Використання лінійок

Лінійки дозволяють точно розмістити та виміряти об'єкти у вікні ілюстрації або у монтажній області. Точка 0 на кожній лінійці зветься початком відліку лінійки.

Лінійки в Illustrator CS5 схожі на лінійки в інших програмах пакета Creative Suite, наприклад InDesign і Photoshop. У програмі Illustrator передбачено окремі лінійки для документів та монтажних областей. Для поточної роботи можна вибрати лише один із цих варіантів лінійок.

Adobe рекомендує

Adobe рекомендує
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-illustrator-cs5/gs01-using-rulers-and-guides/" shape="rect" >Використання лінійок і напрямних</a>
Морді Ґолдінґ (Mordy Golding)

Примітка.

Лінійки вікна називаються загальними лінійками.

Загальні лінійки з’являються вгорі і ліворуч у вікні ілюстрації. Початок відліку лінійки за замовчуванням знаходиться в верхньому лівому куті вікна ілюстрації.

Лінійки монтажної області з’являються вгорі і ліворуч від активної монтажної області. Початок відліку лінійки монтажної області за замовчуванням знаходиться в верхньому лівому куті монтажної області.

Лінійки монтажних областей і загальні лінійки відрізняються тим, що під час роботи з лінійками монтажних областей початкова точка змінюється залежно від активної монтажної області. До того ж лінійки монтажних областей можуть містити декілька початкових точок. Тому, якщо змінити початкову точку лінійки монтажної області, це не вплине на наявні в монтажних областях заливки візерунком.

За замовчуванням точка відліку загальної лінійки знаходиться в лівому верхньому куті першої монтажної області, а точка відліку лінійки монтажних областей – у лівому верхньому куті відповідної монтажної області.

 • Щоб відобразити або приховати лінійки, оберіть команди меню «Перегляд» > «Лінійки» > «Показати лінійки» або «Перегляд» > «Лінійки» > «Сховати лінійки».

 • Для переходу між лінійками монтажної області й загальними лінійками виберіть у меню «Перегляд» > «Лінійки» > «Змінити лінійки на загальні» або «Перегляд» > «Лінійки» > «Змінити на лінійки монтажних областей». Лінійки монтажних областей відображаються за замовчуванням, тому в підменю «Лінійки» відображається параметр «Змінити лінійки на загальні».

 • Щоб відобразити або приховати лінійки для відео, оберіть команди меню «Перегляд» > «Лінійки» > «Показати лінійки для відео» або «Перегляд» > «Лінійки» > «Сховати лінійки для відео».

 • Щоб змінити початок відліку лінійки, пересуньте вказівник у верхній лівий кут у точку, де перетинаються лінійки, і перетягніть вказівник на місце, де має бути новий початок відліку.

  Коли ви перетягуєте вказівник, перехрещені лінії у вікні та на лінійках показують, як змінюється початок відліку для загальних лінійок.

  Примітка. Зміна початку відліку загальних лінійок впливає на розбиття візерунків.

 • Щоб відновити стандартний початок відліку лінійок, двічі клацніть на верхньому лівому куті, де перетинаються лінійки.

Відлік системи координат тепер перенесено з першої чверті монтажної області до четвертої. У Illustrator CS5 в разі переміщення вниз збільшується значення координати на осі Y, а в разі переміщення вправо збільшується значення координати на осі X.

Під час збереження документів для попередніх версій Illustrator загальні лінійки зберігають положення, встановлене в цих документах. Незважаючи на те, що початкова точка не переміщається у верхній лівий кут, відлік системи координат переноситься до четвертої чверті.

Зміни відліку системи координат та початкової точки лінійки не застосовуються до сценаріїв – для забезпечення можливості збереження їх у початковому вигляді. Однак, якщо застосувати сценарій для трансформування об'єктів, значення координати Y буде відрізнятися від значення, встановленого в середовищі Illustrator. Наприклад, якщо по осі Y переміститися на 10 кроків вгору (Y= +10), то для такого ж переміщення сценарію по осі Y потрібно переміститися на 10 кроків вниз (Y=-10).

Зміна одиниці вимірювання

Стандартна одиниця вимірювання в Illustrator – пункт (один пункт дорівнює 0,3528 мм). Ви можете змінити одиницю, яку Illustrator використовує для загальних вимірювань, обведень і тексту. Ви можете змінити типову одиницю, вводячи значення у полі.

