Малювання прямих ліній

Інструмент «Відрізок лінії» призначений для малювання одного відрізка прямої за раз. Навчальна гра в розділі Як користуватися інструментом «Лінія» познайомить вас із можливостями інструмента «Відрізок лінії».

 1. Виділіть інструмент «Відрізок лінії» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Розташуйте вказівник у бажаній початковій точці лінії та протягніть його до бажаної кінцевої точки.

  • Клацніть мишею в точці, де має починатися лінія. У діалоговому вікні вкажіть значення для параметрів «Довжина» і «Кут». Якщо лінію треба заповнити поточним кольором заливки, виділіть варіант «Фарбувати лінії в колір фону». Потім натисніть «ОК».

  відрізок лінії
  Параметри інструмента «Відрізок лінії»

Малювання дуг

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Відрізок лінії» (). Виділіть інструмент «Дуга» .

  Інструмент «Відрізок лінії»
 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Розташуйте вказівник у бажаній початковій точці дуги та протягніть його до бажаної кінцевої точки.

  Клацніть мишею в точці, де має починатися дуга. У діалоговому вікні клацніть квадрат на локаторі контрольної точки , щоб визначити точку, з якої починається малювання дуги. Потім задайте один із представлених варіантів і натисніть кнопку «OK».

  Довжина, вісь X: задає ширину дуги.

  Довжина, вісь Y: задає висоту дуги.

  Тип: визначає, чи повинен об’єкт мати відкритий або замкнутий контур.

  База вздовж: задає напрям дуги. Виберіть вісь X чи Y, залежно від того, має основа дуги розміщуватися вздовж горизонтальної (x) чи вертикальної (y) осі.

  Нахил: вказує напрям нахилу дуги. Для одержання увігнутого (всередину) нахилу введіть від’ємне значення. Для одержання вигнутого (всередину) нахилу введіть додатнє значення. При нульовому нахилі утворюється пряма лінія.

  Залити дугу: заливає дугу поточним кольором заливки.

  Примітка. Щоб побачити динамічний перегляд дуги під час встановлення параметрів, двічі клацніть інструмент «Дуга» на панелі інструментів.

  Параметри інструмента «Відрізок дуги»
  Параметри інструмента «Відрізок дуги»

Навчальне відео про використання інструментів створення фігур див. у розділі Як малювати базові фігури.

Малювання спіралей

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Відрізок лінії» (). Виберіть інструмент «Спіраль» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Протягніть вказівник, поки не одержите спіраль бажаного розміру. Протягніть вказівник по колу, щоб обернути спіраль.

  • Клацніть мишею в точці, де має починатися спіраль. У діалоговому вікні задайте один із наступних варіантів і натисніть кнопку «OK».

   Радіус: задає відстань від центру до зовнішньої точки спіралі.

   Зменшення: задає, наскільки меншим є наступний виток відносно попереднього.

   Сегменти: задає, скільки сегментів має спіраль. Кожний повний виток складається із чотирьох сегментів.

   Стиль: вказує напрям спіралі.

  Параметри інструмента «Спіраль»
  Параметри інструмента «Спіраль»

Навчальне відео про використання інструментів створення фігур див. у розділі Як малювати базові фігури.

Малювання сіток

Інструменти створення сіток допоможуть швидко намалювати прямокутні та полярні сітки. Інструмент «Прямокутна сітка» створює прямокутні сітки із заданими значеннями розміру й кількості роздільників. Інструмент «Полярна сітка» створює концентричні кола із заданими значеннями розміру й кількості роздільників.

Малювання прямокутних сіток

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Відрізок лінії» (). Виділіть інструмент «Прямокутна сітка» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть вказівник, поки не одержите сітку бажаного розміру.

  • Клацніть, щоб задати опорну точку сітки. У діалоговому вікні клацніть квадрат на локаторі початкової точки , щоб визначити точку, з якої починається малювання сітки. Потім задайте один із представлених варіантів і натисніть кнопку «OK».

