Про набори символів і варіанти накреслення гліфів

Гарнітури містять багато символів, крім тих, що є на клавіатурі. Залежно від шрифту ці символи можуть містити лігатури, дроби, каліграфічні накреслення, орнаменти, назви та стилістичні варіанти накреслення, символи надіндекса та підіндекса, цифри старого стилю та вирівнювання фігур. Гліф – це конкретна форма символу. Наприклад, у деяких шрифтах, велика літера А завжди присутня в декількох варіантах, наприклад у каліграфічному накресленні та накресленні малими великими.

Є три шляхи вставки варіантів накреслення гліфів:

 • Контекстне меню виділення дозволяє переглядати та вставляти гліфи, доступні для виділеного символу.
 • Панель «Гліфи» дає вам змогу переглядати і вставляти гліфи з будь-якої гарнітури шрифту.
 • Панель «OpenType» дає вам змогу встановлювати правила використання гліфів. Наприклад, ви можете вказати, що ви бажаєте використовувати лігатури, символи заголовків і дроби у даному текстовому блоці. Використовувати панель «OpenType» легше, ніж вставляти гліфи по одному, і це забезпечує більш узгоджений результат. Проте панель працює лише зі шрифтами OpenType.

Заміна символу на альтернативні гліфи на полотні

Впроваджено у випуску Illustrator CC 2017

Під час роботи над текстовим об’єктом ви можете вибрати символ для швидкого перегляду альтернативних гліфів поряд із ним у контекстному меню. Для заміни символу альтернативним гліфом просто клацніть відповідний гліф.

special-character_1
Контекстні альтернативні гліфи

Примітка.

Illustrator відображує до п’яти альтернативних гліфів для виділеного символу на полотні. Якщо доступно більше п’яти альтернативних гліфів, в Illustrator відобразиться значок  праворуч від відображуваних альтернатив. Натисніть значок , щоб відкрити панель «Гліфи» і переглянути інші альтернативи.

Огляд панелі «Гліфи»

Ви можете скористатися панеллю «Гліфи» («Вікно» > «Текст» > «Гліфи»), щоб переглянути гліфи у певному шрифті і вставити окремі гліфи у документ.

Типово на панелі «Гліфи» показуються усі гліфи для вибраного шрифту. Ви можете змінити шрифт, вибравши іншу гарнітуру і накреслення внизу панелі. Якщо будь-які символі виділені в цей момент у документі, ви можете подивитися варіанти накреслення символів, вибравши «Варіанти для поточного виділення» у меню «Показ» вгорі панелі.

Панель «Гліфи»
Панель «Гліфи»

A. Меню «Показ» B. Сімейство шрифтів C. Накреслення D. Кнопки масштабування 

Коли ви вибираєте шрифт OpenType на панелі «Гліфи», ви можете обмежити показ на панелі певними видами гліфів, вибравши категорію в меню «Показ». Також ви можете ввімкнути показ спливаючого меню варіантів накреслення гліфів, клацнувши на трикутнику у нижньому правому куті поля гліфів, якщо є.

Спливаюче меню для варіантів накреслення гліфів
Спливаюче меню для варіантів накреслення гліфів

Вставка та заміщення символів за допомогою панелі «Гліфи»

 1. Щоб вставити символ, натисніть на текстовий інструмент, щоб розмістити точку вставки там, де необхідно ввести символ, а потім двічі натисніть на символ, що необхідно вставити, на панелі «Гліфи».
 2. Для заміщення символу оберіть «Варіанти для поточного виділення» зі спливаючого меню «Показ», виділіть символ у вашому документів за допомогою текстового інструмента. Двічі натисніть на гліф на панелі «Гліфи», якщо такий є у наявності.

  Примітка.

  Для Азіатських гліфів доступні додаткові параметри заміщення.

Огляд панелі «OpenType»

Використовуйте панель «OpenType» («Вікно» > «Текст» > «OpenType»), аби встановити, як застосовувати альтернативні символи у шрифтах OpenType. Наприклад, ви можете вказати, що бажаєте використовувати стандартні лігатури у новому або вже наявному тексті.

Пам’ятайте, що шрифти OpenType значно різняться у можливостях, які вони надають; не всі параметри панелі OpenType доступні для кожного шрифту. Ви можете переглянути символи шрифту, скориставшись панеллю «Гліфи».

Панель «OpenType»
Панель «OpenType»

A. Стандартні лігатури B. Контекстні альтернативи C. Додаткові лігатури D. Каліграфічне накреслення E. Стилістичні варіанти накреслення F. Відмінності назв G. Порядкові H. Дроби I. Набори варіантів накреслення гліфів J. Меню панелі K. Тип цифри L. Положення символу 

Примітка.

