіть «Редагування» > «Уподобання» > «Напрямні й сітка» (Windows) або «Illustrator» > «Уподобання» > «Напрямні й сітка» (Mac OS).
Прив’язати до сітки
Ілюстрація з відображеною сіткою

Використання напрямних

Напрямні допомагають вам вирівнювати текстові й графічні об’єкти. Ви можете створювати відображення напрямних (прямі вертикальні чи горизонтальні лінії) і напрямні об’єкти (векторні об’єкти, які ви перетворюєте на напрямні). Як і сітка, напрямні не друкуються.

Ви можете вибирати між двома стилями напрямних - суцільними і пунктирними лініями, а також змінювати колір напрямних, використовуючи або попередньо встановлені кольори напрямних або кольори, які ви вибираєте на палітрі кольорів. Типово напрямні не зафіксовані, і ви можете переміщувати, змінювати, вилучати, повертати їх, але можна їх зафіксувати.

 • Щоб показати або сховати напрямні, виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Показувати напрямні» або «Перегляд» > «Напрямні» > «Сховати напрямні».
 • Щоб змінити налаштування напрямних, виберіть «Редагування» > «Уподобання» > «Напрямні й сітка» (Windows) або «Illustrator» > «Уподобання» > «Напрямні й сітка» (Mac OS).
 • Щоб зафіксувати напрямні, виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Зафіксувати напрямні».

Створення напрямних

 1. Якщо лінійки не показуються, виберіть «Перегляд» > «Показати лінійки».
 2. Поставте вказівник на ліву лінійку для вертикальної напрямної або на верхню - для горизонтальної.
 3. Перетягніть напрямну на потрібне місце.

  Щоб перетворити векторні об’єкти на напрямні, виділіть їх і виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Створити напрямні».

  Примітка.

  Щоб спростити роботу з декількома напрямними, перемістіть їх на окремий шар.

 4. Щоб застосувати напрямні лише до певної монтажної області, а не до всього полотна, виберіть інструмент «Монтажна область» і перетягніть напрямні на монтажну область.

Переміщення, вилучення і звільнення напрямних

 1. Якщо напрямні зафіксовано, виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Зафіксувати напрямні».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб перемістити напрямну, перетягніть її або скопіюйте.

  • Щоб видалити напрямну, натисніть клавішу Backspace (у Windows) чи клавішу Delete (у Mac OS) або виберіть «Редагування» > «Вирізати» чи «Редагування» > «Стерти».

  • Щоб видалити всі напрямні за раз, виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Стерти напрямні».

  • Щоб звільнити напрямні, перетворивши їх знову на звичайний графічний об’єкт, виділіть напрямну й виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Звільнити напрямні».

Прив’язування об’єктів до точок прив’язки й напрямних

 1. Виберіть «Перегляд» > «Прив’язка до точки».
 2. Виділіть об’єкт, який ви бажаєте перемістити, поставте вказівник точно на точку, яку ви бажаєте вирівняти з точками прив’язки й напрямними.

  Примітка.

  У разі прив’язування до точки вирівнювання залежить від положення вказівника, а не від країв перетягуваного об’єкта.

 3. Перетягніть об’єкт у потрібне місце.

  Коли вказівник стане на відстані до 2 пікселів від точки прив’язки чи напрямної, він прив’яжеться до точки. Після прив’язування форма вказівника змінюється зі стрілки із заливкою на стрілку без заливки.

Використання швидких напрямних

Швидкі напрямні — це тимчасові напрямні з прив’язкою, які з’являються під час виконання операцій з об’єктами або монтажними областями. Вони допомагають вирівнювати, редагувати й перетворювати об’єкти або монтажні області відносно інших об’єктів або монтажних областей завдяки прив’язці до об’єкта й відображенню значень координат X, Y і відстаней. Можна визначити тип швидких напрямних і відображуваний зворотний зв’язок (наприклад, позначки вимірювання, підсвічування об’єкта або мітки) за допомогою налаштування уподобань для швидких напрямних.

Швидкі напрямні за замовчуванням увімкнені.

 1. Щоб увімкнути або вимкнути швидкі напрямні, виберіть «Перегляд» > «Швидкі напрямні».

 2. Використовувати швидкі напрямні можна різними способами:
  • Створюючи об’єкт за допомогою інструмента пера чи фігури, скористайтеся швидкими напрямними, щоб розставити точки прив’язки нового об’єкта відносно наявного об’єкта. Або точно розташуйте нову монтажну область відносно іншої монтажної області або об’єкта завдяки швидким напрямним.

  • Під час створення об’єктів за допомогою інструментів пера чи фігури або під час трансформації об’єктів можна скористатися контрольними лініями для швидких напрямних, щоб установити точки прив’язки під певними кутами, наприклад 45 або 90 градусів. Укажіть ці кути в Уподобаннях для швидких напрямних.

  • Переміщуючи об’єкт або монтажну область, скористайтеся швидкими напрямними, щоб вирівняти виділений об’єкт або монтажну область відносно інших об’єктів або монтажних областей. Вирівнювання ґрунтується на геометрії об’єктів і монтажних областей. Напрямні виникають, коли об’єкт наближається до краю або центральної точки інших об’єктів.

  • Під час трансформації об’єкта швидкі напрямні з’являються автоматично, щоб допомогти в цьому процесі.