   Розмір за замовчуванням: задає ширину й висоту всієї сітки.

   Горизонтальні роздільники: задає кількість горизонтальних роздільників, які мають бути розташовані між верхнім і нижнім краями сітки. Значення «Нахил» визначає, наскільки горизонтальні роздільники відхиляються до верхнього чи нижнього краю сітки.

   Вертикальні роздільники: задає кількість роздільників, які мають бути розташовані між лівим і правим краями сітки. Значення «Нахил» визначає, наскільки вертикальні роздільники відхиляються до лівого чи правого краю.

   Використовуйте зовнішній прямокутник як кадр: заміняє верхній, нижній правий і лівий сегменти окремим прямокутним об’єктом.

   Залити сітку: заливає сітку поточним кольором заливки (інакше заливка відсутня).

  інструмент «Прямокутна сітка»
  Параметри інструмента «Прямокутна сітка»

Малювання кільцевих (полярних) сіток

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Відрізок лінії» (). Виділіть інструмент «Полярна сітка» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть вказівник, поки не одержите сітку бажаного розміру.

  • Клацніть, щоб задати опорну точку сітки. У діалоговому вікні клацніть квадрат на локаторі початкової точки , щоб визначити точку, з якої починається малювання сітки. Потім задайте один із представлених варіантів і натисніть кнопку «OK».

   Розмір за замовчуванням: задає ширину й висоту всієї сітки.

   Концентричні роздільники: задає кількість концентричних кільцевих роздільників, які слід розмістити на сітці. Значення «Нахил» визначає, наскільки концентричні роздільники відхиляються до середини чи зовнішнього краю сітки.

   Радіальні роздільники: задає кількість радіальних роздільників, які мають бути розташовані між центром й окружністю сітки. Значення «Нахил» визначає, наскільки радіальні роздільники сітки відхиляються проти годинникової стрілки чи за нею.

   Створити складений контур з еліпсів: перетворює концентричні кола на окремі складені контури й заливає кожне друге коло.

   Залити сітку: заливає сітку поточним кольором заливки (інакше заливка відсутня).

  Інструмент «Полярна сітка»
  Параметри інструмента «Полярна сітка»

Малювання прямокутників і квадратів

 1. Виберіть інструмент «Прямокутник»  або «Прямокутник із заокругленими кутами» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб намалювати прямокутник, протягніть вказівник по діагоналі, поки прямокутник не досягне бажаного розміру.

  • Щоб намалювати квадрат, утримуйте клавішу Shift і протягніть вказівник по діагоналі, поки квадрат не досягне бажаного розміру.

  • Щоб створити квадрат чи прямокутник із використанням значень, клацніть у точці, де повинен знаходитися верхній лівий кут. Задайте ширину й висоту (а для прямокутника з округленими кутами – ще й радіус кута), і натисніть «OK».

  Параметри інструмента «Прямокутник»
  Параметри інструмента «Прямокутник»

Навчальне відео про використання інструментів створення фігур див. у розділі Як малювати базові фігури.

Зазначення радіусу заокруглення для прямокутника з округленими кутами

Радіус заокруглення визначає округлість кутів прямокутника. Можна змінити стандартне значення радіусу, що застосовується для всіх нових прямокутників, або ж можна змінювати значення радіусу окремо для кожного намальованого прямокутника.

 • Для зміни стандартного радіуса округлення виберіть команду «Редагування» > «Параметри» > «Загальні» (Windows) чи «Illustrator» > «Параметри» > «Загальні» (macOS), і введіть нове значення величини «Радіус округлення». Є інший спосіб: виділіть інструмент «Прямокутник із заокругленими кутами», клацніть вікно документа й уведіть нове значення величини «Радіус заокруглення». Стандартний радіус стосується лише нових прямокутників з округленими кутами, а не наявних.

 • Щоб змінити радіус кута, під час протягування із застосуванням інструмента «Прямокутник із заокругленими кутами» натисніть клавішу «Стрілка вгору» чи «Стрілка вниз». Коли радіус досягне бажаного значення, відпустіть цю клавішу.

