Функція «Трасування зображення» дає змогу перетворювати растрові зображення (форматів JPEG, PNG, PSD тощо)  на векторні ілюстрації. За допомогою цієї функції можна легко створити новий малюнок на основі існуючої ілюстрації шляхом її трасування. Наприклад, за допомогою інструмента «Трасування зображення» ви можете перетворити свій малюнок олівцем на папері на векторну ілюстрацію. Ви можете вибрати стиль трасування з доступного набору, щоб швидко отримати бажаний результат.

Example_Image-Trace-1
До й після трасування растрового зображення за допомогою стилів трасування

A. Вихідне зображення. B. Результати трасування з використанням різних стилів. 

Трасування зображення

 1. Відкрийте растрове зображення або розмістіть його у своєму документі Illustrator.

 2. Виділивши розміщене зображення, виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Об’єкт» > «Трасування зображення» > «Зробити» для трасування з параметрами за замовчуванням. За замовчуванням Illustrator перетворює зображення на чорно-білий результат трасування.
  • Натисніть кнопку «Трасування зображення» на панелі керування або панелі «Властивості» або ж виберіть стиль за допомогою кнопки «Стилі трасування» ().
  • Виберіть «Вікно» > «Трасування зображення» або перейдіть у робоче середовище «Трасування», щоб відкрити панель «Трасування зображення», і виконайте одну з таких дій:

  Примітка.

  • Для перегляду результатів змін активуйте на панелі «Трасування зображення» функцію «Перегляд». 
  • Швидкість трасування залежить від роздільної здатності розміщеного зображення.

 3. (Додатково) Налаштувати результати трасування можна за допомогою панелі «Трасування зображення» («Вікно» > «Трасування зображення»).

 4. Щоб перетворити об’єкт трасування на контури й редагувати векторну ілюстрацію вручну, виберіть «Об’єкт» > «Трасування зображення» > «Розгорнути».

Визначення параметрів трасування

Після вибору зображення стануть доступними параметри на панелі «Трасування зображення». У верхній частині панелі відображаються базові параметри; ви можете відкрити додаткові параметри, натиснувши трикутник поруч із заголовком «Додаткові параметри».

Базові елементи керування

.
Визначте базові параметри на панелі «Трасування зображення» для отримання бажаного результату трасування.

Стиль

Вказання стилю трасування. Значки, розташовані у верхній частині панелі, є ярликами, назви яких відповідають популярним процесам. Вибір одного із цих стилів визначає всі змінні, потрібні для отримання відповідного результату трасування.

default-presets
Приклади стилів трасування, доступних на панелі «Трасування зображення»
Значок Назва стилю Визначення
Автоматичний колір Створення постеризованого зображення зі знімку чи ілюстрації
Висока точність кольорів Створення фотореалістичної ілюстрації високої точності
Низька точність кольорів Створення спрощеної фотореалістичної ілюстрації
Градації сірого Трасування ілюстрації за відтінками сірого
Чорно-білий Спрощення зображення до чорно-білої ілюстрації
Контур Спрощення зображення до чорного контуру

Додаткові стилі доступні у верхньому розкривному меню.

drop-down-presets_color
Приклади стилів трасування можна знайти в розкривному меню «Стиль».

A. 3 кольори. B. 6 кольорів. C. Фотографія високої точності. 

Натисніть значок меню (), щоб зберегти поточні налаштування як новий стиль або видалити чи перейменувати існуючі стилі. Детальну інформацію див. у статті Збереження стилю трасування.

Перегляд

Відображає певний вигляд об’єкта трасування. Об’єкт трасування складається з двох основних компонентів: оригінального вихідного зображення та результату трасування (який являє собою векторне зображення). Отже можна вибрати, як саме відображатиметься зображення: як вихідне зображення, контури або в іншому вигляді. Ви можете натиснути значок ока, щоб переглянути вибране зображення як накладання поверх вихідного зображення.

view
Вибір вигляду об’єкта трасування

A. Результат трасування. B. Результат трасування з контурами. C. Контури. D. Контури з вихідним зображенням. E. Вихідне зображення. 

Режим

Указує колірний режим для результатів трасування. Доступні параметри визначають базовий колірний режим або режим градацій сірого для трасованої ілюстрації.

Залежно від налаштувань параметра «Режим» можуть відображатися такі параметри кольорів:

Вказує кольори, які будуть застосовані під час обробки результату трасування. За умови активації параметра «Бібліотека документів» у якості палітри можна вибрати певний зразок для визначення кольору. (Цей варіант можливий, лише коли для налаштування «Режим» вибрано параметр «Колір».)