 • Щоб змінити стандартні одиниці виміру, виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Одиниці виміру» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Одиниці виміру» (Mac OS), після чого виберіть одиниці для параметрів «Загальні», «Обведення» і «Текст». Якщо в уподобаннях «Текст» вибрано «Показувати параметри тексту для азійських мов», ви також можете вибирати одиницю окремо для азійського тексту.

  Примітка. Параметр вимірювання «Загальна» впливає на лінійки, вимірювання відстані між точками, пересування і трансформування об’єктів, встановлення сітки, крок сітки, створення форм.

 • Щоб обрати загальну одиницю вимірювання лише для поточного документа, відкрийте меню «Файл» > діалогове вікно «Параметри документа» і виберіть потрібну одиницю вимірювання з меню «Одиниці», а потім натисніть кнопку «OК».
 • Щоб змінити одиницю вимірювання, коли ви вводите значення у полі, після введеного значення поставте будь-яке з наведених нижче скорочень: дюйм, дюймів, дюймів, міліметрів, міліметрів, мм, Qs (один Q дорівнює 0,25 міліметра), сантиметрів, сантиметрів, см, пунктів, п, пт, пік, пік, піксель, пікселів та пікселів.

  Підказка. Змішуючи піки і пункти, ви можете вводити такі значення, як XpY, де X і Y – числа у піках і пунктах (наприклад, 12p6 – це 12 пік і 6 пунктів).

Використати сітку

Сітка з’являється за вашою ілюстрацією у вікні ілюстрації і не друкується.

 • Щоб скористатися сіткою, оберіть команду меню «Перегляд» > «Показати сітку».
 • Щоб сховати сітку, оберіть «Перегляд» > «Сховати сітку».
 • Аби прив’язати об’єкти до напрямних, виберіть «Перегляд» > «Прив’язати до сітки», виділіть об'єкт, що його бажаєте перемістити, і перетягніть у потрібному напрямку.

  Коли межі об’єкта наблизяться на 2 пікселі до лінії сітки, об’єкт прив’яжеться до цієї точки.

  Примітка. Якщо вибрано параметр «Перегляд» > «Перегляд у вигляді пікселів», параметр «Прив’язати до сітки» змінюється на «Прив’язати до пікселя».

 • Щоб установити проміжок між лініями сітки, визначити стиль сітки (суцільні лінії чи пунктир), колір сітки, чи має сітка з’являтися перед матеріалом чи після, оберіть команди меню «Редагування» > «Параметри» > «Напрямні і сітка» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Напрямні і сітка» (Mac OS).

Використання напрямних

Напрямні допомагають вам вирівнювати текстові і графічні об’єкти. Ви можете створювати відображення напрямних (прямі вертикальні чи горизонтальні лінії) і напрямні об’єкти (векторні об’єкти, які ви перетворюєте на напрямні). Як і сітка, напрямні не друкуються.

Ви можете вибирати між двома стилями напрямних - суцільними і пунктирними лініями, а також змінювати колір напрямних, використовуючи або попередньо встановлені кольори напрямних або кольори, які ви вибираєте на палітрі кольорів. Типово напрямні не зафіксовані, і ви можете переміщувати, змінювати, вилучати, повертати їх, але можна їх зафіксувати.

 • Щоб показати або сховати напрямні, оберіть команди меню «Перегляд» > «Напрямні» > «Показувати напрямні» або «Перегляд» > «Напрямні» > «Сховати напрямні».
 • Щоб змінити налаштування напрямних, оберіть «Редагування» > «Параметри» > «Напрямні і сітка» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Напрямні і сітка» (Mac OS).
 • Щоб зафіксувати напрямні, оберіть команди меню «Перегляд» > «Напрямні» > «Зафіксувати напрямні».

Створення напрямних

 1. Якщо лінійки не показуються, виберіть «Перегляд» > «Показати лінійки».
 2. Поставте вказівник на ліву лінійку для вертикальної напрямної або на верхню - для горизонтальної.
 3. Перетягніть напрямну на потрібне місце.

  Також ви можете перетворити векторні об’єкти на напрямні, виділивши їх і вибравши «Перегляд» > «Напрямні» > «Зробити напрямні».

  Примітка.

  Аби спростити роботу з декількома напрямними, перемістіть їх на окремий шар.

 4. Якщо потрібно обмежити дію напрямних лише на певну монтажну область, а не на все полотно, виберіть інструмент «Монтажна область» та перетягніть напрямні на потрібну монтажну область.

Переміщення, вилучення і звільнення напрямних

 1. Якщо напрямні зафіксовано, виберіть «Перегляд» > «Напрямні» > «Зафіксувати напрямні».
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Пересуньте напрямну перетягуванням або копіюванням.