 • Для створення прямих кутів під час протягування із застосуванням інструмента «Прямокутник із заокругленими кутами» натисніть клавішу «Стрілка ліворуч».

 • Для найбільшого округлення кутів під час протягування із застосуванням інструмента «Прямокутник із заокругленими кутами» натисніть клавішу «Стрілка вправо».

Параметри інструмента «Прямокутник із заокругленими кутами»
Параметри інструмента «Прямокутник із заокругленими кутами»

Примітка.

Намалювавши прямокутник із заокругленими кутами, ви вже не зможете змінити радіус заокруглення. Якщо знадобиться змінити радіус заокруглення, намалюйте звичайний прямокутник і виберіть меню «Ефект» > «Перетворити на фігуру» > «Прямокутник з округленими кутами», а потім укажіть параметри прямокутника з округленими кутами. Щоб змінити радіус заокруглення або інші параметри, змініть параметри ефектів на панелі «Вигляд».

Малювання еліпсів

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Прямокутник» (). Виділіть інструмент «Еліпс» .

  Докладніше про вибір інструментів див. у розділі Вибір інструмента.

  Вибір інструмента
 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть вказівник по діагоналі, поки не одержите еліпс бажаного розміру.

  • Клацніть мишею в точці, де має бути верхній лівий кут описаного прямокутника еліпса. Введіть висоту й ширину еліпса та натисніть кнопку «OK».

   Примітка. Щоб створити коло, потягніть, утримуючи клавішу Shift. Щоб задати розміри, спочатку введіть значення ширини, а потім клацніть слово «Висота», щоб скопіювати це значення в поле «Висота».

  Параметри інструмента «Еліпс»
  Параметри інструмента «Еліпс»

Навчальне відео про використання інструментів створення фігур див. у розділі Як малювати базові фігури.

Малювання багатокутників

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Прямокутник» (). Виберіть інструмент «Багатокутник» .

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть вказівник по діагоналі, поки не одержите багатокутник бажаного розміру. Протягніть вказівник по колу, щоб обернути багатокутник. Натисніть клавіші «Стрілка вгору» чи «Стрілка вниз», щоб додати чи видалити сторони багатокутника.

  • Клацніть мишею в точці, де має бути розміщений центр багатокутника. Задайте радіус і кількість сторін багатокутника й натисніть кнопку «OK».

  Параметри інструмента «Багатокутник»
  Параметри інструмента «Багатокутник»

Примітка.

Трикутники теж є багатокутниками! Трикутник можна намалювати так само, як будь-який інший багатокутник.

Навчальне відео про використання інструментів створення фігур див. у розділі Як малювати базові фігури.

Малювання зірок

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Прямокутник» (). Виберіть інструмент «Зірка».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть вказівник по діагоналі, поки не одержите зірку бажаного розміру. Протягніть вказівник по колу, щоб обернути зірку. Натисніть клавіші «Стрілка вгору» чи «Стрілка вниз», щоб додати чи видалити вершини зірки.

  • Клацніть мишею в точці, де має бути розміщений центр зірки. У пункті «Радіус 1» задайте радіус від центру зірки до її внутрішніх вершин. У пункті «Радіус 2» задайте радіус від центру зірки до її зовнішніх вершин. У пункті «Кількість вершин» задайте, скільки вершин повинна мати зірка. Потім натисніть «ОК». Під час малювання зірки використовуйте стрілки вгору й вниз для збільшення або зменшення кількості променів зірки.

  Параметри інструмента «Зірка»
  Параметри інструмента «Зірка»

  Навчальне відео про використання інструментів створення фігур див. у розділі Як малювати базові фігури.

Малювання відблисків

Інструмент «Відблиск» створює об’єкти відблисків зі світлим центром, галом, променями та кільцями. Цей інструмент потрібен для створення ефекту, подібного до відблиску об’єктива фотоапарата.