Mode_color
Регулювання кількості кольорів під час обробки результату трасування, якщо для налаштування «Режим» вибрано параметр «Колірний».

Вказує кількість відтінків сірого, які будуть застосовані під час обробки результату трасування у градаціях сірого кольору. (Цей варіант можливий, лише коли для налаштування «Режим» вибрано параметр «Градації сірого».)

Mode_grey
Регулювання кількості відтінків сірого під час обробки результату трасування, якщо для налаштування «Режим» вибрано «Градації сірого».

Вказує значення для утворення чорно-білого результату трасування з вихідного зображення. Усі пікселі, світліші від порогового значення, перетворюються на білі, а темніші від нього – на чорні. (Цей варіант можливий, лише коли для налаштування «Режим» вибрано параметр «Чорно-білий».)

Mode_blacknwhite
Регулювання порогового значення для перетворення пікселів на чорні чи білі під час обробки результату трасування, якщо для налаштування «Режим» вибрано параметр «Чорно-білий».

Палітра

Вказує палітру для утворення трасування у кольорі чи в шкали сірого з вихідного зображення. (Цей варіант можливий, лише коли Режим встановлений у стан «Кольоровий» чи «Шкала сірого».)

Можна вибрати один із таких параметрів:

Автоматичне переключення між обмеженою палітрою й повнотонним режимом трасування залежно від вихідного зображення. Вибравши для палітри налаштування «Автоматично», ви можете пересувати повзунок кольору, щоб змінити простоту й точність векторної графіки під час трасування. Значення 0 означає спрощення за рахунок точності, а значення 100 означає високу точність або фотореалістичність за рахунок простоти.

Palette_automatic
Приклад: результат трасування, якщо вибрано налаштування «Автоматично»

Використання малого набору кольорів для палітри трасування. Ви можете скористатися повзунком кольору для додаткового зменшення набору кольорів.

Limited
Приклад: результат трасування, якщо вибрано налаштування «Обмежена»

Використання повного набору кольорів для палітри трасування. Це налаштування є оптимальним для трасування фотографій і створення фотореалістичних ілюстрацій. Коли цей параметр вибрано, повзунок кольору визначає варіативність пікселів, з яких складається кожна з областей заливки. Якщо повзунок кольору посунутий праворуч, варіативність зменшується, що призводить до більшої кількості контурів, визначених меншими областями кольору. З іншого боку, якщо повзунок посунутий ліворуч, області заливки є більшими й менш численними.

Palette_full-tone
Приклад: результат трасування, якщо вибрано налаштування «Повний тон»

Використання існуючої групи кольорів для палітри трасування. Цей параметр дозволяє точно визначити кольори, які треба використати в трасованій ілюстрації. Ви можете вибрати будь-яку завантажену бібліотеку кольорів для палітри трасування за допомогою панелі «Зразки».

P_Document-lib_colors
Приклад: результат трасування, якщо вибрано налаштування «Бібліотека документів»

Додавання бібліотек кольорів до панелі «Зразки» з меню «Бібліотеки зразків»

 1. Щоб відкрити панель «Зразки», виберіть «Вікно» > «Зразки».
 2. Натисніть значок () меню «Бібліотеки зразків» у лівому нижньому куті панелі «Зразки». Ви також можете вибрати «Відкриття бібліотеки кольорів» у меню панелі.
 3. Виберіть потрібну бібліотеку зі списку.
 4. Щоб додати потрібну групу кольорів до панелі «Зразки», натисніть кнопку «Зберегти групу кольорів на панелі "Зразки"» (). Детальну інформацію див. у статті Використання бібліотек зразків.
P_Swatch-lib_add
Додавайте бібліотеки кольорів до панелі «Зразки» з меню «Бібліотеки зразків».
P_Swatch-library
Виберіть будь-яку завантажену бібліотеку кольорів для палітри трасування за допомогою панелі «Зразки».

Додавання бібліотек кольорів до панелі «Зразки» за допомогою панелі «Теми Adobe Color»

 1. Щоб відкрити панель «Теми Adobe Color», виберіть «Вікно» > «Теми Color».
 2. Перегляньте численні колірні теми, доступні на вкладці «Пошук», або створіть власні колірні теми. Після цього додайте вибрану колірну тему на панель «Зразки». Детальну інформацію див. у статті Використання панелі тем Adobe Color.
P_Document-lib_add-color-theme
Додайте бібліотеки кольорів до панелі «Зразки» з панелі «Теми Adobe Color».
P_Swatch-lib_colors
Виберіть будь-яку завантажену бібліотеку кольорів для палітри трасування за допомогою панелі «Теми Adobe Color».

