Виділення тексту для трансформування

Ви можете обертати, віддзеркалювати, масштабувати й зсовувати текст, як решту об’єктів. Проте те, як ви виділите текст, впливатиме на наслідок трансформування:

  • Щоб трансформувати текст уздовж його обмежувального контуру, виділіть текстовий об’єкт і скористайтеся інструментом «Поворот», щоб обернути об’єкт і текст.

  • Щоб трансформувати лише обмежувальний контур, але не текст, що він його містить, виділіть текстовий об’єкт і перетягніть вказівник інструментом «Виділення».

Повернутий контур тексту (ліворуч) порівняно з повернутими текстом і контуром (праворуч).
Повернутий контур тексту (ліворуч) порівняно з повернутими текстом і контуром (праворуч).

Налаштування масштабу тексту

Ви можете вказати пропорції між висотою та шириною тексту відносно вихідної ширини та висоти символів. Немасштабовані символи має значення 100%. Деякі сімейства шрифтів включають істинний розширений шрифт, що оформлений у горизонтальний розворот, більший за звичайний стиль шрифту. Масштабування деформує текст, щоб у основних параметрах використовувався шрифт, оформлений як стиснений або розширений, якщо такий є у наявності.

  1. Виділіть символи або текстові об’єкти, які ви бажаєте змінити. Якщо ви не виділили ніякого тексту, масштаб застосовується до нового створеного вами тексту.
  2. На панелі «Символ» установіть значення «Масштаб по вертикалі» або «Горизонтальне масштабування» .

Поворот тексту

  • Щоб обернути символи у текстовому об’єкті на певне число градусів, виберіть символи або текстові об’єкти, що їх бажаєте змінити. (Якщо ви не виділили жодного тексту, обертання застосовуватиметься до нового створеного тексту). Встановіть параметр «Поворот символів» на панелі «Символ» .
  • Щоб змінити горизонтальний текст на вертикальний або навпаки, виділіть текстовий об’єкт і виберіть «Текст» > «Орієнтація тексту» > «Горизонтальна» або «Текст» > «Орієнтація тексту» > «Вертикальна».
  • Щоб обернути весь текстовий об’єкт (як символи, так і рамку розміру тексту), виділіть текстовий об’єкт і використайте рамку розміру, інструмент «Вільне трансформування», «Поворот», команду «Поворот» або панель «Трансформування», щоб здійснити обертання.
  • Щоб обернути декілька символів у вертикальному азійському тексті, скористайтеся параметром тате-чу-йоко для обертання декількох символів.