Додаткові можливості можуть бути доступні для азійських шрифтів OpenType.

Додаткові команди і параметри можна знайти в меню панелі «OpenType» у верхньому правому куті панелі. 

Виділення варіантів накреслення гліфів у тексті

 1. Виберіть меню «Файл» > пункт Параметри документа.
 2. Виберіть «Підсвічувати замінені гліфи» і натисніть на OK. У тексті виділятимуться замінені гліфи.

Використання лігатур і контекстних замінників

Лігатури – це символи типографічною заміни для центральної пари літер. Більшість шрифтів включає лігатури для стандартних пар літер, наприклад fi, fl, ff, ffi та ffl. Крім того, деякі шрифти включають додаткові лігатури для таких пар літер, як ct, st та ft. Незважаючи на те, що символи в лігатурах здаються з’єднаними, їх можна редагувати окремо, а також вони сприймаються коректно під час перевірки правопису.

Контекстні відмінності – альтернативні символи, що містяться в деяких гарнітурах шрифту для кращого суміщення. Наприклад, коли використовується шрифт Caflisch Script Pro з увімкненими контекстними відмінностями, пара літер «bl» в слові «bloom» суміщається, завдяки цьому, текст виглядає як написаний рукою.

 1. Оберіть символи або текстові об’єкти, до яких ви хочете застосувати параметр. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Переконайтеся, що вибрано шрифт OpenType.
 3. На панелі OpenType можна виконувати такі дії:
  • Клацніть на кнопці «Стандартні лігатури», аби ввімкнути чи вимкнути лігатури для стандартних пар літер (таких як fi, fl, ff, ffi і ffl).

  • Клацніть на кнопці «Додаткові лігатури», щоб ввімкнути або вимкнути додаткові лігатури (якщо є у поточному шрифті).

  • Клацніть на кнопці «Контекстні відмінності», щоб ввімкнути або вимкнути контекстні відмінності (якщо є у поточному шрифті).

Використання наборів варіантів накреслення гліфів

Набори варіантів накреслення гліфів можна застосовувати до вибраного блока тексту. У разі застосування набору варіантів накреслення гліфів його гліфи замінять стандартні гліфи шрифту на виділеному фрагменті тексту. Назва набору варіантів накреслення гліфів, задана розробником шрифту, зазначена в програмі Illustrator у різних місцях. Для деяких шрифтів програма Illustrator відображає назви наборів варіантів накреслення гліфів як «Набор 1», «Набор 2» тощо. До одного фрагмента тексту можна застосувати кілька наборів варіантів накреслення гліфів.

stylistic-set_open-type-bar
 1. Виділіть текстове поле або фрагмент тексту, до якого потрібно застосувати набір варіантів накреслення гліфів.

 2. Виконайте одну з таких дій.

  • Послідовно виберіть «Вікно» > «Текст» > «OpenType», щоб відкрити панель OpenType. Далі виконайте одну з таких дій.
   • Клацніть значок наборів варіантів накреслення гліфів () унизу панелі та виберіть потрібний набір.
   • У меню панелі натисніть «Набори варіантів накреслення гліфів» і виберіть потрібний набір.
  OpenType-panel--stylistic-sets
  Застосування наборів варіантів накреслення гліфів із панелі OpenType

  A. Клацніть значок унизу панелі B. У меню панелі виберіть потрібний набір варіантів накреслення гліфів 
  • Послідовно виберіть «Текст» > «Гліфи», щоб відкрити панель «Гліфи». Виберіть набір варіантів накреслення гліфів із розкривного списку, що відображається за натискання кнопки «Показати» на панелі «Гліфи».
  Glyphs-panel_stylistic-sets
  Застосування наборів варіантів накреслення гліфів із панелі «Гліфи»

Примітка.

Набір варіантів накреслення гліфів, який було застосовано до текстового фрагмента, можна видалити, знявши відповідний прапорець на панелі OpenType або на панелі «Гліфи».

Додавання наборів варіантів накреслення гліфів до стилю символів або стилю абзацу

 1. Виберіть «Вікно» > «Текст» > «Стилі символів» / «Стилі абзацу», щоб відкрити відповідну панель.

 2. У меню панелі виберіть пункт «Створити стиль символу/абзацу».

 3. Виберіть вкладку «Функції OpenType» у лівій частині діалогового вікна створення стилю символу/абзацу.

