Заміна кольору, що знаходиться за межами гами, на колір, придатний для друку

Деякі кольори в колірних моделях RGB та HSB (наприклад, неонові кольори) не можна надрукувати, оскільки для них немає еквівалентів у моделі CMYK. Якщо ви виберете колір, що знаходиться за межами гами, на панелі «Колір» або в палітрі кольорів з’явиться сигнальний трикутник .

 1. Натисніть на трикутнику, щоб вибрати найближчий еквівалент CMYK (відображається у невеличкому полі поряд із трикутником).

Зміна кольору на веб-безпечний колір

Придатні для Інтернету кольори – це 216 кольорів, що використовуються усіма переглядачами незалежно від платформи. Якщо вибрати колір, що не належить до стандартних кольорів Інтернету, на панелі «Колір», у палітрі кольорів або в діалоговому вікні «Редагувати кольори / Перефарбувати ілюстрацію» з’явиться попереджувальний кубик .

 1. Натисніть на кубі, щоб вибрати найближчий придатний для Інтернету колір (відображається у невеличкому полі поряд із кубом).

Сполучені кольори

Команди «Перехід» створюють серію проміжних кольорів із групи, що складається з трьох або більше об’єктів із заливкою на основі орієнтації об’єктів по вертикалі або горизонталі чи порядку накладання. Накладання не впливає на обведення та незабарвлені об’єкти.

 1. Виберіть три або більшу кількість об’єктів із заливкою.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб виконати заливку проміжних об’єктів градуйованими переходами від забарвлених об’єктів на передньому плані до об’єктів на задньому плані, виберіть «Редагувати > Редагувати кольори > Перехід від переднього до заднього плану».

  • Щоб виконати заливку проміжних об’єктів градуйованими переходами від забарвлених крайніх об’єктів ліворуч до крайніх об’єктів праворуч, виберіть «Редагувати > Редагувати кольори > Перехід за горизонталлю».

  • Щоб виконати заливку проміжних об’єктів градуйованими переходами від забарвлених крайніх об’єктів згори до крайніх об’єктів знизу, виберіть «Редагувати > Редагувати кольори > Перехід за вертикаллю».

Зміна кольору на інверсивний чи додатковий

 1. Виділіть колір, який ви бажаєте змінити.

 2. З меню панелі «Колір» виберіть параметр:

  Інвертувати

  Змінює кожен компонент кольору на протилежне значення на колірній шкалі. Наприклад, якщо в кольорі RGB значення R дорівнює 100, команда «Інверсія» змінить значення R на 155 (255 – 100 = 155).

  Комплементарний

  Змінює кожен компонент кольору на нове значення, що ґрунтується на сумі найвищого та найнижчого значення RGB для виділеного кольору. Illustrator сумує найнижче та найвище значення RGB поточного кольору, а потім віднімає від отриманого числа значення кожного компонента, щоб створити нові значення RGB. Наприклад, припустимо, що ви вибрали колір із RGB-значенням 102 для червоного, 153 для зеленого та 51 для синього. Illustrator додасть найвище (153) та найнижче (51) значення і в результаті отримає нове значення (204). Кожне з RGB-значень наявного кольору віднімається від нового значення з метою створення нових додаткових RGB-значень: 204 – 102 (поточне значення червоного) = 102 (нове значення червоного), 204 – 153 (поточне значення зеленого) = 51 (нове значення зеленого) та 204 – 51 (поточне значення синього) = 153 (нове значення синього).

Зміна відтінку кольору

 1. На панелі «Зразки» виберіть глобальний тріадний чи плашковий колір або виділіть об’єкт, до якого один з таких кольорів було застосовано.

 2. Щоб змінити інтенсивність кольору, на панелі «Колір» перетягніть повзунок «Т» або введіть відповідне значення у текстове поле. Відтінок може мати значення від 0% до 100%; чим нижче числове значення, тим світліший відтінок.

  Примітка.

  Якщо повзунок «Т» не відображається, переконайтеся, що ви вибрали глобальний тріадний колір або плашковий колір. Якщо і після цього повзунок «Т» не з’явився, виберіть «Показати параметри» в меню панелі «Колір».