  • Вилучте напрямну, натиснувши клавішу Backspace (Windows) або Delete (Mac OS), або вибравши команду меню «Редагування» > «Вирізати» чи «Редагування» > «Стерти».

  • Вилучте всі напрямні за раз, вибравши команду меню «Перегляд» > «Напрямні» > «Стерти напрямні».

  • Звільніть напрямні, перетворивши їх назад на звичайний графічний об'єкт, виділивши напрямну і вибравши команду меню «Перегляд» > «Напрямні» > «Звільнити напрямні».

Прив’язування об’єктів до опорних точок і напрямних

 1. Виберіть «Перегляд» > «Прив'язка до точки».
 2. Виділіть об’єкт, який ви бажаєте перемістити, поставте вказівник точно на точку, яку ви бажаєте вирівняти з опорними точками і напрямними.

  Примітка.

  У разі прив’язування до точки вирівнювання залежить від положення вказівника, а не від країв перетягуваного об’єкта.

 3. Перетягніть об'єкт у потрібне місце.

  Коли вказівник стане на відстані до 2 пікселів від опорної точки чи напрямної, він прив’яжеться до точки. Форма вказівника змінюється з залитої стрілки на порожню стрілку після здійснення прив’язування.

«Швидкі» напрямні

Швидкі напрямні – це тимчасові напрямні з прив'язкою, які з'являються під час виконання операцій з об'єктами або монтажними областями. Вони допомагають вирівнювати, редагувати та перетворювати об'єкти або монтажні області відносно інших об'єктів або монтажних областей завдяки прив'язці до об'єкта і відображенню значень координат X, Y та відстаней. Можна визначити швидкі напрямні та відображуваний зворотний зв'язок (наприклад мітки вимірювання, виділення об'єкта або мітки), налаштувавши параметр «Швидкі напрямні».

Відео про використання «швидких» напрямних можна знайти на сторінці www.adobe.com/go/lrvid4020_ai_ua.

Використання швидких напрямних

Швидкі напрямні за замовчуванням увімкнені.

 1. Щоб увімкнути або вимкнути напрямні, натисніть «Перегляд»  > «Швидкі напрямні».
 2. Використовувати швидкі напрямні можна різними способами:
  • Створюючи об’єкт за допомогою інструмента пера чи фігури, скористайтеся швидкими напрямними, щоб розставити опорні точки нового об’єкта відносно наявного об’єкта. Або точно розташуйте нову монтажну область відносно іншої монтажної області або об'єкта завдяки швидким напрямним.

  • Під час створення об’єктів за допомогою інструментів пера чи фігури, а також під час виконання перетворень можна скористатися додатковими контрольними напрямними, щоб встановити опорні точки під певними кутами, наприклад 45 або 90 градусів. Ці кути можна вказати в налаштуваннях швидких напрямних.

  • Переміщуючи об'єкт або монтажну область, скористайтеся швидкими напрямними, щоб вирівняти виділений об'єкт або монтажну область відносно інших об'єктів або монтажних областей. Вирівнювання грунтується на геометрії об'єктів та монтажних областей. Напрямні виникають, коли об'єкт наближається до краю або центральної точки інших об'єктів.

   Примітка. Натисніть клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), щоб скористатися принципом вирівнювання з Illustrator CS3, де використовується центральна точка або край одного об'єкта чи монтажної області.

  • Коли ви трансформуєте якийсь об’єкт, «швидкі» напрямні з’являються автоматично, аби допомогти у трансформуванні.

  Ви можете змінити те, як і коли з’являються «швидкі» напрямні, встановивши уподобання «Швидкі напрямні».

  Примітка.

  Коли ввімкнено параметр «Прив’язувати до сітки» або «Перегляд у вигляді пікселів», можете використовувати швидкі напрямні неможливо (навіть за вибору цієї команди в меню).

Параметри «швидких» напрямних

Оберіть команду меню «Редагування» > «Параметри» > «"Швидкі" напрямні» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «"Швидкі" напрямні» (Mac OS), щоб установити такі налаштування:

Колір

Визначає розмір напрямних.

Напрямні вирівнювання

Відображає напрямні лінії, які утворюються вздовж центру та країв геометричних об'єктів, монтажних областей та обрізу. Вони з'являються, якщо пересувати об'єкти та виконувати операції, зокрема малювати основні форми, за допомогою інструмента «Перо», та трансформувати об'єкти.

Позначки опорної точки/контура

Повідомляє про те, коли контури перетинаються та сходяться в опорній точці.