Відблиски містять центральну ручку та кінцеву ручку. Ручки служать для розташування відблиску та його кілець. Центральна ручка розташована в яскравому центрі відблиску – із цієї точки починається контур відблиску.

Компоненти відблиску
Компоненти відблиску

A. Центральна ручка B. Кінцева ручка C. Промені (для чіткості показані чорним кольором) D. Гало E. Кільце 

Створення відблиску

Створення стандартного відблиску

 1. Натисніть й утримуйте інструмент «Прямокутник» (). Виберіть інструмент «Відблиск».

 2. Натисніть клавішу Alt (Windows) чи Option (macOS) і клацніть мишею в точці, де має бути розташована центральна ручка відблиску.

  Підказка: часто відблиски виглядають найкращим чином, коли наносяться на наявні об’єкти.

Малювання відблиску

 1. Виділіть інструмент «Відблиск».

 2. Натисніть кнопку миші, щоб розмістити центральну ручку відблиску, потім перетягніть, щоб задати розмір центру, розмір гало та кут повороту променів.

  Перш ніж відпустити кнопку миші, натисніть клавішу Shift, щоб обмежити розташування променів під кутом. Щоб додати чи видалити промені, натисніть клавішу «Стрілка вгору» чи «Стрілка вниз». Щоб утримати на місці центр відблиску, натисніть клавішу Ctrl (Windows) чи Command (macOS).

 3. Якщо потрібні центр, гало та промені, відпустіть кнопку миші.

 4. Щоб додати до відблиску кільця та розмістити кінцеву ручку, ще раз натисніть кнопку миші та протягніть вказівник.

  Перш ніж відпустити кнопку миші, натисніть клавішу «Стрілка вгору» чи «Стрілка вниз», щоб додати чи видалити кільця. Натисніть клавішу «тильда» (~), щоб розташувати кільця за випадковим законом.

 5. Коли кінцева ручка буде в потрібному положенні, відпустіть кнопку миші.

  Кожний елемент відблиску (центр, гало, кільця та промені) заповнений кольором з різними параметрами непрозорості.

Створення відблиску за допомогою діалогового вікна «Параметри інструмента "Відблиск"»

 1. Виділіть інструмент «Відблиск» та клацніть там, де слід розмістити центральну ручку відблиску.

 2. У діалоговому вікні «Параметри інструмента "Відблиск"» задайте один з наступних варіантів та натисніть кнопку «OK».

  • Вкажіть загальний діаметр, непрозорість та яскравість центра відблиску.
  • Задайте «Ріст» гало в процентах від загального розміру, а також розкид гало (0 – чітке, а 100 – розкидане).
  • Якщо відблиск має містити промені, виділіть «Промені» та вкажіть кількість променів, найдовший промінь (в процентах від середнього) та розкид променів (0 – чіткі, а 100 – розкидані).
  • Якщо відблиск повинен містити кільця, виділіть «Кільця» та вкажіть відстань контуру між середньою точкою гало (центральною ручкою) та центральною точкою найвіддаленішого кільця (кінцевою ручкою), кількість кілець, найбільше кільце (в процентах від середнього кільця) та напрям кута кілець.
  Параметри інструмента «Відблиск»
  Параметри інструмента «Відблиск»

Редагування відблиску

Виконайте одну з таких дій:

 • Виділіть відблиск і двічі клацніть мишею значок інструмента «Відблиск», щоб відкрити діалогове вікно «Параметри інструмента «Відблиск»». Змініть параметри в діалоговому вікні.

Підказка: щоб повернутися до вихідних параметрів відблиску, утримуйте натиснутою клавішу Alt (Windows) або Option (macOS) і натисніть кнопку «Відновити».

 • Виділіть відблиск та інструмент «Відблиск». Для зміни довжини чи напряму відблиску протягніть кінцеву точку від центральної або від кінцевої ручки.
 • Виділіть відблиск і виберіть команду «Об’єкт» > «Розгорнути». Тоді елементи відблиску можна буде редагувати подібно до елементів накладання.