Додаткові елементи керування

Image-Trace-advanced-controls
Використовуйте додаткові параметри панелі «Трасування зображення» для точного регулювання результату трасування.

Контури

Задає відстань між трасованою формою та оригінальною піксельною формою. Чим менші значення, тим точніше відповідність контуру, а чим більші, тим менша точність.

Кути

Робить акцент на кутах і визначає ймовірність того, що різкий перегин перетвориться на кутову точку. Вище значення цього параметра забезпечує більшу кількість кутів в утвореному зображенні.

Шум

Визначає ділянку у пікселях, яка не підлягає трасуванню. Встановлення вищого значення для цього параметра дозволяє зменшити кількість шумів в утвореному зображенні.

Порада: для отримання зображення з високою роздільною здатністю рекомендовано пересунути повзунок «Шум» на більше значення (наприклад у діапазоні 20–50). Для отримання зображення з низькою роздільною здатністю виберіть менше значення (1–10).

Метод

Визначає метод трасування. Можна вибрати один із таких параметрів:

Значок Назва стилю Визначення
Суміжні Створює суміжні контури. Край одного контуру точно збігається з краєм сусіднього контуру.
З накладанням Створює багаторівневі контури. Кожен контур трохи перекривається із сусіднім.

Заливки

Утворює залиті регіони у виводі трасування.

Обведення

Утворює в результаті трасування обведені контури.

Обведення

Задає максимальну ширину штрихів, яку можна наносити на оригінальні зображення. Штрихи, товщина яких перевищує максимальну, стають окресленими зонами в результаті трасування.

Прив'язати криві до ліній

Визначає, чи заміняти дещо викривлені лінії прямими й чи слід установлювати лінії, розташовані майже під кутом 0 або 90 градусів, точно під відповідним кутом.

Порада: цей параметр можна вибрати для геометричної ілюстрації або якщо фігури на вихідному зображенні трохи повернуто.

Ігнорувати білий

Установлення цієї позначки дозволяє замінити ділянки білого на ділянки без застосування заливки.

Збереження стилю трасування

 1. Відкрийте панель «Трасування зображення», вибравши «Вікно» > «Трасування зображення».

 2. Налаштуйте параметри трасування для вибраного стилю за допомогою панелі «Трасування зображення».

  Примітка.

  Редагування й видалення стандартних стилів за замовчуванням (такі стилі взято у квадратні дужки: []) неможливе. Однак ви можете створити придатну для редагування копію стилю за замовчуванням, вибравши потрібний стиль і натиснувши «Зберегти як новий стиль» у меню панелі.

 3. Натисніть значок меню () і виберіть «Зберегти як новий стиль».

 4. Введіть ім’я стилю й натисніть «OK».

 5. (Додатково) Щоб перейменувати збережений стиль, натисніть значок меню () і виберіть «Перейменувати». Введіть ім’я стилюй натисніть «OK».

 6. (Додатково) Щоб вилучити збережений стиль, натисніть значок меню () і виберіть «Вилучити».

Редагування результату трасування

Коли ви будете задоволені результатами трасування, об’єкт трасування можна буде перетворити на контури. Цей останній крок дозволяє працювати з результатом трасування так само, як і з будь-якою іншою векторною ілюстрацією. Після перетворення об’єкта трасування вже не можна налаштовувати параметри трасування.

 1. Виберіть результат трасування.

 2. Щоб перетворити результат трасування на контури, виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть «Розгорнути» на панелі керування або панелі властивостей.
  • Виберіть «Об’єкт» > «Трасування зображення» > «Розгорнути». 

  Отримані контури групуються разом.

 3. Щоб скасувати групування згрупованих контурів, натисніть «Розгрупувати» на панелі «Властивості». Ви також можете вибрати «Об’єкт» > «Розгрупувати».

 4. (Додатково) Для спрощення контурів без видалення зайвих опорних точок виберіть «Об’єкт» > «Контур» > «Спростити». Детальну інформацію див. у статті Спрощення контуру

  Ви також можете редагувати контури й змінювати їхню форму. Детальну інформацію див. у статті Налаштування відрізків контуру.

 5. Щоб пофарбувати результат трасування, перетворіть його на групи зі швидкою заливкою, виділивши потрібні контури й вибравши «Об’єкт» > «Швидка заливка» > «Зробити». Детальну інформацію див. у статті Групи зі швидкою заливкою.

   

Звільнення об’єкта трасування

Якщо потрібно скасувати трасування, але зберегти початкове розміщене зображення, можна звільнити об’єкт трасування.

 1. Виділіть об’єкт трасування.

 2. Виберіть «Об’єкт» > «Трасування зображення» > «Звільнити».