  Щоб указати, коли та як мають з’являтися швидкі напрямні, можна налаштувати уподобання для швидких напрямних.

  Примітка.

  Якщо ввімкнено «Прив’язати до сітки» або «Перегляд у вигляді пікселів», швидкі напрямні будуть недоступні для використання (навіть якщо вибрати відповідну команду в меню).

Налаштування уподобань для швидких напрямних

Виберіть «Редагування» > «Уподобання» > «Швидкі напрямні» (у Windows) або «Illustrator» > «Уподобання» > «Швидкі напрямні» (у Mac OS), щоб налаштувати наведені далі уподобання.

Колір

Визначає колір напрямних.

Напрямні вирівнювання

Відображає напрямні лінії, які утворюються вздовж центру та країв геометричних об’єктів, монтажних областей і обрізу. Вони з’являються, якщо пересувати об’єкти й виконувати операції, зокрема малювати основні форми, за допомогою інструмента «Перо», і трансформувати об’єкти.

Мітки прив’язки/контуру

Повідомляє про те, коли контури перетинаються та сходяться в точці прив’язки.

Позначки вимірювання

Відображає відомості для різноманітних інструментів (зокрема текстових та інструментів малювання) про розташування курсора, коли курсор установлюється на точку прив’язки. Під час створення, виділення, переміщення або трансформування об’єктів відображає зміщення від початкового розташування об’єкта за осями x і y. Якщо після вибору інструмента малювання натиснути клавішу Shift, відобразиться початкове місце.

Підсвічування об’єкта

Підсвічує об’єкт під вказівником, коли ви перетягуєте вказівник навколо нього. Колір підсвічування збігається з кольором шару об’єкта.

Інструменти трансформування

Показує інформацію, коли ви масштабуєте, обертаєте або зсуваєте об’єкти.

Контрольні лінії

Напрямні лінії, що відображаються під час створення нових об’єктів. Можна встановити кути, під якими мають рисуватися напрямні лінії від точок прив’язки сусіднього об’єкта. Ви можете встановити до шести кутів. Уведіть значення кута в полі «Кути», виберіть набір кутів зі спливаючого меню «Кути» або виберіть набір кутів зі спливаючого меню та змініть одне зі значень у полі, щоб налаштувати набір кутів для своїх потреб. Попередній перегляд відображає ваші налаштування.

Допуск прив’язування

Визначає відстань у пунктах, на якій вказівник має розташовуватися від іншого об’єкта, аби діяли швидкі напрямні.

Швидкі напрямні
Налаштування уподобань для швидких напрямних

Вимірювання відстані між об’єктами

Використовуйте інструмент «Лінійка», щоб обчислити відстань між будь-якими двома точками й відобразити результати на панелі «Інформація».

 1. Візьміть інструмент «Лінійка» . (Натисніть й утримуйте інструмент «Піпетка», щоб побачити його на панелі «Інструменти».)

 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть на двох точках, щоб виміряти відстань між ними.

  • Клацніть на першій точці і перетягніть на другу точку. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо бажаєте зберігати приріст кута 45° під час повороту.

   На панелі «Інформація» показується відстані по горизонталі й вертикалі від осей x і y, абсолютні відстані по горизонталі й вертикалі, загальні відстані, виміряний кут.

Навігація панеллю «Інформація»

Використовуйте панель «Інформація» («Вікно» > «Інформація») для отримання відомостей про ділянку під вказівником і про виділені об’єкти.

 • Коли об’єкт виділено і інструмент виділення активний, на панелі «Інформація» показуються координати x і y об’єкта, його ширина (Ш) і висота (В). На значення ширини й висоти впливає параметр «Використовувати межі перегляду» в основних уподобаннях. Коли вибрано «Використовувати межі перегляду», Illustrator включає ширину обведення (а також інші атрибути, такі як тінь) до розмірів об’єкта. Якщо прапорець «Використовувати межі перегляду» знято, програма Illustrator вимірює лише відстані, визначені векторним контуром об’єкта.

 • Коли ви використовуєте інструмент «Перо» або «Градієнт», або коли ви переміщуєте виділення, на панелі «Інформація» показуються зміни x (Ш), y (В), відстань (Д) і кут .

 • Коли ви використовуєте інструмент «Масштаб», на панелі «Інформація» показується коефіцієнт збільшення і координати x та y після того, як ви відпустите кнопку миші.

 • Коли ви використовуєте інструмент «Зміна розміру», на панелі «Інформація» відображається зміна відсотків ширини (Ш) та висоти (В), а після завершення масштабування – нові ширина (Ш) і висота (В). Коли ви використовуєте інструмент повороту і дзеркального відображення, на панелі «Інформація» показуються координати центра об’єкта і кут повороту чи дзеркального відображення .

 • Коли ви використовує інструмент «Нахил», на панелі «Інформація» показуються координати центра об’єкта, кут нахилу вісі і величина нахилу .

 • Коли ви використовуєте інструмент «Художній пензель», на панелі «Інформація» показуються координати x і y, а також назва поточного пензля.

 • Виберіть «Показувати параметри» в меню панелі або натисніть подвійну стрілку на вкладці панелі, щоб відобразити значення кольорів заливки й обведення виділеного об’єкта, назву будь-якого візерунка, градієнта чи відтінку, застосованого до об’єкта.

  Примітка. Якщо виділено кілька об’єктів, на панелі «Інформація» відображаються лише спільні для всіх виділених об’єктів відомості.