 4. Клацніть івиберіть зі списку потрібні набори варіантів накреслення гліфів.

  Character-panel--stylistic-sets
  Додавання наборів варіантів накреслення гліфів до стилю символів
 5. Натисніть «OK».

Використання каліграфічних накреслень, відмінностей заголовків або стилістичних варіантів накреслення

Багато шрифтів OpenType містять стилізовані символи, що дають вам змогу додавати до тексту декоративні елементи. Каліграфічні накреслення – це символи з підкреслено перебільшеними закрутками. Варіанти заголовних літер – це символи (зазвичай верхнього регістру), розроблені для використання у написах великого розміру, таких як заголовки. Стилістичні варіанти накреслення – це стилізовані символи для створення естетичного ефекту.

 1. Оберіть символи або текстові об’єкти, до яких ви хочете застосувати параметр. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Переконайтеся, що вибрано шрифт OpenType.
 3. На панелі «OpenType» виконайте одне з наведеного нижче:
  • Клацніть на кнопці «Каліграфічне накреслення», щоб ввімкнути або вимкнути символи каліграфічних накреслень (якщо є у поточному шрифті).

  • Клацніть на кнопці «Стилістичні варіанти накреслення», щоб ввімкнути або вимкнути стилістичні варіанти накреслення (якщо є у поточному шрифті).

  • Клацніть на кнопці «Варіанти заголовних літер», щоб ввімкнути або вимкнути варіанти заголовних літер (якщо є у поточному шрифті).

Вставлення символів, лапок, дефісів і тире

Уперше реалізовано в Adobe Illustrator CC 2017

 1. Розташуйте точку вставлення там, де ви бажаєте вставити символ за допомогою інструмента «Текст».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Текст» > «Вставити спеціальний символ».
  • Клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт «Вставити спеціальний символ» у контекстному меню.
 3. Виберіть один із варіантів: «Символи», «Дефіси і тире» або «Лапки». 

 4. Виберіть потрібний символ серед різноманіття варіантів, які пропонує програма Illustrator.

Вставлення символів пробілів

Уперше реалізовано в Adobe Illustrator CC 2017

 1. Розташуйте точку вставлення там, де ви бажаєте вставити символ пробілу за допомогою інструмента «Текст».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Текст» > «Вставити символ пробілу».
  • Клацніть правою кнопкою миші і виберіть пункт «Вставити символ пробілу» у контекстному меню.
 3. Виберіть один з наступних параметрів:

  Довгий пробіл

  Розмір цього пробілу дорівнює розміру тексту. Наприклад, за використання 12-точкового шрифту ширина довгого пробілу дорівнює 12 точкам.

  Стандартний пробіл

  Ширина цього пробілу дорівнює половині ширини довгого пробілу. Наприклад, за використання 12-точкового шрифту ширина стандартного пробілу дорівнює 6 точкам.

  Волосяний пробіл

  Ширина цього пробілу дорівнює одній двадцять четвертій ширини довгого пробілу. Наприклад, за використання 12-точкового шрифту ширина волосяного пробілу дорівнює 0,5 точкам.

  Вузький пробіл

  Ширина цього пробілу дорівнює одній восьмій ширини довгого пробілу. Наприклад, за використання 12-точкового шрифту ширина вузького пробілу дорівнює 1,5 точкам.

Примітка.

При виборі команди «Текст» > «Показувати приховані символи» з’являються символи, які представляють символи пробілів.

Вставлення символу розриву

Уперше реалізовано в Adobe Illustrator CC 2017

Вставлення символу розриву дозволяє почати новий рядок, не починаючи нового абзацу.

 1. Розташуйте точку вставлення там, де ви бажаєте вставити символ розриву за допомогою інструмента «Текст».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Текст» > «Вставити символ розриву» > «Примусовий розрив рядка».
  • Клацніть правою кнопкою миші і виберіть «Вставити символ розриву» > «Примусовий розрив рядка».

Щоб видалити символ розриву, виберіть «Текст» > «Показувати приховані символи» для відображення недрукованих символів. Після цього можна буде вибрати і видалити символ розриву.

Показ або приховування недрукованих символів

Недруковані символи включають жорсткі вертання каретки (розбиття на рядки), м’які вертання каретки (розбиття на рядки), табулятори, пропуски, нерозривні пробіли, двобайтові символи (включно із пропусками), дискреційні переноси, символи кінця тексту.

Щоб зробити символи видимими, коли ви форматуєте і редагуєте текст, виберіть «Текст» > «Показувати приховані символи». Позначка свідчить про те, що недруковані символи є видимими.