 3. Щоб зберегти відтінок у якості зразка, перетягніть його на панель «Зразки» або натисніть на цій панелі кнопку «Створити зразок». Відтінок буде збережено з тією ж назвою, що й основний колір, але до назви буде додано відсоткове значення відтінку. Наприклад, якщо ви зберегли колір під назвою «Небесно-блакитний» з інтенсивністю 50 відсотків, зразок матиме назву «Небесно-блакитний 50%.»

Інверсія кількох кольорів

 1. Виділіть об’єкти, кольори яких необхідно інвертувати.

 2. Виберіть «Редагувати > Редагувати кольори > Інвертувати кольори».

  Примітка.

  Для виконання інверсії окремих кольорів можна використовувати панель «Колір».

Регулювання колірного балансу одного або декількох кольорів

 1. Виділіть об’єкти, кольори яких необхідно відрегулювати.

 2. Виберіть «Редагувати > Редагувати кольори > Регулювати баланс кольорів».

 3. Визначте параметри «Заливка» та «Обведення».

 4. Відрегулюйте значення кольорів та натисніть кнопку «OK»:

  • Якщо ви вибрали глобальні тріадні кольори або плашкові кольори, для регулювання інтенсивності кольорів використовуйте повзунок відтінку. Це не впливає на вибрані тріадні кольори, що не є глобальними.

  • Якщо ви працюєте у режимі CMYK та вибрали тріадні кольори, що не є глобальними, використовуйте повзунки для регулювання відсоткового співвідношення блакитного, пурпурового, жовтого та чорного.

  • Якщо ви працюєте у режимі RGB та вибрали тріадні кольори, що не є глобальними, використовуйте повзунки для регулювання відсоткового співвідношення червоного, зеленого та синього.

  • Якщо виділені кольори необхідно перетворити на градації сірого, виберіть «Градації сірого» зі списку «Колірний режим» та виберіть параметр «Перетворити». Потім за допомогою повзунка відрегулюйте відсоткове співвідношення чорного.

  • Якщо ви вибрали будь-які глобальні тріадні або плашкові кольори і бажаєте перетворити їх на тріадні кольори, що не є глобальними, виберіть «CMYK» або «RGB» (залежно від колірного режиму документа) зі списку «Колірний режим» та виберіть параметр «Перетворити». Потім за допомогою повзунків відрегулюйте кольори.

Зміна колірного режиму документа

 1. Виберіть «Файл» > «Колірний режим документа» > «Колір CMYK» або «Колір RGB».

Відображення та вивід плашкових кольорів за допомогою значень Lab

Деякі попередньо визначені плашкові кольори (наприклад, кольори з бібліотек TOYO, PANTONE, DIC та HKS) визначаються за допомогою значень Lab. З метою підтримання зворотної сумісності з попередніми версіями Illustrator, кольори з цих бібліотек також містять визначення CMYK. Панель «Зразки» дозволяє визначати, які значення (Lab або CMYK) використовуються в Illustrator для відображення, експортування та друку цих плашкових кольорів.

Значення Lab, використовувані разом із належними профілями пристроїв, забезпечують найбільш точний вивід на усіх пристроях. Якщо керування кольором є вкрай необхідним для вашого проекту, Adobe рекомендує відображати, експортувати та друкувати плашкові кольори, використовуючи їхні значення Lab.

Примітка.

Якщо вибрано режим Перегляд накладання кольорів, для покращення точності відображення Illustrator автоматично використовує значення Lab. Значення Lab також використовуються під час друку, якщо в області «Додаткові параметри» діалогового вікна «Друк» для параметра «Накладання» ви вибрали значення «Імітувати».

 1. У меню панелі «Зразки» виберіть «Плашкові кольори».

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть «Використовувати стандартні значення Lab, визначені виробником книжки», якщо необхідно досягти найбільш точного відображення та виводу кольорів.

  • Виберіть «Використовувати значення CMYK з книжки тріадних кольорів виробника», якщо ви бажаєте, щоб плашкові кольори відповідали попереднім версіям Illustrator.