Позначки вимірювань

Відображає відомості для різноманітних інструментів (зокрема текстових та інструментів малювання) стосовно поточного розташування курсора, коли курсор встановлюється на опорну точку. Під час створення, виділення, переміщення або перетворення об'єктів відображає зміщення від початкового розташування об'єкта за осями x та y. Якщо за вибраного інструмента малювання натиснути клавішу Shift, відобразиться початкове місце.

Підсвічування об'єкта

Підсвічує об’єкт під вказівником, коли ви перетягуєте вказівник навколо нього. Колір підсвічування збігається з кольором шару об'єкта.

Інструменти трансформування

Показує інформацію, коли ви масштабуєте, обертаєте або зсуваєте об’єкти.

Контрольні лінії

Напрямні лінії, що відображаються під час створення нових об'єктів. Можна встановити кути, під якими мають рисуватися напрямні лінії від опорних точок сусіднього об’єкта. Ви можете встановити до шести кутів. Введіть значення кута у полі «Кути», виберіть набір кутів зі спливаючого меню «Кути» або виберіть набір кутів зі спливаючого меню і змініть одне із значень у полі, щоб налаштувати набір кутів для своїх потреб. Попередній перегляд відображає ваші налаштування.

Допуск прив'язування

Визначає відстань у пунктах, на якій вказівник має знаходитися від іншого об’єкта, аби діяли «швидкі» напрямні.

Вимірює відстань між об’єктами

Інструмент «Лінійка» розраховує відстань між будь-якими двома точками і показує результат на панелі «Інформація».

 1. Оберіть інструмент «Лінійка». (Натисніть та утримуйте інструмент «Піпетка», щоб побачити його на панелі «Інструменти».)
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Клацніть на двох точках, щоб виміряти відстань між ними.

  • Клацніть на першій точці і перетягніть на другу точку. Перетягуючи, утримуйте Shift, якщо бажаєте зберігати приріст кута 45° під час повороту.

   На панелі «Інформація» відображаються значення відстані за горизонталлю і вертикаллю від осей x і y, абсолютні значення відстані за горизонталлю і вертикаллю, загальні значення відстані, виміряний кут.

Огляд панелі «Інформація»

Панеллю «Інформація» («Вікно» > «Інформація») можна використовувати для того, щоб отримувати відомості про ділянку під вказівником і про виділені об’єкти.

 • Коли об’єкт виділено і інструмент виділення активний, на панелі «Інформація» показуються координати x і y об’єкта, його ширина (Ш) і висота (В). На значення ширини і висоти впливає параметр «Використовувати межі перегляду» в основних параметрах. Коли вибрано «Використовувати межі перегляду», Illustrator включає ширину обведення (а також інші атрибути, такі як тінь) до розмірів об’єкта. Коли вибрано «Використовувати межі перегляду», Illustrator вимірює лише відстані, визначені векторним контуром об’єкта.

 • За використання інструмента «Перо» або «Градієнт» або за переміщення виділення під час перетягування на панелі «Інформація» відображаються зміни x (Ш), y (В), відстань (Д) і кут .

 • За використання інструмента «Масштаб» на панелі «Інформація» відображається коефіцієнт збільшення і координати x та y після того, як ви відпускаєте кнопку миші.

 • За використання інструмента «Зміна розміру» на панелі «Інформація» відображається зміна відсотків ширини (Ш) та висоти (В), а після завершення масштабування – нові значення ширини (Ш) і висоти (В). За використання інструмента повороту і дзеркального відображення на панелі «Інформація» відображаються координати центра об’єкта і кут повороту  чи дзеркального відображення .

 • За використання інструмента «Нахил» на панелі «Інформація» відображаються координати центра об’єкта, кут нахилу вісі  і значення нахилу .

 • За використання інструмента «Художній пензель» на панелі «Інформація» відображаються координати x і y, а також назва поточного пензля.

 • Оберіть параметр «Показувати параметри» в меню панелі або клацніть подвійну стрілку на вкладці панелі, щоб показати значення кольорів заливки і обведення виділеного об’єкта, назву будь-якого візерунка, градієнта чи відтінку, застосованого до об’єкта.

  Примітка. Якщо виділено кілька об’єктів, на панелі «Інформація» відображаються лише відомості, що є спільними для всіх виділених об’єктів.

Цей документ захищено ліцензією Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Публікації Twitter™ і Facebook не підпадають під умови ліцензії Creative Commons.

Юридична інформація   |   Політика мережевої конфіденційності