Методи розрізання, розділення і обрізки об’єктів

Illustrator пропонує такі методи вирізання, розділення і обрізання об’єктів:

Команда «Поділити об’єкти нижче»

Діє як штамп для розділення тіста або трафарет, використовуючи виділений об’єкт для розрізання усіх інших об’єктів, незважаючи на початкове виділення. Щоб використати цю команду, виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Шлях» > «Поділити об’єкти нижче». Див. розділ Розрізання об’єктів за допомогою команди «Поділити об’єкти нижче».

Кнопка «Розрізати контур у виділеній опорній точці» 

Розрізує контур в опорній точці, яка перетворюється на дві опорні точки, з яких одна розташована просто над іншою. Щоб отримати доступ до цієї кнопки, виділіть одну або більше опорних точок за допомогою інструмента «Часткове виділення» і знайдіть кнопку на панелі керування. Див. розділ Розділення контура.

Інструмент «Ніж» 

Розрізує об’єкти вздовж довільного контура, намальованого інструментом, розділяючи об’єкти на часткові залиті фацети (фацет – це область, не розділена відрізком лінії). Клацніть і втримуйте інструмент «Гумка», щоб відобразити та вибрати інструмент «Ніж». Див. розділ Вирізання об’єктів за допомогою інструмента «Ніж».

Інструмент «Ножиці» 

Розділяє контур, графічний кадр або порожній текстовий кадр в опорній точці або вздовж сегменту. Клацніть і втримуйте інструмент «Гумка», щоб відобразити та вибрати інструмент «Ножиці». Див. розділ Розділення контура.

Команда «Поділ за сіткою»

Дозволяє розділити один або більше об’єктів на декілька прямокутних областей, упорядкованих в рядки і стовпці. Можна точно змінити висоту, ширину і розмір середника між рядками і стовпцями, а також швидко створити напрямні для розташування ілюстрації. Щоб використати цю команду, виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Шлях» > «Поділ за сіткою». Див. розділ Розділення об’єктів за сіткою.

Складені контури і складені фігури

Дозволяють використовувати об’єкт для вирізання отвору в іншому об’єкті. Див. розділ Складені фігури та Складені контури.

Ефекти обробки контурів

Забезпечують різні способи розділення і обрізки об’єктів, що накладаються. Див. розділ Обробка контурів.

Відсічні маски

Дають змогу використовувати об’єкт для приховання частин інших об’єктів. Див. розділ Відсічні маски.

Розрізання об’єктів за допомогою команди «Розділити об’єкти нижче»

 1. Виділіть об’єкт, який будете використовувати як ніж, і розташуйте його, щоб він перекривав об’єкт, який необхідно розрізати.
 2. Виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Шлях» > «Поділити об’єкти нижче».

Розрізання об’єктів інструментом «Ніж»

 1. Виберіть інструмент «Ніж» . Клацніть інструмент «Гумка» і утримуйте кнопку миші, щоб відобразити та вибрати інструмент «Ніж». Інші способи вибору інструментів наведено в розділі Вибір інструмента.
 2. Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб вирізати криволінійний контур, протягніть курсор над об’єктом.

  • Щоб вирізати прямий сегмент контура, під час використання інструмента «Ніж» на ілюстрації натисніть клавішу Alt (у Windows) або Option (у Mac OS), а потім потягніть.

Розділення об’єкта за сіткою

 1. Виділіть об’єкт.

  Якщо виділено більше одного об’єкта, отримана сітка об’єктів успадковує зовнішні атрибути найвищого об’єкта.

 2. Виберіть пункт меню «Об’єкт» > «Шлях» > «Поділ за сіткою».
 3. Введіть необхідну кількість рядків і стовпців.
 4. (За потребою) Виконайте одну з таких дій:
  • Щоб встановити розмір кожного рядка і стовпця, введіть значення висоти та ширини.

  • Щоб установити розмір інтервалу, який розділяє рядки і стовпці один від одного, введіть значення для середника.

  • Щоб змінити розміри всієї сітки об’єктів, введіть значення для параметра «Загалом».

  • Щоб додати напрямні на межах рядків і стовпців, виберіть «Додати напрямні».

 5. Натисніть «ОК».