Перетворення кольорів на градації сірого та навпаки

Перетворення кольорів на градації сірого

 1. Виділіть об’єкти, кольори яких необхідно перетворити.

 2. Виберіть «Правка» > «Редагувати кольори» > Перетворити на градації сірого.

  Примітка.

  Використовуйте команду «Правка» > «Редагувати кольори» > «Налаштувати кольори», щоб одночасно перетворювати об’єкти на градації сірого та регулювати відтінки сірого.

Перетворення зображень у градаціях сірого на RGB або CMYK

 1. Виділіть зображення у градаціях сірого.

 2. Виберіть «Редагування» > «Редагувати кольори» > «Перетворити на CMYK» або «Перетворити на RGB» (залежно від колірного режиму документа).

Тонування зображень у градаціях сірого або 1-бітових зображень

 1. Виділіть бітове зображення.

 2. Переконайтеся, що на панелі «Інструменти» або «Колір» вибрано кнопку «Заливка».

 3. Використовуйте панель «Колір» для забарвлення зображення чорним, білим, тріадним або плашковим кольором.

  Примітка.

  Якщо зображення у градаціях сірого містить альфа-канал, забарвити це зображення тріадним кольором буде неможливо. Виберіть натомість плашковий колір.

Регулювання насиченості кількох кольорів

 1. Виділіть об’єкти, кольори яких необхідно відрегулювати.

 2. Виберіть «Редагувати > Редагувати кольори > Підвищити насиченість».

 3. Введіть значення від –100% до 100%, щоб вказати відсоткове співвідношення, згідно якого буде зменшуватись або збільшуватись насиченість відтінку кольору або плашкового кольору.

Змішування кольорів, що накладаються

Ви можете використовувати режими накладання, ефект «Жорстке змішування» або «М’яке змішування» для змішування кольорів, що накладаються.

Режими змішування

Надають багато параметрів для управління накладанням кольорів і мають використовуватись замість ефектів «Жорстке змішування» та «М’яке змішування» для ілюстрацій, що містять плашкові кольори, візерунки, градієнти або текст, або для інших складних ілюстрацій.

Ефект «Жорстке змішування»

Об’єднує кольори шляхом вибору найвищого значення кожного з компонентів кольору. Наприклад, якщо Колір 1 містить 20% блакитного, 66% пурпурового, 40% жовтого та 0% чорного; а Колір 2 містить 40% блакитного, 20% пурпурового, 30% жовтого та 10% чорного, колір, що отримається в результаті, міститиме 40% блакитного, 66% пурпурового, 40% жовтого та 10% чорного.

Ефект «М’яке змішування»

Робить нижні кольори видимими через накладену ілюстрацію, а потім ділить зображення на лицьові сторони його компонентів. Ви маєте вказати відсоткове співвідношення видимості для кольорів, що накладаються.

До окремих об’єктів можна застосовувати режими накладання, проте до цілих груп або шарів необхідно використовувати ефекти «Жорстке змішування» та «М’яке змішування». Режими накладання впливають як на заливку, так і на обведення об’єкта, у той час як ефекти «Жорстке змішування» та «М’яке змішування» призводять до видалення обведення об’єкта.

Примітка.

У більшості випадків, застосування ефекту «Жорстке змішування» або «М’яке змішування» до об’єктів, намальованих з використанням суміші тріадних та плашкових кольорів, перетворює колір на CMYK. У разі змішування тріадного RGB-кольору, що не є глобальним, із плашковим RGB-кольором, усі плашкові кольори перетворюються на тріадні RGB-кольори, що не є глобальними.

Змішування кольорів з використанням ефекту «Жорстке змішування»

 1. Виберіть групу або шар.

 2. Виберіть «Ефект > Обробка контурів > Жорстке змішування».

Змішування кольорів з використанням ефекту «М’яке змішування»

 1. Виберіть групу або шар.

 2. Виберіть «Ефект > Обробка контурів > М’яке змішування».

 3. У текстове поле «Ступінь змішування» введіть значення від 1% до 100%, щоб визначити відсоткове значення видимості для кольорів, що накладаються, потім натисніть «OK».